طرح توجیهی تولید اسانس از گیاهان دارویی سال 1402 + pdf + word

Essential oils of medicinal plants

جهت سفارش طرح توجیهی تولید اسانس از گیاهان دارویی سال 1402 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی اسانس گیری از گیاهان دارویی را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

اسانس ها به دلیل معطر بودن و داشتن طعم های مشخص و مختلف در صنایع غذایی ، عطر سازی ، لوازم آرایشی ، داروسازی و به طور کلی در صنایعی که محصولات معطر و یا دارای طعم خاص تولید می کنند ، مورد مصرف قرار می گیرند . اسانس ها را می توان نسبت به موارد کاربرد آنها به گروه های زیر تقسیم نمود : ١- اسانس های صنایع غذایی و دارویی ، ٢- اسانس های صنایع بهداشتی و پاک کننده ، ٣- اسانس های صنایع آرایشی ، عطر و ادکلن .


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید اسانس از گیاهان دارویی


اسانس ها طبقه ای از روغن های گیاهی هستند که از مخلوط ترکیب های شیمیایی آلی فرار سنگین و چربی تشکیل یافته اند در اصل وجود آنها مسئول بوی خوش یا مزه در گیاه می باشد . اسانس ها با توجه به نوع تیره های گیاهی ممکن است در بسیاری از تیره های گیاهان عالی یافت شوند .

مهمترین تیره هایی که دارای روغن فرار می باشند عبارتند از : تیره کاج برگ بو نارنج چتریان نعنائیان وکاسنی ها . اسانس ها ممکن است به طور مستقیم توسط پروتوپلاسم به وسیله تجزیه مواد رزینی غشا سلول ها یا از هیدرولیز بعضی از گلوکزیدها حاصل شوند .

محل تشکیل و جایگزینی روغن های فرار در گیاهان به تیره های مختلف بستگی . رددا به عنوان مثال در گیاهان تیره نعنائیان روغن های فرار در تارهای ترشح کننده در تیره فلفل در سلولهای پارانشیم در تیره چتریان در لوله های روغنی سرانجام در تیره ها ی کاج و نارنج در مجراهای لیزیژن و شیزوژن در گل سرخ اسانس ها به مقدار قابل ملاحظه ای در گلبرگها وجود دارند .

دانشمندان معتقدند که این مواد ممکن است یا به طور مستقیم از تغییرات پروتوپلاسم و یا در اثر تجزیه شدن لایه های رزینی شده دیواره سلولی و یا در اثر هیدرولیز بعضی از گلیکوزئید های مشخصی بوجود آیند . درجه پخش این روغنها در گیاهان متفاوت می باشد .

به عنوان مثال در گیاهان تیره مخروطیان در تمام بافتهای گیاهی وجود دارد درصورتی که در گلسرخ فقط در گلبرگ و در دارچین در پوست و برگ و در میوه چتریان فقط در پریکارب و در نعنائیان در تارهای ترشح کننده و برگها و سرانجام در یک نوع نارنج در گلبرگ و در نوع دیگر در پوست یافت می شوند .

اسانس ها با اینکه از نظر ترکیب های شیمیایی متفاوت هستند ولی در بعضی از خواص فیزیکی مشترک می باشند . اسانس ها بویی مشخص و ضریب شکستی قوی دارند و در اکثر موارد روی نور پلاریزه موثر می باشند .

قدرت چرخش اسانس ها اغلب وسیله مناسبی جهت تشخیص آنها می باشد . به طور مثال در اسانس نعناع ترکیب منتول طبیعی چپ گرد است . و فقط تعداد محدودی از اسانس های گیاهی وزن مخصوصی بیشتر از آب دارند . به طور کلی اسانس ها با آب غیر قابل اختلاط می باشند ولی می توانند بوی خود را به آب انتقال دهند و ایجاد آب های مقطر مختلف نمایند .

اسانس ها در الکل اتر ، اتر نفت و اغلب حلال های آلی محلول هستند . اسانس ها به طور کلی بی رنگ هستند به ویژه هنگامی که تازه تهیه شده باشند ولی رنگ آنها دراثر مرور زمان به علت اکسیداسیون و رزینی شدن تیره می گردد . بنابراین توصیه شده است که برای جلوگیری ازاین تغیرات اسانس ها باید در مکان خنک خشک ظرف های سربسته و ازجنس شیشه به رنگ دودی نگهداری شوند .

