جستجو در مجموعه ها
جستجو در تماس ها
جستجو در محتوا
جستجو در خبرخوان ها
جستجو در وب لینک ها
موقعیت شما: صفحه نخستدانلودستان سایتدانلود رایگان بازی و امولاتور مجموعه ی بهترین بازی های میکرو
امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

Gluten
جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید گلوتن سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید گلوتن را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.


گلوتن بصورت فعال در صنايع غذايی مختلف استفاده می شود در صنايع گوشت از جمله تولید سوسیس ، کالباس و همبرگر ، در صنايع فرآورده هاي آرد مانند نانهاي رژيمی ، کیك ، شیرينی ، غذاي کودك و ماکارونی ، بهبود دهنده و حجم دهنده نانها . در تهیه آمینو اسیدها و آدامس به عنوان مواد فعال عمل کرده و در مواد پاك کننده بكار می رود . در صنايع چسب و کارتن سازي در مواد دارويی ، باند و يا پارچه هاي تنظیف به کار می رود . در غذاي دام و طیور بعنوان منبع غنی از پروتئین مصرف میشود . در نوشابه و شربت ها به صورت ماده خام با تغییراتی مورد استفاده قرار می گیرد .


معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی گلوتنگلوتن (GLUTEN) يك پروتئين ارگانيك است كه به طور تركيب با نشاسته در آندوسپرم برخي غلات به ويژه گندم (WHEAT) ، جو (BARLEY) و جو سياه و يا چاودار (RYE) موجود مي باشد . گلوتن 80 درصد پروتئينهاي گندم را به خود اختصاص داده است . قابليت ارتجاعي خمير نان كه به آن اجازه ورآمدن ميدهد ، به علت وجود گلوتن در آرد است .

گـلـوتن تـركيبـي از دو گروه پروتئيـن مي بـاشـد :

1 - پرولامينها (PROLAMINES) :

گليادين (GLIADIN) موجود در گندم ، هوردئين (HORDEIN) موجود در جو ، و سكالين (SECALIN) موجود در جو سياه .  

2 - گلوتلين ها (GLUTELINS )
 ماده چسينده و لزجي كه پس از گرفتن نشاسته از آرد باقي  مي ماند همان  گلوتن  ميباشد ، به اين ترتيب كه اگر مقداري آرد را با نصف وزن آن آب  مخلوط كرده و خمير كنيم و گلوله خمير را زير يك جريان آب باريكي كه از شيري فرو مي ريزد در دست نگهداريم كه آب روي خمير بريزد ، آب به تدريج ماده سفيد گرد مانندي كه نشاسته است را با خود شسته و به خارج از خمير مي برد و آنچه در دست مي ماند و به صورت يك ماده لزج و چسبنده اي به انگشتان مي چسبد گلوتن است . گلوتن يك ماده شيميايي مشخص  نيست و به طور كلي اگر آن را با يك محلول الكلي پتاسيم مخلوط كنيم وجود دو جزء عمده در آن مشخص مي شود . اگر گلوتن به حال خود گذارده شود تجزيه ميشود و در مراحل اوليه تجزيه به صورت يك مخمر عمل مي كند و نشاسته را به دكسترني و قند تبديل مي نمايد و اسيد كربينك توليد مي شود و اين دليل اصلي به كار بردن خمير ترش در پختن نان است .

به طور كلي خواص و عملكرد گلوتن كه باعث بهبود كيفيت انواع آرد ميگردد شامل موارد زير است :

