Universal AJAX Live Search needs the GD module enabled in your PHP runtime environment. Please consult with your System Administrator and he will enable it!
موقعیت شما: صفحه نخستاطلاعات طرح های توجیهیطرح توجیهی تولید آرد ماهی ( پودر ماهی ) + فرآیند تولید و کدآیسیک آن
امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

Arde-mahi::  طرح توجیهی تولید آرد ماهی ( پودر ماهی ) + فرآیند تولید و کدآیسیک آن

هدف از ارائه طرح توجيهي توليد آرد ماهی معرفی آن به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری است که در این مطلب به معرفی آن می پردازیم.

حدود يک سوم از صيد دنيا براي مصارف مستقيم انسان مورد مصرف قرار نمي گيرد بلکه در توليد آرد ماهي و پروتئين مايع (Fish silage ) بکار مي رود. مقدار صيد دنيا بين 100-90 ميليون تن در سال مي باشد. بنابراين بين 33-30 ميليون تن از آبزيان هر سال تبديل به آرد ماهي و پروتئين مايع براي مصارف در تهيه غذاي دام ، طيور و تکثير و پرورش آبزيان مي گردد. حال اگر به اين اعداد مقدار ضايعات ماهيان ماکول و باقيمانده کارخانجات فيله و کنسرو سازي را اضافه کنيم با اين فرض که بين 50-45 درصد يک آبزي ماکول معمولاً به شکل سر ، امعا‏ء و احشاء و اسکلت بدني به کارخانجات توليد آرد ماهي حمل مي گردد ملاحظه خواهد شد که ساليانه حدود 60-50 ميليون تن مواد اوليه براي توليد آرد ماهي و پروتئين مايع وجود دارد.
مطلعات سالهاي اخير بيانگر اين موضوع است که ذخاير قابل برداشت آبزيان ريز اقيانوسها مانند Antarctic krill به تنهايي برابر تمام صيد جهان مي باشد. همچنين در آبهاي درياي عمان يکي از ذخاير غني و قابل استفاده براي تبديل به آرد ماهي فانوس ماهيان (ميکتو فيده) مي باشند. مهمترين کشورهاي توليد کننده آرد ماهي عبارتند از : پرو، نروژ، آفريقاي جنوبي، شوروي سابق، دانمارک، آمريکا، شيلي و ژاپن .
گونه هاي خاصي از ماهيان پلاژيک که در مقياس وسيع صيد مي گردند مثل، Herring ، Anchovy ، Menhaden ، Pilchard و ضايعات حاصل از مراحل آماده سازي و فرآوري ماهيان عمق زي مثل، Whiting ،Hake ،Flounder ، Haaddack و همينطور ضايعات ميگو، خرچنگ و بسياري از آبزيان غيرخوراکي از جمله محصولاتي هستند که براي تهيه آرد ماهي مورد استفاده قرار مي گيرند.صنعت تهيه آرد ماهي از اوايل قرن نوزدهم در شمال اروپا و آمريکاي شمالي پايه گذاري گرديد.
توليد آرد ماهي يکي از راههاي موجود براي استفاده از اين ذخاير در حال حاضر مي باشد. البته با توجه به افزايش جمعيت و کمبود مواد پروتئيني از يک طرف و ارزش غذايي بالاي ماهيان ريز و گران شدن قيمت ماهيان درشت از طرف ديگر ، عرضه کردن ماهيان ريز به صورت تازه يا منجمد ،سوسيس و خمير ماهي براي مصارف مستقيم انساني مورد توجه قرار گرفته است.

تعريف آرد ماهي

آرد ماهي فرآورده اي است جامد به صورت تفاله، که از ماهي يا ضايعات آن پس از جدا کردن قسمت اعظم آب و استخراج تمام يا قسمتي از روغن بدست مي آيد . مصرف عمده اين محصول در غذاي طيور و دامهاي گوشتي و خود ماهي است که به صورت افزودني به غذاي اصلي آنها اضافه مي شود.
در انگلستان اصطلاح آرد ماهي به معني فرآورده است که بوسيله خشک کردن و آسياب کردن ماهي يا ضايعات ماهي به دست مي آيد بطوريکه هيچ ماده ديگري به آن اضافه نمي شود. اصطلاح آرد ماهي سفيد بر مي گردد به فرآورده اي که محتويات آن بيشتر از 6 درصد چربي و بيشتر از 4 درصد نمک نداشته باشد، که از ماهي سفيد يا ضايعات ماهي سفيد بدست مي آيد .

