طرح توجیهی پرورش کفشدوزک کریپتولوموس و 7 خال سال 1400 + pdf + word

ladybrid beetle2

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی پرورش کفشدوزک کریپتولوموس و 7 خال سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی پرورش کفشدوزک کریپتولوموس و هفت نقطه ای را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

در برنامه های مبارزه بیولوژیک با شته ها می توان ازگونه های مختلف کفشدوزك ها و به ویژه کفشدوزك هفت نقطه ای نیز استفاده کرد . این گروه از حشرات از اهمیت بالایی برخوردار بوده و توانایی کنترل جمعیت شته ها را در فواصل زمانی اندکی دارند .


نکاتی جالب درمورد کفشدوزک های مورد بررسی در طرح توجیهی پرورش کفشدوزک


معرفی انواع کفشدوزك ها

1 . کفشدوزك 7 نقطه ای یا هفت خال یا پینه دوز :

کفشدوزك 7 نقطه ای یا پینه دوز که در زبان انگلیسی Ladybug=lady beetle=ladybrid beetle نامیده می شوند و گاهی اوقات 7-C نیز نامیده می شود . یکی از معروف ترین و مشهورترین گونه های پرداتور می باشد ، که در مبارزه بیولوژیک کاربرد زیادی دارد . لارو و حشرات بالغ از انواع Aphids ، شپشک ها ، پسپل ها ، Spider mites ، تخم و لارو جوان سایر حشرات تغذیه می کنند .

حشره کامل کفشدوزك 7 نقطه ای :

نسبتاً بزرگ و به طور 8 5/5 میلی متر ، محدب ، با سرسیاه رنگ که از دو طرفین دو چشم پیشرفتگی پیدا نموده است ، در حاشیه جلویی سرنوار باریک قرمزرنگی مشاهده می شود ، شاخک ها دارای قاعده سیاه و بندهای خرمایی رنگ است . سینه سیاه رنگ و دارای حاشیه جلویی صاف که از دو طرف چشم ها را می پوشانند .

حاشیه عقبی سینه قوسی است . بالپوش ها به رنگ قرمز نارنجی ، کاملاً محدب با حاشیه های صاف و انتهای آن گرد است . سپرچه مثلثی و سیاه رنگ می باشد . روی هر بالپوش سه نقطه سیاه رنگ و یک نقطه سیاه رنگ دیگر نیز به صورت مشترك بین دو بالپوش قرار دارد . سطح زیرین بدن و پاها ، سیاه و پوشیده از موهای ظریف و سفید رنگ است .

ویژگی های حشرات کامل

1 . (Oviposition ) تخمگذاری

تخم ها در اطراف میزبان مورد علاقه کفشدوزك ها گذاشته می شوند . وجود شکار محرك اصلی تخم گذاری است . بر خلاف مگس های گل که داخل کلنی شته یاخیلی نزدیک به آن تخمگذاری می کنند ، کفشدوزك ها چنین رفتاری ندارند و این ویژگی باعث می شود تا لاروهای سن اول تلفات بالایی داشته باشند .

ماده هایی که بر روی جیره های مصنوعی پرورش داده می شوند ، در پتری دیش تخم گذاری نمی کنند و برای این منظور باید حداقل قسمت هایی از گیاه میزبان را در قفس پرورشی آن ها قرارداد .

2 . ( Copulation ) جفت گیری

حشرات نر با استفاده از پاها خود را بر روی بالپوش های حشرات ماده نگه داشته و توسط ماده حمل می شوند . حشرات ماده ای که تازه از شفیره خارج شده اند ( 5/1 تا 2 روزه ) نرهایی را که برای جفتگیری به آنها نزدیک می شوند پس می زنند .

آنها به سرعت دور می شوند ، آلت تناسلی حشره نر را با پاهای خود لگد می زنند و بندهای آخر شکم خود را خم می کنند . اولین جفت گیری چند روز پس از خروج شفیره اتفاق می افتد و چندین بار طی زندگی حشرات کامل تکرار می شود .

هرچند در اکثر گونه ها ( بجز Stethoruspunctillum که فاقد اسپرماتکا است ) یک بار جفت گیری برای باروری دائمی حشرات ماده کافی است . در بعضی کفشدوزك ها جفت گیری بر تعداد تخم های گذاشته شده اثر محرك دارد .

