جستجو در مجموعه ها
جستجو در تماس ها
جستجو در محتوا
جستجو در خبرخوان ها
جستجو در وب لینک ها
موقعیت شما: صفحه نخستدانلودستان سایتدانلود رایگان بازی و امولاتور کد های تقلب بازی شینوبی 3 سگا ( نینجا اسبی ) ( دو کدتقلب اصلی )
طرح توجیهی تولید رینگ و پیستون خودرو سال 1400 + pdf + word - 3.4 out of 5 based on 5 votes
امتیاز کاربر:  / 5
ضعیفعالی 

piston

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید رینگ و پیستون خودرو سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید رینگ و پیستون خودرو را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

استفاده از رینگ ها در ساختمان پیستون ها باعث کاهش سطح تماس میان پیستون و جداره سیلندر تا حداقل ممکن ، نگهداری و حفظ تراکم در قسمت فوقانی پیستون ، جلوگیری از اصطحکاک و ممانعت از فرسودگی بیش از حد ، کنترل روغن و روغنکاری در فاصله بین دیواره سیلندر و پیستون و انتقال حرارت از پیستون به دیواره سیلندر می شود .


معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی رینگ و پیستون خودرو


ساختار رینگهای پیستون

رینگهای پیستون از جنس چدن خاکستری ساخته می شوند ، زیرا فلزی است مقاوم که در برابر گرما حساسیت کمی از خود نشان می دهد و در ضمن دارای قابلیت ارتجاعی خوبی می باشد . تعداد رینگها در هر پیستون بسته به نوع موتور و تراکم مورد نظر از سه تا پنج و گاهی تا هفت رینگ متغییر می باشد . موتورهای بنزینی معمولی به ندرت دارای بیش از سه تا چهار رینگ هستند اما موتورهای دیزلی معمولاً دارای 5 تا 7 رینگ در هر پیستون می باشند .

برای حفظ فشار درون سیلندر از رینگهای کمپرس ( Compressio Ring ) یا رینگهای فشار استفاده می شود . رینگ ( Ring ) در اتومبیل به حلقه های فلزی گفته می شود که دور پیستون را فرا می گیرد . اما رینگهای روی یک پیستون دو نوع هستند : 1 – رینگهای کمپرس 2 – رینگهای روغنی

هر کدام از این رینگها وظیفه خود را انجام می دهند و نقش خود را روی پیستون ایفا می کنند . اما رینگهای کمپرس یا فشاری وظیفه دارند تا از فرار گاز از کنار پیستون در زمان تراکم ، انفجار و حتی تخلیه به درون سیلندر جلوگیری کنند . این رینگها به صورت یکپارچه از چدن ساخته می شوند و به صورت فلزی هستند .

وقتی رینگهای کمپرس روی پیستون قرار می گیرند ، به علت خاصیت فنری بودن خود به دیواره سیلندر می چسبند و مانع از نفوذ مخلوط هوا و سوخت به محفظه زیر پیستون می شوند . همچنین در اثر گرمای حاصل از احتراق نیز منبسط شده و کاملاً محفظه یا همان اتاق احتراق را نسبت به محیط زیر پیستون آب بندی می کنند .

رینگهای کمپرس همچنین وظیفه دارند تا حرارت منتقل شده به پیستون را به سیلندر و سپس به آب موتور منتقل کنند . تعداد رینگهای کمپرس در خودروها متفاوت است و استفاده از آنها بستگی به طراحی موتور دارد .

محل قرار گیری رینگهای کمپرس در شیارهای بالایی پیستون است ، اما نوع دیگری از رینگها وجود دارد که در پایین ترین شیار پیستون ، بالای ( گژن پین ) یا همان انگشتی پیستون قرار می گیرد ، به این نوع رینگ ، رینگ روغنی گفته می شود . وظیفه رینگهای روغنی ، جمع کردن روغن از دیواره سیلندر است .

رینگهای روی پیستون در عین سادگی عملکرد ، نقش فوق العاده مهمی را در موتور ایفا می کنند ، به نحوی که خرابی یکی از آنها باعث پایین آمدن محسوس بازده موتور می شود . پیستون را نمی توان چنان ساخت که خود به خود سیلندر را درز بندی کند . بنابراین در ناحیه فوقانی پیستون رینگ نشین تعبیه می کنند و در آن رینگ پیستون نصب می کنند .

