طرح توجیهی تولید کورن فلکس سال 1400 + کامفار + Word + Pdf

Cornflakes

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید کورن فلکس سال 1402 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید کورن فلکس را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

کورن فلکس عبارت است از ذرت پخته شده و به صـورت ورقه درآمده که به شکل ورقه قالبى به ابعاد 2×2 سانتیمتر و به ضخامت یک میلى متر تهیه می شود .

این محصول به عنوان غذاى مکمل کودکان ، صبحانه یا عصرانه استفاده  مـی شـود و معمـولاً بـه همـراه شـیر مصرف می شود .


معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی کورن فلکس  :


محصول تولیدى ، کورن فلکس می باشد . کورن فلکس عبارت است از ذرت پخته شده و به صـورت ورقه درآمده که به شکل ورقه قالبى به ابعاد 2×2 سانتیمتر و به ضخامت یک میلى متر تهیه می شود .

این محصول به عنوان غذاى مکمل کودکان ، صبحانه یا عصرانه استفاده  مـی شـود و معمـولاً بـه همـراه شـیر مصرف می شود .

نحوه مصرف به این صورت است که مقدارى ازکورن فلکس را  درون یک ظرف ریختـه وروى آن مقدارى شیر می ریزند و به صورت مخلوط مصرف می نمایند .

علت این مسئله این است که ذرت تعدادى از پروتئین هاى ضرورى براى بدن انسان را دارا نمى باشـدکه در شیر موجود اسـت بنـا بـراین جهـت تکمیـل پروتئین هاى ضرورى بدن کورن فلکس را به همراه شیر مصرف مى نمایند .

علاوه بر این مسئله این محـصولات از نظر طعم اگر به همراه شیر مصرف شود خوش خوراک تر و بهتر می باشد .

کورن فلکس از نظر غذایى حاوى انواع پروتئین ها و ویتامینها  مى باشدکه مقدارى از نیاز پـروتئین و ویتـامین روزانه بدن را تأمین مى نماید .

این غذا به علت اینکه سریع آماده می شود و نیاز به صرف وقت زیادى جهـت آماده کردن ندارد ، همچنین به علت اینکه داراى مقدار زیادى پروتئین می باشد و شخص مصرف کننده را تـا مدت زیادى سیر نگه می دارد لذا طرفدار فراوان درکشورهاى اروپایى و آمریکایى دارد .

در کشورهایى که زمان یک پارامتر مهم در زندگى افراد است استفاده از چنین غذاهایى به عنـوان صـبحانه ، و غذاى میان دو وعده رواج دارد و ازکورن فلکس بدین منظور استفاده میگردد .

طبقه بندی محصول

امروزه کورن فلکس تولید شده توسط کارخانجات معروف جهان با طعم ها و عطرهاى مختلفى تهیه می شـود.

از جمله طعم نارگیل ، توت فرنگى ، موز و غیره ، که بعضى از کارخانجات فقط از یک طعم و بعضى از کارخانجات دیگر از چند طعم جهت تولیدکورن فلکس استفاده می نمایند .

طرح حاضر براى تولید کورن  فلکس با طعم موز طراحى شده و فقط یک نوع طعم مورد نظرمی باشـد .

از نظـر اندازه ، بسته هاى تولید شده نیز می توان محصول را طبقه بندى نمود که در طرح حاضر دو نوع بـسته بنـدى مورد نظر می باشد .

بسته بندى در طرحهاى 250 گرمی و 500 گرمی .


فرآیند تولید در طرح توجیهی تولید کورن فلکس


1) بوجاری

دانه هاى ذرت در طى مراحل برداشت و دان کردن وحمل ونقل حاوى مقادیرى ناخالصى از قبیل کاه وکلش و شن و دانه هاى بذور علفهاى هرز می باشد که قبل از مراحل تولید لازم است این مواد اضافى از دانـه هـاى ذرت جدا شوند لذا از یک دستگاه بوجارى استفاده می شود .