بعد از اولین جفت گیری حداکثر تعداد تخم ها گذاشته می شوند ، سپس تخم گذاری کاهش می یابد . ولی هر بار پس از جفت گیری میزان تخم های گذاشته شده افزایش پیدا می کند . درصدی از کفشدوزك هایی که به دیاپوز می روند ، قبل از آغاز دیاپوز جفت گیری می کنند ، ولی اکثر آنه ا در انته ای زمس تانگذرانی قب ل از پراکنده شدن اجتماعات جفت گیری می کنند .

جمع شدن جنس های مخالف از نقاط گوناگون در محل های زمستان گذرانی باعث افزایش تنوع ژنتیکی می شود .

3 . (Longevity ) طول عمر

در گونه های مختلف بسیار متفاوت است . در گونه های دارای دوره های طولانی عدم فعالیت ( خواب یا سکون ) طول عمر حدود یک سال است . دو بار زمستان گذرانی در بعضی گونه های Prooylaea ،Calvia و Stethorus به ثبت رسیده است .

حدود 20 – 15 درصد جمعیت axyridis Harmonia سه سال عمر می کنند . ماده ها حتی ممکن است در سال سوم تخمگذاری انجام دهند . تخم کفشدوزك 7 نقطه ای تخم کشیده و در ابتدا زرد روشن است ، که به تدریج نارنجی می شود .

لارو کفشدوزك 7 نقطه ای

لارو دوکی شکل به رنگ زرد مایل به قهوه ای تا خاکستری مایل به سیاه ، دارای لکه های نارنجی رنگ می باشند . نیم حلقه های پشتی بدن در ناحیه جانبی دارای برجستگی هایی روشن است ، که روی آن ها موهای کوتاه دیده می شود .

شفیره کفشدوزك 7 نقطه ای

شفیره کفشدوزك 7 نقطه ای از انتهای بدن به برگ متصل می شود .

بیولوژی کفشدوزک 7 خال

این گونه نیز مانند سایر گونه های کفشدوزك ، زمستان را به صورت حشره ی بالغ و بدون فعالیت در پناهگاه های مختلف از قبیل زیر پوست درختان ، شکاف دیوارها و زیر بقایای گیاهی به صورت انفرادی یا در دسته های کوچک به سرمی برد .

در مناطق گرمسیری که از زمستان های سخت برخوردار نیستند ، یا درگلخانه ها که غذای کفشدوزك ها روی گیاهان وجود دارد ، فعالیت کفشدوزك ها را می توان روی گیاهان و درختان مناطق مذکور مشاهده کرد .

در اوایل فصل بهار با مساعد شدن شرایط آب و هوایی و رسیدن درجه حرارت محیط به 12 درجه سانتیگراد فعالیت حشرات بالغ نیز شروع می شود ، به طوری که روی گیاهان مختلف به جست وجو می پردازند .

حشرات بالغ زمستان گذارن ، پس از چند روز عمل تغذیه و پروازهای کوتاه که از گیاهی به گیاه دیگر صورت می گیرد ، عمل جفت گیری را انجام می دهند ، با توجه به درجه ی حرارت محیط ، شروع تخم ریزی حشرات بالغ معمولاً پس از گذشت 5 تا 15 روز جفت گیری صورت می گیرد .

کفشدوزك ها قبل و در دوران تخم ریزی چندین بار عمل جفت گیری را انجام می دهند ، تخم ها معمولاً به صورت توده ای در زیر برگ ها یا دیگر قسمت های گیاهان قرار داده می شوند ، دوره ی رشد جنین به درجه حرارت محیط بستگی دارد ، به طوری که در دامنه حرارتی بین 15 تا 35 درجه سانتی گراد تخم ها پس از گذراندن 14 روز تفریخ می شوند ، لاروهای جوانی که از تخم خارج می شوند ، مدت کوتاهی در کنار پوسته تخم باقی می مانند و سپس روی قسمت های مختلف گیاهان به جست وجوی طعمه می پردازند .