اسانس ها در الکل محلول بوده و به میزان کمی در آب حل می شوند . ساختمان شیمیایی آنها مخلوطی از استر ها آلدئیدها الک لها ستن ها وترپن ها می باشد . روغن های فرار از نظر بعضی ویژگیهای شیمیایی وفیزیکی با روغن های ثابت اختلاف دارند که اهم آنها عبارتند از :

روغن های فرار قابل تقطیر شدن هستند واز این جهت به راحتی می توان آنها را از طریق روشهای تقطیر استخراج نمود .

ساختمان شیمیایی روغن های فرار برخلاف روغن های ثابت از استرهای گلیسیرین واسیدهای چرب ساخته نشده است .

روغن های فرار بر خلاف روغن های ثابت لکه های دائم روی کاغذ به جا نخواهد گذاشت .

روغن های فرار بر خلاف روغن های ثابت با قلیایی صابونی نخواهد شد .

روغن های فرار برخلاف روغن های ثابت فاسد و ترش نگشته بلکه در مجاورت هوا و نور اکسیده و رزینی شکل خواهند شد .

اسانس ها شامل ترکیب های فرار مواد چربی دوست که از هیدروکربن ها و یا ترکیب های تک وظیفه ای از سوخت وساز مونوتوترپن ها سسکئوترپن ها پروپانوئید اسید های آمینه ( ترکیب های چرب با جرم کم ) و اسیدهای چرب ( ترکیب های چرب با زنجیره بلند ) مشتق می شوند .

روغن های فراری که از قسمت های مختلف یک گیاه بدست می آیند ، ممکن است از نظر خواص فیزیکی شیمیایی و بو باهم اختلاف داشته باشند ، به عنوان مثال روغن فراری که از پوست دارچین بدست می آید حاوی مقدار زیادی آلدهید سینامیک می باشد ، در صورتی که اگر این روغن را از برگ های آن بدست آوریم ترکیب اصلی آن اوژنول بوده و نیز اگر این روغن را از ریشه های همین گیاه استخراج کنند ترکیب اصلی آن کامفور می باشد ، همچنین باید توجه داشت که شرایط محیط بر ترکیب شیمیایی روغن فرار یک گونه گیاه که در دو محیط مختلف رشد داده شده باشند موثر است .

کیفیت محصولات طبیعی به وضعیت جغرافیایی محل رویش آنها بستگی دارد . اسانس ها که توسط گونه های متفاوت گیاهان تولید ودر اندام های مختلف ذخیره می گردند رابطه مستقیمی با بیوسنتز متابولیسم وفعالیتهای بیولوژی گیاه دارند  که تابع شرایط اقلیمی محیط زیست گیاه هستند .

عوامل مختلفی مانند زمان برداشت محصول نحوه جمع آوری طریقه خشک کردن بسته بندی و نگهداری درانبار در کیفیت وکمیت اسانس های گیاهی موثر هستند . به کلی مواد خام از اندام های مختلف گیاه به طور مثال شکوفه جوانه میوه پوست بذر برگ و غیره استخراج می شوند .

در اغلب گونه ها تک محصولی روغن مورد نظر به یک اندام محدود است ولی در بعضی حالات روغنها توسط اندامهای مختلف دیگر تولید می شوند .

اسانس های طبیعی شامل مخلوطی از یک دو و یا چند ترکیب از لحاظ مقدار و یا شدت عطر نسبت به ترکیب های دیگر فزونی گرفته اند ، از مونوترپنها تشکیل شده و به صورت هیدروکربنها آلدئیدها وکتون و ها استرهایی با زنجیره کوتاه از اسید های چرب می باشند  ولی فقط تعداد محدودی از این اسانس ها از یک ترکیب شیمیایی ساخته شده اند ، مانند روغن خردل و روغن بادام تلخ به طور معمول ساختمان شیمیایی اسانس از هیدروکربن ها مشتق شده اند .


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید اسانس از گیاهان دارویی


اسانس ها به دلیل معطر بودن و داشتن طعم های مشخص و مختلف در صنایع غذایی ، عطر سازی و لوازم آرایشی ، داروسازی و به طور کلی در صنایعی که محصولات معطر و یا دارای طعم خاص تولید می کنند ، مورد مصرف قرار می گیرند .

اسانس ها را می توان نسبت به موارد کاربرد آنها به گروه های زیر تقسیم نمود : ١- اسانس های صنایع غذایی و دارویی ٢- اسانس های صنایع بهداشتی و پاک کننده ٣- اسانس های صنایع آرایشی ، عطر و ادکلن .
آویشن بوته ای کوچک با گلهای بنفش رنگ باقسمت های مورد استفاده برگ و گل معطرآن می باشد ، که درفصول بهار و تابستان می توان چید و پس از خشک کردن درسایه آن را مورد استفاده قرار داد .

