ایده کسب و کار جدید محصولات زیتون و صنایع تبدیلی زیتون

Olive

جهت سفارش طرح توجیهی صنایع تبدیلی زیتون سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی صنایع تبدیلی زیتون را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.


ایده کسب و کار جدید محصولات زیتون و صنایع تبدیلی زیتون


 

زیتون و فرآورده های حاصل از آن می توانند میزان آسیب های سـرطانی را کـاهش داده و تعـداد تومورهـای توسعه یافته را به شکل آشکاری کاهش مـی دهـد همچنین صفرا بر است و باعث تخلیه کیسه صفرا می شود و تنظیم فشار خون و بیماری های قلبی موثر باشند .

معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی صنایع تبدیلی زیتون :

روغن زیتون و سرطان

سرطان یکی از علل عمده مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته است . انواع سرطان رابطه نزدیکی با رژیم غذایی دارد . در سرطان های روده بزرگ و راست روده و پستان کـاملاً مـشخص شـده کـه نـوع چربی مصرف شده ، یکی از عوامل مهم در ایجاد این سرطان هاست و مقدار چربی تـأثیر چنـدانی در بروز آنها ندارد .

مطالعات نشان داده که روغن زیتون میزان آسیب های سـرطانی را کـاهش داده و تعـداد تومورهـای توسعه یافته را به شکل آشکاری کاهش مـی دهـد و ایـن تومورهـا تهـاجم کمتـر و درمـان پـذیری بیشتری دارند . این اثر مربوط به وجود اسید لینولئیک است که یک اسید چرب امگا 6 می باشد .

این اسید چرب در تولید پروستاگلاندین هایی موثر است که از ایجـاد و توسـعه تومورهـا جلـوگیری مـی کنند . اکسیداسیون درون سلولی ، عامل مهمی در ایجاد سرطان اسـت و مـواد آنتـی اکـسیدان موجـود در روغن زیتون ، مقاومت سلول ها را در برابر اکسیداسیون و سرطان افزایش می دهد .

روغن زیتون و فشار خون

فشارخون بالا زمانی تعریف می شود که میزان فشار خون به طور دائم بـالاتر از 90/140 میلـی متـر جیوه باشد . مصرف روغن زیتون به صورت منظم ، هر دو فشار خون سیستولی و دیاستولی را کـاهش می دهد و مقدار دوز داروهای لازم برای کاهش فشارخون را در بیماران کم می کند .  

روغن زیتون و بیماری های قلبی

سخت شدگی دیواره رگ های خونی در اثر تجمع کلسترول ، با شیوه زنـدگی ارتبـاط مـستقیم دارد . شیوه زندگی مجموعه ای از عادات فردی و میزان فعالیت بدنی و نوع رژیم غذایی است .

پـایین تـرین میزان مرگ و میر از بیماری های قلبی و عروقی در کشورهایی وجـود دارد کـه از روغـن زیتـون بـه عنوان تنها منبع چربی در رژیم غذایی خـود اسـتفاده مـی کننـد . روغـن زیتـون بـه علـت داشـتن اسیدهای چرب غیراشباع مـی توانـد میـزان کلـسترول خـوب (HDL) را افـزایش و کلـسترول بـد (LDL) را کاهش دهد و بـه ایـن ترتیـب از رسـوب کلـسترول در رگ هـا و سـخت شـدگی عـروق جلوگیری می کند .

روغن زیتون و التهاب روماتیسمی

التهاب روماتیسمی از بیماری های عفونی مزمن است که در مفاصل ایجاد می شـود . عوامـل عفـونی ، ژن ها ، هورمون ها و رژیم غذایی در بروز آن نقش دارند . مصرف مـنظم روغـن زیتـون باعـث تـسکین علائم این بیماری می شود .

افرادی که میزان کمی روغن زیتون مصرف می کنند ، 5/2 برابر افـرادی که رژیم غذایی سرشار از این روغن را دارند به التهابات روماتیسمی مبتلا می شوند . مکانیسم این عمل هنوز مشخص نشده است ، ولی این اثر احتمالاً به آنتی اکسیدان های موجـود در روغـن زیتـون مربوط می شود .