این گونه در طی دوره لاروی ، چهار مرتبه پوست عوض می کند و با این عمل اندازه بدن لارو افزایش می یابد . دوره ی زندگی لاروی در درجه ی حرارت تا 25 درجه به طورمتوسط 20 روز طول می کشد ، سن چهارم طولانی ترین سن لاروی است که به طور متوسط 8 روز به طول می انجامد و پس از آن شیفره ظاهر می شود ، شفیره به صورت ثابت در زیر برگ ها یا به سایر نقاط گیاه متصل می شود و پس ازگذشت 10 روز به حشره بالغ تبدیل می شود .

تعدادی نسل کفشدوزك هفت نقطه ای به شرایط آب و هوایی محیط بستگی دارد . به طوری که بیشتر این گونه سالانه 3 تا 5 نسل در طبیعت ایجاد می کند . ولی در شرایط آزمایشگاهی می توان به طور مرتب این گونه را پرورش داد و سالانه تا 15 نسل از این حشره تولید کرد .


رژیم غذایی و ترجیح طعمه کفشدوزک های مورد بررسی در طرح توجیهی پرورش کفشدوزک


افراد این گونه در مرحله لاروی و بلوغ عموماً شکارگر آفات محصولات کشاورزی هستند و بیش تر از شته هایی که روی سرشاخه ها و برگ گیاهان مختلف فعالیت می کنند ، تغذیه می نمایند شته سیاه باقلا ؛ ، شته سبز هلو ؛ و شته نخود ؛ از مناسب ترین منابع غذایی برای کفشدوزك هفت نقطه ای هستند .

در مواردی نیز تخم ها و لاروهای جوان برخی از پروانه ها و سایر آفات نیز مورد تغذیه این حشرات قرار می گیرند . در اواسط تابستان با افزایش جمعیت کفشدوزك ها و با تغذیه از شته ها ، جمعیت شته ها به شدت کاهش می یابد ، این مورد منجر به مهاجرت تعدادی از حشرات بالغ کفشدوزك به مکان های دیگر می شود وهمچنین در مواردی آن ها از تخم ها و لاروی های جوان خود نیز تغذیه می کنند .

تعداد شته ای که یک کفشدوزك بالغ هفت نقطه ای طی یک روز نابود می کند ، به عوامل مختلفی هم چون مرحله رشد شکارگر ، جثه شکار ، فراوانی و تجمع شته ها و غیره بستگی دارد ، ولی در شرایط مطلوب به طور متوسط روزانه از 24 پوره شته باقلا تغذیه می کند و یک لارو کفشدوزك هفت نقطه ای در طول دوره رشد و نمو خود به طور متوسط از هزار شته و حشره بالغ آن از 9 هزار شته تغذیه می کند .

کفشدوزك در دو مرحله لاروی و حشره کامل به مقدار زیادی از شپشک های آردآلود می کند . حشرات کامل و لاروها علاوه بر تغذیه از شپشک ها از عسلک آنها هم تغذیه می کنند .

مشاهدات حیدری و کوپلند در سال 1993 روی رفتار تغذیه ای و تخمگذاری کفشدوزك نشان داد که لارو و حشرات کامل کفشدوزك ، مدت زمان بیشتری را روی برگ هایی که به عسلک آغشته اند ، صرف کرده و میزان تخم گذاری آنها هم با تغذیه از عسلک و شپشک ، درمقایسه با تغذیه تنها از شپشک بیشتر می شود . البته عسلک باعث جلب مورچه ها نیز می گردد . مورچه ها دشمنان طبیعی را فراری داده و یا آنها را ازبین می برند .


اهمیت اجرای طرح توجیهی پرورش کفشدوزک


در برنامه های مبارزه بیولوژیک با شته ها می توان ازگونه های مختلف کفشدوزك ها و به ویژه کفشدوزك هفت نقطه ای نیز استفاده کرد . این گروه از حشرات به دلایل ذیل از اهمیت برخوردار بوده و توانایی کنترل جمعیت شته ها را در فواصل زمانی اندکی دارند .