وظیفه رینگهای پیستون

در استفاده از رینگها در ساختمان پیستونها یک سری اهداف دنبال می شود که اعم آنها عبارتد از :

کاهش سطح تماس میان پیستون و جداره سیلندر تا حداقل ممکن
نگهداری و حفظ تراکم در قسمت فوقانی پیستون
جلوگیری از اصطحکاک و ممانعت از فرسودگی بیش از حد
کنترل روغن و روغنکاری در فاصله بین دیواره سیلندر و پیستون
انتقال حرارت از پیستون به دیواره سیلندر

درباره پیستون خودرو :

پیستون قطعه ای استوانه ای شکل است که در درون سیلندر بالا و پایین می رود در حرکت انبساط تا 18000 نیوتون نیرو به طور ناگهانی به کف پیستون وارد می شود .

وقتـی بـا سـرعت زیـاد رانندگی می کنید این اتفاق در هر سیلندر 30 تا 40 بار در ثانیه رخ می دهد . دمای کف پیستون به 2200 درجه سانتیگراد یا بیشتر می رسد . پ

یستون باید به انـدازه ای محکـم باشـد کـه بتوانـد ایـن تنشها را تحمل کند ، در عین حال پیستون باید چنان سبک باشد که بار وارد بر یاتاقانها کاهش یابد . وقتی پیستون در نقطه مرگ بالایی یا پایینی متوقف می شود و سپس در جهت عکس به حرکت در می آید بار وارد به یاتاقان را تغییر می دهد .

پیستون را از آلومینییوم می سازند ، زیـرا فلـزی سـبک است در بیشتر موتورهای خودرو از پیستونهای تمام لغزان استفاده می شود . دامنه یا قـسمت پـایین پیستون را می تراشند تا هم وزن آن کاهش یابد و هم جا برای وزنه های تعادل میل لنگ باز شـود .

قطر پیستون موتور خودرو بین 76 تا 122 میلیمتر تغییر می کند وزن ایـن پیـستون ها در حـدود 450 گرم است . همه پیستون ها باید هموزن باش ند تا موتور دچار لـرزش نـشود . پیـستون هـای آلومینیومی را به یکی از دو روش ریخته گری و آهنگری می سازند .

پیستون های اهنگری شـده را با استفاده از لقمه آلومینیوم الیاژی می سازند ، پس از ماشینکاری پیستون آن را طبـق روال خاصـی گرم و سرد می کنند . به اصطلاح روی آن عملیات گرمایی انجام میدهند تا خـواص مطلـوب را پیـدا کنند . پس از این مرحله روی بسیاری از پیستونها را با لایـه نـازکی از آب قلـع یـا مـواد دیگـر مـی پوشانند . در نتیجه هنگام راه اندازی موتور سطح پیستون ساییده نمی شود .

سایش هنگامی رخ می دهد که ذرهای فلزی از یک قطعه متحرک به قطعـه دیگـر انتقـال یابـد ودر نتیجه حفره ها یا شیارهای روی سطح در تماس ایجاد شود .

خلاصی پیستون : خلاصی پیستون ( یا خلاصی دامنه پیستون ) عبارت ا ست از فاصله بین جدار سـیلندر و دامنه پیستون . این فاصله معمولاً بین 025/0 تا 10/0 میلیمتـر اسـت . وقتـی موتـور روشـن اسـت پیستون به رینگ های روی لایه ای از روغن حرکت می کنند که این فاصله را پر کـرده اسـت .

اگـر خلاصی پیستون خیلی کم باشد در نتیجه اصطکاک زیاد و سایش شدید توان موتور کاهش می یابد . در این حالت ممکن است پیستون به جداره سیلندر بچـسبد و بـه اصـطلاح گریپـاژ مـی کنـد . اگـر خلاصی پیستون بیش از حد باشد سبب زدن پیستون می شود .

کنترل انبساط پیستون :

پیستونهای آلومینیومی در نتیجه افزایش دما بیشتر از سـیلندر هـای چـدنی منبسط می شوند و همین امر ممکن است سبب از بین رفـتن خلاصـی پیـستون شـود . پیـستون از جداره سیلندر بیشتر گرم می شود و همین امر نیز سبب می شود که باز هم بیشتر انبساط یابد . اما اگر کف پیستون خیلی داغ شود ممکن است سبب خود سوزی شود .

