طرح توجیهی بازیافت زباله و تولید کود ورمی کمپوست سال 1400

Vermicompost2

جهت سفارش طرح توجیهی تولید کود ورمی کمپوست سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی بازیافت زباله و تولید کود ورمی کمپوست را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

کمپوست شدن فرآیند پیوسته ای است ، که در آن مواد آلی توسط میکرو ارگانیسم ها شکسته می شود ( اکسیداسیون بیولوژیکی ) و به ماده پایداری تبدیل می شود ، که هوموس یا کمپوست نامیده می شود و در ضمن اثرات سو نیز بر روی رشد گیاه و محیط زیست باقی نگذارد .


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی بازیافت زباله و تولید کود ورمی کمپوست


 

کمپوست شدن فرآیند پیوسته ای است ، که در آن مواد آلی توسط میکرو ارگانیسم ها شکسته می شود ( اکسیداسیون بیولوژیکی ) و به ماده پایداری تبدیل می شود ، که هوموس یا کمپوست نامیده می شود و در ضمن اثرات سو نیز بر روی رشد گیاه و محیط زیست باقی نگذارد . بعضی از محققان از کلمه کمپوست هم برای فرآیندهای هوازی و هم بی هوازی استفاده می کنند ، ولی در اروپا کلمه کمپوست فقط برای فرآیندهای هوازی بکار می رود .


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی بازیافت زباله و تولید کود ورمی کمپوست


 

مزایای کاربرد کمپوست بجز منافع بهداشتی و زیست محیطی تولید کمپوست ، کاربرد آن از مزایای متعددی برخوردار است ، که به طور خلاصه در زیر مشخص شده است . استفاده از کمپوست تاثیر مثبتی بر روی خواص فیزیکی خاک مشروط بر آنکه به مقدار مورد نیاز استفاده اصلاح خاک با استفاده از کود کمپوست شود ، داشته و بافت خاک های رسی و یا شنی تعدیل یافته و به شنی رسی یا رسی شنی تبدیل می شود .

این امر یک اقدام سازنده در بهبود کیفیت فیزیکی خاک و در نتیجه ازدیاد محصول در واحد سطح خواهد شد . با مصرف 100 تن کمپوست در هر هکتار از مزارع می توان تغییراتی در خلل و فرج خاک تا میزان 10 درصد بوجود آورد . مصرف کمپوست با افزایش خلل و فرج خاک موجب ایجاد عمل بهتر تهویه در خاک شده و هوای مورد نیاز موجودات زنده خاک نیز تأمین می گردد .

بطور کلی در اراضی که بافت آنها سبک است ، آب بسرعت ازدسترس گیاه خارج شده ودر زمین های با بافت سنگین و قابلیت نفوذ پذیری آب کمتر می شود. در هر دو وضعیت و با مصرف کمپوست تغییرات مثبتی ایجاد می شود . مصرف کمپوست علاوه بر اصلاح فیزیکی خاک ، از نظر ارزش معدنی آن جهت رشد گیاه نیز بسیار مؤثر است .

تأثیر افزایش کمپوست همراه با افزایش کود های معدنی ، در ازدیاد رشد گیاه به مراتب بیش از تأثیر کودهای معدنی که به تنهایی مورد استفاده قرار می گیرند ، می باشد . به علاوه ، کمپوست موجب تثبیت نسبت کربن به ازت در خاک می گردد . استفاده از کمپوست موجب نگهداری آب در خاک کشاورزی و تنظیم رطوبت آن می شود .

هوموس موجود در کمپوست قادر است 2 تا 6 برابر وزن خود آب جذب نماید ، این امر بخصوص در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری سبب می گردد ، که آب ذخیره شده و بیهوده در اثر تبخیر زیاد به هدر نرود . کاهش فرسایش خاک نیز با کار برد کمپوست از منافع بی شمار استفاده از این محصول است . استفاده از 400 تن کمپوست در هر هکتار ، فرسایش خاک راکه دراثر باد و آب پدید می آید ، تا حدود 95 درصد کاهش می دهد .


