طرح توجیهی تولید خمیر مایه از ملاس ☀️ کامفار + Word + Pdf

طرح توجیهی تولید خمیر مایه از ملاس
 جهت سفارش طرح توجیهی تولید خمیر مایه از ملاس سال 1403 با نرم افزار کامفار به صورت فایل word و pdf جهت دریافت تسهیلات بانکی و دریافت جواز تاسیس این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی کارخانه تولید خمیر مایه از ملاس را که آرشیوی و مربوط به سال 1402 می باشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

عمده مصرف خمیرمایه در تهیه انواع نـان ( سـنتی و حجیم ) و سپس در قنادی و شیرینی پزی ، مصارف خانگی ، تولید کیـک و کلوچـه ، مـی باشد و به نوعی می توان گفت که در هر کجا آرد مصرف شود خمیرمایه قابلیت کاربرد دارد .

مصرف خمیرمایه بعنوان یک مخمر در برخی فرایندهای شـیمیایی ماننـد تولیـد الکل ، آبجو ، برخی هورمون ها و غیره نیز وجـود دارد .


معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی کارخانه خمیر مایه از ملاس


طرح توجیهی کارخانه خمیر مایه از ملاس

خمیــر مایــه چیست؟

خمیــر مایــه از نــوعی مخمــر بنــام ساکارومیسس ســرویزیه ( Saccharomyces Cervisiae ) تشکیل شده است .

مخمر یک موجود زنده تک سلولی از خانواده قـارچ هـا است ، بدین لحاظ مخمر در واقع نوعی قارچ است که قادر به فـراهم آوردن مـواد غـذایی برای خود نیست و ضمن رشد و تولید مثل ، از طریق عمل تخمیر به زندگی خود ادامـه می دهد .

تخمیر را می توان پروسه ای دانست که در طی آن تغییـرات  شـیمیایی در یـک ماده آلی ( اورگانیک ) از طریق یک کاتالیست بیو شیمیایی موسوم به آنزیم بوجود می آید که این آنزیم به وسیله نوع خاصی از موجودات زنده میکروارگانیسم ساخته می شود .

مخمر ضمن رشد و تولید مثل ، دو گونه آنزیم به وجود می آورد :

 1. انورتاز که قند نشاسته را به قند میوه ( فروکتوز ) و قند انگور ( گلوکز ) تبدیل می کند .  
 2. آمیلاز آنزیمی است که قنـد را در مجـاورت اکسـیژن بـه آب و گـاز کربنیـک و در صورت نبودن اکسیژن ، آنرا به الکل و گاز کربنیک تبدیل می کند .

پس نتیجـه عملکـرد خمیر مایه این دو آنزیم است که نشاسته ی نان را به قند و قند را به الکل ، گازکربنیکو انرژی مبدل می سازد و این جریان را عمل تخمیر می نامند .

گاز کربنیک تولید شـده باعث افزایش حجم نان ( ورآمدن نان ) ، سبک و خوشمزه شدن آن می شود .

تصـفیه خمیـر مایه اولیه و استفاده از آب ولرم و سایر ابداعات در سیستم تولید باعث گردید کـه بـازده خمیرمایه را تا 100 درصد کل ماده اولیه افزایش دهد .

گرانـی بـیش از حـد دانـه هـای غلات در زمان جنگ جهانی اول باعث گرایش تولید کنندگان خمیرمایه بـه اسـتفاده از ملاس گردید و از آن پس بعنوان ماده اصلی اولیه تولید خمیر مایـه مـورد بهـره بـرداری قرار گرفت و غلات ، سیب زمینی و محلول های سولفوره نقـش مـواد جـایگزین را به عهـده گرفتند که در مواقع خاص و ضروری مورد استفاده قرار می گرفتند .


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس


انواع خمیر مایه ها

خمیرمایه ها دارای انواع بسیار متعدد می باشند که برای مصارف مختلف تولیـد و عرضـه می شوند .

انواع خمیر مایه ها :

 • خمیرمایه فشرده
 • خمیرمایه خرد شده
 • خمیر مایه منجمد
 • خمیرمایه خشک ضعیف شده
 • خمیرمایه مایع ( خمیرمایه دوغی شکل )
 • خمیرمایه فوری
 • خمیرمایه خشک فعال
 • مخمرهای وحشی و آغازگرها

اصولاً مصرف این کالا بعنوان یـک کـالای نهـائی مطـرح نبـوده و بعنـوان یـک کـالای واسطه ای در تولید بسیاری از محصولات که از آرد بعنـوان مـاده اولیـه اصـلی در تولیـد خود استفاده می کنند ، کاربرد دارد .