الف ـ قوام دهندگي  (Stabilizer): به علت بالا بودن درصد پروتئين توانايي ايجاد پيوند با ساير فرمولاسيونهاي مورد استفاده را دارد و همچنين نقش مهمي در استحكام افت محصولات مختلف دارد .
ب ـ تنظيم پروتئين : در صنايع مختلف غذايي گلوتن مي تواند به عنوان يك افزودني مطلوب جهت تنظيم يا افزايش درصد پروتئين مورد استفاده قرار گيرد .  
ج ـ بهبود دهندگي : گلوتن با اضافه شدن به محصولاتي نظير آرد باعث بهبود خواص آنها مي گردد .  
با توجه به اينكه گلوتن منبع سرشاري از پروتئين مي باشد در سالهاي اخير بعنوان افزودني مناسبي به غذاي دام و طيور نيز مورد توجه قرار گرفته است و تحقيقات نشان داده كه افزودن گلوتن به غذاي دام و طيور باعث بهبود چشمگير فرآورده هاي دام و طيور ميگردد . آرد گندم شامل مقدار زيادي نشاسته و گلوتن و كمي از مواد چرب است . آرد ذرت  نيز مقدار كمي گلوتن دارد ولي مقدار مواد چرب آن زياد تر است كه باعث ميشود خيلي زود فاسد شده و بوي نامطبوعي بگيرد . ماده چرب يا روغن ذرت در داخل جنين يا جرم ذرت قرار دارد ، بنابر اين براي حذف آن از آرد ذرت كافي است كه جرم را جدا كنند و متعاقب آن روغن ذرت را با روش مرطوب كردن با انيدريد سولفورو از جنين بگيرند . آرد برنج مقدار كمي گلوتن و مقدار كمي مواد چرب دارد و چون دانه برنج خيلي سخت است براي كوبيدن وگرفتن آرد برنج آن را در يك محلول قليايي خيس مي كنند كه نرم شود كه در عين حال گلوتن آن نيز حل ميشود . محلول رقيق قليايي براي خيس كردن برنج معمولاً محلول خيلي رقيق سود است .


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی گلوتنگلوتن قادر است حدود 2 - 5/1 برابر وزن خود آب جذب نمايد . براي اينكه گلوتن بتواند آب را در ابتداي مراحل تهیه خمیر جذب نمايد ، تا حدودي نیاز به فرصت و زمان دارد . علت اين امر را می توان در دو مطلب زير جستجو نمود .
1ـ در حدود يك دقیقه فرصت لازم است تا آب خمیر بتواند تمام مولكولهاي گلوتن را مرطوب سازد . بنابر بررسیهاي انجام شده میدانیم اجزاي تشكیل دهنده گلوتن بوسیله اجزاي تشكیل دهنده آرد احاطه می گردند . ابتدا در اثر فرآيند زدن خمیر ، آب موجود در خمیر ، اجزاي تشكیل دهنده آرد را به آرامی مرطوب ساخته و در اثر اين امر اجزاي متشكله خیس خورده و به نحوي گلوتن را تحت تأثیر قرار می دهند . در چنین حالتی آب می تواند روي قسمت خارجی گلیادين و گلوتنین به عنوان آب سطحی چسبیده و با آن پیوند برقرار نمايد .
2ـ بدين طريق مولكولهاي گلوتن به آرامی متورم می شوند . قسمتی از آب به درون مارپیچ آمینواسیدها ) اسپیرال پپتیدها ( نفوذ يافته و در آنجا ذخیره می شود . بدين ترتیب می توان علت خشك شدن و نیاز به آبگیري بیشتر خمیر را در طی فرآيند زدن ، توجیه نمود .
با توجه به مطالب فوق و بررسی هاي به عمل آمده می توان نتیجه گرفت ، قابلیت آبگیري گلوتن و همچنین خواص تكنولوژيكی آن بسیار جالب است . در واقع عملكرد گلوتن در گندم است که باعث افزايش حجم قرص نان و ايجاد بافت مناسب آن می گردد و کال  مهمترين عامل تعیین کننده کیفیت آرد می باشد . گلوتن فعال گندم تقريباً نزديك به دو برابر وزن خود میتواند آب جذب نموده که مقداري از اين آب جذب شده همچنان در محصول نهايی باقی خواهد ماند که اين امر موجب افزايش راندمان تولید می گردد و از طرفی رطوبت باقی مانده در محصول باعث به تعويق افتادن بیاتی نان  میشود .گلوتن ضمن به دام انداختن بهتر گازهاي تولید شده در خمیر باعث افزايش حجم نان و کیفیت پخت می گردد . آرد داراي مقدار گلوتن بالا از خواص بهتري برخوردار است و کیفیت محصولات تولید شده توسط آن به طور چشمگیري افزايش می يابد .
با توجه به مزاياي ذکر شده براي اين محصول از گلوتن بصورت فعال در صنايع غذايی مختلف استفاده می شود در صنايع گوشت از جمله تولید سوسیس ، کالباس و همبرگر ، در صنايع فرآورده هاي آرد مانند نانهاي رژيمی ، کیك ، شیرينی ، غذاي کودك و ماکارونی ، بهبود دهنده و حجم دهنده نانها . در تهیه آمینو اسیدها و آدامس به عنوان مواد فعال عمل کرده و در مواد پاك کننده بكار می رود . در صنايع چسب و کارتن سازي در مواد دارويی ، باند و يا پارچه هاي تنظیف به کار می رود . در غذاي دام و طیور بعنوان منبع غنی از پروتئین مصرف میشود . در نوشابه و شربت ها به صورت ماده خام با تغییراتی مورد استفاده قرار می گیرد.
گلوتن امروزه به تنهايی يا همراه با پروتئین سويا تا حدودي جاي کازئینات  را پر می کند و در فرآورده هاي مختلفی مانند فرآورده هاي مشابه نیز مصرف می گردد و همچنین گلوتن در خمیر پیتزا جهت ايجاد حجم مناسب و تخلخل بیشتر بافت بكار می رود .