در نتیجه ترتیب احتـراق بهـم می خورد و ممکن است موتور آسیب ببیند . یکی از راه های کنترل انبساط پیستون ، افـزایش آهنـگ دفع گرما از کف پیستون است . هرچه کف پیستون ضخیمتر باشد ، گرمای بیشتری دفع خواهد شـد و پیستون خنکتر کار می کند . اما افزایش ضخامت کف پیستون ، سـبب افـزایش وزن آن مـی شـود .

همچنین اگر کف پیستون خیلی سرد کار کند لایه هـای مخلـوط هـوا – سـو خت مجـاور آن نمـی سوزد . مخلوط هوا - سوخت نسوخته از طریق اگزوز در محیط پخش می شود ، در نتیجه بازده موتـور کاهش و دود آن افزایش می یابد . برای کمک کردن به کنترل انبساط پیستون بیشتر پیستونها را طوری تراشکاری می کنند که اتاقک آنها اندکی بیضوی شود .

وقتی پیستونهای اتاقک - بیضوی گرم می شوند شکل بیضوی خود را از دسـت می دهنـد و گـرد می شـوند . راه دیگـر کنتـرل انبـساط پیستون ، تعبیه یک پشت بندی فولادی در پیستون است . وقتی پیستون گرم می شود ، این تقویـت کننده انبساط کف پیستون و برآمدگی بوش گژنپین را محدود می کند .

شکل کف پیستون :

در بسیاری از موتورها از پیستون کف تخت استفاده می شود . امـا شـکلهای کـف پیستون ممکن است مطابق طرح موتور تغییر کند . شکل کف پیستون مطابق با شـکل سرسـیلندر و شکل محفظه احتراق نیز تغییر کند . بعضی از پیستون ها کف پیستون فنجانی یا فرو رفتگی جای سوپاپ دارد که وقتی سوپاپها باز می شوند می توانند در آن حرکت کنند . در بعضی از پیـستون هـا سر پیستون گنبدی یا به شکلهای دیگر است تا تلأطم در محفظه احتراق افزایش یابد .

خارج از مرکزی گژن پین :

زدن پیستون صدایی است که از جابجـا شـدن پیـستون از یـک طـرف سیلندر به طرف دیگر آن در آغاز حرکت انبساط ناشی می شود . برای جلوگیری از زدن پیـستون در بسیاری از موتورها از پیستون هایی استفاده می شود که گژن پین انها انـدکی خـارج از مرکـز اسـت .

این خارج از مرکزی به طرف دامنه پیستون است که به منزله سطح فشار گیر اصلی عمل می کند . این همان سطحی از پیستون است که در حین حرکت انبـساط بیـشترین تمـاس را بـا جـداره سیلندر پیدا می کند .

با نصب خارج از مرکز گژنپین پیستون نوعی حرکت نوسانی انجام می دهـد و بر یک طرف آن نسبت به طرف دیگر فشار بیشتری وارد مـی شـود . فـشار ناشـی از احتـراق سـبب می شود که پیستون در حال حرکت به سمت بالا وقتی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج می شود ، در نتیجه سر پایینی سطح فشارگیر اصلی بـا جـداره سـیلندر تمـاس می گیرد .

پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت صاف مـی شـود . در ایـن هنگـام سـطح فشارگیر اصلی به طور کامل با جداره سیلندر تماس پیدا می کند . این تمـاس نـوعی عمـل روبـشی است که زدن پیستون را به حداقل می رساند .

در نتیجه همین عمل ، موتور آرامتر کـار مـی کنـد و دوام پیستون افزایش می یابد. زدن پیستون معمولا فقط در موتورهای کهنه ای مـشاهده می شـود که جداره سیلندر های آنها ساییده شده و دامنه پیستون آنها ساییده یا شکسته شده است .

تقویت رینگ نشین :

وقتی پیستون در سیلندر بالا و پایین مـی رود ، رینگهـای تـراکم هـم در رینـگ نشینها بالا و پایین می رود . وقتی پیستون در نقطه های مرگ بالایی و پایینی جهت حرکت خـود را عوض می کند. هر رینگ لحظه ای از پیستون عقب می ماند . ایـن تـأخیر لحظـه ای از اثـر لختی و خلاصی جانبی رینگ ناشی می شود .

لحظه ای بعد بغل رینگ نشین به رینگ می خـورد و آن را در سیلندر بالا و پایین می راند . وقتی حرکت انبساط آغاز می شود ، فشار شدید ناشی از احتراق رینـگ تراکم بالایی را به شدت به سطح پایینی رینگ نشین می فـشارد . ایـن بر خـورد هـای مکـرر سـبب ساییدگی رینگ نشین بالایی می شود . برای مقابله با این سایش در بعضی از پیستونها رینگ نشین بالایی را تقویت می کند .