روغن زیتون و دستگاه گوارش

روغن زیتون ، صفرا بر است و باعث تخلیه کیسه صفرا می شود ، به ایـن ترتیـب کـه انقبـاض کیـسه صفرا و تولید نمک های صفراوی را در کبد تحریک کرده و در نتیجه دفع کلسترول را از طریق صفرا افزایش می دهد و از ایجاد سنگ های صفراوی جلوگیری می کند .

روغن زیتون به علت داشتن سیتواسترول ها مانع جذب کلسترول در روده کوچک می شود و جـذب عناصر معدنی مثل کلسیم ، منیزیم و آهن را افزایش می دهد . روغن زیتون ملین است و از یبوست جلوگیری می کند همچنین این روغن ، انگل ها و کرم های روده را از بین می برد .

روغن زیتون و احساس درد

ماده ای به نام اوله آکانتال در روغن زیتون وجـو د دارد کـه اثـری مـشابه قـرص هـای مـسکن ماننـد ایبوپروفن در کاهش درد دارد . آنزیم مخصوصی در بدن وجود دارد که سبب آغاز درد می شود و ماده اوله آکانتـال جلـوی فعالیـت این آنزیم را می گیرد ، در نتیجه فرآیند احساس درد متوقف می شـود .

بـا مـصرف روزانـه 50 گـرم روغن زیتون ، حدود 9 میلی گرم اوله آکانتال به بدن می رسد ، این مقـدار یـک دهـم میـزان داروی ایبوپروفنی است که برای کاهش درد یک فرد بزرگسال تجویز می شود .

روغن زیتون و چاقی  

در کشورهای غربی ، چاقی مشکل بزرگ سلامت مردم است ، زیرا میـزان کـالری دریـافتی از طریـق غذاهای مختلف افزایش یافته ، ولی میزان فعالیت روز به روز کاهش می یابد ، در نتیجه چـاقی اتفـاق می افتد . روغن زیتون مانند سایر چربی ها ، 9 کیلو کالری انرژی دارد و به نظر می رسد کـه مـصرف آن باعـث چاقی می شود . ولی ثابت شده رژیم غذایی غنی از روغـن زیتـون بیـشتر از غـذاهای کـم چـرب بـه کاهش وزن کمک می کند .

در واقع آنچه در بروز چاقی مؤثر است ، نوع چربی مصرف شده است ، نـه مقدار چربی موجود در غذا . از طرفی روغن زیتون کشش ماهیچه های حلقوی را در پایین معده کـاهش مـی دهـد و در حرکـت توده غذا به سمت روده تأخیر ایجاد می کند ، در نتیجه محتویات معده به آهستگی و به تـدریج وارد دوازده می شود و احساس سیری مدت بیشتری طول می کشد و بـا کـاهش اشـتها فـرد مـی توانـد غذای کمتری مصرف کند .

روغن زیتون و تغذیه نوزاد

رشد نوزادانی که مادران آنها روغن زیتـون مـصرف مـی کننـد ، از نظـر قـد و وزن و رفتارهـای روان شناختی بهتر است . همچنین نوزاد برای جلوگیری از اکسیداسیون مواد در اثر ورود اکسیژن هوا ، بـه ویتامین E نیاز دارد . اگر چه میزان این ویتامین در روغن زیتون زیاد نیست ، ولی برای جلـوگیری از اثرات اکسیداسیون کافی است .

این ویتامین در مدت شیردهی در پستان ها تغلیظ می شود و مادر باید ذخیره کافی از آن را در بدن خود داشته باشد تا مقدار مورد نیاز این ویتامین برای نوزاد در شیر ترشح شود . مصرف میزان کافی ویتامین E در نوزادان دارای نارسایی لوزالمعده و کلیه ضروری اسـت .

بـه عـلاوه روغن زیتون ، اسیدهای چرب مورد نیاز برای رشد نوزاد را فراهم می کند و نسبت اسید لینولئیک به اسید لینولنیک آن مشابه شیر مادر است . مصرف روغن زیتون در سنین رشد ، سبب بهبود حافظه و بالا رفتن قدرت یادگیری در کودکان مـی شود .

