طرح توجیهی احداث کارگاه نخ ریسی پنبه ای و نیمه فاستونی سال 1401 + کامفار

Cotton spinning

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی احداث کارگاه نخ ریسی پنبه ای و نیمه فاستونی سال 1401 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی احداث کارگاه نخ ریسی پنبه ای و نیمه فاستونی را که آرشیوی و مربوط به سال های گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

محصول تولیدی انواع نخ ریسیده شده (Spun yarn) از جنس پنبه خالص ، مخلوط پنبه با الیاف مصنوعی و صد در صد مصنوعی خام با نمره انگلیسی بین (40ـ10) یک لا در سیستم ریسندگی چرخانه ای ( اپن اند ) می باشد . نخ های پنبه ای در قالی بافی ، پتوبافی ، تولید نخ خیاطی و گلدوزی و برخی دیگر از تولیدات به عنوان ماده اولیه به مصرف می رسد .

 


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی احداث کارگاه نخ ریسی پنبه ای و نیمه فاستونی


 

محصول تولیدی انواع نخ ریسیده شده (Spun yarn) از جنس پنبه خالص ، مخلوط پنبه با الیاف مصنوعی و صد در صد مصنوعی خام با نمره انگلیسی بین (40ـ10) یک لا در سیستم ریسندگی چرخانه ای ( اپن اند ) می باشد . محصول تولیدی بسته به نوع کاربرد ، محصول مصرفی و فرآیند تولید در طبقات متفاوتی قرار می گیرند ، که هریک دارای ویژگی ها و خصوصیات خاص خود خواهد بود . محصول تولیدی از نقطه نظرات ذیل قابل تقسیم بندی می باشد .

الف) طبقه بندی محصول از لحاظ کاربرد

نخهای پنبه ای به طور عمده به مصارف زیر میرسند :

1ـ نخ تار در ماشین بافندگی تار و پودی

2ـ نخ پود در ماشین بافندگی تار و پودی

3ـ نخ مورد مصرف در بافندگی حلقوی (کشبافی)

نخهای تار نسبت به نخهای دیگر دارای تاب در متر بیشتری هستند و نخ های کشبافی به دلیل لزوم خاصیت ازدیاد طول در آنها دارای تاب در متر کمتری خواهند بود .

ب) طبقه بندی نخ های پنبه ای از لحاظ نوع مواد اولیه

به طور عمده تمامی نخهای ریسیده شده در سیستم الیاف کوتاه را نخ پنبه ای میگویند . این نخها می توانند صد در صد پنبه یا مخلوط پنبه با الیاف مصنوعی باشند . مخلوط پنبه ـ ویسکوز و پنبه ـ پل یاستر از ترکیبهای رایج در سیستم ریسندگی می باشد .

طول متوسط الیاف پنبه نشان دهنده نوع پنبه مورد استفاده می باشد . معمولاً هرچه پنبه بلندتر باشد ،رسیده تر است و هرچه رسیدهتر باشد، ظریف تر . در فرآیند ریسندگی اگر نخ های ظریف مورد نظر باشد ، باید از الیاف پنبه با طول زیاد استفاده شود .

زیرا در این صورت کارکرد ماشین دچار مشکل شده ضایعات افزایش مییابد . از طرف دیگر استفاده الیاف پنبه با طول زیاد استفاده شود . زیرا در این صورت کارکرد ماشین دچار مشکل شده ضایعات افزایش می یابد . از طرف دیگر استفاده الیاف پنبه با طول زیاد برای نخ های ضخیم نیز مقرون به صرفه نمی باشد .

- رنگ پنبه هرچه سفیدتر باشد بهتر است اما این امر را به عنوان یک اصل نمی توان در نظر گرفت به عنوان مثال پنبه های مصری یا مازندارنی با وجود مرغوبیت به زردی متمایل هستند .

ـ درجه خلوص پنبه و عدم وجود ناخالصی های گیاهی و غیره نیز از مشخصه های پنبه می باشد .

ـ میزان رطوبت مجاز پنبه طبق قانون تجارت بین المللی نبایستی از 55/8 تجاوز کند .

مجموعه عوامل فوق می تواند که در طبقه بندی نخ های تولیدی از نقطه نظر نوع مواد اولیه مؤثر باشند .

ج) طبقه بندی نخهای پنبه ای از لحاظ نوع فرآیند تولید

خط ریسندگی پنبه ای ، بسته به نوع محصول مورد انتظار از لحاظ ظرافت ، استحکام ، یکنواختی و دیگر فاکتورهای مورد نظر می تواند جهت تولید نخ های زیر در فرآیند تولید و چگونگی عملکرد فنی ، سیستم تفاوتهایی داشته باشد .