یکی از روش های مورد استفاده در پیستونهای ریخته گـری آن اسـت کـه رینگ نشین بالایی را بطور کامل به صورت یک مغزی از جنس چدن یا چـدن نیکـل دار در قالـب قرار می دهند و آلومینیوم را دوران بریزند . روش دیگر ، نصب یک فاصله گذار فولادی اسـت کـه بـه منزله سطح بالای رینگ نشین عمل می کند . در هنگـام تولیـد پیـستون بـه روش آهنگـری ناحیـه رینگ نشین را فلز پاشی می کنند .

پیستون های کم اصطکاک :

این پیستونها را ا ز آلیاژ آلومینیوم با سیلیسیم مـی سـازند . پـس از آنکـه پیستون ریخته شد ، روی دامنه آن ماده ای شیمیایی می مالند که ذرات آلومینیوم را از سـطح مـی زداید و ذرات سیلیسیم را باقی می گذارد . در نتیجه سطح سخت تر و با دوامتری حاصل می شود .


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی رینگ و پیستون خودرو


برای کنترل بهتر روغن ، اغلب از منبسط کننده های فنری در پشت رینگهای روغن استفاده می شود . در بعضی از موتورهای رینگهای روغنی هم از بالا و هم از پایین انگشتی پیستون مورد استفاده قرار می گیرند . در ضمن هر رینگ دارای یک دهانه است که با باز و بسته کردن آن می توان قطر رینگها را در موقع نصب کردن روی پیستون یا قرار دادن پیستون داخل سیلندر ، کم و زیاد کرد .


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی رینگ و پیستون خودرو


استاندارد های رینگ خودرو :

6529 : موتورهای درون سوز – رینگهای پیستون – رینگهای کنترل روغن – ویژگی ها
3 – 6526 : موتورهای درون سوز – رینگهای پیستون – مواد – ویژگی ها
4 – 6526 : موتورهای درون سوز – رینگهای پیستون – مشخصات عمومی
6530 : موتورهای درون سوز – رینگهای پیستون با مقطع گوه ای ساخته شده از چدن – ویژگی ها

استاندارد های پیستون خودرو :

این کالا دارای استاندارد داخلی 3291 با عنـوان " ویژگیها و روشهای آزمون پیستون" و استاندارد بین المللیDIN 4237-1 می باشد ، که در آن نحوه پرداخت و ابعـاد سوراخها و سایر ابعاد پیستون تشریح گردیده است .


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی رینگ و پیستون خودرو


کشورهای عمده مصرف کننده محصول

• Germany
• China
• Hungary
• EU-27
• Austria
• Canada
• France
• Italy
• Japan
• Brazil

کشورهای عمده تولید کننده محصول

• Germany
• Japan
• China
• EU-27
• Brazil
• Hungary
• France
• Italy
• Canada
• Czech Rep


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی رینگ و پیستون خودرو


شرایط واردات محصول

در خصوص واردات این محصول تعرفه گمرکی خاصی وجود ندارد ولی با توجه به اینکه محصول فوق در کشور تولید می شود گواهی عدم ساخت مبنی بر معافیت گمرکی برای آن صادر نمی شود .

شرایط صادرات محصول

در خصوص شرایط صادرات این محصول هیچگونه منع قانونی وجود ندارد تنها این کالا در صورتی می تواند از اقبال خوبی برای صادرات برخوردار باشد که بتواند از تکنولوژی مناسبی و طراحی سیستمی جهت افزایش بهره وری برخوردار باشد .


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی رینگ و پیستون خودرو


در صورتیکه رینگ پیستون در انواع موتورها خوب عمل نکند شرایطی به وجود می آورد که دوده و لجن ، به عنوان بلای جان موتور شناخته شده اند .

این ذرات هیدروکربنی که از بیش از 98 درصد کربن و کمتر از 2 درصد هیدروژن تشکیل شده اند ، در شرایطی تولید می شوند که انژکتور موتور به درستی عمل نکند و نسبت سوخت به هوا تغییر کرده و هوا کافی برای سوختن کامل هیدروکربن ها وجود نداشته باشد .