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی بازیافت زباله و تولید کود ورمی کمپوست


 

مطابق با مصوبه هیئت وزیران در خصوص تدوین آئین نامه مدیریت پسماند ، موسسه استاندارد باید ظرف یکسال استانداردهای کاغذ و پلاستیک بازیافتی و موارد مجاز استفاده آن ها از جنبه های فنی و بهداشتی ، کود آلی به خصوص کود کمپوست حاصل از پردازش پسماندهای عادی و کشاورزی ، تاسیسات و تجهیزات مرتبط با مدیریت پسماندها از جمله دستگاه های زباله سوز و نوع پسماندهای مورد پذیرش از جنبه فنی و بهداشتی، علایم نشان دهنده نوع و جنس پلاستیک ها و نیز پلاستیک های قابل تجزیه در طبیعت را تهیه کند .

مطابق با بررسی های انجام شده تاکنون استاندارد ملی برای کود کمپوست در کشود تدوین نشده است . در خصوص استانداردها و حساسیت های بین المللی برای کود کمپوست ذکر نکات زیر ضروری بنظر می رسد . اطلاعات مذکور با بررسی هائی که مطالعات داخلی انجام شده است استخراج شده است.

ارزیابی کیفیت کمپوست :

برای ارزیابی کیفیت کمپوست می توان به نکات ذیل توجه نمود :
الف - کاشت بذر تره تیزک :

یکی از روش های سریع برای ارزیابی کیفیت کمپوست ، استفاده از کاشت بذر تره تیزک می باشد . اگر کیفیت کمپوست نامطلوب و یا نابالغ باشد بذر قادر به جوانه زدن نمی باشد.

ب - بوی نامطبوع ندهد .
ج - رنگ آن قهوه ای تیره و یا سیاه باشد .
د - آلوده به عناصر سمی نباشد .
ه – اندام های گیاهی در آن قابل تشخیص نباشد .

برای آنکه عمل کمپوست شدن به نحو احسن انجام پذیرد ، بایستی بعضی عوامل نظیر رطوبت ، دما، اکسیژن و اندازه گیری پارامترهای مهم در تهیه کمپوست کنترل شوند .

PH : برای این کار از دستگاه های اندازه گیری قابل حمل ، که دقت بالایی نیز دارند ، می توان استفاده نمود . اگر چنین دستگاه هایی در دسترس نباشند ، می توان از طریق تجربی و یا آزمایشگاهی به اندازه گیری عوامل فوق اقدام نمود . دمای مناسب جهت فعالیت میکروارگانیسم ها در حدود 35-18 درجه سانتی تگراد می باشد .

افزایش دمای کمپوست را می توان از طریق پاشش آب کنترل نمود. فعالیت میکرو ارگانیسم های تجزیه کننده مواد آلی حداکثر 5/7-5/6 =PH می باشد . در مراحل اولیه تولید کمپوست ، تجمع اسیدهای آلی موجب کاهش PH توده کمپوست می شود . افزایش آهک به توده مواد آلی ، سرعت تجزیه را سریع تر می نماید ، ولی سبب از دست رفتن ازت به شکل آمونیاک می شود . بدون افزایش آهک ، PH توده کمپوست بالغ در حدود 7 می باشد .


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی بازیافت زباله و تولید کود ورمی کمپوست


تولید کود کمپوست در جهان عمدتا بصورت محلی می باشد ، به عبارت دیگر حمل و نقل این کود مقرون بصرفه نخواهد بود . بنابراین اکثر کشورهای دنیا بسته به نیاز خود و میزان تولید ضایعات کشاورزی و مصارف مسکونی تولید کنندە کود کمپوست محسوب می شوند .


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی بازیافت زباله و تولید کود ورمی کمپوست


بطور کلی با توجه به آنکه تولید و مصرف این کود کاملا محلی می باشد و قیمت این نوع کود بسیار پائین شرایط واردات است حمل و نقل ، واحدهای تولید کننده کود کمپوست را غیر اقتصادی می کند . بنابراین واردات و صادرات کود کمپوست در ایران رایج نمی باشد .

بنابراین شرایط خاصی جداگانه ای برای این کود ملاحظه نشده است. عموما برای انواع کود سود بازرگانی در نظرگرفته شده صفر و حقوق پایۀ گمرکی 4 درصد می باشد. بررسی های انجام شده نشان می دهد ، که تجارت این کود بین مناطق و کشورهای مختلف جهان رواج چندانی ندارد ، بنابراین آمار واردات ثبت شده ای برای این کود در کشور وجود ندارد .

