طرح توجیهی تولید دستمال مرطوب و دستمال شستشو سال 1400 + کامفار ( Word و Pdf )

Wipes

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید دستمال مرطوب و دستمال شستشو سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید دستمال مرطوب و دستمال شستشو را که آرشیوی و مربوط به سال های گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

دستمال شستشو ( Cleaning Cloth ) یكی از منسوجات بی بافت می باشد ، كه تقاضای آن رو به افزایش می باشد و از دو روش سوزن زنی و اسپان لیس جهت تولید آن استفاده می شود . انواع دستمال شستشو در رنگ ها و سایزهای مختلف ، به عنوان تمیز و گردگیری نمودن مورد استفاده قرار می گیرد.

 


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید دستمال مرطوب و دستمال شستشو


 

دستمال شستشو ( Cleaning Cloth ) یكی از منسوجات بی بافت می باشد كه تقاضای آن رو به افزایش می باشد . از دو روش سوزن زنی و اسپان لیس جهت تولید دستمال شستشو استفاده می شود . افزایش میزان تولید و آسیب رسیدن كمتر به الیاف در لایه ، از مزیت های روش جدید اسپان لیس می باشد .

بیشترین مصرف الیاف در اسپان لس ، مربوط به الیاف مصنوعی ( ویسكوز و پلی استر ) می باشد . الیاف پنبه در سالهای اخیرمصرف زیادی در صنعت اسپان لس پیدا كرده است . مصرف الیاف پنبه ( خام و سفیدگری شده ) به علت نرمی ، راحتی و سازگاری با محیط زیست در اسپان لس مورد توجه تولید كنندگان قرار گرفته است .

تولید اسپان لس به دو بخش عمده ذیل متكی می باشد:

1- منطقه جت های آب (Jet Zone)

2 - پمپهای فشار قوی پیستونی و فیلتراسیون آب

در بخش اول عملیات باندینگ و درگیری بین الیاف توسط فشار آب انجام میشود . در بخش دوم آب مورد نیاز با فشار بسیار بالا و عاری از هرگونه ناخالصی و باكتری تامین میشود .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید دستمال مرطوب و دستمال شستشو


 

در تولید دستمال شستشو با توجه به كاربرد آن از الیاف پنبه ، پلی استر، ویسكوز و یا مخلوط این الیاف استفاده می شود . لازم به ذكر است كه استفاده از الیاف پنبه در فرایند اسپان لیس مشكل می باشد .

بدلیل داشتن واكس پنبه حتی بعد از عملیات شستشو این الیاف و شسته شدن واكس با فشار آب خارج شده از نازل ، عملیات تصفیه آب زمان بر و سخت تر می باشد . محصول تولیدی در این واحد انواع دستمال شستشو در رنگها و سایزهای مختلف می باشد كه به عنوان تمییز و گردگیری نمودن مورد استفاده قرار می گیرد.

استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید دستمال مرطوب و دستمال شستشو :

CCC-C-460 دستمال شستشو ( بی بافت)

A-A-162A دستمال شستشو

كشورهای عمده تولیدكننده دستمال شستشو عبارت اند از :

چین – تركیه - امارات متحده عربی

 


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید دستمال مرطوب و دستمال شستشو


 

• شرایط واردات دستمال مرطوب و دستمال شستشو

حقوق ورودی هر كالا شامل حقوق پایه و سود بازرگانی است . حقوق پایه طبق ماده (2) قانون اصـلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرنگـی جمهـوری اسـلامی ایـران شـامل حقـوق گمركی مالیات حق ثبت سفارش كالا ، انواع عوارض و سایر جوه دریافتی از كالاهای وارداتـی مـیباشـد ومعادل 4% ارزش گمركی كالا تعیین میشود به مجموع این دریافتی و سود بازرگـانی كـه طبـق قـوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین میشود ، حقوق ورودی اطلاق می شود . بـا بررسـی بـر روی اطلاعـات موجود دركتاب مقررات واردات و صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران حقوق ورودی محصولات طـرح تعیین شد كه در جدول زیر ارائه شده است .

