طرح توجیهی تولید سولفوریک اسید از گوگرد سال 1400 + کامفار ( Word و Pdf )

Sulfuric acid from sulfur

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید سولفوریک اسید از گوگرد سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی سولفوریک اسید از گوگرد را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

سولفوریک اسید موارد استفاده وسیعی در فرایندهای شیمیایی به عنوان عامل اسیدی ، كاتالیست و عامل دی هیدراسیون دارد . عمده ترین كاربرد اسید سولفوریك در تهیه كود شیمیایی فسفاته می باشد ، از دیگر موارد کاربرد آن می توان درصنایع معدنی شامل استخراج مس ، استخراج اورانیوم ، وانادیوم و شستشو و آماده سازی فلزی برای رنگ و پوشش است وهمچنین در تصفیه روغن موتور و تصفیه آب اشاره کرد .

 


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید سولفوریک اسید از گوگرد :


 

اسید سولفوریك خالص (4H2SO ) دارای جرم مولكولی 08/98 مایعی بی رنگ ونسبتا ویسكوز می باشد . اسید سولفوریك به هر نسبتی در آب حل می شود . همچنین 3SO به هر نسبتی در اسید سولفوریك حل می شود و اولئوم تشكیل می شود . غلظت اولئوم بر حسب میزان 3SO حل شده در اسید سولفوریك بیان می شود . مشخصات فیزیكی اسید سولفوریك و اولئوم بستگی به میزان غلظت4H2SO ، 3SO و همچنین دما و فشار دارد .

در دمای ثابت دانسیته اسید سولفوریك با افزایش غلظت 4H2SO افزایش می یابد . اسید سولفوریك یك اسید قوی است كه دارای مقاومت شیمیایی بالایی است . این ماده به نامهای اسید سولفین ( Sulphin acid ) ، اسید باتری (battery acid ) و سولفات هیدروژن نیز شناخته می شود . این محصول موارد استفاده وسیعی در فرایندهای شیمیایی به عنوان عامل اسیدی ، كاتالیست و عامل دی هیدراسیون دارد .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید سولفوریک اسید از گوگرد :


 

به علت طیف گسترده مصرف اسید سولفوریك ، معمولا حجم مصرف این ماده در یك كشور می تواند به عنوان شاخص معتبری در محاسبه روند اقتصادی یك جامعه تولیدی صنعتی منظور گردد . عمده ترین كاربرد اسید سولفوریك در تهیه كود شیمیایی فسفاته میباشد .

تولید كودهای شیمیایی 60 درصد بازار مصرف اسید سولفوریك را به خود اختصاص داده است . صنایع معدنی و فلزی نیز درحدود 4 درصد بازار مصرف جهانی اسید سولفوریك را به خود اختصاص داده است . در ادامه موارد كاربرد اسید سولفوریك به تفكیك شرح داده شده است

• كودهای شیمیایی

نرخ رشد مصرف اسید سولفوریك در ساخت كودهای شیمیایی در آمریكا بین سالهای 1985 تا 1997حدود 2/2 درصد بوده است و این میزان در طی سالهای 1997 تا 2004 به حدود 9/3 درصد رسیده است . اسید سولفوریك در تولید اسید فسفریك ، كود سولفات آمونیوم و كود سوپر فسفات نرمال ( ساده ) به صورت مستقیم مصرف می گردد . اسید فسفریك خود ماده اولیه تولید كودهای مختلف فسفاته است .

الف) اسید فسفریك

بخش عمده اسید سولفوریك جهان جهت تولید اسید فسفریك از فرایند مرطوب ( Wet Process ) مورد استفاده قرار می گیرد . شایان ذكر است كه در تولید اسید فسفریك كوره ای از اسید سولفوریك به عنوان ماده اولیه استفاده نمی شود .

البته در سالهای اخیر حجم بالای تولید اسید فسفریك از فرایند مرطوب موجب شده است تا اسید فسفریك تولید شده از این فرایند خالص سازی شده و علاوه بر تولید كودهای شیمیایی در صنایع دیگر نیز بجای اسید فسفریك كوره ای نیز مورد استفاده قرار گیرد . با توجه به بالا بودن میزان تولید اسید فسفریك جهان از اسید سولفوریك ، بازار اسید سولفوریك بسیارتحت تأثیر بازار جهانی اسید فسفریك و كودهای شیمیایی تولیدی از آن قرار دارد .