روغن زیتون و پیری

بسیاری از بیماری های دورام پیری مثل پوکی استخوان و آلزایمر تحت تأثیر رژیم غذایی قرار دارند . روغن زیتون با کمک به جذب کلسیم ، باعث رسوب آن در اسـتخوان هـا شـده و از پـوکی اسـتخوان جلوگیری می کند .

روغن زیتون از بروز فراموشی و آلزایمر در افراد مسن جلوگیری می کنـد ، ولـی مکانیـسم عمـل آنناشناخته است . به نظر می رسد اسیدهای چرب غیراشباع موجود در روغن زیتون مـی توانـد باعـث حفظ ساختار غشای سلول های مغزی شوند . فرآیند پیر شدن در انسان با آسیب تدریجی و تغییر ساختمان پوست همراه است .

تغییـرات پوسـت مثل ضخیم شدن و از دست دادن قابلیت ارتجاعی لایه های پوست ، به علت تجمع کلاژن باعـث مـی شود که پوست در برابر عوامل خارجی مثل تشعشات خورشیدی که رادیکال های آزاد را ایجـاد مـی کنند حساس شده و روند پیری تسریع شود .

مواد آنتـی اکـسیدان خـصوصاً ویتـامین E موجـود در روغن زیتـون از ایجـاد رادیکـال هـای آزاد و فرآینـد اکـسیداسیون در سـلول هـای پوسـتی و ایجـاد سرطان های پوست جلوگیری می کند و کمک می کند تا سلول های پوست انعطاف پـذیری خـود را حفظ کرده و عوارض پیری دیرتر ظاهر شود .

روغن زیتون و پوست

ویتامین E موجود در روغن زیتون برای حفظ سلامت و زیبایی پوست و مو ضـروری اسـت . مـصرف مداوم آن ، پوست را شاداب نگه می دارد . ماساژ پوست با روغن زیتون ، تعریق را کاهش داده و مـژه و ابرو را تقویت می کند .

کمپرس پوست با روغن زیتون در موارد آفتاب زدگـی و سـرمازدگی ، گـزش مار و عقرب و نیش حشرات باعث التیام آن می شود . همچنین سوزش و درد ناشـی از سـوختگی را تسکین داده و از بروز تاول جلوگیری می کند . برای برطرف کردن خشکی و ترک پوست می توان از مخلوط روغن زیتون با گلیـسیرین بـه نـسبت مساوی استفاده کرد .

 


شکلات زیتون


 

این شکلات قدمت چندانی ندارد و رتبه اول را دربین تمام شکلات های تولیدی از نظر طعم ، مـزه و ارزش غذایی در دنیا دارا می باشـد و تنهـا شـکلات مـصرفی در کـشور یونـان و بعـضی کـشورهای مدیترانه می باشد ، این شکلات مستقیماً از زیتون سیاه کالاماتا تحت فرایندی بـا اسـتفاده از عـسل بطور طبیعی بدون هیچ گونه افزودنی شیمیایی تولیـد شـده اسـت و در بازارهـای بـین المللـی بـه شکلاتی که کمترین در کالری و بهترین درمزه است شهرت یافته است ، ساکنان یونان هر روز صبح یک یا 2 عدد از این شکلات را روزانه مصرف می کنند .

از آنجایی که در تولید این شکلات مستقیماً از زیتون استفاده شده بنابراین این شکلات تمام خواص برشمرده برای زیتون را دارا می باشد و مـی تواند جایگزین تمام شکلات های تولیدشده باشد ، همانطور کـه مـی دانیـد مـردم از خـوردن اکثـر شکلاتهای تولید شده بدلیل داشتن چربی و قند بالا ، به وسیله پزشـکان منـع مـی شـوند .