استاندارد هاي قابل توجه ، جهت اجراي طرح توجیهی گلوتنشماره استاندارد    عنوان استاندارد
1301 : گلوتن گندم – نمونه برداري و روشهاي آزمون
2861 : آرد - روش تعیین میزان گلوتن
4297 : گلوتن گندم - ويژگیها و روشهاي آزمون
6634 : خوراك دام و طیور وآبزيان - گلوتن ذرت - ويژگیها


کشور هاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی گلوتن


 
کشورهای عمده تولید کننده

چین
فرانسه
بلژيك


کشورهای عمده مصرف کننده

بلژيك
فرانسه

 


شرايط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی گلوتن


 
شرايط واردات محصول
با مراجعه به کتاب مقررات بازرگانی خارجی کشور ، محدوديت خاصی براي واردات انواع گلوتن ديده نشده است .
شرايط صادرات محصول
کشور ما به سبب برخورداري از شرايط اقلیمی مناسب و بسیار متنوع و وجود ذخاير عظیم و نیروي کار ارزان و موقعیت ترانزيتی عالی از موقعیتی خاص در بخش صادرات غیر نفتی بويژه محصولات غذايی برخوردار است .
بر اساس آمار ايران به بیش از 124 کشور محصولات صنايع غیر نفتی از جمله محصولات صنايع غذايی صادر کرده است که در بین اين مناطق کشور آلمان ، آذربايجان ، ايتالیا ، ترکیه ، ترکمنستان ، ازبكستان ، هند ، ژاپن و اکراين معادل 62 درصد کالاي صادراتی غیر نفتی کشور شامل انواع محصولات فرآوري شده غذايی را به خود جذب کرده اند و در میان اين محصولات و با توجه به امكانات داخل کشور ، انواع گلوتن تولیدي مازاد داخل کشورمان نیز چنانچه بطور مطلوب و برابر استانداردهاي جهانی تولید و بسته بندي گردد میتواند يكی از اقلم صادراتی کشور باشد از اين رهگذر ارزآوري خوبی را موجب گردد . با توجه به اينكه مقررات بازرگانی خارجی کشور ، محدوديت خاصی براي صادرات اين محصول ذکر نكرده است بنابراين شرايط صادرات براي انواع گلوتن با نگاه به مصرف روزافزون اين محصول در بازارهاي جهانی ، بسیار مطلوب میباشد .