عمده مصرف خمیرمایه در تهیه انواع نـان ( سـنتی و حجیم ) و سپس در قنادی و شیرینی پزی ، مصارف خانگی ، تولید کیـک و کلوچـه ، مـی باشد و به نوعی می توان گفت که در هر کجا آرد مصرف شود خمیرمایه قابلیت کاربرد دارد .

مصرف خمیرمایه بعنوان یک مخمر در برخی فرایندهای شـیمیایی ماننـد تولیـد الکل ، آبجو ، برخی هورمون ها و غیره نیز وجـود دارد.

طرح توجیهی تولید خمیر مایه

اصـولاً وظیفـه و نقـش خمیرمایـه در بهبود ساختار نان در چهار مرحله خلاصه می شود :

 • افزایش حجم نان به وسیله آزاد شدن گاز دی اکسید کربن در طی فرایند تخمیر .
 • بهبود ساختمان و ترکیب خمیر به وسیله اثر کشسانی که ناشی از انبساط خمیـردر اثرتولید گاز است .
 • طعم و مزه نان توسط مخمر بهبود می یابد .
 • مواد مغذی توسط مخمرتولید شده و به خمیر افزوده می شود .

استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس :

2577 :  ویژگی ها و روش های آزمون

کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس :

کشورهای عمده تولیدکننده محصول

ترکیه - فرانسه - امارات متحده - عراق - انگلستان - آلمان - هند - برزیل

کشورهای عمده مصرف کننده محصول

آذربایجان - ترکمنستان - ساحل عاج - عربستان – قرقیزستان - قطر - لبنان - موزامبیک - اتیوپی - افغانستان - جمهوری متحده - عراق - گرجستان - الجزایر پاکستان - عمان - فدراسیون روسیه - امارات - تاجیکستان - قزاقستان - ترکیه – ارمنستان - سری لانکا - آرژانتین - آنگوئیلا - ایالات متحده

شرایط واردات و صادرات محصول در طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس

شرایط واردات و صادرات محصول در طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس

شرایط واردات محصول

ورود این محصول موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی مصوب سال 1346 می باشد .

شرایط صادرات محصول

برای صادرات این محصول شرایط خاصی وجود ندارد منوط براینکه مجوز از اداره استاندارد و بهداشت بدلیل مصارف بهداشتی و خوراکی آن اخذ گردد .

صادرات خمیرمایه در سال های اخیر رشد داشته است . عواملی مانند بهبود کیفیت محصول و نیز بسته بندی آن می تواند زمینه رشد میزان خمیرمایه را فراهم سازد .

در سال های آتی با تکمیل واحدهای نیمه تمام تولید خمیرمایه و افزایش توان تولیدی کشور در این زمینه ، می توان صادرات این محصول را افزایش داد .

اهمیت استراتژیک محصول در طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس

اهمیت استراتژیک محصول در طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس

خمیرمایه در زمینه های مختلف دارای کاربرد است این کالا بعنوان یک کالای واسطه ای در تولید بسیاری از محصولات که از آرد بعنوان ماده اولیه اصلی در تولید خود استفاده می کنند ، کاربرد دارد.

از آنجا که نان غذای اصلی مردم در جهان می باشد لذا عمده مصرف خمیرمایه در تهیه انواع نان ( سنتی و حجیم ) و سپس در قنادی و شیرینی پزی ، مصارف خانگی ، تولید کیک و کلوچه ، می باشد .

به نوعی می توان گفت که در هر کجا آرد مصرف شود خمیرمایه قابلیت کاربرد دارد .

مصرف خمیرمایه بعنوان یک مخمر در برخی فرایندهای شیمیایی مانند تولید الکل ، آبجو ، برخی هورمون ها و غیره نیز وجود دارد.

از آنجا که جمعیت جهان روز به روز در حال افزایش است لذا تقاضا برای غذا افزایش یافته و متقابلاً نیاز به این محصول نیز افزایش می یابد .