SUQ حقوق ورودی نوع كالا شماره تعرفه گمركی ردیف

Kg 65 كفشور، قاب دستمال ، قابشور، گردگیر و سایر پارچه های همانند برای تمیز كردن 6307100 1

• شرایط صادرات دستمال مرطوب و دستمال شستشو

صادرات دستمال شستشو از هرگونه تعهد و پیمان ارزی معاف می باشد . بر طبق قانون معافیت صادرات كالا و خدمات از پرداخت عوارض ، تصویب شده در تاریخ ٧٢/٢١/١٣٧٩ صادرات كالا و خدمات از پرداخت هر گونه عوارض معاف است .

هیچ یك از وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها، دستگاههای اجرایی ، شهرداریهای و شوراهای محلی كه بر طبق قوانین و مقرارت حق وضع و اخذ عوارض را دارند ، مجاز نیستند از كالاها و خدماتی كه صادر می شود عوارض اخذ نمایند .

 


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید دستمال مرطوب و دستمال شستشو


 

با افزایش جمعیت و نیاز بشر به پوشاك و دیگر منسوجات ، تنها روش بافندگی تا و پودی و حتی حلقـوی پاسخگوی این جمعیت رو به رشد نمی باشد. بنابراین تولید منسوجات بی بافت مورد بررسی قـرار گرفـت وموفق واقع شد .

امروزه بی بافتها در گستره وسیعی از منسوجات یكبار مصرف وغیره مورد استفاده قـرار مـیگیرند . این منسوجات به علت راحتی در مصرف و برآوردن نیازهای مصرف كنندگان با قیمت پایین تر، باعث ایجاد روند رو به رشد تقاضا گردیده است .

فرآیند تولید از نظر تكنولوژی و مقدار تولید در مملکت ما نقایص قابل توجهی نداشته و در صورت حمایت منطقی از تولید کننده محصولات داخلی میتوانـد در صـحنه هـای بین المللی رقبای خود را کنار گذاشته و به فتح بازارهای جدید بپردازد .

 


فرایند تولید دستمال مرطوب و دستمال شستشو

 

الیاف مصرفی در این واحد عمدتا الیاف پنبه ، ویسكوز و پلی استر است كه كاملا پاك شده و عاری از هر گونه ناخالصی و گرد و غبار می باشند و در بسته های فشرده بسته بندی و مورد مصرف قرار می گیرند .

اهداف مرحله حلاجی بازكردن ، تمیزكردن و مخلوط كردن الیاف می باشد . اولین ماشین در خط حلاجی كه بر روی الیاف بهم فشرده عدلها عمل می كند بازكننده عدل می باشد . كار اصلی این ماشین برداشت مقدار مشخص شده الیاف از عدل ، بازكردن و تبدیل به توده های كوچك الیاف جهت تمیز نمودن الیاف در ماشینهای بعدی و تا حدی مخلوط كردن الیاف می باشد .

برای تمیز كردن الیاف در مرحله حلاجی می بایستی در ابتدا توده الیاف باز شود و همچنین برای بدست آوردن یكنواختی در مخلوط نمودن الیاف نیز لازم است الیاف تا حد امكان باز شوند . لذا باز كردن الیاف به عنوان اولین هدف در قسمت حلاجی می باشد .

در این ماشین بازكننده الیاف از بازكننده غلتكهای اره ای ( Saw-Tooth Opener) استفاده شده است كه تراكم دندانه های آنها افزایش می یابد و سپس الیاف توسط نیروی گریز از مركز و مكش هوا به كانال مجزایی برای انتقال الیاف به ماشین مخلوط كننده هدایت می شوند .