- سرعت نشو و نمای زیاد مراحل مختلف رشدی
- توانایی ایجاد چندین نسل پی درپی در سال
- تغذیه توأم حشرات بالغ و لاروها از شته ها
- سازگاری سریع با شرایط متفاوت جغرافیایی و اقلیمی

با توجه به موارد بالا ، امروزه در بیش تر کشورها متداول است که صاحبان باغچه های منازل و باغ های میوه و گلخانه داران با خرید کلنی های کفشدوزك و رهاسازی آن ها روی گیاهان مختلف مانند رز ، انواع سبزی و صیفی و درختان میوه با آفاتی همچون شته ها و سایر آفات دیگر مبارزه کرده و با این شیوه از مصرف سموم شیمیایی اجتناب می کنند و به تولید محصولات عاری از ترکیبات شیمیایی و حفظ محیط زیست کمک می کنند در رهاسازی و کاربرد کفشدوزك ها ، باید مسائل مختلف همچون میزبان مناسب از شته و شرایط فیزیکی به ویژه درجه حرارت و رطوبت نسبی را رعایت کرد ؛ زیرا این عوامل در روند نشو و نمای سریع و تکثیر جمعیت این حشره مؤثر هستند ،

به طور کلی کاربرد کفشدوزك ها و تکثیر و فعالیت شکارگری آن ها در طبیعت در دو دوره ی فصلی بیش تر نمود پیدا می کند ، دوره ای که از اوایل بهار شروع شده و تا اوایل تابستان جمعیت آن ها افزایش می یابد و در این دوره منجر به کنترل شته هامی شوند ، دوره ای که از اواخر تابستان به اوج گرفتن فراوانی مجدد جمعیت شته ها ، جمعیت کفشدوزك ها نیز شروع می شود و تا اواخر پاییز ادامه می یابد ؛ بنابراین بهترین زمان رهاسازی کفشدوزك ها در اوایل دوره های دوگانه پیش گفته است .

2- کفشدوزك کریپتولوموس Cryptolaemusmontrouzieri

این کفشدوزك به تمام مراحل گونه های مختلف شپشک های آرد آلود حمله می کند . بهتر است در محل آلوده ی که شپشک ها به شکل کلنی هستند ، از آن استفاده گردد و در هنگام غروب آفتاب در میان برگ ها و نقاط آلوده رها شوند ، همچنین در آلودی شدید گوجه فرنگی به شپشک Pseudococcusaffinis این کفشدوزك کارایی قابل قبولی از خود نشان نداده و کنترل ناقصی در بر خواهد داشت .

Cryptolaemusmontrouzieri یک کفشدوزك استرالیایی است سوسک های بالغ طولشان به 4 میلی متر می رسد و بالپوش هایش به رنگ قهوه یتیره هستند . سر و سینه و شکم به رنگ قهوه ای مایل به نارنجی است . طول لاروها به 13 میلیمتر می رسد و بوسیله رشته های واکسی سفید ترشح شده در اطراف خودشان شناسایی می شوند ، بدیهی است که این تراوشات لاروها را شبیه طعمه آن ها می کند ، اما طول آنها و تحرك لاروهای کفشدوزك بیشتر ازشپشک های آرد آلود است و رشته های واکسی آنها نیز بلندتر است .

طول دوره رشدی از تخم تا انتهای لاروی اساساً به دما بستگی دارد ، بطوری که در دمای 24 درجه این دوره برابر با 32 روز است . کفشدوزك ماده تقریباً 2 ماه زندگی کرده و حدوداً 10 تخم در هر روز در کلنی شپشک های آرد آلود و یا درمجموعه تخم های آنها می گذارد .

کفشدوزک کریپتولوموس در هوای آفتابی فعالیت بیشتری دارد ، دمای 22 تا 25 درجه و رطوبت نسبی 70 تا 80 درصد شرایط بهینه برای تخم گذاری آن است . سوسک ها وقتی دما به زیر 16 درجه سانتیگراد افت می کند ، غیر فعال شده و وارد دیاپوز می شوند . دمای بالای 33 درجه نیز باعث گیج شدن آنها در هنگام مواجهه با شکار می شود .

کفشدوزک کریپتولوموس یک شکارچی خیلی کارا در کنترل جمعیت شپشک های آرد آلود می باشد ، افراد بالغ و لاروهای آن از تمام مراحل آنها تغذیه می کنند . همچنین می تواند مقدار کم بصورت متناوب از شته ها در غیاب شپشک ها تغذیه کند . برای کاربرد آن در گلخانه 2 تا 3 عدد بالغ بر متر مربع استفاده گردد .

بهترین موقع کاربرد ، در مواقع خنک روز است . حضور مورچه در محصول اثرمنفی روی کارایی کفشدوزك دارد ، مورچه ها علاقه زیادی به عسلک ترشح شده توسط شپشک ها دارند ، بنابرین آنها را در برابر شکارچی ها محافظت می کنند .