فرایند تولید خمیر مایه از ملاس

فرایند تولید خمیر مایه از ملاس

اولـین قـدم در جهـت تولیـد خمیرمایـه ، کشـت یـک رشـته از باکتری هـای ساکارومایسـس سـرویزیه ( Saccharomyces Cervisiae )  در آزمایشـگاه می باشد که پس از آن باید به واحد تولید اصلی انتقال یابند .

این فعل و انفعال بعنوان اولین مرحله پیش از تخمیر صورت می گیرد و ادامه می یابد تا به اندازه کافی رشد باکتری توسعه یابد تا بتوان تولید خمیر مایه را آغاز نمود .

در این مرحله ، تولیـد انـدک بـوده و حـدود 20 درصد ازکل تولید است ، درجه حرارت باید بدقت کنترل شده و بجـز مـلاس و نمـک مـواد مغذی ویژه ای جهـت تسـریع در امـر تولیـد نیـز اضـافه گـردد .

دانـه هـای مخمـر بوسـیله سانتریفیوژ جدا گردیده و شستشو و جداسازی ادامه می یابد تا این که مخمـر نهائی تهیـه شود و این خمیر جهت مصارف بعدی به مخزن ذخیره هدایت گردیده و در درجـه حـرارت ملایم (4 درجه سانتیگراد ) نگهداری می شود .

فرایند تولید خمیر مایه :

نگهداری ملاس و مواد اولیه

مواد اولیه اصلی خط تولید را ملاس نیشکر یا چغندر قند تشکیل مـی دهـد کـه مـلاس در مخازن ورق سیاه با قطر 14 متر نگهداری می شود . سایر مواد شیمیایی در بشکه ، کیسـه و یا بسته بندی های مخصوص در انبار مواد اولیه نزدیک به خط تولید نگهداری می شود .

آماده سازی ، رقیق سازی و پاستوریزه کردن ملاس

در این بخش از فرایند تولید خمیر مایه ، ملاس رقیق شده و پس از پاستوریزه کردن آن در دمای حدود 110 درجه سانتیگراد و سپس سرد کـردن ، آمـاده ارسـال بـه بخـش تخمیـر می گردد و همزمان عملیات زلال سازی روی محصول صورت گرفته تـا لجـن و سـایر ذرات حل نشدنی از ملاس جدا شود .

آماده سازی مواد شیمیایی

در این بخش یک سری مواد شیمیایی و امولسیفایر و مواد معدنی تهیه مـی شـود و جهـت ارسال به مخازن بخش تخمیر و شستشو و ضد عفونی خط تولید آماده می گردد .

تخمیر آزمایشگاهی

محرک اولیه در آزمایشگاه میکروبیولوژیکی کشت و تکثیر شده و اصـلاح نسـل مـی گـردد . کشت مخمر خالص در محیط کاملاً استریل آزمایشگاهی صورت می گیرد و محموله آمـاده شده به خط تولید منتقل می شود . 

بخش تخمیر ملاس در خط تولید

تخمیر اولیه و ثانویه در مخازن بزرگ از فولاد ضد زنگ صورت می گیـرد و در ایـن مخـازن کنترل دقیق هوا ،pH  و حرارت الزامی بوده و شرایط کشت استریل می باشد .

بعد از مرحله کشت خمیر مایه خالص ، محصول بصورت سیستماتیک به فرمانتورها تزریق مـی گـردد .

در این فرمانتورها ( تخمیرسازها ) بستر کشـت و رشـد محـرک هـا آمـاده بـوده کـه در شـرایط پیچیده کنترل شده عملیات فرمانتاسیون صورت می گیرد .

تجهیزات جلـوگیری از هرگونـه آلودگی نقش مهمی را در این مراحل ایفا می نمایند ، سایر مواد شیمیایی کمکـی و مغـذی نیز بصورت محلول به فرمانتورهـا وارد مـی شـوند .

ترکیبـات آمونیـوم قسـمت اصـلی مـواد شیمیایی کمکی این قسمت را تشکیل می دهد .

در این مرحله حرارت ایجاد شده از طریـق مبدل های حرارتی با کمک آب به خارج خط و برج های خنک کننده انتقال می یابـد .

