طرح توجیهی کشت و پرورش گل گاو زبان سال 1400 + pdf + word

Borago Oxtongue flower

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی کشت و پرورش گل گاو زبان سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی کشت و پرورش گل گاو زبان را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

گل گاو زبان گیاهی به رنگ تیره می باشد ، که دارای خواص دارویی بوده و در طب سنتی و صنعت داروسازی دارای کاربرد می باشد .


نکاتی درباره گل گاو زبان


مشخصات گل گاوزبان ایرانی گیاه عبارتند از :

نام علمی : Echium amoenum و نام انگلیسی : Borago Oxtongue flower و به رنگ تیره : Boraginaceae گل گاو زبان گیاهی دو یا چند ساله به ارتفاع تقریبی20 تا80 سانتی متر و ساقه گل دهنده 60 تا80 سانتی متری است . این گیاه دارای کرك های نسبتا نرم است که بر روی برگ ها به حالت خوابیده و در سایر قسمت ها به صورت افراشته و مخلوط با کرك های کوتاه و متراکم است .

ساقه گیاه تا حدودی ساده و خمیده به سمت بالا است . برگ های قاعده ای به طول حدود 20 سانتی متر و عرض 5 سانتی متر به صورت سر نیزه ای و در قسمت دمبرگ باریک شده و نوك تیزاند .

گل آذین با گل های قیفی شکل به رنگ قرمز ارغوانی به طول 25 تا 40 میلی متر میله های پرچم نامساوی ، میوه فندقه ، ایستاده ، با سطح ناهموار و غده دار و در هر جامگل 2 تا 4 عدد می باشد . که پس از خشک شدن به رنگ آبی یا بنفش در می آیند . در هر سنبله تعداد زیادی گل وجود دارد ، که به تدریج از پایین به بالا باز می شوند و این گل ها از نظر دارویی مهم هستند .

قسمت های مورد استفاده جام های به رنگ بنفش تا ارغوانی مورد مصرف است . که دارای قسمت لوله ای است و به تدریج به طرف بالا شیپوری شکل می شود . این جام ها بعد از خشک شدن به رنگ آبی تا بنفش در می آیند . ریشه اصلی گیاه طویل و چوبی است که در گیاهان چند ساله به قطر بیش از 10 سانتی متر می رسد .

وزن خشک هر بوته گل گاوزبان در پایان سال سوم حدود 650 گرم و وزن هزاردانه 9 تا 12 گرم است .

خواص دارویی گل گاو زبان :

گاو زبان از نظر طب قدیم ایران سرد است .

گل ، سرشاخه و برگ گیاه گاوزبان دارای شوره ، مواد لعابی و یک ماده تلخ است و به همین جهت عرق و ادرار را زیاد می کند .
سنگ های کلیه و مثانه را خرد کرده و از بین می برد .

گیاه گاوزبان دارای اسیدهای چرب امگا 6 مانند لینولنیک اسید می باشد ، که برای روماتوئید مفید است .

گاوزبان حواس پنجگانه را تقویت می کند . دم کرده آن نشاط آور بوده و رنگ رخسار را باز می کند . سینه را نرم می کند . تنگی نفس و درد گلو را شفا می دهد . دلهره و وحشت را از بین می برد . غم و غصه را کم کرده و برای کسانی که با خود حرف می زنند بسیارخوب است . از برگ های تازه آن برای درمان جوش های چرکی دهان و درمان برفک استفاده می شود .

ترکیبات شیمیایی

این گیاه حاوی مواد موسیلاژ ، قندی ، تانن و ترکیبات فنلی و نیز مقدار کمی آلکالوئید می باشد . گاو زبان به علت داشتن آلکالوئید برای زنان باردار و کودکان مضر است .


فرایند کاشت گل گاو زبان ، جهت اجرای طرح توجیهی کشت و پرورش گل گاو زبان


تکثیر : تکثیر گاو زبان ایرانی با استفاده از بذر انجام می شود . و آن را در فصول بهار و پائیز می توان کشت کرد . این گیاه به صورت مستقیم در زمین اصلی و همچنین از راه خزانه گیری و نشا کاری نیز قابل کشت است . که بهترین روش ، روش نشاء کاری است .

نشاء ها را در مرحله 4 تا 6 برگی و گاهی تا 8 برگی به زمین اصلی انتقال داده و بافاصله 50 در 50 سانتی متر آن ها را کشت می کنند . کشت این گیاه به صورت دیم در مناطقی با بارندگی بیش از 300 میلی متر و پراکنش خوب نیز میسر است . بذر لازم برای کشت این گیاه به میزان 10 تا 15 کیلو گرم در هکتار است .

شرایط آب و هوایی کوهستانی سردسیر و نیمه مرطوب که در طول بهار و تابستان دارای باران های متناوب می باشند ، برای کشت دیم مفید است .

کاشت بذر گل گاوزبان در فصل های پائیز و بهار امکان دارد . تاریخ کاشت بذر از اواخر اسفند تا خرداد ماه است چنانچه منطقه دارای زمستان خیلی سرد نباشد ، انجام عملیات کاشت را می توان در پاییز از اوایل مهر تا اواخر آبان انجام داد ، که در این صورت گیاهان سبز شده در پاییز ، در اردیبهشت ماه سال بعد به گل می روند .