مشخصات ظاهری شپشک : شپشک های ارد الود به صورت گسترده در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان پراکنده هستند و خسارات فراوانی را به مرکبات ، چای و گیاهان زینتی کشور وارد می کنند ، این گروه از حشرات بدنی نرم ، بیضی و پهن دارند و تقسیمات بین سر ، قفسه سینه و شکم در آن ها مشخص نمی باشد .

میزبان های کفشدوزك کریپتولموس

فعالیت شکارگری کریپتولموس روی بالشتک مرکبات در سال 1982 از روسیه گزارش شد . محققین با رهاسازی 5000 عدد کریپتولموس در سه هکتار باغ موفق شدند از طغیان آفت جلوگیری کنند . در یک گزارش ذکر شد که کریپتولموس به خوبی از شپشک Pulvinariellamesebranthemi تغذیه می کند .

در گزارشی بیست و هشت گونه شپشک نباتی و یک گونه شته را که مورد حمله کفشدوزك کریپتولموس قرار گرفته بودند ، معرفی شدند . محققی دیگر در ایتالیا فعالیت تغذیه ای کفشدوزك کریپتولموس را رویoleae Olivier Saissetiaو LichtensiaviburniSignoret گزارش کرده است در تحقیقی دیگر چند تن از پژوهشگران چرخه زندگی و میزان تغذیه کفشدوزك کریپتولموس را روی باشت Mopulvinariapsidii بررسی کردند .

رونال در سال 1992 گزارش نمود که کریپتولموس به خوبی از بالش تک Pulvinariapesidii و P .mammeaeMaskell تغذیه می کند . عده ای از پژوهشگران کفشدوزك کریپتولموس را شکارگر شپشک آرد آلود مرکبات P .citri و بالشتک Steinweden Pulvinariahydrangeae در بلژیک معرفی نمودند .

در یک تحقیق برای مبارزه با بالشتک P . regalis روی درختان زینتی شهری به صورت موفقیت آمیزی از کریپتولموس استفاده شد . در تحقیق دیگر یکی از شکارگران موثر شپشک Green Coccusviridis درباغ های لیمو و بالشتک ChloropulvinariaCockerellpolygonata در باغ های انبه هندوستان کفشدوزك کریپتولموس معرفی شد .

همچنین حیدری در سال 1999 با مطالعاتی که در مورد تأثیر پوشش سطح برگ گیاهان میزبان روی رفتار جستجوگرانه دو گونه کفشدوزك شکارگر شپشک های آردآلود انجام داد ، مشخص کرد که وجود کرك و موهای ریز درسطح برگ گیاهان تأثیری در رفتار جستجوگرانه کفشدوزك کریپتولموس درمقایسه با کفشدوزك Nephus reunion Fursch ندارد .

کفشدوزك کریپتولموس ، بومی کشور استرالیا بوده و برای اولین بار در سال 1888 میلادی برای کنترل آفات معرفی شد . این گونه در طول زندگی اش 400 تا 500 تخم تولید می کند . طی مراحل مختلفی که حدود یک ماه طول می کشد ، این تخم ها به حشره بالغ تبدیل می شوند .

لارو این کفشدوزك در طول دوره لاروی به بیش از 250 عدد شپشک آردآلود برای تغذیه نیاز دارد . لاروها در ابتدا اشتهای زیادی دارند ، بنابراین لازم است که به طور مداوم کلونی های شپشک را دراختیار آنها قرار دهید .

کاربرد توام کفشدوزك کریپت و آفت کش ها در باغ های آلوده به آفات با وجود این که بسیاری از اکوسیستم های زراعی دارای موجودات زنده مفیدی می باشند ، که آفات را تحت کنترل خود دارند اما بسیاری از سیستم های تولید محصول نیز به برخی از ترکیب های حشره کش جته کاهش آسیب حشرات و کنه ها متکی می باشند .

به عنوان مثال مطالعه هم زمان جمعیت کفشدوزك کریپت و میزبان آن شپشک آرد آلود مرکبات نشان داد ، که حشره شکارگر و میزبان آن دارای نوسانات جمعیتی مشابهی می باشند ، که کفشدوزك را قادرمی سازد به طور قابل توجهی سبب کاهش جمعیت میزبان خود گردد .