اهمیت استراتژيك محصول مورد بررسی در طرح توجیهی گلوتن


 
گلوتن که بیش از 80 درصد پروتئین گندم را شامل می شود ، از لحاظ میزان تولید و مصرف در جهان ،  پس از پروتئین سويا ، دومین پروتئین گیاهی مهم به شمار  می رود . صفات بسیار مطلوب گلوتن نظیر ، ارزش تغذيه اي بالا ، جذب آب ، چسبندگی و کشش پذيري مناسب عامل اصلی استفاده از آن در بسیاري از مواد و صنايع مختلف بالاخص صنايع غذايی به شمار  می رود . مهمترين مصارف گلوتن در صنايع آرد و نان ،  فرآورده هاي گوشتی ، تهیه اسیدهاي آمینه ، صنايع دارويی در ترکیب قرص و مواد پايدارکننده و صنايع شیمیايی نظیر تولید چسب  میباشد . براساس آمارهاي جهانی از مجموع 340000 تن تولید گلوتن در سال 1992، حدود 73 درصد آن جهت تقويت و بهبود کیفیت آرد و نان استفاده شده است و استفاده از گلوتن بعنوان يكی از مهمترين و  سالمترين شیوه هاي تقويت آرد معرفی گرديده است . با توجه به اينكه بیش از نیمی از آرد تولیدي در کشور ما کیفیت ضعیف تا متوسطی دارد استفاده از گلوتن و افزودن آن به آرد در رفع نقايص و معايب محصولات تولیدي از آن و در نتیجه افزايش توان رقابت محصولات داخلی با محصولات خارجی در بازارهاي جهانی ، مؤثر خواهد بود . از آنجايی که کیفیت گلوتن مصرفی ، وابستگی زيادي به نحوه فرآيند تولید و ترکیبات شیمیايی و خواص فیزيكی آن دارد . ابتدا بايد به شناسايی صفات و خصوصیات گلوتن موجود در کشور و مقايسه آن با استانداردهاي  بین المللی پرداخت و سپس تأثیر افزودن گلوتن را در سطوح مختلف به آرد ضعیف و متوسط از نظر تغییر در خواص رئولوژيك بررسی کرد.

با توجه به تحقیقاتی که تاکنون در اين زمینه در کشور صورت گرفته ، مشخص شده است ؛  نمونه هاي گلوتن داخلی کیفیت نسبتاً مناسبی را در مقايسه با نمونه خارجی و استاندارد  بین المللی دارا می باشند که بدون شك تحقیق و بهینه سازي در روش هاي تولید در ارتقا کیفی گلوتن تولیدي در ايران مؤثر خواهد بود . همچنین نتايج حاصل از بررسی تأثیر افزودن گلوتن به آرد با کیفیت ضعیف و متوسط بیانگر اين مطلب است که است فاده از گلوتن در کلیه سطوح باعث افزايش جذب آب ، استقامت خمیر ، کشش پذيري بهتر و بهبود ساير خواص رئولوژيكی خمیر خواهد شد . بنابراين استفاده از گلوتن و افزودن آن به آرد تولید شده در داخل کشور باعث بهبود خواص محصولات تولیدي و در نتیجه افزايش توان رقابت با محصولات مشابه خارجی میگردد ، که نتیجه آن افزايش صادرات محصولات صنايع غذايی کشور می باشد . بايد دانست که ويژگی و خواص گلوتن در ارقام مختلف گندم متفاوت بوده و عمدتاً ژنتیكی است . علوه بر آن کیفیت و کمیت گلوتن تحت تأثیر شرايط کشت ، کود ، آب و هوا و... قرار میگیرد . بین مقدار پروتئین خام و پروتئین خالص و نیز مقدار گلوتن ، همبستگی وجود دارد و علوه بر آن بر اساس تحقیقات وال (  wall ) بین مقدار گلوتن و کیفیت آن نیز رابطه وجود دارد . تحقیقات نشان داده مقدار گلوتن موجود در دانه برحسب نوع و نژاد گندم تغییر میكند . گندمهاي قرمز سخت بهاره و پايیزه گلوتن بیشتري دارند و در نتیجه مرغوبیت آرد تهیه شده از آنها نیز بیشتر است . بنابراين تحقیقات در زمینه اصلح نژادي و افزايش کشت واريته هاي مناسب از لحاظ میزان گلوتن موجود در کشور موجب بهبود آرد تولیدي و در نتیجه محصولات تهیه شده از آن میگردد .

 


فرآيند تولید گلوتن

 
1- مخلوط کردن مواد اولیه :

دانه هاي آرد که از آسیاب کردن گندم در يك فرآيند ساده آرد کردن بدست آمده اند ، با آب ترکیب گشته ، بصورت خمیر يا Batter در می آيند . نسبت وزنی آب به آرد گندم در اين مخلوط ( 2-2,1) به ( 1) می باشد . دماي مخلوط نیز 50-35 درجه سانتیگراد است . اين خمیر را آنقدر  هم میزنند تا کاملاً مخلوط گردد . اين فرآيند در يك میكسر انجام میگردد و چرخش همزن میكسر باعث مخلوط شدن کامل مواد اولیه میگردد .

