جستجو در مجموعه ها
جستجو در تماس ها
جستجو در محتوا
جستجو در خبرخوان ها
جستجو در وب لینک ها
موقعیت شما: صفحه نخستدانلودستان سایتدانلود طرح های توجیهی صنعتی و معدنی کاملترطرح های توجیهی صنایع فلزیطرح توجیهی تولید قالب های صنعتی ( قالب سازی ) سال 1400
طرح توجیهی تولید اسانس از گیاهان دارویی سال 1400 + pdf + word - 4.2 out of 5 based on 5 votes
امتیاز کاربر:  / 5
ضعیفعالی 

Essential oils of medicinal plants

جهت سفارش طرح توجیهی تولید اسانس از گیاهان دارویی سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی اسانس گیری از گیاهان دارویی را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

اسانس ها به دلیل معطر بودن و داشتن طعم های مشخص و مختلف در صنایع غذایی ، عطر سازی ، لوازم آرایشی ، داروسازی و به طور كلی در صنایعی كه محصولات معطر و یا دارای طعم خاص تولید می كنند ، مورد مصرف قرار می گیرند . اسانس ها را می توان نسبت به موارد كاربرد آنها به گروه های زیر تقسیم نمود : ١- اسانس های صنایع غذایی و دارویی ، ٢- اسانس های صنایع بهداشتی و پاك كننده ، ٣- اسانس های صنایع آرایشی ، عطر و ادكلن .


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید اسانس از گیاهان دارویی


 

اسانس ها طبقه ای از روغن های گیاهی هستند كه از مخلوط تركیب های شیمیایی آلی فرار سنگین و چربی تشكیل یافته اند در اصل وجود آنها مسئول بوی خوش یا مزه در گیاه می باشد . اسانس ها با توجه به نوع تیره های گیاهی ممكن است در بسیاری از تیره های گیاهان عالی یافت شوند .

مهمترین تیره هایی كه دارای روغن فرار می باشند عبارتند از : تیره كاج برگ بو نارنج چتریان نعنائیان وكاسنی ها . اسانس ها ممكن است به طور مستقیم توسط پروتوپلاسم به وسیله تجزیه مواد رزینی غشا سلول ها یا از هیدرولیز بعضی از گلوكزیدها حاصل شوند .

محل تشكیل و جایگزینی روغن های فرار در گیاهان به تیره های مختلف بستگی . رددا به عنوان مثال در گیاهان تیره نعنائیان روغن های فرار در تارهای ترشح كننده در تیره فلفل در سلولهای پارانشیم در تیره چتریان در لوله های روغنی سرانجام در تیره ها ی كاج و نارنج در مجراهای لیزیژن و شیزوژن در گل سرخ اسانس ها به مقدار قابل ملاحظه ای در گلبرگها وجود دارند .

دانشمندان معتقدند كه این مواد ممكن است یا به طور مستقیم از تغییرات پروتوپلاسم و یا در اثر تجزیه شدن لایه های رزینی شده دیواره سلولی و یا در اثر هیدرولیز بعضی از گلیكوزئید های مشخصی بوجود آیند . درجه پخش این روغنها در گیاهان متفاوت می باشد .

به عنوان مثال در گیاهان تیره مخروطیان در تمام بافتهای گیاهی وجود دارد درصورتی كه در گلسرخ فقط در گلبرگ و در دارچین در پوست و برگ و در میوه چتریان فقط در پریكارب و در نعنائیان در تارهای ترشح كننده و برگها و سرانجام در یك نوع نارنج در گلبرگ و در نوع دیگر در پوست یافت می شوند .

اسانس ها با اینكه از نظر ترکیب های شیمیایی متفاوت هستند ولی در بعضی از خواص فیزیكی مشترك می باشند . اسانس ها بویی مشخص و ضریب شكستی قوی دارند و در اكثر موارد روی نور پلاریزه موثر می باشند .