در چنین شرایطی ناکافی بودن هوا برای سوختن سوخت ، موجب تولید CO و دوده می شود . عامل مهم دیگر در ایجاد دوده ، فیلتر هوا است . اگر فیلتر هوا ، کثیف یا نامناسب باشد ، تناسب هوا و سوخت بهم می خورد و موجب ورود هوای ناکافی می شود . به همین دلیل عمل تعویض فیلتر هوا در هنگام هر تعویض روغن در جلوگیری از ایجاد دوده ، از اهمیت بالایی برخوردار است .

در جا کار کردن موتور یکی دیگر از عوامل موثر در بهم خوردن نسبت سوخت و هوا و در پی آن ایجاد دوده است . دوده ، یکی از عوامل موثر در تولید لجن است که پس از عبور از جداره رینگ و پیستون وارد روغن شده و همراه با آب و روغن و ذرات خارجی دیگر موجب تولید لجن می شود .

اهمیت استراتژیک تولید پیستون خودرو :

بنا بر گزارشهای منتشره از سوی سازمان بین المللی وسائل نقلیه موتوری ، صنعت خودروی ایران بـا رشد 21 درصدی نزدیک به دو میلیون دستگاه خودرو در سال 2008 تولید کرد . همچنین ، شرکت های خودروسازی جهان در سال 2007 نزدیـک بـه 70 میلیـون دسـتگاه خـودرو تولید کردند . بر اساس این گزارش تولید چهل شرکت خودروسازی جهان در این سال با افـزایش چهـار درصدی نسبت به سال قبل از آن به 127/69 میلیون دستگاه رسید .

از این رقم 886/49 میلیون دستگاه مربوط به خودروهای سواری و 24/19میلیون دستگاه مربوط به خودروهای تجاری بوده است . ایران از نظر حجم تولید خودرو در جهان رتبه هجدهم و از نظر میزان رشد نیز رتبه هجدهم را بـه خود اختصاص داده است .

بر اساس این گزارش ژاپن ، امریکا و چین به ترتیب بزرگترین کشورهای تولیدکننده خودرو در سـال 2007 شناخته شده اند . تولید این کشورها به ترتیب 48/26،11/11 و 18/7 میلیون دستگاه اعلام شده است .

با توجه به کاربرد الزامی این قطعه در صنایع خودروسازی در دنیا و گسترش تولید خودرو ، بـه نظـر می رسد تولید این کالا از اهمیت بالایی برخوردار می باشد .

مصرف این کالا در چهار بازار بزرگ به قرار ذیل می باشد :

1. بازار OEM ( بازار خودروسازان )
2. بازار OES ( بازار خدمات پس از فروش وابسته به خودروسازان )
3. بازار AM ( خدمات پس از فروش آزاد )
4. صادرات

لذا محصول مذکور یکی از کلیدی ترین محصولات در صنایع خودروسازی می باشد .


فرآیند تولید پیستون خودرو

 

فرآیند ریخته گری با تولید قالب آغاز می شود که شکل قالب ، قرینه و معکوس قطعه ای است که ما نیاز داریم . قالب از مواد نسوز مانند ماسه تهیه می شود . فلز بر روی یک اجاق حرارت داده می شـود تا ذوب شود .

سپس فلز مذاب در گودی قالب که شکل قطعه مورد نظر است ریخته مـی شـود . و تـا زمان جامد شدن خنک می گردد . نهایتاً قطعه فلزی شکل گرفته از قالب جدا می شود . تعداد زیادی از سازه های فلزی که هر روز با آنها سرو کار داریم به روش ریخته گری تولید شده اند .

علل این ( گستردگی کاربرد ریخته گری ) عبارتند از :

1 - به روش ریخته گری می توان قطعاتی را تولید کرد که هندسه بسیار پیچیده ای دارند و یا دارای حفره های درونی می باشند .
2 - برای تولید قطعات بسیار کوچک و همچنین قطعات بسیار بزرگ از چند صد گرم تا چندین هـزار کیلوگرم می توان از این روش استفاده کرد .
3 - این روش از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است . و هدر رفت کمی دارد . فلزات اضـافی در هر بار ریخته گری دوبار ذوب شده و استفاده می شوند .
4 - فلز ریخته گری شده ایزوتروپیک است یعنی در تمام جهات دارای خـواص فیزیکـی و مکـانیکی یکسانی است .