1ـ نخ پنبه ای شانه شده

2ـ نخ پنبه ای کارد

3ـ نخ پنبه ( اپن ـ اند) Open – end

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی احداث کارگاه نخ ریسی پنبه ای و نیمه فاستونی


 

محصول تولیدی در این واحد انواع نخ ریسیده شده (Spun yarn) از جنس پنبه خالص ، مخلوط پنبه با الیاف مصنوعی و صد در صد مصنوعی خام با نمره انگلیسی (40ـ10) یک لا در سیستم ریسندگی چرخانه ای (اپن ـ اند) می باشد و کاربرد اصلی محصول به عنوان ماده اولیه برای بافت پارچه های صد در صد پنبه ای ، مخلوط پنبه با الیاف مصنوعی و صد در صد مصنوعی می باشد و نیز نخ های پنبه ای در قالی بافی ، پتوبافی ، تولید نخ خیاطی و گلدوزی و برخی دیگر از تولیدات به عنوان ماده اولیه به مصرف می رسد .

استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی احداث کارگاه نخ ریسی پنبه ای و نیمه فاستونی :

2298 : ویژگی های نخهای پنبه ای خام

1705 : نخهای ریسیده شده در سیستم پنبه ای یا فاستونی حدود رواداری

2694 : ویژگی های نخ مخلوط پنبه - پل یاستر

3398 : ویژگی های نخ های پنبه ای خام

3948 : نخ مخلوط ویسکوز ـ پلیاستر ـ ویژگی ها

4564 : نخ مخلوط پنبه پلیاستر (مخلوط 50ـ50) ویژگی ها

2376 : ویژگی های نخ پنبه ای مورد مصرف در پود پتو

2582 : ویژگی های نخ پنبهای مورد مصرف در تار و پود پارچه های لباس کار نیروهای مسلح

2494 : روش اندازه گیری استاندارد برای انبوه تجاری کالای نخ یا الیاف کوتاه مصنوعی یا دسته الیاف فیلامنتی مصنوعی

5103 : روش اندازه گیری استاندارد برای طول یا توزیع طولی الیاف کوتاه مصنوعی (آزمایش تک لیف)

2494 : روش اندازه گیری استاندارد برای یک محموله انبوه تجاری نخ یا الیاف کوتاه مصنوعی یا دسته الیاف فیلامنتی مصنوعی

5103 : روش اندازه گیری استاندارد برای طول یا توزیع طولی الیاف کوتاه مصنوعی (ازمایش تک لیف)

 


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی احداث کارگاه نخ ریسی پنبه ای و نیمه فاستونی


 

کشورهای چین ، هند و پاکستان بزرگترین کشورهای تولید کننده نخ پنبه ای جهان به شمار می آیند . این سه کشور حدود 76 درصد از نخ پنبه ای جهان را تأمین می نمایند که در این میان کشور چین 57 درصد از نخ پنبه ای جهان را به خود اختصاص داده و بزرگترین تولید کننده نخ پنبه ای در جهان محسوب می شود .

شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی احداث کارگاه نخ ریسی پنبه ای و نیمه فاستونی :

• شرایط واردات کارگاه نخ ریسی پنبه ای و نیمه فاستونی

براساس اطلاعات مندرج در کتب مقررات و شرایط صادرات وزارت بازرگانی به واسطه نیاز شدید داخلی به ورود این ماده ، سود بازرگانی و حقوق گمرکی به آن 25 و 30 می باشد . که مجموع سود بازرگانی و حقوق گمرکی است و شماره تعرفه گمرکی در جدول زیر آمده است .

SUQ حقوق

ورودی نوع کالا شماره تعرفه

گمرکی ردیف

Kg 25 نخ پنبه ای شانه نشده دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه 52051200 1

Kg 25 نخ پنبه ای شانه نشده دارای کمتر از 85 درصد وزنی پنبه 52061200 2

kg 30 نخ پنبه ای دارای حداقل 85 درصد وزنی پنبه 52071000 3

• شرایط صادرات کارگاه نخ ریسی پنبه ای و نیمه فاستونی

در در آیین و مقررات گمرک جمهوری اسلامی ایران ، شرایط خاصی برای صادرات انواع نخ پنبه ای تعیین نشده است .

 


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی احداث کارگاه نخ ریسی پنبه ای و نیمه فاستونی


 

با توجه به نیاز بشر جهت هرچه بهتر استفاده نمودن از منابع طبیعی ، پنبه بهترین لیف طبیعی است که انسان می تواند از آن جهت تولید پوشاک استفاده نماید . در نتیجه مصرف نخ های پنبه ای و مخلوط آن با دیگر الیاف به علت نیاز بشر در جهان رو به افزایش است .