قدرت چرخش اسانس ها اغلب وسیله مناسبی جهت تشخیص آنها می باشد . به طور مثال در اسانس نعناع تركیب منتول طبیعی چپ گرد است . و فقط تعداد محدودی از اسانس های گیاهی وزن مخصوصی بیشتر از آب دارند . به طور كلی اسانس ها با آب غیر قابل اختلاط می باشند ولی می توانند بوی خود را به آب انتقال دهند و ایجاد آب های مقطر مختلف نمایند .

اسانس ها در الكل اتر ، اتر نفت و اغلب حلال های آلی محلول هستند . اسانس ها به طور كلی بی رنگ هستند به ویژه هنگامی كه تازه تهیه شده باشند ولی رنگ آنها دراثر مرور زمان به علت اكسیداسیون و رزینی شدن تیره می گردد . بنابراین توصیه شده است كه برای جلوگیری ازاین تغیرات اسانس ها باید در مكان خنك خشك ظرف های سربسته و ازجنس شیشه به رنگ دودی نگهداری شوند .

اسانس ها در الكل محلول بوده و به میزان كمی در آب حل می شوند . ساختمان شیمیایی آنها مخلوطی از استر ها آلدئیدها الك لها ستن ها وترپن ها می باشد . روغن های فرار از نظر بعضی ویژگیهای شیمیایی وفیزیكی با روغن های ثابت اختلاف دارند كه اهم آنها عبارتند از :

روغن های فرار قابل تقطیر شدن هستند واز این جهت به راحتی می توان آنها را از طریق روشهای تقطیر استخراج نمود .

ساختمان شیمیایی روغن های فرار برخلاف روغن های ثابت از استرهای گلیسیرین واسیدهای چرب ساخته نشده است .

روغن های فرار بر خلاف روغن های ثابت لكه های دائم روی كاغذ به جا نخواهد گذاشت .

روغن های فرار بر خلاف روغن های ثابت با قلیایی صابونی نخواهد شد .

روغن های فرار برخلاف روغن های ثابت فاسد و ترش نگشته بلكه در مجاورت هوا و نور اكسیده و رزینی شكل خواهند شد .

اسانس ها شامل ترکیب های فرار مواد چربی دوست كه از هیدروكربن ها و یا ترکیب های تك وظیفه ای از سوخت وساز مونوتوترپن ها سسكئوترپن ها پروپانوئید اسید های آمینه ( ترکیب های چرب با جرم كم ) و اسیدهای چرب ( ترکیب های چرب با زنجیره بلند ) مشتق می شوند .

روغن های فراری كه از قسمت های مختلف یك گیاه بدست می آیند ، ممكن است از نظر خواص فیزیكی شیمیایی و بو باهم اختلاف داشته باشند ، به عنوان مثال روغن فراری كه از پوست دارچین بدست می آید حاوی مقدار زیادی آلدهید سینامیك می باشد ، در صورتی كه اگر این روغن را از برگ های آن بدست آوریم تركیب اصلی آن اوژنول بوده و نیز اگر این روغن را از ریشه های همین گیاه استخراج كنند تركیب اصلی آن كامفور می باشد ، همچنین باید توجه داشت كه شرایط محیط بر تركیب شیمیایی روغن فرار یك گونه گیاه كه در دو محیط مختلف رشد داده شده باشند موثر است .

كیفیت محصولات طبیعی به وضعیت جغرافیایی محل رویش آنها بستگی دارد . اسانس ها كه توسط گونه های متفاوت گیاهان تولید ودر اندام های مختلف ذخیره می گردند رابطه مستقیمی با بیوسنتز متابولیسم وفعالیتهای بیولوژی گیاه دارند  كه تابع شرایط اقلیمی محیط زیست گیاه هستند .

عوامل مختلفی مانند زمان برداشت محصول نحوه جمع آوری طریقه خشك كردن بسته بندی و نگهداری درانبار در كیفیت وكمیت اسانس های گیاهی موثر هستند . به كلی مواد خام از اندام های مختلف گیاه به طور مثال شكوفه جوانه میوه پوست بذر برگ و غیره استخراج می شوند .