ب ) كود سولفات آمونیوم

بخشی از اسید سولفوریك جهان در تولید كود سولفات آمونیوم مصرف می گردد . در این فرایند ازآمونیاك و اسید سولفوریك استفاده می شود .

پ) كود سوپر فسفات نرمال ( ساده )

كود سوپر فسفات نرمال (NSP) از اضافه كردن اسید سولفوریك به سنگ فسفات تولید میشود . دراین فرایند فسفات موجود در سنگ ، به منوكلسیم فسفات منوهیدرات (Gypsum ) تبدیل می شود . این ماده سبب میشود كه كود سوپر فسفات نرمال كمترین میزان ٥P٢O را در بین كودهای فسفاته دارا باشد و لذ ا مصرف آن محدود می باشد.

ت ) استفاده مستقیم از اسید سولفوریك

بخش اندكی از اسید سولفوریك مورد استفاده در صنایع كود شیمیایی نیز بطور مستقیم در مخلوط كودهای مایع مورد استفاده قرار می گیرد .

• صنایع معدنی و فلزی

موارد كاربرد اسید سولفوریك در صنایع معدنی شامل استخراج مس ، استخراج اورانیوم ، وانادیوم و شستشو و آماده سازی فلزی برای رنگ و پوشش است .

الف) استخراج فلزات مس ، سرب و روی

استخراج و تغلیظ سنگ معدن حاوی مس ، روی یا سرب غالبا با استفاده از اسید سولفوریك انجام می گردد .

ب ) استخراج اورانیوم و وانادیوم

در اوایل دهه ١٩٨٠ حجم زیادی از اسید سولفوریك جهان صرف استخراج اورانیوم و محصول جانبی آن وانادیوم گردید. بعد ازآن به علت اینكه فعالیتهای هستهای محدود به قوانین سازمان ملل گردید ، میزان استفاده از اسید سولفوریك نیز در این زمینه رو به كاهش گذارد .

پ) صنایع فولاد و آهن

اسید سولفوریك به دو منظور در صنایع فولاد مورد استفاده قرار میگیرد . یكی بازیافت گازهای محتوی آمونیاك بوسیله اسید سولفوریك كه منجر به تولید سولفات آمونیوم به عنوان محصول جانبی صنعت فولاد می گردد و دیگری رسوب زدایی توسط اسید( Pickling ) كه در این عملیات اكسیدهای فلزات ، چربیها و نمكها و حتی زنگ آهن از روی سطح فولاد زدوده می شود .

ت ) سایر صنایع معدنی

اسید سولفوریك میتواند برای تصفیه سایر مواد معدنی نظیر سنگهای طلا و مس - نقره نیز مورد استفاده قرار گیرد . همچنین این اسید در تولید سولفات مس ( كات كبود) ، سولفات منگنز، سولفات نیكل ، انواع سولفاتهای آهن ( زاج سبز و زاج سفید) ، سولفات سدیم و سولفات روی كاربرد دارد . در تولید سولفات آلومینیوم از بوكسیت نیز اسید سولفوریك به میزان ٥,٠ كیلوگرم به ازای تولید یك كیلوگرم محصول مصرف می گردد .

• سایر موارد مصرف

سایر موارد مصرف اسید سولفوریك در ادامه شرح داده شده است .

الف) سنتز مواد شیمیایی

در فرایند تولید مواد شیمیایی مختلفی از اسید سولفوریك استفاده می شود . این مواد عبارتند از:

• تولید متیل متاكریلات از روش استو سیانو هیدرین

• تولید كاپرولاكتام و تولید محصول جانبی سولفات آمونیوم

• اسید فلوریك از سنگ معدن فلوراسپار

• دی اكسید تیتانیوم از فرایند سولفات

• اكریلونیتریل از پروپیلن

• مواد منفجره مانند نیتروگلیسرین، نیتروسلولز و نیتروبنزن

• تولید اسید كلریدریك از اسید سولفوریك و نمك طعام

• اسید كرومیك و بی كرومات ها

• اسید سیتریك از اسید سولفوریك و سیترات كلسیم

• اسید بوریك از اسید سولفوریك و بورات سدیم

• رزورسینول از بنزن

• فورفورال از پنتوسن و اسید سولفوریك

• ایزوپروپیل الكل و اتانول از اولفین ها

• فنل از كومن و اسید سولفوریك

ب ) تصفیه روغن موتور

در فرایند تولید روغن موتور و تصفیه دوم روغنهای موتور كار كرده و همچنین در فرایند تولید گریس ازاسید سولفوریك استفاده می شود.