کشت مستقیم در مناطق سرداواسط مهر تا اواسط آبان و در مناطق معتدل در اواخر آبان کشت می شود . عمق کاشت 3 تا 6 سانتی متر فاصله بین ردیف ها 40 تا 70 سانتی متر است .

کشت غیرمستقیم در فصل پاییز یا اوایل بهار بذر در خزانه در هوای آزاد کشت شده و پس از سبز شدن و در مرحله 6 -8 برگی به مزرعه منتقل می شود ، کشاورزان به طور معمول در مزرعه گیاهچه هایی که از ریخته شدن بذر در اطراف بوته ها سبزشده اند برای توسعه کشت آن استفاده می نمایند ، ضمن این که با انجام این کار از تراکم بیش از حد گیاه در طول دوره رویش در سال های بهره برداری کاسته می شود و تراکم مطلوب گیاه در مزرعه حفظ خواهد شد .

پرورش دهندگان پس از 5 تا 7 سال مزارع گل گاوزبان را شخم زده و بذور ریخته شده دوباره سبز می شوند ، که بهتر است برای کاهش خسارت بیماری ها و علف های هرز از تناوب استفاده شده و گیاه دیگری به مدت یک یا دو سال کشت شود .


فرایند داشت گاو زبان ، جهت اجرای طرح توجیهی کشت و پرورش گل گاو زبان


تاثیر دور آبیاری بر عملکرد گیاه گاو زبان ایرانی

طبق تحقیقات به عمل آمده در منطقه الموت قزوین میزان دور آبیاری 7 تا 14 روز یکبار و به میزان 3000 متر مکعب در هکتار بیشترین عملکرد را دارد . که میزان عملکرد محصول با این مقدار آبیاری نسبت به کشت های دیم 2 تا 3 برابر بوده است .

کشت در شرایط دیم طول دوره گلدهی گیاه کاهش می یابد و از سال سوم به بعدعملکرد آن به شدت کاهش می یابد که میزان کاهش به میزان نزولات جوی بستگی دارد .

کود مورد نیاز

در کشت گل گاوزبان باید از زمین های حاصلخیز استفاده شود ، از آنجا که این گیاه 5 تا 7 سال در یک مکان باقی می ماند . از این رو تمام نیازهای غذایی آن در این مدت باید تامین شود . بنابراین ، 30 تن کودهای دامی به طور کاملا پوسیده در فصل پاییز به زمین اضافه شده و شخم زده می شود .

60 تا 80 کیلوگرم در هکتار کود اکسید فسفر و 60 کیلوگرم نیتروژن به شکل اوره استفاده می شود ، تمام کود فسفره قبل از کاشت ولی نصف نیتروژن به صورت سرك یک ماه پس از کاشت به صورت ردیفی در داخل شیارها قرارداده و با خاك پوشانده می شود .

پس از افزودن کود دامی و کودهای فسفره و پتاس در اوایل پائیز به مزرعه بایستی توسط شخم مناسب با خاك مخلوط شود . پس از یک ماه در اواسط فصل پائیز شخم سطحی ، دیسک ، تسطیح و جوی و پشته ( فارو ) مزرعه برای کاشت آماده می شود .

خاك

گل گاوزبان در هر خاکی قابل رویش است ، ولی خاك با بافت متوسط ( بافت لومی ) نسبتاً غنی و مرطوب با زهکشی خوب و دارای مواد آلی برای تولید آن مناسب است .

در اراضی رها شده در دیم زارهای کم بازده با کشت گل گاوزبان علاوه بر افزایش درآمد تولیدکنندگان ، از فرسایش خاك به علت چند ساله بودن نیز جلوگیری می شود .

گاوزبان به شوری خاك مقاومت متوسط دارد . در آزمایش که در مورد تاثیر سطح شوری بر جوانه زنی بذر این گیاه انجام شد ، مشخص گردید که بذور تا 100 میلی مول شوری ( کلرید سدیم ) را تحمل نموده و 50 درصد بذور قادر به جوانه زنی هستند .

گاوزبان در خاك هایی با محدوده 2/8 -5/4= pH قادر به رشد است . متوسط pH مناسب برای رشد گاوزبان 6/6 گزارش شده است .
این گیاه تا حدی به شوری مقاوم است و پتانسیل بالایی در جذب عناصر سدیم و کلر دارد . در نتیجه ، برای اصلاح خاك های شور و قلیایی استفاده می شود . گاوزبان تحمل شرایط ماندابی را ندارد .

نور مورد نیاز

نور کافی در افزایش رشد و عملکرد گیاه گل گاوزبان حایز اهمیت است .

مبارزه با علف های هرز

باتوجه به فاصله کاشت زیاد بوته ها در سال های اول و دوم پس از کاشت وجین علف های هرز در2 نوبت و درسال های بعد یک بار ضروری است . پس از برداشت گل های هر شاخه می توان آن ها را هرس نمود ، که این عمل نیز سبب پرشدن بوته ها می شود . ضروری است که از سال سوم به بعد در اوایل بهار با پنجه غازی ضمن مبارزه با علف های هرز به پای بوته ها خاك دهی و عمل تهویه انجام پذیرد .