در اغلب گونه ها تك محصولی روغن مورد نظر به یك اندام محدود است ولی در بعضی حالات روغنها توسط اندامهای مختلف دیگر تولید می شوند .

اسانس های طبیعی شامل مخلوطی از یك دو و یا چند تركیب از لحاظ مقدار و یا شدت عطر نسبت به تركیب های دیگر فزونی گرفته اند ، از مونوترپنها تشكیل شده و به صورت هیدروكربنها آلدئیدها وكتون و ها استرهایی با زنجیره كوتاه از اسید های چرب می باشند  ولی فقط تعداد محدودی از این اسانس ها از یك تركیب شیمیایی ساخته شده اند ، مانند روغن خردل و روغن بادام تلخ به طور معمول ساختمان شیمیایی اسانس از هیدروكربن ها مشتق شده اند .


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید اسانس از گیاهان دارویی


 

اسانس ها به دلیل معطر بودن و داشتن طعم های مشخص و مختلف در صنایع غذایی ، عطر سازی و لوازم آرایشی ، داروسازی و به طور كلی در صنایعی كه محصولات معطر و یا دارای طعم خاص تولید می كنند ، مورد مصرف قرار می گیرند .

اسانس ها را می توان نسبت به موارد كاربرد آنها به گروه های زیر تقسیم نمود : ١- اسانس های صنایع غذایی و دارویی ٢- اسانس های صنایع بهداشتی و پاك كننده ٣- اسانس های صنایع آرایشی ، عطر و ادكلن .
آویشن بوته ای كوچك با گلهای بنفش رنگ باقسمت های مورد استفاده برگ و گل معطرآن می باشد ، كه درفصول بهار و تابستان می توان چید و پس از خشك كردن درسایه آن را مورد استفاده قرار داد .

این گیاه خدمتگزار معده و دستگاه هاضمه بوده ، نیروبخش و محرك ، بی خوابی وطپش قلب را تسكین می دهد . به واسطه داشتن ماده معطر به نام تیمول خاصیت ضدعفونی كنندگی داشته و برحسب ضرورت می توان به صورت كمپرس ، لوسیون بكار برد آویشن دراستعمال خارجی برای رگ بریدگی ، ازجادررفتگی ، لكه های كبو دروی پوست ، نقرس ، رماتیسم ودندان درد موثر نیز هست .


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید اسانس از گیاهان دارویی


بر اساس اطلاعات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران استانداردهای ملی شماره 2274 تحت عنوان روش نمونه برداری و آزمون اسانس طبیعی و آزمون های روش نمونه برداری عطر و طعم بشماره 3580 و استاندارد روش های اندازه گیری اسانس موجود در عطر و لوازم آرایش بشماره ٩ - ٣١T١٣/GB CSIC می باشد .


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید اسانس از گیاهان دارویی


تولید جهانی اسانس در حدود ۶۵ درصد آن از گونه های درختی نظیر سوزنی برگان ، مركبات ، رزها ، اكالیپتوس و غیره بدست می آید و ۳۵ درصد باقیمانده از گیاهان علفی تولید می شود ، كه بسیاری از آنها امروزه كشت می شوند . در این میان حدود ۱۰۰۰ تن از تولید نیز متعلق به گیاهان خودرو جمع آوری شده از مناطق طبیعی است ، نقشه استقرار تولیدكنندگان انواع اسانس در جهان به پیوست می باشد و همچنین درصد تولید انواع اسانس در كشورهای مختلف در جدول ( 8-1 ) آمده است . كه نشان دهنده درصد بالای تولید در كشورهای آمریكا ، چین و برزیل می باشد .