از طرف دیگر اثر چنین ترکیبات روی جمعیت های موجودات زنده مفید یک نگرانی بنیادی در اغلب این اکوسیستم ها می باشد . از این رو یکی از اولیه ترین و اساسی ترین اهداف مدیریت تلفیقی آفات کاربرد آگاهانه آفت کش ها می باشد .

اولین پرسش این است که آیا تلفیق و هماهنگی بین کنترل شیمیایی واستفاده از کفشدوزك کریپت به عنوان یک عامل مفید در کنترل آفات انجام پذیر است یا خیر ، به همین منظور اهمیت و تاثیر آفت کش ها روی حشرات مفید در مدیریت اکوسیستم های زراعی به طور گسترده ای مورد بررسی وارزیابی قرار می گیرد .

محسنات کفشدوزك ها

1 . عموماً ظرفیت جستجوگری کفشدوزك ها خیلی بالا است . گرچه حشرات کامل بعضی گونه ها با کاهش تراکم شکار به پایین تر از یک حد بحرانی محیط مربوطه را ترك می کنند .

2 . رفتار جستجو گرانه تصادفی کفشدوزك ها یک مزیت است . در دوره حساس ورود شته ها روی گیاهان میزبان ثانویه و در ابتدای آلودگی ، کفشدوزك ها شته های منفرد را پیدا می کنند و از افزایش جمعیت اولیه جلوگیری می کنند ، در حالی که سایر شکارگر ها به بوی کلنی شته ها واکنش می دهند قادر به این کار نیستند .

3 . کفشدوزك ها با توجه به نورگرایی مثبت و زمین گرایی منفی خود تمام محل های زندگی شته ها را پوشش می دهند ، از لحاظ مکانی کاملاً با شکار خود هماهنگ هستند .

4 . کفشدوزك ها از یک جنبه در برابر بعضی گونه های شته ها اختصاصی عمل می کنند و رشد عادی آنها فقط بر روی این گونه ها میسر است ، اما از جنبه دیگر چند خوار هستند در دامنه وسیعی از حشرات به عنوان غذای جایگزین مورد تغذیه قرار می دهند . این ویژگی خصوصاً در مورد شته ها که طبیعتی ناپایدار دارند بسیار مهم است .

6 . کفشدوزك ها بسیار پرخورند ( خصوصاً سن چهارم لاروی ) و هر چه تراکم شته بیشتر شود ، تعداد شکار خورده شده آنها افزایش می یابد . آنها همزمان قادرند رشد خود و وزن حشرات کامل را با فراوانی غذایشان تنظیم کنند .

7 . کفشدوزك ها قابلیت پرورش انبوه دارند ( هر چند به سختی ) در صورت تهیه غذایی مصنوعی از اهمیت نیروی انسانی و فضای پرورشی که عوامل محدودکننده هستند کاسته خواهد شد .

8 . کفشدوزك ها در زمان کمیابی شکار با تغذیه از هم نوع و غذا های جایگزین زنده می مانند .

9 . هم حشرات و هم لارو ها شکارگرند و بر خلاف بعضی شکارگرهای دیگر به محض ورود قادر به حمله هستند .

10 . زادآوری بالا و تعداد نسل آن ها خصوصاً در گونه های شپشک خوار و در مناطق گرمسیر از محسنات آنها است .


فرایند اجرای این طرح توجیهی پروش کفشدوزک


نخستین قدم ، تهیه غذاست . در پرورش کفشدوزك به اولین چیزی که باید فکر کنید ، غذای مورد نیاز است .

این حشره از شپشک های آردآلود در کدو یا جوانه سیب زمینی استفاده می کند .

شما قبل از هر چیز باید کدوها یا سیب زمینی های سالم و بدون پوسیدگی را از بازار خریداری و آنها را به شپشک آلوده کنید . لازم به ذکر است این آلودگی را که به صورت کلونی است ، می توانید از مراکز تحقیقات گیاه پزشکی و یا پرورشی به مقدار مورد نیاز تهیه کرده و کار را آغاز کرد .