بسـتر مناسب رشد 30 الی 34 درجه سانتیگراد می باشد . اکسیژن مورد نیاز از طریق سیستم های هوادهی تأمین شده وpH  محلول با کمک افزودنی ها ( کربنات سدیم و اسـید سـولفوریک ) کنترل می گردد .

بعد از عملیات تخمیر در یک فرمانتور مـواد بـه سـایر فرمانتورهـا انتقـال می یابد تا بدین ترتیب خط تولید به ظرفیت مورد نظر برسد . تعداد فرمانتورها بسـتگی بـه ظرفیت تولید دارد.

فرایند تولید خمیر مایه

جدایشگرها

با استفاده از سپراتورهای گریز از مرکز ، خمیر مایه از محیط کشت جدا شـده و طـی چنـد مرحله به قسمت شیر خمیرمایه منتقل می گردد .

نگهداری شیر خمیر مایه

محلول خمیر مایه با استفاده از آب سرد رقیق شده و با حرارت پائین در مخازن نگهدارنـده شیر خمیر مایه جمع آوری می گردد .

واحد آبگیری و رشته سازی

بمنظور افزایش غلظت ( جرم خشک ) محلول خمیرمایه از فیلترهای افقی رد شده و میـزان جرم خشک آن به 28 الی 32 درصد افزایش پیدا می کنـد .

محصـول بدسـت آمـده از ایـن قسمت را کیک خمیر مایه می نامند که به دستگاه رشته سازی هدایت می گـردد  . آب جـدا شده در این قسمت به سیستم فاضلاب هدایت می گردد .

در دستگاه رشته سـاز محصـول بـا قطر خاص بصورت رشته درآمده و به داخل دستگاه خشک کن هدایت می گردد .

واحد خشک کن

در مرحله اول خط خشک کـن از دسـتگاه هـای خشـک کـن پیوسـته اسـتفاده مـی شـود .

گرانول های خمیر مایه در این دستگاه ها توسط هوای خشک و بدون رطوبت خشک شده و میزان جرم خشک تا حد 91% افزایش پیدا می کند و بصورت پیوسته به داخل ایستگاه دوم خشک کن رانده شده در آنجا از طریق هوای خشک میـزان رطوبـت آن بـه کمتـر از 5% تقلیل پیدا می کند .

میزان جرم خشک بـالای 95% و فعـال بـودن خمیرمایـه از مهمتـرین ویژگی های سیستم خشک کن بکار گرفته شده می باشد .

بسته بندی

خمیر مایه فوری خشک( Instant dry yeast )  فعال از قسمت خشک کن به بونکرهـای قسمت بسته بندی هدایت شده و در دو خط جهت ارائه به بازار بسته بندی می گردد .

انـواع بسته بندی ، در خلأ جهت بازارهای خاص داخلی و صادرات و بسـته بنـدی کیلـوئی بصـورت فله در کیسه های P.P جهت مصارف نانوائی ها و کارخانجات نان در نظر گرفته مـی شـود .

محصول بسته بندی شده در سردخانه مخصوص جهت ارسال بـه مراکـز مصـرف نگهـداری می گردد .

ماشین آلات و تجهیزات خط تولید در طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس

ماشین آلات و تجهیزات خط تولید در طرح توجیهی خمیر مایه از ملاس :
 • مخازن ذخیره سازی ملاس بصورت زمینی از جنس آهن با روکش پلی اتیلن 
 • تانک های کشت اولیه از جنس آهن با روکش پلی اتیلن
 • تانک های کشت ثانویه 
 • تانک های تخمیر از جنس استیل
 • دیگ بخار 5 تنی
 • برج تقطیر آب تمام استیل
 • برج تقطیر ملاس اولیه تمام استیل
 • برج تقطیر روغن الکل تمام استیل
 • برج پالایش الکل تمام استیل
 • کندانسور جهت خالص سازی بصورت چند مرحله به ابعاد مختلف و تمام استیل
 • مبدل حرارتی تمام استیل
 • ریبویلر جهت خالص سازی الکل تمام استیل
 • دکانتور جهت خالص سازی تمام استیل
 • فیلتر عمودی
 • شاسی سازی جهت کل ماشین آلات از جنس آهن
 • لوله کشی استیل و آهن همراه با اتصلات ، پمپ های ضد جرقه و معمولی

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید خمیر مایه از ملاس

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.