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی اسانس گیری از گیاهان دارویی


 

امروزه به دلیل پیشرفت روز افزون صنایع ، تقاضای مردم برای بكار بردن كالاهای متنوع و مطابق با سلایق خود افزایش یافته كه با بهره گیری از طبیعت و تولید انواع اسانس این نیاز برطرف می شود . از طرفی فرآیند تولید اسانس ، تكنوژلوی خاصی نداشته و در صورت رعایت استانداردهای بین المللی و تولید محصولاتی با قیمت مناسب از بازار صادراتی خوبی برخوردار خواهد بود .

با توجه به وفور و تنوع گیاهان به علت شرایط آب و هوایی ایران ، استخراج و تولید اسانس و صادرات آن می تواند یك منبع غنی در تامین ارز باشد .


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید اسانس از گیاهان دارویی


 

طیف وسیعی از صنایع ازاسانس ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می كنند ، همانطور كه ذكر شد تعدادی از آنها عبارتند : صنایع غذائی ، صنایع دارو سازی ، بهداشتی و آرایشی و دیگر مصارف با توجه به روند رو به رشد این صنایع و اهمیت حیاتی آنها در جوامع مدرن امروزی اهمیت اسانس ها قابل توجه خواهد بود .


فرایند اجرای این طرح توجیهی اسانس گیری از گیاهان دارویی

مزایای استفاده از اسانس های طبیعی به جای استفاده از تركیبات مصنوعی و گستردگی و تنوع آب و هوای ایران كه منابع غنی از گیاهان دارویی را فراهم آورده است تحقیقات هرچه بیشتر راجع به تولید اساسنهای طبیعی به روش صنعتی را ضروری میسازد .

مواد مؤثر موجود در گیاهان دارویی مواد با ارزشی هستند كه باعث اثرات درمانی و تقویتی میگردند . تاثیر این مواد بهطور مستقیم متناسب با مقدار موادیست كه در اختیار قرار میگیرد . روش های متداول تولید اسانس های طبیعی در جهان به پنج گروه تقسیم بندی می شود :

الف) روش تقطیر :

كه به چهار شكل مورد استفاده قرار می گیرد : تقطیر با حلال حامل آب ، تقطیر با حلال حامل آب و بخار ، تقطیر با بخار حامل ، تقطیر با آب و همزمان با یك حلال آلی هدف از روش تقطیر این است ، كه سطح تماس آب را با مواد مؤثره گیاه زیادتر كرده و در نهایت باعث جابجا شدن اسانس از جای خود به جایی كه مورد نظر ماست می شود .

ب ) روش خراش ، فشار و تیغ زدن :

بعضی از اسانس ها زمانی كه حرارت می بینند تجزیه می شوند ، كه برای استخراج آن ها باید از روش خراش دادن ، فشار و تیغ زدن استفاده شود . این روش شامل دو نوع روش اسفنجی و روش تیغ زدن و سوراخ كردن اندام مورد نظر می باشد . بطور كلی این روش برای گونه های گیاهی انتخاب می شود كه اندام های گوشتی دارند .

ج ) روش استخراج با حلال :

با توجه به نوع اسانس از دو نوع حلال فرار و حلال غیر فرار استفاده می شود . اگر گیاه دارای اسانسی باشد كه با حلال تركیب می گردد ، جداسازی آن سخت بوده و برای سهولت از حلال های فرار استفاده می شود .

چ ) استخراج با استفاده از آنزیم های هیدرولیز كننده :

معمولا این روش برای گروهی از اسانس ها استفاده می شود ، كه منشا گلوكزیدی دارند ( مثل بادام تلخ ) .

ه ) استخراج اسانس به روش دی اكسید كربن :

از جمله روش های مختلفی كه برای استخراج اسانس های طبیعی استفاده می شود ، همانگونه كه در بالا آمده ، روش های مكانیكی ، روش های استخراج به كمك حلال و روشهای جداسازی به روش تقطیر اشاره كرد .