به طور متوسط یک ماه طول می کشد ، که آلودگی تمام سطح کدو را فرا بگیرد . البته به فاصله هر10 تا 15 روز باید کدوها را جابجا کرد . در روزهای سرد سال ، نیاز به دستگاه گرم کننده ای دارید ، که دمای اتاق را بین 25 تا 29 درجه سانتی گراد نگهدارد . انبارداری کدوها و سیب زمینی ها کاری است ، که به شم اقتصادی و تیزبینی خاصی احتیاج دارد . به عنوان مثال باید قیمت های مختلف سیب زمینی و کدو را در بازار سنجید .

در مواقعی که قیمت یکی از این اقلام بالا رفت ، میتوان دیگری را که قیمت پایین تری دارد ، جایگزین کرد و بدین ترتیب صرفه جویی در هزینه ها را مبنای کار قرار داد . به هر ترتیب بنا بر مساحتی که در اختیار دارید ، می توانید تعداد کدوها را تنظیم کنید .

پس از آغشته شدن کامل آنها به شپشک آردآلود ، اکنون غذای مورد نیاز کفشدوزك آماده است . جالب است بدانید که بسیاری از فعالان این رشته ، تنها به همین حرفه مبادرت می ورزند و ممکن است قسمت دوم و اصلی کار ، یعنی پرورش کفشدوزك را دنبال نکنند .

چراکه تا اینجا هم می توانند درآمد درخور توجهی برای خود داشته باشند ؛ هرچه کدوی آلوده به شپشک آردآلود بیشتر ، درآمد بیشتر !


همخواری در کفشدوزک ها

افراد یک گونه می توانند در نبود میزبان اصلی برای سایرین به عنوان غذای جایگزین عمل کنند . معمولاً تخم ها در مراحل تازه پوست اندازی کردن خورده می شوند . همخواری یکی از موانع اصلی پرورش انبوه کفشدوزك ها است . برای حذف همخواری لارو ها بلافاصله پس از خروج از تخم باید به صورت جداگانه پرورش داده و برای کاهش تماس در واحد های پرورشی از پوشال استفاده شود .

کانیبالیسم باعث بقای لاروها در هنگام تراکم پایین شکار می شود . در صورت تغذیه لاروهای کفشدوزك هفت نقطه ای با تخم های خودش رشد 38% کاهش یافته و لاروها 15 تا 25 درصد کوچکترند .

در اثر گذر از زمستان های سرد ، در این حشرات نیز تلفاتی ایجاد می شود . همچنین عدم هماهنگی زیستی بین شکارگر و شکار و تأثیر سایر عوامل اکولوژیکی روی جمعیت شکارگر ، ایجاب می کند تا با ازدیاد جمعیت اولیه ، جمعیت کفشدوزك های موجود در طبیعت افزوده شود ، سپس در انسکتاریوم نسبت به پرورش آن ها اقدام می شود ، تا در مواقع مناسب و در نقاط آلوده به افت عملیات رهاسازی صورت گیرد ، ازدیاد کفشدوزك ها در انسکتاریوم بیش تر به واسطه نداشتن دیاپوز اجباری به سهولت صورت می گیرد ؛ به طوری که می توان نسل های متوالی از کفشدوزك را به دست آورد ، به منظور تأمین غذای مورد نیاز مراحل لاروی و حشرات بالغ کفشدوزك هفت نقطه ای ، باید از گیاهانی که به سهولت به شته های مختلف آلوده می شوند ، استفاده شود گیاهان یونجه و باقلا را در گلخانه می توان کشت کرد ؛ سپس به طور منظم آن ها را به شته سبز هلو و شته سیاه باقلا آلوده می کنند ؛ به طوری که بتوان همه روزه به اندازه ی کافی پوره و حشره بالغ شته از روی آن ها جمع آوری کرد .

برای جمع آوری شته از روی گیاهان ، در مقیاس کوچک از قلم موهای کوچک و در مقیاس بزرگ با قطع بوته و شاخه های آلوده به شته و قرار دادن آن ها در قفس های پرورش کفشدوزك نسبت به تغذیه مراحل لاروی و بالغ آن ها اقدام کرد ، در تابستان یا در مواردی که جمعیت شته ها زیادتر تولید می شود ، می توان تعداد زیادی طعمه را به صورت یخ زده در یخچال نگهداری کرد و در مواقع لزوم برای تغذیه کفشدوزك ها از آن استفاده کرد ، در قفس های پرورش به منظور تخم ریزی کفشدوزك ها ، باید از نوارهای کاغذی استفاده کرد .