این دستگاه کاه وکلش و ذرات شن و ماسه وسایر مواد اضافى را از دانه ذرت جداکرده و ذرت خالص به دست می آید .

2) رطوبت دهى

دراین مرحله ذرت هاى پاک شده وارد یک مارپیچ  می شوند که  مجهز به نازلهاى بخار می باشد .

پوسته دانه بر اثر جذب رطوبت نرم شده و آماده پوست گیرى توسط دستگاه پوست گیر، می شود .

3) پوست گیرى و جوانه گیرى

دانه هاى مرطوب شده در این قسمت توسط دستگاه پوست گیر به آسـانى پوسـت گیـرى شـده و در قـسمت دیگر دستگاه دانه ذرت به سه قسمت تقسیم شده و جوانه از آن جدا می شود و دانه ذرت به صورت بلغور در می آید.

4) خشک کردن

بعد از دستگاه پوست گیر و جوانه گیر دستگاه خشک کردن قرارگرفته است . کارایی دسـتگاه ایـن اسـت کـه رطوبت موجود در بلغور ومخلوط پوست و جوانه را می گیرد . 

هدف ازگرفتن رطوبت، جداسازى پوسته وجوانه و بلغور می باشد که درصورت وجود رطوبت این موارد به هم می چسبد لذا از دستگاه خشک کن استفاده مى شود تا نیروى چسبندگى بین ذرات که بر اثر رطوبت به وجود آمده از بین برود و در مرحله بعد کـه دسـتگاه جداکننده قرارگرفته ذرات به آسانى از یکدیگر جدا شوند .

دستگاه خشک کن یک تونل مجهز به فـن دمنـده هواى داغ می باشدکه رطوبت موجود در ذرات را جدا می نماید .

5) جداکردن پوست و دانه

در دستگاه جداکننده دانه هاى ذرت از پوسته و جوانه همراه آن جدا می گردد .

دستگاه جداکننده  براساس جرم حجمى ذرات عمل کرده و هرکدام از ذرات دانه، پوسته، جوانه را از یک لوله خروجى خارج می نماید . دراین قسمت بلغور خالص بدست آمده و آماده مراحل تولید کورن فلکس می باشد .

ظرفیت این دستگاه 400 کیلوگرم در ساعت می باشد .

مراحل فوق الذکر مراحل آماده سازى ذرت می باشد که دریک سالن جداگانه انجام می شود و محصول نهـایى این سالن در دو سیلو به ظرفیت هرکدام 10 تن ذخیره میگردد .

بلغور ذخیره شـده در سـیلو بـه تـدریج وارد سالن تولید کورن فلکس شده و مراحل تولید کورن فلکس را پشت سر می گذارد . در زیر ادامه خط تولیـد از سیلو به دستگاههاى تولید کورن فلکس ذکر میگردد .

6 ) پخت ذرت

بلغور از داخل سیلو توسط یک بالابر وارد سالن تولیدشده ابتدا برروى یک الک اتوما تیک ریخته ذرات ریـز و غیر قا بل استفاده آن جدا شده و بقیه داخل دیگ پخت می ریزد .

ظرفیت دیگ پخت 300 کیلـوگرم بـوده و حدود 280 کیلوگرم ذرت به علاوه مقدارى مواد اضافى از قبیل شـکر – قنـد انـورت – نمـک – عـصاره مالـت – گلیسرو مونو استئارات که در یک مخزن جداگانه تهیه شده به ذرت اضافه می شود .

دیگ پخت مجهـز بـه 4 نازل بخار بوده که بخار مستقیم را با دماى 125 درجه سانتیگراد و فشار 5/1 بار بـه داخـل ذرت تزریـق مـى کند .

دیگ پخت چرخان بوده و ذرت ها در حال چرخیدن درتماس مستقیم بخار و حرارت قـرار مـی گیرنـد .

مدت زمان ماندن ذرت داخل دیگ  بخار با توجه به واریته هاى مختلـف آن متفـاوت بـوده وبـین 130- 70 دقیقه به طول می انجامد .