از میان این روش ها امروزه روش استخراج با حلال فوق بحرانی به خصوص دی اكسید كربن فوق بحرانی به دلیل داشتن مزایای قابل ملاحظه از جمله سازگاری با محیط زیست و استخراج ماده مؤثره با كیفیت بالا نسبت به روشهای دیگر مورد توجه است .

روش استخراج فوق بحرانی باعث می شود تا بیشترین ماده مؤثر موجود در گیاه به طور انتخابی استخراج گردد . باقیمانده حلال در ماده استخراج شده غیرسمی بوده و آلودگی باقی نمی گذارد .

با توجه به اینكه در این پروژه استخراج مواد مؤثره از روش سیالات فوق بحرانی با گاز ٢ coمورد استفاده قرار خواهد گرفت ، لذا بشرح روش مزبور بتفصیل پرداخته می شود ، استفاده از روش استخراج فوق بحرانی در جداسازی مواد موثره گیاهی درمیان فرآیندهای شناخته شده برای انجام عملیات جداسازی ، فرایند تقطیر و استخراج اهمیت فراوانی داشته و از معمول ترین روش هایی می باشند ، كه دیرباز شناخته شده و به كار رفته اند .

با و جود آنكه مدت زمان زیادی از مطرح شدن سیالات فوق بحرانی و كاربردهای آن ها در چرخه صنعت نمی گذرد اما ، تحقیقات گسترده در این زمینه صورت گرفته و مقالات متعددی در كنگره ها ، همایش ها و نشریات مهندسی پیرامون آن ها به چاپ رسیده است . دلالیل گسترش استفاده از این سیالات را می توان به شرح زیر توضیح داد .

در برخی از فرآیند های جداسازی نمی توان از روش های معمول تقطیر و استخراج استفاده كرد ، كه عمدتا به لحاظ مسائل اقتصادی می باشد . زیرا خواص فیزیكی و شیمیایی مواد و نیز شرایط مورد نیاز به گونه ای كه امكانات لازم جهت استفاده و كاربرد روش های معمول موجود را به طور رضایت بخش و با كیفیت بالا فراهم نمی سازد .

اهم این موارد شامل بالا بودن نقطه جوش ، نزدیك بودن نقطه جوش مواد مورد نظرتشكیل مخلوط های آزئوتروپ با نقطه ی هم جوش ( Solution Azeotropic ) حساسیت مواد به دمای بالا ، تامین و بازیابی حلال می باشد .

در بیشتر اسانس هایی كه منش اً ترپنی دارند ، از این روش استفاده می شود . در شیوه اول گیاهان با آب مخلوط شده و با استفاده از بخار و دما ، مواد معطر و اسانس روغنی گیاه خارج شده و همراه با آب تقطیر می گردد . این روش برای گیاهانی كه درصد اسانس آنها بالا بوده ( حدود 0/2-2 كیلو اسانس در ۱۰۰ كیلو گیاه خشك ) و درصنایع غذایی مصرف می شوند ، كاربرد وسیعی دارد .

در روش دوم از فشرده كردن میوه و بخش های آبدار گیاه استفاده می شود . از پوست مركبات به این شیوه می توان اسانس گیری نمود .

روش سوم استخراج مواد معطر در دستگاه استخراج كننده ( Extractor ) و با استفاده از حلال است و در پایان حلال و اسانس در سیستم های متعدد تقطیر ، از هم جدا میگردد حلال های شیمیایی ها گوناگونی مانند اتانول ، متانول ، استن ، گلیسیرین و گلایكول می توانند مورد استفاده قرار گیرند .

این روش برای تولید اسانس هایی استفاده می شود ، كه به دو شیوه قبلی نمی توان آنها را تهیه نمود . دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز در این روش پیچیده تر از دو روش قبل است .

روش چهارم و پنجم اغلب برای تولید مواد معطری بكار می روند كه بسیار حساس و ناپایدارند و به میزان جزئی در گیاه وجود دارند . برگ گل ها در روغن ها خوابانده و یا در مجاورت موم قرار گرفته و پس از جذب مواد معطر به وسیله روغن یا موم با استفاده از حلال و سپس تقطیر و عمل جداسازی و تخلیص نهایی انجام می گیرد .