مخـصوصاً افرادی که مبتلا به دیابت و بیماریهای فشار خون و قلـب و عـروق مـی باشـند ولـی در تولیـد ایـن شکلات از شیرینی عسل و زیتون استفاده شده و کاملاً طبیعی و مغزی و بهترین جایگزین برای تمام شکلاتها می باشد ، علاوه براین که از طعم و مزه فوق العاده ای برخوردار است بعنوان یک شکلات لوکس و خوشمزه در مهمانی ها و اعیاد و برای هدیه به دوستان استفاده می شود .

تأثیر مصرف شکلات زیتون در سکسکه

پزشــکان ، مــصرف شــکلات زیتــون را باعــث قطــع کامــل سکــسکه در افــراد مــی داننــد بــه گفتــه پزشــکان سکــسکه بــه علــت تحریــک اعــصاب پــرده دیــافراگم حاصــل مــی شــود . لذا خوردن این شکلات در قطع سکسکه موثر است همچنین خوردن بستنی و شکر نیز باعـث قطـع سکسکه میشود .

موارد استفاده از برگ درخت زیتون  

از برگ درخت زیتون میتوان محصولات زیر را تولید کرد که ایـن تولیـدات اکنـون در کـشور هـای اروپایی و امریکایی مورد استفاده قرار میگیرد که تمامی این محصولات خـواص مـشابهی دارنـد . ایـن محصولات شامل :  

1 - چای برگ درخت زیتون  

2 - کپسول های خوراکی olivel Leaf MAX که هر کپسول شـامل 20% extractOleuropine می باشد

3- اسانس خوراکی

 


چای برگ درخت زیتون


 

خواص چای برگ درخت زیتون

برگ درخت زیتون نیز مانند روغن آن از نظر طب قدیم ایران ، طبیعت گرم و خشک دارد . چای برگ درخت زیتون داروی خوبی برای کاهش فشار خون است . چای برگ درخت زیتون تب بُر است و جویدن تفاله آن برای از بین بردن زخـم هـای دهـان مفیـد است .

مصرف روزانه این چاى ، آرامش بخش و کاهنده استرس است . چای برگ درخت زیتون در درمان نقرس و روماتیسم ، تصلب شرایین ، عفونتهای قـارچی ، عفونتهـای ایجاد شده از طریق مخمّرها و انگلها مؤثر است . همچنین غرغره این چای در درمان آفت های دهان مؤثر است . این چای در درمان مالاریا موثر می باشد .

موارد استفاده از هسته زیتون

تولید سوخت پاک بیواتانول

از هسته های زیتون می توان بـرای تولیـد سـوخت پـاک بیواتـانول اسـتفاده کرد . این کشف جدید به کارخانه هایی کـه در فراینـدهـایی از زیتـون بـرای اهداف مختلف استفاده می کنند این امکان را می دهد تا هسته هـای زیتـون را که در واقع زباله این کارخانه ها محسوب می شود و سالانه میلیونها تن در دنیا به هدر می بازیافت کرده و استفاده موثری از آن به عمل آورد .

محققان دانـشگاه Jaen and Granada در کشور اسپانیا در مقاله ای که در آخرین شماره مجلـه صـنعت شـیمی (SCI) بـه چاپ رسید چگونگی تحقق این امر را توضیح داده اند . یکی از محققانی این پروژه مـی گویـد :

هزینه پــایین حمــل و نقــل و انتقــال هــسته هــای زیتون ، آنهــا را بــرای تولیــد ســوخت هــای زیستی ( بیوفیول ) مناسب ساخته است . امروزه بیو اتانول بیش از پیش به عنـوان سـوخت خـودرو هـا استفاده می شود با این حال تولید آن از محصولات غذایی مانند ذرت هنوز معقول به نظر نمی رسد زیرا زمین های زراعی با ارزشی برای کاشـت آن اسـتفاده شـده و همچنـین ارزش غـذایی آن بـرای استفاده غذایی برای بیشتر است .

حال با این روش جدید می توان با استفاده از هسته های زیتـون از ضایعات و زائدات کارخانجات مواد غذایی برای تولید انرژی استفاده کرد . هسته زیتون بیش از یک چهارم وزن این میوه را تشکیل می دهد و این هـسته هـا سرشـاز از پلـی ساکارید ( سلولز ) بوده که می توان آن را به قند تجزیه کرده و مخمر آن را برای تولید اتـانول اسـتفاده کرد .