ریخته گری با ماسه

در ریخته گری ماسه ای از ماسه طبیعی یا ماسه ترکیبی ( ماسه دریاچه ) استفاده میشود ، کـه دارای یک ماده نسوز به نام سیلیکا (sio2) می باشد . دانه های شن باید بقدر کافی کوچک باشند تا بتـوان آن ها را متراکم کرد .و در عین حال باید آنقدر درشت باشـند تـا گازهـای تـشکیل شـده در هنگـام ریخته گری از بین منافذ آنها خارج شـوند . در قالـب هـای بـزرگ تـر از ماسـه سـبز اسـتفاده مـی کنند ( ترکیبی از ماسه ، خاک رس و مقداری آب ) .

ماسه را می توان مجدداً مورد استفاده قرار داد . همچنین زائـده هـا و فلـزا ت اضـافی بریـده شـده و مجددا استفاده می گردند .

قالب های ماسه ای دارای قسمت های زیر می باشند :

• قالب از دو قسمت اصلی تشکیل شده است . درجـه بـالایی cope و درجـه پـایینی drag نامیـده می شوند .

• مذاب در فضای بین دو درجه که حفره قالب نام دارد ، جاری می گردد . هندسه طرح توسـط یـک قطعهء چوبی که الگو نام دارد ، ایجاد می شود . شکل طرح ، تقریباً شبیه به قطعه ای که ما نیاز داریم می باشد .

• حفره قیفی شکل : بالای این قیف ظرف مذاب ریزی قرار دارد . و به قسمت لوله مانند قیف sprue گفته می شود . فلز مذاب در داخل ظرف مذاب ریزی ریخته شده و از طریق spure به سمت پـایین جاری می شود .

• راهگاه ها ، کانل هایی عمودی و توخالی هستند که حفره قالب را به سطح آن متصل مـی کننـد . منطقه ای که این راهگاه ها به حفره ء قالب می رسند ، دروازه ( gate ) نام دارد .

• چندین حفره دیگر نیز درون قالب تعبیه می شوند که با سطح آن در تماس اند . اضـافه مـذابی کـه درون قالب ریخته می شود ، به داخل این حفره ها که " لوله های تغذیه " نام دارند جاری می گردد .

این لوله ها مانند مخازن ذخیره مذاب عمل می کنند . همینطور که مذاب در داخل حفـره قالـب در حال جامد شده است حجم آن کم می شود . برای جلوگیری ا ز ایجاد حفره در داخل قطعـه ، مـذاب جبران کننده از داخل این لوله ها به قالب وارد می شود .

• منافذ هوا : لوله های باریکی هستند که حفره قالب را به فضای بیرون متصل می کنند و به گاز ها و هوای داخل قالب اجازه می دهند که از قالب خارج شوند .

• ماهیچه ها : بسیاری از قطعات ریخته گری دارای سوراخ های داخلی هستند ( فضا هـای خـالی ) . یـابرخی حفره های موجود در ساختار آنها از هیچ کجای قالب قابـل دسترسـی نیـستند . ایـن سـطوح درونی به وسیله ماهیچه ها ایجاد می گردند . ماهیچه ها ازطریق آمیختن ماسه با یک سـری چـسب های خاص تهیه می شوند .

این چسب باعث می شود که وقتی ماهیچه را در دست می گیریم شکل خود را حفظ کند . قالب از طریق قرار دادن ماهیچه در داخل حفره درجهء پایینی و قرار دادن درجه بالایی روی آن و قفل کردن دو درجه به هم ، ساخته می شود . بعد از انجام عملیـات ریختـه گـری ، ماسه ها کنار زدن می شوند و ماهیچه بیرون کشیده شده و معمولاً شکسته می شود .


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی رینگ و پیستون خودرو

ماشین آلات تولید رینگ خودرو :

• کوره ریخته گری القایی ( 5 تن )
• انواع قالب
• درجه ریخته گری
• شات بلاست
• CNC
• سنگ مغناطیس ( دقیق )

ماشین آلات تولید پیستون خودرو :

• کوره ذوب پاتیلی با دمای 2000 درجه
• کوره عملیات حرارتی ( ریخته گری SLC )
• ماشین برش زوائد
• تجهیزات شامل قالب ماسه ای ، تجهیزات مذاب ریزی و ....

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید رینگ و پیستون خودرو

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید پیستون خودرو

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 99 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

  • در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید رینگ و پیستون خودرو ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم  کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.


Go to top

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران محفوظ می باشد :: 1389-1388 :: طراحی و اجرا با کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران

Free Page Rank Tool