2- يكنواخت کردن :

همزدن مخلوط آنقدر ادامه می يابد تا محصول کاملاً يكنواخت گردد بطوريكه ذرات آرد در مخلوط قابل تشخیص نباشد . در اين مرحله براي يكنواختی بیشتر مخلوط از يك آسیاب Pin-mill عبور داده میشود . در آسیاب Pin ها را در يك سرعت بهینه بینrpm  900-400 به چرخش در می آورند .

3- جدا کردن :

در اين مرحله مخلوط به دو جزء تقسیم میگردد ، که يك جزء شامل نشاسته و پروتئینهاي محلول در آب است که بصورت سوسپانسیون و ذرات معلق در آب جدا میگردد و جزء ديگر داراي پروتئینهاي سنگینتر ( گلوتن ) میباشد . در طی اين فرآيند ابتدا خمیر را با جريان آب داراي فشار زياد بطور مداوم می شويند و سپس آن را سانتريفیوژ يا غربال می نمايند .

4- مرحله استراحت (Rest) :

در اين مرحله جزء شامل گلوتن را به مدت حدود حداکثر 90 دقیقه و در دماي 35 تا 50 درجه سانتیگراد در مخازن استراحت rest) tank) ساکن نگه میدارند تا اينكه گلوتن آن بصورت رشته رشته درآيد .

5- شستشو  :

سپس حداقل دو برابر وزنی ، آب تازه به آن اضافه کرده ، اجازه می دهند که در اثر اين حل شدن دوباره ، گلوتن بصورت گلوله هايی درآيد . و بعد از آن ، اين گلوله ها يا کلونیهاي تجمع يافته گلوتن را می فشرند تا آب آنها دفع گردد .

6- خشك کردن  :

در اين مرحله گلوتن حاصله ، به دقت خشك میگردد تا اينكه اثرات حرارتی که موجب تغییر ماهیت و طبیعت پروتئینها میشوند ، به حداقل برسد . عمل خشك کردن گلوتن به کمك خشك کنهاي مختلفی نظیر Hot-Air ،Spray و Freeze صورت میگیرد . اما به دلیل ويژگیهاي گلوتن و حساسیت دمايی بالاي آن متداولترين و بهترين نوع ، خش ك کن Freeze dryer است ،  که در اين روش مورد استفاده قرار میگیرد . در اين خشك کن آب موجود بوسیله انجماد از محصول جدا میگردد . گلوتن بدست آمده از اين روش حداقل داراي 80 درصد پروتئین است . اين ماده پس از خشك شدن بصورت پودر کرم رنگ روشن و يا قهوه اي مايل به زرد با مزه خنثی میباشد .

7- بسته بندي  :

گلوتن حاصل در کیسه هاي دو جداره ضد رطوبت در وزنهاي مناسب و سفارشی بسته بندي میگردد . بسته هاي پودر گلوتن را معمولاً در مجاورت مواد دسیكانت براي جذب رطوبت قرار می دهند . همچنین می توان از گازهاي خنثی مثل ازت براي جذب رطوبت استفاده نمود .


ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ، جهت اجراي طرح توجیهی گلوتن


مخازن مخلوط کردن مواد اولیه
میكسر همزندار
آسیاب Pin-mill
مخزن استراحت (Rest tank ) ( ظرفیت 6 تن )
ساتريفیوژ  ( دور بالا و 5,7 اسب بخار )
مخزن شستشو
ماشین خشك کن Freeze Dryer
دستگاه بسته بندي

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید گلوتن

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 99 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

  • در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید گلوتن با کامفار ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم  کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

:: این مطالب هم ممکن است برای شما جذاب باشند  :

:: نگارش طرح توجیهی بانکی با کامفار

:: دانلود هزاران طرح توجیهی تیپ صنعتی و معدنی

:: دانلود طرح های توجیهی سال 96 و 97 و 98

:: دانلود طرح های توجیهی تیپ کشاورزی و دامپروری

دانلود طرح های توجیهی گردشگری و بوم گردی و خدماتی


Go to top

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران محفوظ می باشد :: 1389-1388 :: طراحی و اجرا با کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران

Free Page Rank Tool