بدلیل استفاده كردن از ماشینهای اتوماتیك بازكننده عدل در خط حلاجی مخلوط شدن توده الیاف بطور پیوسته انجام می شود . همچنین با بكار بردن ماشین مخلوط كننده اتوماتیك در خط حلاجی یك مخلوط ممتد و پیوسته ای از الیاف به ماشین كارد ارائه می گردد .

در این ماشین یك قفس تراكم در بالای آن قرار دارد كه مخزنهای ماشین را به ترتیب از الیاف پر می كند و الیاف از ابن مخازن بطور همزمان بر یك تسمه نقاله می ریزد و از آنجا به ماشین بعدی منتقل می شود . ویژگی ماشین كارد در باز كردن توده های الیاف و تبدیل آنها به صورت الیاف تك تك است .

علاوه بر این كاردینگ موجب تمیز كردن الیاف ، مستقیم و مخلوط نمودن الیاف می گردد . خصوصیت ویژه ماشین كارد پوشش آن است كه قسمتهای تیكرین ، سیلندر، دافر و كلاهك را می پوشاند . پوشش سوزنی كارد در تیكرین ، سیلندر و دافر پوشش اره ای است و در كلاهك پوشش سوزنی نواری استفاده می شود .

نوار تیغه ای غلتك تیكرین بسیار تیز و برنده می باشد و سرعت آن در حدود 650 - 350 دور بر دقیقه است . در این حالت الیاف خیلی زیاد باز شده و فرصت خوبی برای تمییز كردن آنها وجود دارد .

در ماشین كارد بین سیلندر و كلاهك و همچنین بین سیلندر و دافر حالت سوزنها نوك به نوك میباشد و عمل كاردینگ انجام میشود یعنی الیاف باز میگردند البته برای اینكه این عمل انجام شود بایستی فاصله بین سوزنها حداقل بوده و سرعت یكی از سطوح كندتر از دیگری باشد .

بین سیلندر و كلاهك ، سرعت كلاهك كندتر بوده و بین دافر و سیلندر نیز سرعت دافر كمتر از سیلندر میباشد حالت سوزنها بین سیلندر و تیكرین به صورت نوك به پشت میباشد و عمل انتقال الیاف صورت میگیرد هنگامی كه نوك سوزنها سطح سریع سیلندر به پشت سوزنها سطح كندتر تیكرین میرسد الیاف را از تیكرین میگیرد .

بدین ترتیب همیشه الیاف از سطح كندتر به سطح سریعتر منتقل می شود. الیاف توسط مكش هوا از دافر جدا شده و به سطح مشبكی هدایت می شوند . در این حالت قراركیری الیاف به صورت راندوم می باشد ، بنابراین تمام خصوصیات محصول در جهات مختلف یكسان خواهد بود .

یكی از روشهای دیرینه جهت اتصال لایه ها در تولید منسوج بی بافت ، اتصالهای مكانیكی می باشـد ، كـه درگیری الیاف موجب استحكام لایه می شود . در اتصال لایه ها به صورت مكانیكی دو روشی كه بـه صـورت گسترده ای استفاده می شود ، روش سوزن زنی و اسپان لیس می باشد .

در فرایند اسپان لیس آب بـا انـرژی بالا، از نازل خارج می شود كه در برخورد به لایه منجر به درگیری وقفل شدن الیاف در یكدیگر مـی گـردد .

فرایند تولید دستمال گردگیری

1. انبار مواد اولیه

2. حلاجی

3. کارد و webforming

4. خط باندینگ

5. اشباع سازی

6. برش و بسته بندی

 


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید دستمال مرطوب و دستمال شستشو

 

• خط حلاجی

• كارد و Webforming

• خط باندینگ و خشك كن

• خط اشباع سازی و خشك كن

 

دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید دستمال مرطوب و دستمال شستشو

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 1400 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 1400 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد . در صورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید دستمال مرطوب و دستمال شستشو ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.