پس از طى شدن مدت زمان لازم ذرت از دریچه دیگ پخت تخلیه شده وتوسط یک تـسمه نقالـه بـه قـست بعد روانه می گردد .

7) خشک کردن بلغور پخته شده

ذرت پخته شده وارد یک دستگاه خشک کن دوار می شود .

این خشک کن مجهز به پره هاى به همـزن ذرت می باشد و همچنین مجهزبه ونتیلاتور تخلیه  هوا ورطوبت و دمنده هواى گرم می باشد .

هواى گرم توسط یـک مبدل حرارتى که توسط بخارگرم می شود تامین میگردد . رطوبت ذرت دراین قسمت از 32%  به 26%  تقلیل می یابد .

8)سیلو کردن بلغور

بلغورهاى ذرت پس از رسیدن به رطوبت 26% وارد یک سیلوى چهار قسمتی می شودکه در آنجـا  حـدود 20 سا عت می ماند .

در طى این مدت واکنشهاى آنزیمى به روى دانه ها انجام شده و رطوبت تـا عمـق دانـه بـه صورت یکنواخت در می آید پس ازسپرى شدن مـدت زمـان 20 سـاعت دانـه هـا بـه نقطـه، Ripening یـا رسیدگى می رسد و آماده براى انجام مراحل بعدى می گردد .

9) بخار دادن

دانه هاى ذرت بلغور شده پس از طى زمان 20 ساعت وارد یک لوله مجهز به یک مارپیچ می شوند کـه درآن بخا ر به صورت غیر مستقیم و مستقیم جریان دارد .

هدف از انجام این مرحله آماده کـردن دانـه هـاى بلغـور ذرت براى مراحل بعدى می باشد . این عمل به منظورگرم کردن دانه ذرت و اضافه ک ردن مقـدارکمى رطوبـت به دانه ها می باشد .

این لوله مجهز به نازلهاى بخار براى تزریق مستقیم بخار به دانه ها ولوله کشى بخار براى گرم کردن بدنه مارپیچ می باشد . دماى این مارپیچ حدود 50 سانتیگراد می باشد .

10 ) تعدیل دما

ذرت هاى خروجى از مارپیچ  بخار وارد یک دستگاه بـه نـام بانـد تعـدیل دمـا یـا Tempering Band مـی شودکه شامل یک تسمه می باشدکه با سرعت بسیار پایین حرکت می نماید .

هدف اسـتفاده از ایـن دسـتگاه گرم نگه داشتن دانه هاى ذرت و حفظ رطوبت آن می باشد تا در مرحله بعدى بتوان از ذرت هـاى بـه دمـاى مورد نظر رسیده استفاده نمود .

دماى این دستگاه نیز 50 درجه سانتیگراد بـوده و مـدت زمـان مانـدگارى در این دستگاه 30 الى 45 دقیقه می باشد .

11) ورقه کردن ذرت

پس از خروج Tempering Band ذرت ها توسط یک بالابر وارد دستگاه نورد یاRoller  می گـردد .

در ایـن دستگاه دانه هاى بلغور ذرت در اثر فشار  وارده توسط دو غلطک  به صورت مسطح در آمده و به شکل ورقه یا Flake در می آید دستگاه نورد یا رولر شامل دوغلطک می باشد که دانه هاى بلغور در میـان ایـن رو غلطـک قرارگرفته و تحت فشار به صورت ورقه در می آید .

این دو غلطک به علت اینکـه مرتبـاً در حـال فـشار آوردن بوده و داراى اص طکاک زیادى نیز می باشند و گرماى زیادى نیز تولید می نماید و این گرما براى تولیـد مـضر می باشد لذا دستگاه نورد مجهز به لوله کشى آب سرد مى باشد که توسط چیلر دستگاه تامین میگردد .

پس از خروج بلغور از دستگاه رولر دانه ها به صورت ورقه  Flake در می آید .

12) تست کردن

آخرین مرحله تولید کورن فلکس مرحله تست کردن می با شد که در آن ورقه هاى (Flake  ) تولید شده وارد دستگاه تست شده و در آنجا در حدود 260 درجه سا نتیگراد حـرارت مـى بینـد .