با توجه به آنکه این ماده دارای تجارت جهانی زیادی نمی باشد ، بنابراین بررسی انجام شده نشان می دهد ، که شرایط صادرات شرایط صادراتی خاصی تاکنون برای آن لحاظ نشده است .

مساله اصلی در تولید کود کمپوست حذف تراز منفی فعلی انواع کود شیمیائی می باشد . در حال حاضر انواع کودهای شیمیائی واردات زیادی به کشور دارد . بنابراین تولید این کود در کشور به میزان لازم باعث می شود ، که میزان قابل توجهی از واردات این کودها کاهش یابد . در صورت افزایش تولید کود کمپوست در ایران ، می توان به بازارهای صادراتی این ماده نیز برای کشورهای همجوار از جمله عراق افغانستان و ترکیه نیز چشم دوخت .


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی بازیافت زباله و تولید کود ورمی کمپوست


 

اصول بهداشت و بهسازی محیط ، در هر شهر ایجاب می کند ، که زباله ها در حداقل زمان از منازل و محیط زندگی انسان دور شده و در اسرع وقت دفع گردند . پیدایش این ایده ( دفع بهداشتی زباله در محیط زیست ) در قرن نوزدهم میلادی به مشابه یک دستورالعمل بهداشتی ، شهروندان را به رعایت آن ملزوم می ساخت.

اهمیت دفع بهداشتی زباله ها موقعی بر همه روشن خواهد شد ، که خطرات ناشی از آن ها بخوبی شناخته شود . زباله ها نه فقط باعث تولید بیماری ، تعفنّ و زشتی مناظر می گردند ، بلکه می توانند به وسیله آلوده کردن خاک ، آب و هوا خسارات فراوانی را به بار آورند . به همان اندازه که ترکیبات زباله مختلف است ، خطرات ناشی از مواد تشکیل دهنده آن ها نیزمی توانند متفاوت باشند .

جمع آوری ، حمل و نقل و آخرین مرحله دفع این مواد بایستی به طریقی باشد ، که خطرات ناشی از آن ها در سلامتی انسان به حداقل ممکن کاهش یابد . راجع به خطرات حاصل از زباله های شهری و صنعتی باید گفت که در کلیه منابع علمی و کتب مربوطه همواره اشاره به ابتلای انسان ها به بیماری های گوناگون شده است .

در کتب علمی تعداد باکتری های مختلف موجود در خاکروبه خیابان ها ، از 2 تا 40 میلیون به صورت خاص و از 50000 تا 10 میلیون بطور عموم در هر گرم برآورده شده است . این تعداد باکتری می توانند به سادگی موجب بروز بیماری های گوناگونی گردند . مخصوصا این که در این مواد انواعی از باکتری های مولد وبا ، تیفوس و کزاز بطور مسلّم و صریح تشخیص داده شده است .

شایان ذکر است که سابقا فضولات حیوانی ( پهن گاو و اسب ) قسمت عمده ای از خاکروبه های خیابانی را تشکیل می داد . این حالت هم اکنون نیز در پاره ای از روستاها و شهرهای کوچک مشاهده می شود.


فرایند اجرای این طرح توجیهی بازیافت زباله و تولید کود ورمی کمپوست

 

بخش اعظمی از ترکیبات مواد زاید جامد شهری از مواد آلی تشکیل گردیده است . چنانچه مواد فساد ناپذیر مانند چرم ، لاستیک و پلاستیک از زباله جدا شوند ، اجرای ترکیبی مواد آلی موجود در زایدات را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:

• ترکیبات محلول در آب شامل : قندها ، نشاسته ، اسیدهای آمینه و اسیدهای آلی مختلف
• مواد نیمه سلولزی که در نتیجه کندانسیون قندهای پنج کربنی و شش کربنی حاصل می شود .
• سلولز که حاصل کندانسیون قندهای شش کربنی مانند گلوکز است .
• چربی ها، روغن و موم که استر الکل ها و اسیدهای چرب سنگین هستند .
• لیگنین یا مادو چرب که دارای طبیعت شیمیایی است .
• لیگنو سلولز که ترکیبی از لیگنین و سلولز می باشد .
• پروتئین ها که از تراکم زنجیره های اسید آمینه تشکیل شده اند .