همچنين آرد ماهي به عنوان کود براي درختان و گياهان مورد استفاده قرار مي گيرد که خيلي با ارزش است.

نام و کد محصول (آیسیک) :

طبق اطلاعات بدست آمده از سامانه وزارت صنعت، معدن و تجارت کد آیسیک محصولات طرح به شرح زیر است.

عنوان : پودرازضايعات ماهي
کد آیسیک : 15121612
واحد سنجش : تن

عنوان : پودرماهی ( غیرخوراکی )
کد آیسیک : 15121612
واحد سنجش : تن

استانداردها :

طبق اطلاعات بدست امده از سامانه اطلاع رسانی سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران استاندارد های زیر آمده است.

شماره استاندارد : 3136
موضوع : واژه‌نامه آرد ماهي
سال چاپ : 1370

شماره استاندارد : 722
موضوع : پودر ماهي -ويژگي ها و روش هاي آزمون
سال چاپ : 1389

شماره استاندارد : 7918
موضوع :پودر ماهي – واژه نامه
سال چاپ : 1383

شماره استاندارد : 7947
موضوع : خوراک دام-پودر ماهي- آئين کار
سال چاپ : 1383

مصارف آرد ماهي

آرد ماهي در انگلستان عمدتاً بصورت کود تا حدود سال 1910 استفاده مي شد اما از آن زمان به بعد، ارزش غذايي بالاي آن، مويد اين امر شد که بهتر است از آن براي تغذيه حيوانات استفاده کنند. تقاضاي ماهي در انگلستان بصورت آرد ماهي بسياربيشتر از تقاضاي ماهي جهت مصرف مستقيم انسان بود و بنابراين وادرات آرد ماهي به انگلستان بسيار زياد شد. صنايع طيور و پرورش خوک، که مقادير زيادي تخم مرغ،گوشت خوک و جوجه توليد مي کنند، با قيمتهاي نسبتاً کم و بدون استفاده وسيع از غذاهاي حيواني داراي پروتئين بالا نظير گوشت ماهي نمي توانند بقا خود را حفظ کنند . معمولاً حدود 10درصد رژيم غذايي خوک و طيور شامل آرد ماهي مي باشد که10درصد حّد نهايي براي آرد حاوي 10درصد چربي مي باشد بدليل آنکه بيش از حدوداً 1 درصد روغن ماهي موجود در رژيم غذايي حيوان دچار فساد شده و مزه گوشت آن را بد مي کند. عمده توليد انگلستان از آرد ماهي سفيد با مقدار چربي کم به اندازه کافي مي باشد طوريکه هر گونه خطر فساد از بين مي رود. آرد ماهي با مقدار چربي بسيار کم گاهي براي اهداف تخصصي تري تهيه مي شود. ساير موارد استفاده از آرد ماهي عبارتست از: تغذيه سمور، سگ، گربه، دام و ماهي هاي پرورشي. مقادير بسيار کمي از آرد

فرآوري شده در غذاي آماده شده براي مصرف انسا ن، استفاده مي گردد و آرد ماهي همچنين در تهيه آنتي بيوتيکهاي خاص براي صنا يع داروسا زي نيز کاربرد دارد.

مزایا :

1- حمل و نقل آرد ماهی ( پودر ماهی ) آسان است .
2- بازاریابی پودر ماهی بسیار آسان است .

معایب

1- هزینه های تولید آرد ماهی ( پودر ماهی ) نسبتاً بالاست .
2- در تولید پودر ماهی به مهندسین و نیروی کار متخصص نیاز است .
3- در هنگام تولید پودر ماهی بوی نامطبوعی حاصل می شود که از لحاظ زیستی مشکل زا است مگر در مواردیکه از تجهیزات ویژه ای در کارخانه استفاده شود .