ایـن دسـتگاه شـامل یـک استوانه چرخان می باشد که مرتباً در حال چرخیدن و هم زدن فلیکهامی باشد .

حـرارت  مـورد نیـاز دسـتگاه توسط سوختن گاز طبیعى تولید شده و فلیکها را به اصطلاح تست میکند .

پس از طـى شـدن مرحلـه تـست کورن فلکس هاى تولید شده از یک استوانه چرخان فلزى دیگرکه به دستگاه Toster متصل است بیرون می آید .

در دهانه خروجى استوانه یک نازل تعبیه شده که مواد معطـر و طعـم دهنـده را بـرروى کـورن فلکـس ها اسپرى می نماید .

این مواد عبارتند از اسانس مـوز یـا نارگیـل - شـکر - نمـک - عـصاره مالـت همچنـین یـک پرمیکس ویتامین شامل 7 ویتامین نیز به این مخلوط اضافه می گردد .

این مـواد بـا آب مخلـوط شـده وروى کورن فلکس ها اسپرى می گردد .

پس از اضافه کردن محصول طعم دهنده به علت اینکه رطوبت کورن فلکس بالا می رود در مرحله بعدى وارد یک خشک کن میگردد .

13) رطوبت گیرى

این خشک کن همانطورکه ذکر شد براى رساندن رطوبت به مقدار مطلوب درکورن فلکس به کـار بـرده مـی شود که عبارت است از یک خشک کن تونلى ساده که حرارت آن از طریق یـک المنـت برقـى ایجـاد شـده و رطوبت محصول را در نهایت به 3% می رساند .

14) بسته بندى

کورن فلکس هاى تولید شده توسط یک بالابر وارد دستگاه بسته بندى شده و درکیـسه هـاى پلاسـتیکى بـه حجم 250 و 500 گرمی بسته بندى شده و آماده قرارگرفتن در قوطى می شوند .

دستگاه بسته بندى مـورد نظر از نوع تمام اتوماتیک بوده و از این دستگاه دو عدد براى بسته بندى بسته هاى 250 گرمی و یک عـدد براى بسته بندى بسته هاى 500 گرمی استفا ده میگردد .

15) بسته بندى در قوطى

کیسه هاى محتوى کورن فلکس در نهایت باید وارد قوطى هاى مخصوص شود این عمل درکارخانه  توسط دو دستگاه بسته بندى تمام اتوماتیک انجام می گیرد .

از یک طرف قوطى هاى چاپ خورده وارد دستگاه شـده و از طرف دیگرکیسه هاى محتوى کورن فلکس داخل قوطى ها قرار گرفته و به این صورت کورن فلکس بـسته بندى میگردد .

16) بسته بندى نهایى و انبار

قوطى هاى کورن فلکس تولید شده درنهایت درکارتن هـاى بـه ابعـاد 23 × 32 ×50 و 38 ×50 ×50 بـسته بندى شده و روانه انبار می شود .

بسته بندى این مرحله توسط کـارگر انجـام شـده و در انبـار جهـت خـروج ازکارخانه نگهدارى می شود .


ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی کورن فلکس


 • مارپیچ بخار
 • دستگاه بوجارى
 • نقاله تعدیل دما
 • مارپیچ رطوبت دهى
 • نورد
 • ماشین پوست گیر وجوانه گیر
 • دستگاه تست کردن
 • دستگاه خشک کن
 • دستگاه بسته بندی 250 گرمی 
 • ماشین جدا کننده
 • دستگاه بسته بندی 500 گرمی
 • دیگ پخت
 • دستگاه بسته بندی در قوطی
 • مخزن فرمولاسیون
 • تسمه نقاله
 • مخزن مواد افزودنی
 • ماشین خشک کن
 • خشک کن تونلی 
 • سیلو
 • تانک مواد افزودنى
 • مخزن فرمولاسیون

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید کورن فلکس

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.