اسانس های تولید شده در این روش بسیار گران بوده و با كیفیت بهتری تهیه می شوند و عمدتا در ساخت عطر و ادكلن و برخی از كرم های آرایشی گرانقیمت مصرف می گردند .

مراحل تولید اسانس طبیعی را می توان به بخش های زیر تفكیك نمود- :

خرد كردن گیاهان ، جداسازی گل و لای ، سنگ و گیاهان فاسد ، - جمع آوری گیاهان معطرو داروئی - استخراج مواد معطرو یا مواد مؤثره ، - آماده سازی و بسته بندی اسانس ،- خشك كردن تفاله گیاه و آسیاب و بسته بندی آن ،

- جمع آوری گیاهان معطر گیاهانی كه به منظور تهیه اسانس مورد استفاده قرار می گیرند ، از دو دسته گیاهان خودرو ( وحشی ) و یا گیاهان كشت شده تشكیل می شوند .

بطور كلی باید توجه داشت چنانچه جمع آوری بعضی از گیاهان معطر به علت پراكندگی آنان در سطوح وسیع از بیابان ها ، جنگل ها و صخره ها مشكل باشد ، لازم است در مساحت محدودی اقدام به كشت آنها شود .

برای این منظور می توان با اصلاح خاك و تا حدودی فراهم آوردن شرایط آب و هوایی مناسب و استفاده از كود و سم از رشد آفت ، حشرات و قارچ ها بر روی گیاهان جلوگیری كرده و در نتیجه گونه های ویژه و مرغوب گیاه را برای اسانس گیری پرورش داد عوامل مهمی مانند ، زمان جمع آوری گیاهان ، اندام های مختلف و سن گیاه در میزان اسانس گیاه تأثیر می گذارند .

این عوامل باید در هنگام جمع آوری گیاهان مورد توجه قرار گیرند . ب - جدا كردن گل و لای ، سنگ و گیاهان فاسد اولین مرحله كار در واحد تولید اسانس بخش جدا كردن گل و لای ، سنگ و گیاهان فاسد از مواد اولیه ورودی به واحد است كه به وسیله میزهای سورتینگ ، خط تسمه نقاله و به وسیله كارگران انجام میگیرد ، سبزیجات معطر اغلب همراه با گل و لای هستند ، كه باید بخش انتهایی گیاه در این مرحله جدا گردد .

ج -خرد كردن گیاهان گیاهان تازه پس از جدا كردن گل ولای و ناخالصی ها مستقیما در فرایند سیال فوق بحرانی( scfe ) اسانس گیری بوسیله حلال با فشار و حرارت بالا انجام می شود ، كه در این پروسه حلال مورد استفاده اكسید كربن بوده و اسانس گیری در فشار بین 100-400 بار و گرمای بین ˚c- 80 35 اجرا می شود .

خلاصه ای از روند استخراج در زیر آورده شده است . پروژه اقتصادی مزبور دارای دارای سه عصاره گیر ، دو عدد جدا كننده ، یك تانك ۲ co و مبدل حرارتی ( طبق دیاگرام ) است .

فرایند اسانس گیری در این پروسه با گردش گاز ۲co در یك چرخه بسته 4-5. 1 ساعت بصورت پیوسته سیمی بچ در سیستم عمل می كند . در هر سیكل اكسید كربن به مایع تبدیل شده و به داخل تانك نگهدارنده از طریق مبدل حرارتی كندانس می شود . سپس مایع اكسید كربن بداخل پمپ اندازه گیری فشار بالا از میان مبدل حرارتی جهت اطمینان از تولید مایع ۲ coتغذیه می شود .