مقدار هسته های تولیدی در مقایسه با دیگر زائدات جنگلی و کشاورزی به دلیل کوچک بودن هسته زیتون اندک است ولی اگر مشابه همین فراینـد بـرای دیگـر زائـدات غـذایی بـه کـار گرفتـه شود ، میزان انرژی تولید از این زائدات بسیار چشم گیر خواهد بود .

 


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی صنایع تبدیلی زیتون


 

شماره استاندارد  عنوان استاندارد

1446 : روغن زیتون خوراکی

6414 : میوه ها و سبزیها - میوۀ زیتون آئین کار برداشت و نگهداری

8692 : کنسرو زیتون پرورده - ویژگیها و روشهای آزمون  

10503 : روغن زیتون - اندازه گیری ضریب خاموشی در ناحیه ماوراء بنفش  

8921 : روغن زیتون - شناسایی روغن بذر چای در آن - روش فیتلسون 

 

استاندارد های بین المللی

1- AOCS Official Method ch 5-91(2000)، Animal and vegetable fats and oils –Determination of Oils and Fats،Ultraviolet Absorption

2- Olive oil، Israel (occupied polestine) standard 191(1960)

2- Boekenoogen H. A(1968 analysis and characterization of oils. Fats and fat products volume 2 inter science. Publishers adivision of John Wiely g sons LTD London 3-   Joint FAO/WHO food standard programme codex alimentarius commission GAC/RS 33-1970

 


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی صنایع تبدیلی زیتوناغلب تولید کنندگان روغن زیتون در جهان کشور های اسپانیا ، ایتالیا ، یونان ، پرتغال و ترکیه هستند . روغن زیتون جزء مهم تشکیل دهنده رژیم غذایی در ترکیه است که دومین تولیـد کننـده زیتـون و چهارمین تولید کننده روغن زیتون جهـان اسـت مـصرف سـرانه سـالیانه روغـن زیتـون در آمریکـا 45,0کیلوگرم و در ژاپن02,0 کیلوگرم است در حالیکه این رقم در ترکیه یک کیلوگرم است .

در حال حاضر بالغ بر 70 درصد مصرف جهانی زیتون به اتحادیه اروپا و 40 درصـد مـابقی بـه سـایر کشور ها اختصاص دارد . کشورهای حوزه ی مدیترانه ، بزرگ ترین مصرف کنندگان روغن زیتون در جهـان هـستند .

در سـال 2000 میلادی بالاترین مصرف روغن زیتون مربوط به کشور یونان بود که در حدود 20 کیلوگرم در سال گزارش شده است . ساکنان این منطقه با اینکه 40 برابر بیش از سایر مردم جهان روغن زیتون مصرف مـی کننـد ، ولـی بررسی ها نشان داده است که 50 درصد کمتر از دیگر ساکنان دنیا دچار بیماری های قلبی و عروقـی می شوند .

شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی صنایع تبدیلی زیتون

شرايط واردات محصول

ورود موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و .... مصوب سال 1346 می باشد .

از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی و یا آرایشی از گمرک به هـر شـکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی یا رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشـتی و قابلیت مصرف از کشور مبدا مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و وارد کننـده نیـز مکلف است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادیکه برای نگهداری به آنهـا اضـافه شده به وزارت بهداری تسلیم نماید .

شرايط صادرات محصول

صاردات این محصولا ت پس از اخذ موافقت وزارت بازرگانی وکسب مجـوز هـای بهداشـتی از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی میسر میباشد .

 


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی صنایع تبدیلی زیتون


 

با توجه به کاربردهای اساسی از زیتون ( درخت ، میوه ، برگ و دانه آن ) میتـوان گفـت کـه مـصرف زیتون برای داشتن جمعیتی سالم و عاری از بیماری مهم به شمار می رود . بررسـی هـای همه گیر شناسی ، نشان می دهـد کـه رژیـم مدیترانـه ای اثـر محـافظتی چـشمگیری در برابر سرطان و بیماریهای کرونر قلب دارد.