تولید باطریهای اتومبیل و آب باتری اسید سولفوریك به عنوان الكترولیت در باطریهای اسیدی مورد استفاده قرار میگیرد. مورد مصرف این باطری ها در اتومبیل ها میباشد . اگرچه مقدار و غلظت اسید مورد نیاز برای هر باطری میتواند متفاوت باشد . اما نسبت میزان مصرف اسید به مصرف سرب در هر باطری ثابت و برابر ٢/٠ واحد به ازای یك واحد سرب می باشد .
د) تصفیه آب ( Water treatment )

اسید سولفوریك در تصفیه آب و پساب ، در كنترلPH ، احیای رزین مبدل یونی جهت رسوب دهی یونها و درنهایت تولید آب عاری از یون مورد استفاده قرار میگیرد . از اسید سولفوریك جهت افزایشPH آب تا ٦ و رسوب املاح آب استفاده می گردد . پالایشگاهها ، پتروشیمی ها و نیروگاهها بزرگترین مراكز مصرف كننده آب بدون املاح هستند. لذا مصرف اسید سولفوریك آنها نیز قابل توجه است .

ه) سایر موارد كاربرد

• اسید سولفوریك در صنایع مختلف دیگری نیز كاربرد دارد كه عبارتند از :

• در كارخانجات سالامبور سازی جهت خیساندن پوست و زدودن چربی

• در صنعت چرمسازی برای زدودن چربی از چرم خام

• در واحدهای آماده سازی و ریسندگی و رنگ آمیزی پشم

• در صنعت لاستیك سازی جهت شستشو و كنترل PH

• در صنعت نساجی برای تثبیت رنگ پارچه و نخ و خنثی سازی

• در كارخ انجات روغن نباتی جهت زدودن چربی از ماشین آلات و مهیا سازی تفاله دانه برای خوراك دام و طیور

• در برخی از واحدهای پودر و مایع شوینده جهت سولفوناسیون و تولید محلول چربی گیر و باز كننده لوله فاضلاب و شستشوی كاشی

• در صنعت كاغذ جهت كنترل PH و تصفیه كاغذ و زدودن ناخالصی های معدنی

• در صنعت تولید كلر در سلهای دیافراگمی جهت خشك كردن و آب گیری گاز كلر

 


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید سولفوریک اسید از گوگرد


 

اسامی برخی از استانداردهای بین المللی موجود برای اسید سولفوریك در زیر ارائه شده است.

استاندارد ویژگیها : 1011 – 96 -ASTM - E

استاندارد روشهای آزمون :   ٧٧-BS - 3903

استانداردهای ملی تدوین شده در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای اسید سولفوریك در زیر ارائه شده است .

تعیین ویژگیهای اسید سولفوریك برای مصارف صنعتی :  ISIR -1069

تعیین میزان ازت موجود در اسید سولفوریك با مصارف صنعتی :  ISIRI -1063

ویژگی ها و روشهای آزمون اسید سولفوریك غلیظ :  ISIRI -210

 


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید سولفوریک اسید از گوگرد


 

• کشور های عمده تولید کننده سولفوریک اسید از گوگرد

آمریكا – كانادا – مكزیك – برزیل - بلژیك – فنلاند - فرانسه - آلمان - یونان - ایتالیا – هلند - اسپانیا - سوئد - انگلستان - بلغارستان - جمهوری چك – لهستان - رومانی - یوگسلاوی سابق - آذربایجان - بلاروس - قزاقستان - روسیه – تركمنستان - اكراین – ازبكستان - مراكش - سنگال - افریقای جنوبی – تونس - ایران – اسرائیل - اردن – تركیه – استرالیا – نیوزلند

• کشورهای مصرف کننده سولفوریک اسید از گوگرد

كشورهای آسیایی نظیر چین ، ژاپن و كره و نیز كشورهای آمریكا از جمله مصرف كنندگان عمده اسید سولفوریك هستند .

شرایط واردات سولفوریک اسید از گوگرد :

حقوق پایه طبق ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، شامل حقوق گمركی ، مالیات ، حق ثبت سفارش كالا ، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از كالاهای وارداتی میباشد و معادل 4% ارزش گمركی كالاها تعیین میشود . به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی كه طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین میشود ، حقوق ورودی اطلاق میشود . حقوق ورودی برای اسید سولفوریك 10% می باشد .