پس از تخم ریزی کفشدوزك ها ، باید نوارها را به قفس های دیگر منتقل کرد ، تا مراحل جنینی سپری شود و لاروهای سنین اولیه از تخم ها خارج شوند . با انجام این عملیات می توان از خود خوری کفشدوزك ها و تغذیه حشرات بالغ از تخم های خودجلوگیری کرد . با خروج لاروها ، عملیات تغذیه آن ها توسط شته های مختلف صورت می گیرد و با سپری کردن چهار سن لاروی در قفس های پرورش ، درسطح فوقانی و تحتانی مواد موجود در قفس های پرورش به شفیره تبدیل می شوند ، شفیره پس از گذشت 7 تا 10 روز در دمای 25 درجه سانتیگراد به حشره ی بالغ تبدیل می شوند .

حشرات بالغ را می توان قبل از جفت گیری از قفس های پرورش جمع آوری کرد و در درجه حرارت 7-4 درجه ی سانتی گراد به مدت یک هفته تا 10 روز نگهداری و سپس آنها را در محل های آلوده به شته ها رهاسازی کرد ، در مواردی نیز می توان لاروهای سنین دو و سه را از قفس های پرورش با شیوه های مختلف جمع آوری کرد و همراه با مواد دیگر مانند سبوس گندم در داخل ظروف بسته بندی قرارداد و در گلخانه ها و مزارع آلوده به شته رها کرد .


امکانات مورد نیاز جهت اجرای طرح توجیهی پرورش کفشدوزک

حال برویم سراغ فضای مورد نیاز برای پرورش ، شما حداقل به دو اتاق سه در چهار احتیاج دارید که فاصله ای 20 متری با هم داشته باشند ، یکی برای تولید شپشک و دیگری برای پرورش کفشدوزك ، در این میان باید یک نکته خیلی اساسی را مد نظرداشته باشید و آن هم پوشاندن تمام منفذها و سوراخ های در و دیوار است ، زیرا این حشره تقریباً ریز است و می تواند به راحتی از اتاق فرار کند .

سرامیک کردن کف بسیار مهم است و اگر دیوارها را هم بتوان سرامیک کرد ، اطمینان شما دوچندان می شود . قفسه بندی سه دیوار در هر اتاق لازم است . شما می توانید از قفسه های دست دوم آهنی استفاده کنید و این کار هزینه زیادی نخواهد برد . یکی از اتاق ها مخصوص پرورش کفشدوزك ها و دیگری محل نگهداری کدوها و سیب زمینی های آردآلود خواهد بود .

برای شروع کار شما باید حداقل 100 کفشدوزك هر کدام به قیمت 45 تا 50 تومان بخرید . توصیه فعالان بازار این است که اول کار با هزار کفشدوزك کسب و کار خود را راه اندازی کنید . این به نفع شما خواهد بود ، زیرا هر کفش دوزك ماده در هر ماه حدودا 300-400 تخم می گذارد . اگر فرض کنیم که نیمی از کفشدوزك ها ماده باشند ، شما در صورت فراهم بودن شرایط ، در ماه آینده با حدود 200 هزار لارو روبه رو هستید که می توانند بعد از یک ماه به حشره بالغ تبدیل شوند .

هر حشره در طول دوره لاروی خود به بیش از 250 شپشک نیاز دارد ، که روی کدوها یا سیب زمینی ها خانه کرده اند . پس هر روز باید حواستان به تهیه غذای آن ها باشد ، تا این حشرات بالغ شوند . این کفشدوزك ها می توانند به همان قیمتی که خریداری کرده اید برای رهاسازی در باغ ها به فروش برسند .

البته به شرطی که قبل از هر کاری ، مشتریان خود را پیدا کنید و از بابت فروش ، مشکلی نداشته باشید . هم اکنون که در فصل سرد سال هستیم ، تولید کلونی های شپشک به طور چشمگیری می تواند سودآور باشد . البته نگهداری و مراقبت از آن مهارت و کوشش خاصی را می طلبد که مستلزم کسب تجربه است .

لینک دانلود طرح توجیهی پرورش کفشدوزک ، از طریق این صفحه ، در اختیار علاقه مندان قرار میگیرد . لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 98 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .

درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

  • در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی پرورش کفشدوزک ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.