مایع با فشار بداخل پیش گرم كن جهت گرم شدن و رسیدن به درجه فوق بحرانی بوسیله پمپ تخلیه هدایت می شود . پمپ كمك حلال می تواند برای مقدار معینی از حلال های دیگر مانند اتانول ، استن و غیره در بخار اكسید كربن بكار رود .

سپس این سیال در اسانس گیرها جریان می یابد . مواد جامد برای اینكه عصاره گیری شوند ، در عصاره گیرها با كمك سبدهای سوراخ دار كه برای حمل و نقل آسان هستند نگه داشته می شوند .

اره گیرها مجهز به دریچه هایی برای بازوبسته شدن آسان و سریع طراحی ویژه شده اند . سیال اكسید كربن با اسانس حل شده در جداكننده ها جاری می شوند در جداكننده ها جهت بازیابی مواد استخراجی ازسیال اكسید كربن درجه حرارت و شرایط فشارپائین نگه داشته می شوند .

بنابراین با انتخاب مناسب ترین شرایط ، تفكیك عصاره می تواند با استفاده از دو جداكننده در خط بدست آید . وقتی كه جداكننده 1 در موقعیت بحرانی قرار دارد ، تركیباتی با وزن مولكولی بالابسرعت ته نشین می شوند ، در حالیكه شرایط جداكننده 2 تابع بحران برای بازیابی كامل هر نوع عصاره از سیال ۲ co می باشد .

۲ co تبخیر شده از جداكننده 2 به تانك نگهدارنده برگردانده می شود . زمانی كه مواد جامد دردستگاههای اسانس گیر باید جایگزین ، و یا دستگاه خاموش شود ، از فشارهوای مجاری مربوطه تا میزان فشار اتمسفر كاسته وحداكثر مقدار ممكن اكسید كربن به تانك نگهدارنده ۲ co بوسیله خط كاهش دهنده فشار برگردانده می شود .

گاز اكسید كربن از هر مجرائی می تواند منتقل شود ، تا فشار آن برابرمقداری كه در تانك نگهدارنده موجود است شود و مازاد آن در هوا پخش می گردد .

-آماده سازی و بسته بندی اسانس روغنی تولید شده در بخش تقطیر در واحد آماده سازی با سایر مواد تثبیت كننده مانند الكل ها ( اتانول یا پروپیلن گلیكول ) مخلوط و یا بصورت خالص در ظروف شیشه ای ۵۰۰ میلی لیتری بسته بندی و یا بدون بسته بندی با توجه به سفارش مشتری به بازارعرضه می شود .

- خشك كردن تفاله تفاله گیاهان اسانس گیری شده از این روش خشك ، و سپس آسیاب و در صورت نیاز مشتری با مواد دیگر مخلوط و یا مستقیما"بسته بندی شده و به بازار ارسال می گردد .


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی اسانس گیری از گیاهان دارویی

 

• Extractor 1
• Separator
• Co٢ Tank
• Condenser and pre-cooler
• Evaporator and pre- heater
• Co٢metering Pump
• Co٢solvent pump
• pipingfittingisolation & control valves
• تانك ذخیره ۲ co، 5 تن
• دستگاه بسته بندی همراه با دربند و لیبل زن
• آسیاب چكشی
• چیلر
• كمپرسور هوا

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید اسانس از گیاهان دارویی | اسانس گیری

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 98 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

  • در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید اسانس از گیاهان دارویی ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم  کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

:: این مطالب هم ممکن است برای شما جذاب باشند  :

:: نگارش طرح توجیهی بانکی با کامفار

:: دانلود هزاران طرح توجیهی تیپ صنعتی و معدنی

:: دانلود طرح های توجیهی سال 96 و 97 و 98

:: دانلود طرح های توجیهی تیپ کشاورزی و دامپروری

دانلود طرح های توجیهی گردشگری و بوم گردی و خدماتی ::


Go to top

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران محفوظ می باشد :: 1389-1388 :: طراحی و اجرا با کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران

Free Page Rank Tool