 


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید سولفوریک اسید از گوگرد


 

عمده كاربرد اسید سولفوریك در تولید كودهای فسفاته است . اهمیت استراتژیك اسید سولفوریك نیز در همین راستاست . با رشد روزافزون جمعیت جهان و محدودیت زمین های كشاورزی ، میزان بهره وری و راندمان تولید محصول از خاك به ازای هر واحد ، ضرورتا باید افزوده شود تا بتواند پاسخگوی رشد فزاینده جمعیت باشد . امروزه این كار دیگر با كودهای حیوانی انجام نمی شود .

چرا كه كودهای حیوانی تنها فیزیك خاك را تغییر می دهند و خاك را برای رشد آماده می كنند ، اما از نظر مواد مغذی برای گیاه بسیار فقیر هستند . برای بالا بردن بهره وری خاك ، استفاده از كودهای شیمیایی ضرورت شناخته شده ای است . اسید سولفوریك در تولید كودهای پر مصرف از جمله كودهای فسفاته و نیز كود سولفات آمونیوم مورد استفاده قرار می گیرد و در این كاربردها نیز قابل جایگزینی با ماده دیگری نیست . لذا از این نظر بسیار حائز اهمیت است .

 


فرایند تولید سولفوریک اسید از گوگرد

 

• فرایند تولید سولفوریک اسید از گوگرد

در حال حاضر مهمترین روش تولید اسید سولفوریك ، فرایند اول یعنی تولید از گوگرد عنصری است . دی اكسید گوگرد ممكن است از اكسیداسیون گوگرد خام و یا اكسیداسیون سولفیدهای فلزی گوگرد نظیرسولفید مس ، سولفید سرب ، سولفید نیكل ، سولفیدهای آهن ، سولفید روی و یا سولفید مولیبدیم تولید شود . اكسیداسیون سولفید هیدروژن (H٢S) نیز منجر به تولید دی اكسید گوگرد می شود .

تبدیل دی اكسید گوگرد به تری اكسید گوگرد در فرایند اكسیداسیون كاتالیستی با كاتالیست سزیم و یا پنتا اكسید وانادیم اصلاح یافته انجام می شود . در نهایت از هیدراسیون تری اكسید گوگرد اسید سولفوریك تولید می شود . اصلی ترین روش تولید تجاری اسید سولفوریك به این صورت است كه ابتدا دی اكسید گوگرد از گوگرد تهیه می شود . سپس دی اكسید گوگرد در فرایند اكسیداسیون كاتالیستی به تری اكسید گوگرد تبدیل می شود و سپس از واكنش تری اكسید گوگرد با آب اسید سولفوریك غلیظ تولید می شود .

• فرآیند تولید اسید سولفوریك از دی اكسید گوگرد حاصل از سولفید های فلزی

دی اكسید گوگرد به عنوان یك محصول فرعی در اكثر فرایندهای تولید مس و برخی دیگر از فلزات محسوب می شود . دی اكسید گوگرد تولید شده با هوا رقیق می شود . اكسیژن و دی اكسید گوگرد وارد راكتور كاتالیستی شده و واكنش اكسیداسیون انجام می گردد . در این راكتور دی اكسید گوگرد به تری اكسید گوگرد تبدیل می شود . تری اكسید گوگرد بوسیله اسید سولفوریك جذب شده و اسید با غلظت بالا (٥,٩٨ درصد وزنی ) تشكیل می شود .

• فرآیند تولید اسید سولفوریك از فسفو ژیپسوم ( گچ فسفردار)

در فرایند تولید اسید فسفریك از اسید سولفوریك ، فسفو ژیپسوم به عنوان محصول جانبی تولید می شود . از تركیب فسفوژیپسوم ، كك نفتی ، پیریت های آهن و خاك رس و دی اكسید گوگرد تولید می شود. تولید اسید سولفوریك از دی اكسید گوگرد نظیر آنچه كه در فرایند قبلی توضیح داده شد ، می باشد .

 


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید سولفوریک اسید از گوگرد

 

• راكتور

• برج

• تانك های نگهداری مواد

• كمپرسورها و مبدل ها

 

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید سولفوریک اسید از گوگرد

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 1400 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 1400 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد . درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید سولفوریک اسید از گوگرد ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.