( اسید اولئیک ) موجود در روغن زیتـون باعث افزایش سلامت انسان می شود و ازکهنسالی زودرس جلـوگیری مـی کنـد مـصرف زیاد روغنهای زیتون ناب و خالص که از نظر اکـسیدان هـای فنـولی ماننـد هیدروکـسی تیروزول ، تیروزول ، لیگنان ها ، اولئوروپین واسکوالن غنی هستند بطور چشمگیری از بروز سرطانهای کولون ، سینه ، پوست و بیماری های کرونر قلب جلوگیری می کنند .

میزان بروز سرطانها درکشورهای ساحل مدیترانه کمتر از انگلستان و آمریکا است و این مطلب در مورد میزان بروز کمتر سرطانهای روده بزرگ ، سـینه ، انـدومتر و پروسـتات بیشترین ارتباط را دارد یعنی سرطانهایی که علت ایجاد آن ، رادیکالهای آزاد است .

محققان علوم پزشکی معتقدند که فنول موجود در روغن زیتون بااستفاده ازفعالیت آنتـی اکسیدانی می تواند رادیکالهای آزاد را حذف کنـد . پژوهـشگران مـصرف روغـن زیتـون و زیتون را برای کاهش بد خیمی ها توصیه می کنند .

همچنبن پژوهشگران با بررسی های لازم بر روی برگ درخت زیتون و دانه آن به نتایج جالبی دست یافته اند که هر کدام سررشته تولید محصولات جدیدی در دنیای امروز شده است به طوری کـه نـه تنها از میوه درخت زیتون بلکه از ضایعات آن نیز در تولید محصولات مختلفی چون ، تولید انرژی تولید داروهای گیاهی جایگزین داروهای شیمیایی و تولید خوراک دام استفاده میشود.

لذا بـا توجـه به اینکه کشور ما دارای استعداد های بالقوهای در تولید و افزایش کشت این محصول است و با توجه به آمار و ارقام مربوط به حجم مواد مذکور در ایران در صور ت داشتن برنامه ای مدون و ساز و کار مناسب در جهت برنامه ریزی ، کسب تکنولوژی های نداشته و ساماندهی داشته ها مـی تـوان از این مواد که در اکثر مواقع نیز مسایل زیست محیطی حادی را هـم بـه دنبال دارد در جهـت اسـتفاده بهینه و تبدیل آنها به مواد با ارزش گامی در جهت شکوفایی اقتصاد کـشاورز و کـشاورزی برداشـت .

گزارشات منتشر شده جهانی نشان می دهـد کـه کـار بـر روی ایـن زمینـه یعنـی دسـتیـابی بـه فرایندهایی مقرون به صرفه و قابل انجام جهت بازیافت و فـرآوری محـصولات جـانبی و ضـایعات در سالهای اخیر رشد فراوانی داشته است و بی شک در این رابطه علم بیو تکنولـوژی نقـشی اساسـی داشته است .  

 


فرآیند تولید صنایع تبدیلی زیتون


 

مهمترین فرآوردهای درخت زیتون روغن آن است که از میوه زیتون می آید . در تهیه روغن زیتـون برخلاف سایرگیاهان روغنی هیچ گونـه عملیـات ویـژه ای اعـم از اسـتفاده از داروهـای شـیمیایی و حرارت زیاد انجام نمی گیرد و فقط در اثر فشار و له کردن میوه زیتـون اسـت کـه رو غـن آن را بـه دست می آورند . برای استحصال روغن زیتون دو روش وجود دارد یکی روش سانتریفیوژ یـا گریـز از مرکز و دیگری روش پرس یا فشار .