:: فرایند تولید آرد ماهی

در این مطلب به معرفی روش تولید پودر ماهی می پردازیم . امیدوارم این مطلب برای تدوین طرح توجیهی تولید آرد ماهی مناسب باشد و اطلاعات خوبی در خصوص فرآیند تولید این محصول به شما بدهد .

مواد خام اوليه مورد استفاده براي تهيه آرد ماهي :
در واقع هر ماهي يا سخت پوست و نرمتن موجود در دريا مي تواند براي توليدآرد ماهي مورد استفاده قرار گيرد ، اگرچه ممکن است تعداد کمي از گونه هاي بهر ه برداري نشده نادر وجود داشته باشد که آرد سمي توليد کند. ارزش غذايي پروتئينهاي ماهيان مهره دار از گونه اي به گونه ديگر کمي متفاوت است. تمام Shell Fish ها (سخت پوستان و نر متنان) يک آرد فقير از نظر مواد غذايي دارند.
به خاطر اينکه پوسته محتويات پروتئيني کمتري دارد.بيشترين ميزان آرد ماهي توليدي جهان از خود ماهي مي باشد.براي اين منظور گونه هاي پلاژيک به بيشترين ميزان مورد استفاد ه قرار مي گيرند. در صنعت، مهمترين محصولاتي که براي تبديل به آرد ماهي مورد استفاده قرار مي گيرند در سه گروه عمده گروه بندي مي شوند :

الف : ماهيان صنعتي Industrial fish يا ماهياني که صرفاً براي تهيه پودر ماهي صيد مي شوند. اين ماهيان عمدتاً ريز و پلاژيک هستند و به دليل استخواني بودن و داشتن چربي زياد در شرايط معمول ارزش خوراکي نداشته و فقط مناسب تبديل هستند . از جمله اين ماهيان مي توان به منهادن در آمريکاي جنوبي ، کاپلين در اسکانديناوي و ساردين ماهيان در ژاپن اشاره نمود که هر کدام در کشور مورد نظر گونه غالب براي تهيه پودر ماهي به شمار مي آيند.
ب : ماهياني که با عنوان By catch ، با صيد اصلي از آب خارج مي گردند. اين ماهيان همراه با صيد ميگو با ترال از آب بيرون کشيده مي شوند.
ج : مازاد کارخانجات کنسرو سازي و ديگر کارخانجات فرآورده هاي دريايي (سر ،دم و محتويات حفره شکمي). به عنوان مثال در کشور انگليس بيشتر از اين روش استفاده مي شود. آرد ماهي بدست آمده از اين روش داراي پروتئين پائينتر و مواد معدني بالاتر نسبت به آرد ماهي حاصل از ماهي کامل مي باشند.

نکات مهم براي يک صيد صنعتي در موقع انتخاب گونه ها

1- گونه مورد نظر بايد به مقدار فراوان موجود باشد تا مقدار صيد بالايي در بر داشته باشد. اين امر ضروري است به خاطر اينکه ارزش ماهيان صنعتي کمتر از ارزش ماهيان جهت مصارف مستقيم انساني مي باشد .
2- صيد و صيادي بايد ترجيحاً براساس بيش از يک گونه باشد تا تاثير نوسات صيد هر گونه کاهش يابد .
3- فراواني کلي گونه هاي با عمر طولاني از سالي به سال ديگر، کمتر تغيير مي کند و نبايد از اين گونه ها براي تهيه پودر استفاده کرد.
4- گونه هاي داراي مقدار چربي زياد صرفه اقتصادي بيشتري دارند بخاطر اينکه اين ماهيان حتي در حالت منجمد نيز به سرعت اکسيده مي شوند و لذا لازم است براي نگهداري طولاني آنها متحمل هزينه زيادي گرديد که از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نخواهند بود.