چنانچه مواد آلی و فساد پذیر از زباله های شهری جدا شده و در معرض تجزیه باکتری ها ( هوازی ) قرار گیرند ، محصول باقیمانده پس از فعالیت های باکتری ها و تجزیه و ترکیب ، کمپوست یا کود آلی نامیده می شود . مجموعه این فرآیند شامل جداسازی و تبدیل باکتریائی مواد آلی موجود در زباله به عنوان کمپوست سازی شناخته شده است .

مواد آلی موجود در زباله ( سلولز و گلوکز ) با واکنش های بیوشیمیائی که نوعی تخمیر به کمک میکرو ارگانیسم هایی مانند باکتری های هوازی و قارچ های مخصوص توسط آنزیم های خاص با استفاده از اکسیژن هوا تجزیه می شوند و به مواد ساده تری تبدیل می گردند . این میکرو ارگانیسم ها از کربن موجود در مواد آلی با ترکیبات پیچیده تغذیه نموده و آنها را به ترکیبات ساده تری تجزیه می کنند. میکروارگانیسم ها مواد آلی تجزیه شده یا تازه را برای ساخت جسم سلولی خود مورد استفاده قرار می دهند و در نتیجه واکنش عکس نیز که تبدیل مواد ساده معدنی و آلی در خلال متابولیسم سلول ها است به وقوع می پیوندد .

حاصل این دو و اکنش دو طرفه که عمر تخمیر را تکمیل می کند ، باعث رها شدن مواد معدنی مانند ترکیبات فسفر ، ازت و پتاسیم از جسم پوسیده گیاهی و حیوانی موجود در زباله می شود ، که از جنبه تغذیه گیاهی اهمیت فراوانی دارد . عوامل متعددی در تسریع عملیات تجزیه در تولید کمپوست موثرند.

• مواد مغذی موجود در مواد آلی تشکیل دهند زباله
• رطوبت موجود در زباله
• نحوه تأمین اکسیژن مورد نیاز برای عملیات تجزیه مود
• درجه حرارت ( حداکثر در حدود 70-60 درجه سانتیگراد )
• همگن بودن و یکنواحتی مواد برای کنترل عمل تجزیه
• ابعاد و قطعات موادی که باید تجزیه شوند .

فرآیند تولید و تهیه کمپوست زمانی مقرون به صرفه است ، که ایجاد محیط مناسب و لازم برای میکروارگانیسم ها جهت تجزیه مواد در مدت زمان کوتاه و با راندمان بالا تا مرحله تثبیت بیولوژیکی انجام پذیرد . در این فرآیند انواع مختلفی از میکروارگانیسم های لازم جهت انجام تجزیه وارد عمل می شوند .

برخی از این انواع در مراحل اولیه فعال بوده و با تغییراتی که در محیط ایجاد می کنند ، زمینه را برای فعالیت انواع دیگر میکروارگانیسم ها آماده می نمایند . یکی از مهم ترین پارامترهای این تحول که موجب تشخیص فعالیت انواع میکروارگانیسم ها می باشد ، درجه حرارت است. عملیات تولید کود آلی از زباله اصولاً به دو روش هوازی و بی هوازی صورت می گیرد .

روش هوازی Method Aerobic که با استفاده از اکسیژن انجام می شود ، به دو روش سریع یا راکتوری و روش کند یا غیر راکتوری تقسیم بندی می گردد . روش سریع توسط سیلندر یا راکتورهای بسته به طور افقی یا عمودی طراحی شده و کاربرد دارد . روش های ویندرو ، حوضچه ای ، توده های سطحی با هوادهی طبیعی بدون برگشت هوا و با هوادهی مصنوعی بدون برگشت هوا ، نمونه هایی از روش هوازی کند یا غیر راکتوری هستند .


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی بازیافت زباله و تولید کود ورمی کمپوست

 

• سایت ورود زباله
• سایت دپوی زباله
• سایت سرند زباله
• سایت گرانول سازی کود

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه بازیافت زباله و تولید کود ورمی کمپوست

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 99 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

  • در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی بازیافت زباله و تولید کود ورمی کمپوست ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم  کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.