برای بدست آوردن روغن ابتدا میوه ها را شسته سپس هسته آن را خارج کرده و آن را تحت فشار ملایم و دراز مدت قرارداده و به تدریج فـشاررا ز یـاد مـی کننـد تـا روغن به دست آید . روغن زیتون برحسب خالص بودن و کیفیت دارای انواع زیر است :

 مراحل تولید روغن زیتون با روش سانتریفیوژ

1- ورود مواد اولیه  

2- شستشوی مواد اولیه

3 - حذف برگ و زوائد

4 - جداسازی هسته

5- آسیاب کردن  

6- خمیر درآوردن  

7- هم زدن  

8- افزودن آب گرم  

9 - سانتریفیوژکردن  

10 - جداسازی روغن آب و تفاله

11- جداسازی روغن و آب  

12- تولید روغن زیتون  

13- بسته بندی  

این روغن کیفیتی بالایی دارد و رنگ آن زرد سبز و طلایی می باشد و به روغن سرد ، روغن بکـر یـا قطره ی مادر موسوم است .

 


مراحل تولید روغن زیتون با استفاده از پرس کردن  


 

1- ورود مواد اولیه  

2- شستشوی مواد اولیه

3 - حذف برگ و زوائد

4- جداسازی هسته

5- آسیاب کردن  

6- پرس و فشار   ( تولید روغن زیتون )

7- تصفیه و خالص سازی  

8- بسته بندی  

بعد از آن که در اثر پرس سرد مقداری از روغن زیتون گرفته شد میوه ها را بـا آب مخلـوط کرده و آنها را زیر فشار قرار می دهند تا روغن بدست آید . این روغن که از نظرکیفیت پایین تر از روغن فـشار اول می باشد پس از تصفیه به مصرف خوراکی می رسد .

تکنولوزی تولید و فرآیند تولید چای برگ درخت زیتون

تولید چای یا تبدیل برگ سبز به چای خشک و آماده مصرف در صنعت چایـسازی شـامل عملیـات زیر می باشد که :  

- پلاس (Withering)

- مالش (Rolling)

- غربال کردن (Sorting)

- خشک کردن (Drying)

- درجه بندی و بسته بندی (Grading and packing)

پلاس :

در مرحله پلاساندن برگ ، فعل و انفالات شیمیائی ( که بعداً در مالش و تخمیر ادامه مییابد ) آغاز می شود . نقش اصلی پلاس ، تبدیل برگ سبز به حالتی است که امکان مالش برگ را بـه طـور متناسـب برای تولید چای میسر میسازد .

برگ تازه بطور متوسـط دارای 75 تـا 80 درصـد آب مـی باشـد ، در جریان عمل پلاس به حدود 50 تا 60 درصد تقلیل می یابد . مدت مرحله پلاس متناسب با نوع چای ، درجه گرما و رطوبت و جریان هوا بین 12 تا 24 ساعت به طول می انجامد .

پـلاس از نظـر کیفیـت چای اهمیت زیادی دارد زیرا اگر برگها خوب پلاس نشوند ، در هنگام مالش شکسته می شوند و مواد موجود در آن از بین رفته و چای نامرغوبی بدست می آید .  

مالش :

هدف صلی این عمل متلاشی ساختن سلولهای بـرگ بـه منظـور آزاد کـردن مـواد محتـوی آن هـا است . مدت مالش نسبت به ضخامت برگ ها از 30 دقیقه تا 5/1 ساعت و گاهی تا 2 ساعت به طـول می انجامد .

برگ چای را بطور متوسط سه نوبت مالش می دهند . در اولین نوبت که چای حاصـله از آن به مالش یک معروف است ، مقدار فشار وارده بر برگ را بـسیار کـم مـی گیرنـد و در نوبـت دوم و سوم که چای استحصالی به ترتیب چای مالش 2 و چای مالش 3 نام دارد مقـدار فـشار بایـد زیـادتر شود یعنی پس از نوبت اول که برگ های لطیف به وسیله ی غربالهای مخـصوصی از برگهـای ضـخیم جدا شده اند ، برگهای ضخیم باقی مانده را مجدداً با فشار بیشتر مالش می دهند .

علاوه بر خارج شدن عصاره برگ ، در دوره مالش از نظر شکل ظاهری نیز برگ حالت پیچیدگی پیدا کرده و ریز می شوند و مقداری آب و مواد زائد خود را از دست می دهد .