روش های تبدیل

امروزه تبديل ماهي به آرد ماهي يا روغن آن به روشهاي مختلف از جمله: روشهاي فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي قابل انجام است. اما معمولي ترين روشي که در حال حاضر در تمامي نقاط دنيا از آن استفاده مي گردد، روش پرس مرطوب (( Wet Pressing )) است که مشتمل بر مراحل زير مي باشد :

· حرارت دادن ماده خام : که در طي آن، پروتئين منعقد شده و با گسسته شدن ذخاير چربي موجود، روغن آزاد گرديده و آبي که در شرايط طبيعي بصورت متصل با پروتئين قرار دارد بصورت آب آزاد قابل استخراج در مي آيد.
· پرس يا سانتريفوژ : که در طي آن ، قسمت عمده مايعات موجود بوسيله فشار حاصل از پرس يا سانتر يفوژ از توده پخته شده جدا مي گردد.
· جداسازي محيط مايع به دو قسمت اصلي يعني روغن و آب ((Stick Water)) اين مراحل در مورد ماهياني که کمتر از 3 درصد چربي دارند حذف مي گردد.
· تبخير محلول آبي ((Stick Wate))و تهيه کنسانتره از مواد انحلال پذير ماهي ((Fish soluble )).
· خشک کردن مواد جامد ((Press cake )) و مواد انحلال پذير، از طريق جدا کردن مقدار مناسب آب از مواد مرطوب و شکل دهي ترکيب خشک و پايدار.
خرد کردن ماده بدست آمده به ذراتي با اندزه هاي مورد نظر.

آدماهي معمولاً از چهار جز ء اصلي مثل پروتئين، چربي، رطوبت و خاکستر تشکيل شده است.مقدار و کيفيت اين اجزا ء تا حدودي مربوط به ماده خام مورد استفاده دارد. کيفيت آرد ماهي تا مقدارزيادي بستگي به درصد استخوان، رطوبت و روغن و پروتئين موجود در آن دارد.

اندازه گيري کيفيت آرد ماهي
از آ نجائيکه آرد ماهي بسياري از اجزاء ضروري يک رژيم غذايي را در بر دارد لذا کيفيت آن را فقط بر اساس اجزاء تشکيل دهنده اختصاصي آن مي توان اندازه گيري کرد. هيچ تست آزمايشگاهي به تنهايي وجود ندارد که بتواند کيفيت کلي آرد ماهي را محاسبه و اندازه گيري کند. بعلاوه، همه آزمايشا ت غير از آزما يشا ت تغذيه اي، نسبتاً مصنوعي هستند و ثبت رشد حيوان در اين زمينه، بهترين استاندارد است. آزمايشات تغذيه اي، گران و زمان بر است و بنابراين امکان استفاده از آزمايشا ت فيزيکي يا شيميايي وجود داشته و جا لب توجه است.

آزمايش هضم پپسين جهت تشخيص دادن آرد بسيار نا مرغوب که دچار آسيب حرارتي شده ازآرد خوب و صحيح فرآوري شده، بسيار مفيد است اما اينها را بر اساس رنگ نيز مي توان تشخيص داد و بنابراين، اين آزما يش استفاده عملي محدودي دارد. آنا ليز اسيد آمينه کل، اطلاعات سودمندي راجع به گوشت ماهي در اختيارمان مي گذارد اما بسيار گران بوده و چيزي راجع به مقدار هر يک از اسيدهاي موجود جهت تغذيه حيوان، در اختيارمان نمي گذارد. راه ديگر اينکه مقدار يک اسيد آمينه مهم نظير ليزين[ غالبا" اندازه گيري مي شود که اين احتمالاً سودمندترين شيوه مي باشد اما چيزي راجع به ديگر اجزاء و عناصر دانسته نمي شود. خلاصه،هيچ آزمايش جامعي به تنهايي براي اندازه گيري کيفيت وجود ندارد. شرايط و نيازهاي فرد استفاده کننده نيز فرق مي کند. براي مثال، آرد ماهي ممکن است که عمدتا" بخاطر متيونين آن در يک رژيم غذايي وجود داشته باشد اما در بقيه موارد، متيو نين موجود در آرد ماهي ممکن است مهم نباشد زيرا توسط ساير غذاها تامين مي شود. يک معيار اندازه گيري بسيار مهم کيفيت آرد ماهي، اين است که عاري از ميکرو ارگانيسم هايي باشد که از طريق آلوده کردن حيوانات مورد تغذيه انسان باعث ايجاد بيماري در انسان مي شوند. سالمونلا معمولا" در اين خصوص بسيار نگران کننده است. به همين دليل نياز به عمليات نگهداري خوب و نظافت کافي در کارخانه آرد ماهي و انبار کردن آن بسيار مورد تاکيد بوده است.