از طرفی با توجه به اینکه صنعت نساجی گسترده ترین صنعت کشور از نقطه نظر تعداد زیربخش ها و نیروی انسانی فعال در آن است و توسعه پایدار آن باعث ثبات در وضعیت اشتغال و اقتصاد افراد بسیاری از جامعه میشود تولید محصول فوق از اهمیت ویژ های برخوردار است .

 


فرایند نخ ریسی پنبه ای و نیمه فاستونی

 

- سیستم ریسندگی الیاف کوتاه

در این روش ریسندگی ، انواع نخهای پنبه ای و مخلوط پنبه با الیاف مصنوعی که دارای طول متوسط شبیه به الیاف پنبه میباشند ، تولید میگردد. ریسندگی الیاف کوتاه شامل مراحل زیر است :

1ـ باز کردن و تمیز کردن از گرد و غبار، ناخالصیهای گیاهی و معدنی و گرد و غبار

2ـ باز کردن لیف به لیف الیاف و تولید فتیله کاردی

3ـ انجام عمل چند لاکنی جهت تولید فتیله یکنواخت و بالا بردن درجه توازی الیاف در فتیله

4ـ تقلیل جرمی خطی فتیله و اعمال تاب به الیاف خروجی از مکانیزم ریسندگی .

5ـ در صورتی که تولید نخ ظریف تری مورد نظر باشد مراحل شانه زنی شامل مقدمات شانه و ماشین شانه به مراحل تولید نخ یک لا افزوده خواهد گردید . به طور کلی روشهای معمول ریسندگی الیاف کوتاه به دو دسته تقسیم میشوند که عبارتند از :

ریسندگی به روش رینگ و ریسندگی به روش الیاف آزاد (چرخانه ای) .علاوه بر دو روش فوق روشهای دیگر تولید نخ در سیستم الیاف کوتاه مثل ریسندگی اصطکاکی و امثال اینها نیز وجود دارد که از نظر صنعتی قابل توجه میباشند .

الف) ریسندگی به روش رینگ

تولید نخ در سیستم ریسندگی رینگ به دو روش ریسندگی نخ شانه شده و ریسندگی نخ کاردی تقسیم می گردد که در هر دو روش الیاف پس از تغذیه به خط حلاجی بسته به نوع الیاف مصرفی از یک تا سه مرحله زننده و بازکننده ، عبور کرده توسط کانال مکش الیاف ( شوت فید ) و یا ماشین بالش یک لا یکنواخت جهت تغذیه به ماشین کاردینگ تولید میگردد .

در ماشین کاردینگ الیاف تحت کشش تبدیل به فتیله الیاف با جرم خطی در حدود یک دهم لایه تغذیه می شوند . این الیاف به صورت نسبی موازی شده و حتی المقدور از ناخالصیها پاک شده اند پس از مرحله کاردینگ تعداد شش یا هشت عدد فتیله کاردی توسط ماشین کشش ( چندلاکنی ) تبدیل به یک فتیله شده و به این وسیله فتیله یکنواخت تری حاصل میگردد .

در بسیاری از موارد خصوصا برای تولید نخهای ظریف در یکی از مراحل ماشین کشش از دستگاه ترمیم نایکنواختی فتیله ( اتولولر) استفاده می گردد . پس از عبور الیاف از ماشین کشش اول مسیر الیاف در دو روش تولید نخ شانه شده و نخ کاردی جدا می گردد .

برای تولید نخ شانه شده تعداد 20 عدد از فتیله های تولیدی در پاساژ اول کشش توسط ماشین مقدمات شانه ( ربین وایندر ) به صورت بالشچه قابل تغذیه به ماشین شانه درمی آید. در ماشین شانه زنی که عملیات به صورت منفصل انجام می گیرد الیاف کوتاه کاملا از فتیله ها جدا می گردد .

در تولید نخ کاردی به روش رینگ فتیله کاردی پس از دو مرحله عملیات کشش و چندلاکنی توسط ماشین فلایر تبدیل به نیمچه نخ میشود . در ماشین رینگ نیمچه نخ تبدیل به یک لا میگردد . آخرین مرحله تولید تبدیل ماسوره رینگ به بوبین پیچی نخ می باشد . به این ترتیب مراحل مقدمات شانه ، شانه برای تولید نخ کاردی حذف می گردد و معمولاً تعداد مراحل کشش نیز کمتر خواهد بود .

ب) ریسندگی الیاف آزاد ( چرخانه ای )

ویژگی عمده کلیه سیستمهای ریسندگی چرخانه ای ، تبدیل الیاف به صورت کاملاً مجزا از هم ( تک لیف ) و به دنبال آن تجمع مجدد الیاف و الحاق آنها به انتهای نخ ، از طریق اعمال تاب می باشد.