گذشته از مواد مختلفی که در یاخته های برگ چای موجود است ماده ای نیز به نام "دیاستاز" که از دسته اکسید ازها میباشد و بـه "تـه آز " معروف است در برگ چای وجود دارد . پس از آن که این ماده بر اثر پاره شدن یاخته ها آزاد گردیـد با " تانن " موجود در برگ که در اثر مالش آزاد گردیده تماس حاصل کرده و اکسیده شـدن آن مـی گردد .

در نتیجه ی این احتراق خفیف است که رنگ چای حاصل می گردد . شیره ی بـرگ یـا مـواد درون سلولی به این ترتیب روی برگ قرار می گیرد . و پس از تخمیر و خشک کردن در موقـع طـبخ چای محلول می شود و به چای ، رنگ و طعم می دهد . چنانچه برگ خوب مالش نشده باشـد شـیره در سلولها مانده و هنگام طبخ ، چای کم مایه و بی رنگ خواهد بود .  

غربال کردن :

منظور ، جدا نمودن برگهای ریز و لطیف از برگهای درشت و ضخیم تر و نیـز خنـک کـردن برگهـا و خرد کردن کلوخه های است که ضمن مالش تشکیل شده است . در اثـر ایـن عمـل برگهـای ریـز و لطیف که در اثر لطافت زودتر خرد شده است از قسمت های دیگر کـه بـه مـالش بیـشتری احتیـاج دارند جدا می شوند و ثانیاً از حرارت برگ سبز که در اثر عملیات مالش ایجاد شده کاسته می گردد .  

خشک کردن :

خشک کردن در واقع خاتمه بخشیدن به عمل تخمیر و حفظ نمودن و ثابت نگهداشتن خـصوصیاتی است که تخمیر در برگ ایجاد نموده است . مقدار آب موجـود در بـرگ توسـط عمـل خـشک کـردن کاهش یافته و به حدود 4تا 5 درصد می رسد . به این ترتیب چای تبدیل به کالائی قابل نگهـداری و عرضه به بازار می شود .

اگر چای خوب خشک شده باشد رنگ مشکی یافته و در اثر کوچکترین فشاری کاملاً خرد می شود و هرگاه رطوبت چای بیش از حد مجاز باشد برگ چای حالت ارتجاعی به خود می گیرد موجب می شود که عمل تخمیر پس از اتمام عملیات خشک کردن نیز ادامه یافتـه و کیفیت چای تنزل یابد ، چای در این حالت مستعد کپک زدن می باشد .  

درجه بندی و تقسیم بندی :

در این فرایند آماده سازی ، از لحاظ درشتی و مرغوبیت سه نوع چای بدست می آید .  

تکنولوژی تولید بیواتانول :

با توجه به اینکه تکنولوژی تولید بیو اتـانول سـوختی از هـسته زیتـون بـسیار high tech بـوده و محققان در اسپانیا همچنان در حال بررسی برای تولید این محصول می باشند روش تو لید آن توسط محققین به این صورت میباشد :  

این گروه محقق ابتدا هسته های زیتون را از آب داغ پرفشار عبور داده و سپس آنزیم هایی را به آنها می افزایند که آن را تجزیه کرده که در این فرایند تجزیه ، ماده ای حاوی قند تولید می شود . سـپس این ماده به وسیله مخمر هایی تخمیر شده و تولید اتانول می کند . از هر 100 کیلو گرم هـسته زیتـون 7/5 کیلوگرم اتانول تولید شده است .

 


ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی صنایع تبدیلی زیتون

 

روغن کش و تصفیه روغن زیتون

انواع مخازن ذخیره سازی

سورت

ماشین دم گیر

ماشین خردکن و آسیاب

مالاکسیون

دیکنتور

سپراتور آب و روغن

ماشین پرکن شیشه

جت پرینتر

ماشین شرینگ پک

ماشین کارت زن اتومات

 

لینک های کمکی :

:: دانلود یک مجموعه ی بینظیر از هزاران طرح توجیهی آماده صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، خدماتی و گردشگری

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.