فرایند برداشت گاو زبان جهت اجرای طرح توجیهی کشت و پرورش گل گاو زبان


جام های گل گاو زبان را همزمان با گلدهی گیاه یعنی از اول اردیببهشت تا خرداد ماه با دست جمع آوری می شود . هر نفر کارگر با 8 ساعت کار روزانه حدود 5 تا 10 کیلوگرم گل تازه که حدود نیم تا یک کیلو گل خشک است جمع آوری می نمایند . برای بالارفتن کیفیت اندام دارویی آن را باید در سایه با دمای ملایم و در سطح وسیع ، برای جلوگیری از رشد قارچ ها و از بین رفتن گل ها ، خشک نمود .

در گاوزبان ایرانی فقط گل برداشت می شود . در سال اول گیاه به صورت رزت بوده و از سال دوم گل می دهد ، که تا 5 الی 7 سال رشد و نمو گیاه می تواند ادامه داشته باشد . بیشترین بازده این گیاه در سال های چهارم و پنجم رشد آن است ، که بیشترین میزان گل را تولید می کند . گلدهی از نیمه اردیبهشت آغاز می شود و تا تیرماه ادامه دارد .

بعد از شکفته شدن گل ها باید آن ها را برداشت نمود ، که در غیر این صورت بعد از دو تا سه روز گل ها شروع به ریزش می کنند . گل های جمع آوری شده را روی پارچه تمیز ریخته و در سایه عمل خشک کردن انجام می شود .

گل های گل گاوزبان را باید در سایه و در گرمای 30 تا 35 درجه سانتی گراد خشک نمود ، که به طور معمول پس از یک یا دو روز خشک می شوند و در گونی های کتانی نگهداری شوند . باید به این نکته توجه داشت که به علت وجود شهد زیاد در گل های این گیاه باید مواظب مورچه ها بود . چون شهد این گیاه جاذب مورچه ها است .

میزان عملکرد در شرایط آبیاری کافی حدود 3000 تا 6000 کیلوگرم گل تازه است که از این میزان حدود 300 تا600 کیلوگرم گل خشک بدست می آید . گل های تازه به رنگ ارغوانی هستند و در صورتی که در شرایط مطلوب خشک شوند به رنگ بنفش در خواهند آمد .

نتایج تحقیقات درمورد زمان برداشت و روش خشک کردن گل های گل گاوزبان نشان داده که مناسب ترین ساعت برداشت 11 تا 17 و با استفاده از خشک کن کابینتی و با کمک جریان هوای گرم با حرارت 40 تا 50 درجه سانتی گراد تا رسیدن به رطوبت 8 درصد و نگهداری در پوشش های پلی پروپیلن تیره که با استفاده از نیتروژن بسته بندی شده اند . دارای بهترین رنگ و بالا ترین ماندگاری و کمترین آلودگی میکروبی بودند .


تحلیل اقتصادی از آینده اجرای طرح توجیهی کشت و پرورش گل گاو زبان

تعداد نیروی کار لازم برای برداشت هر هکتار گل گاو زبان 70 تا 80 کارگر در روز است . بنابراین ، محصول از نظر اشتغال زایی مهم است . از هر هکتار زمین حدود 400 تا 700 کیلوگرم به طور میانگین 600 کیلو گرم گل خشک به دست می آید .

از این گیاه نیز می توان عسل مرغوبی به دست آورد ، چون گل های این گیاه شهد زیادی تولید می کنند و عسل مرغوبی از آن به دست می آید . بنابراین ، می توان در کنار تولید گاوزبان به زنبورداری نیز پرداخت .

طرح توجیه اقتصادی کشت و پرورش گل گاو زبان را میتوانید از انتهای صفحه دانلود نمایید .


بزرگترین کشورهای مصرف کننده و تولیدکننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی کشت و پرورش

گل گاو زبان :

ترکیه ، قبرس ، ایتالیا ، اسلونی و اسپانیا از این گیاه علاوه بر محصول تر و خشک ترکیبات مؤثر دارویی و روغن نیز تولید می کنند ، همچنین کشورهای مصرف کننده کشورهای حوزه خلیج فارس ، پاکستان و عراق می باشند .

صادرات گل گاوزبان :

این محصول به استان های تهران ، خراسان جنوبی و رضوی ، فارس ، قزوین و همدان ارسال می شود . علاوه بر بازار فروش داخلی در کشورهای خارجی حاشیه خلیج فارس و عراق بازار خوبی دارد .

این طرح در صورتی که در زمان و مکان مناسب اجرا شود و مجری و مدیریت کارآمدی داشته باشد ، توجیه اقتصادی خوبی خواهد داشت .

لینک دانلود طرح توجیهی کشت و پرورش گل گاو زبان ، از طریق این صفحه ، در اختیار علاقه مندان قرار میگیرد . لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 98 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد . درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

  • در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی کشت و پرورش گل گاو زبان ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار گیرد .

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.