بدین ترتیب امکان انجام عملیات تابیدن و پیچیدن نخ تولیدی توسط دو مکانیزم مستقل و متفاوت فراهم میگردد . تجمع الیاف در داخل شیار یک جسم گردان به نام چرخانه انجام میشود . چون ماشینهای چرخانه ای توسط کارخانه های متعددی ساخته میشود .

لذا با یکدیگر تفاوتهایی دارند . اما این تفاوتها بیشتر به طرح و ساخت ماشین مربوط است و از نظر فنی تفاوتهای اندکی وجود دارد. مهم ترین اختلاف فن واحدهای ریسندگی چرخانه ای در قسمت تغذیه به چرخانه نهفته است ، که در آن غلتک زننده یا از سیستم غلتک های کششی ( مانند ماشین ریسندگی رینگ ) استفاده میشود .

اکثر ماشینهای چرخانه ای دارای غلتک زننده هستند که ماشین ریسندگی با استفاده از آنها محدودیتی از نظر افزایش سرعت نخواهد داشت . تعداد معدودی از تولیدکنندگان ماشینهای ریسندگی ، ماشین های چرخانه ای با سیستم کشش غلتکی به جای غلتک زننده ارائه میکنند .

مراحل سیستم ریسندگی چرخانه به شرح زیر میباشند :

ـ تغذیه فتیله

الیاف تغذیه شده که عمدتاً به صورت فتیله ماشین چندلاکنی می باشد ، از طریق یک شیپوری که بین غلتک تغذیه و صفحه تغذیه واقع است ، به یک غلتک بازکننده که با سرعت زیادی دوران میکند تغذیه میشوند .

ـ باز کردن فتیله

غلتک بازکننده که با سرعت زیادی دوران می کند ، الیاف موجود در فتیله را که توسط غلتک تغذیه و صفحه تغذیه گرفته شده اند ، شانه کرده و به صورت تک لیف درمی آورد و در راستای دوران غلتک ، آنها را به جلو منتقل می کند .

ـ انتقال الیاف به داخل چرخانه

به دلیل وجود نیروی گریز از مرکز و به ویژه مکش ایجاد شده در محفظه چرخانه، الیافی که توسط غلتک باز کننده به صورت تک لیف درآمده اند و از طریق کانال انتقال الیاف به دیواره داخلی چرخانه هدایت می شوند .

ـ جمع آوری الیاف در شیار چرخانه

به واسطه وجود نیروی گریز از مرکز در چرخانه و تغذیه الیاف به صورت اریب ، الیاف به سمت دیواره مخروطی شکل چرخانه حرکت نموده و در قسمت شیار چرخانه که بیشترین قطر را دارا می باشد تجمع کرده و به صورت حلقه ای از الیاف درمی آیند .

ـ تشکیل نخ

چنانچه نخی از طریق لوله برداشت وارد شیار چرخانه شود ، در این صورت دوران چرخانه سبب چرخش و تابیدن قسمت بیرونی نخ از لوله برداشت شده و این تاب دریافتی به قسمتی از نخ که در داخل چرخانه قرار دارد منتقل میگردد .

در این صورت انتهای نخ در راستای محورش دوران نموده و به طور مداوم ، الیاف متمرکز شده در شیار چرخانه نیز به انتهای آن میپیوندند و همزمان نخ تشکیل شده به طور مداوم بیرون کشیده میشود .

ـ برداشت و پیچش نخ تولیدی

نخ تشکیل شده در چرخانه به طور مداوم توسط جفت غلتک تولید از میان لوله برداشت بیرون کشیده می شود و بر روی یک بسته استوانه ای شکل پیچیده می شود . در صورت پارگی نخ ، دستگاه توقف اتوماتیک نخ ، تغذیه الیاف به غلتک بازکننده را متوقف میسازد .

با قرار دادن خازن یا حس کننده های نوری در مسیر عبور نخ میتوان عیوب نخ ( نقاط نازک و ضخیم ) را اندازه گیری و در صورت تجاوز آنها از محدوده تعیین شده نسبت به رفع آنها اقدام نمود .

 


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی احداث کارگاه نخ ریسی پنبه ای و نیمه فاستونی

 

• ماشین آلات قسمت حلاجی

• کاردینگ

• کشش (چندلاکنی) پاساژ 1

• کشش (چندلاکنی) پاساژ 2

• ریسندگی چرخانه

• دستگاه بخار نخ

• کمپرسور هوای فشرده

• ترازوی الکتریکی

 

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارگاه نخ ریسی پنبه ای و نیمه فاستونی

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.