این مطالب نیز میتواند برای شما جذاب باشند .جهت دانلود طرح های مرتبط روی نام طرح کلیک نمایید :

دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه تولید پودر ماهی یا آرد ماهی
دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه ی تولید میگو منجمد و سرزده
دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه ی ماهی شور کنی و ماهی دودی کنی
دانلود طرح توجیهی کارخانه تولید فیله ماهی و ماهی منجمد
دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه تولید کنسرو تن ماهی
دانلود طرح توجیهی احداث واحد تولید ترشی ماهی

دانلود طرح توجیهی پودر های خوراکی من جمله پودر ماهی
طرح توجیهی همبرگر ماهی یا فیش برگر

دانلود طرح توجیهی بسته بندی گوشت و مرغ و ماهی
دانلود طرح توجیهی تولید سس ماهی و سس سویا
طرح توجیهی عمل آوری ماهی
طرح توجیهی انواع کنسرو خوراکی من جمله کنسرو ماهی
طرح توجیهی تولید خوراک دام و طیور و آبزیان
طرح توجیهی پرورش ماهیان خاویاری و کپور
طرح توجیهی پرورش ماهی در قفس
طرح توجیهی ماهی قزل آلا رنگین کمان
بانک جامع طرحهای توجیهی صنایع غذایی

لینک های کمکی :

:: نوشتن طرح توجیهی با نرم افزار کامفار بر اساس اطلاعات شما و کاملا به روز با مهر کانون
:: دانلود همه طرح های توجیهی صنعتی ما با تفکیک شاخه سرمایه گذاری
:: دانلود بانک جامع طرح توجیهی در حوزه کشاورزی و دامپروری و طرح های کشت و صنعت
:: دانلود بانک کم نظیر از طرح های توجیهی گردشگری و بوم گردی و مشاغل خدماتی
:: تعریف طرح توجیهی و مطالعات امکان سنجی با زبانی روان و ساده
:: سامانه کارا چیست و چگونه میتوان وام روستایی گرفت ؟
::  نرم افزار کامفار تخصصی ترین برنامه کامپیوتری نوشتن طرح توجیهی را بشناسیم ؟

:: دانلود طرحهای توجیهی تیپ رایگان :
:: لیست طرحهای توجیهی صنعتی ( جهت دانلود کلیک فرمایید )
:: لیست طرحهای توجیهی کشاورزی دامپروری دامداری ( جهت دانلود کلیک فرمایید )
:: لیست طرحهای توجیهی خدماتی جهانگردی گردشگری ( جهت دانلود کلیک فرمایید )
:: لیست طرحهای توجیهی معدنی ( جهت دانلود کلیک فرمایید )

 :: در صورتی که بازرگان هستید یا به واردات و صادرات علاقه مند هستید این مطالب نیز احتمالا برای شما جذاب هستند :

:: 3 نکته ی حیاتی در تجارت و واردات از چین
:: کدام شهر های چین برای خرید و واردات مناسبترند !
:: کیفیت کالای چینی خوب است یا بد ؟ مسئله این است !
:: خدمات بازرگانی ما برای واردات از چین و اتحادیه اروپا
:: مقالات بازرگانی کاربردی در حوزه تجارت و خرید خارجی


Go to top

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران محفوظ می باشد :: 1389-1388 :: طراحی و اجرا با کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران

Free Page Rank Tool