این گیاه خدمتگزار معده و دستگاه هاضمه بوده ، نیروبخش و محرک ، بی خوابی وطپش قلب را تسکین می دهد . به واسطه داشتن ماده معطر به نام تیمول خاصیت ضدعفونی کنندگی داشته و برحسب ضرورت می توان به صورت کمپرس ، لوسیون بکار برد آویشن دراستعمال خارجی برای رگ بریدگی ، ازجادررفتگی ، لکه های کبو دروی پوست ، نقرس ، رماتیسم ودندان درد موثر نیز هست .


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید اسانس از گیاهان دارویی


بر اساس اطلاعات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران استانداردهای ملی شماره 2274 تحت عنوان روش نمونه برداری و آزمون اسانس طبیعی و آزمون های روش نمونه برداری عطر و طعم بشماره 3580 و استاندارد روش های اندازه گیری اسانس موجود در عطر و لوازم آرایش بشماره ٩ - ٣١T١٣/GB CSIC می باشد .


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید اسانس از گیاهان دارویی


تولید جهانی اسانس در حدود ۶۵ درصد آن از گونه های درختی نظیر سوزنی برگان ، مرکبات ، رزها ، اکالیپتوس و غیره بدست می آید و ۳۵ درصد باقیمانده از گیاهان علفی تولید می شود ، که بسیاری از آنها امروزه کشت می شوند . در این میان حدود ۱۰۰۰ تن از تولید نیز متعلق به گیاهان خودرو جمع آوری شده از مناطق طبیعی است ، نقشه استقرار تولیدکنندگان انواع اسانس در جهان به پیوست می باشد و همچنین درصد تولید انواع اسانس در کشورهای مختلف در جدول ( 8-1 ) آمده است . که نشان دهنده درصد بالای تولید در کشورهای آمریکا ، چین و برزیل می باشد .


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی اسانس گیری از گیاهان دارویی


امروزه به دلیل پیشرفت روز افزون صنایع ، تقاضای مردم برای بکار بردن کالاهای متنوع و مطابق با سلایق خود افزایش یافته که با بهره گیری از طبیعت و تولید انواع اسانس این نیاز برطرف می شود . از طرفی فرآیند تولید اسانس ، تکنوژلوی خاصی نداشته و در صورت رعایت استانداردهای بین المللی و تولید محصولاتی با قیمت مناسب از بازار صادراتی خوبی برخوردار خواهد بود .

با توجه به وفور و تنوع گیاهان به علت شرایط آب و هوایی ایران ، استخراج و تولید اسانس و صادرات آن می تواند یک منبع غنی در تامین ارز باشد .


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید اسانس از گیاهان دارویی


طیف وسیعی از صنایع ازاسانس ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده می کنند ، همانطور که ذکر شد تعدادی از آنها عبارتند : صنایع غذائی ، صنایع دارو سازی ، بهداشتی و آرایشی و دیگر مصارف با توجه به روند رو به رشد این صنایع و اهمیت حیاتی آنها در جوامع مدرن امروزی اهمیت اسانس ها قابل توجه خواهد بود .


فرایند اجرای این طرح توجیهی اسانس گیری از گیاهان دارویی

مزایای استفاده از اسانس های طبیعی به جای استفاده از ترکیبات مصنوعی و گستردگی و تنوع آب و هوای ایران که منابع غنی از گیاهان دارویی را فراهم آورده است تحقیقات هرچه بیشتر راجع به تولید اساسنهای طبیعی به روش صنعتی را ضروری میسازد .

مواد مؤثر موجود در گیاهان دارویی مواد با ارزشی هستند که باعث اثرات درمانی و تقویتی میگردند . تاثیر این مواد بهطور مستقیم متناسب با مقدار موادیست که در اختیار قرار میگیرد . روش های متداول تولید اسانس های طبیعی در جهان به پنج گروه تقسیم بندی می شود :

الف) روش تقطیر :

که به چهار شکل مورد استفاده قرار می گیرد : تقطیر با حلال حامل آب ، تقطیر با حلال حامل آب و بخار ، تقطیر با بخار حامل ، تقطیر با آب و همزمان با یک حلال آلی هدف از روش تقطیر این است ، که سطح تماس آب را با مواد مؤثره گیاه زیادتر کرده و در نهایت باعث جابجا شدن اسانس از جای خود به جایی که مورد نظر ماست می شود .

ب ) روش خراش ، فشار و تیغ زدن :

بعضی از اسانس ها زمانی که حرارت می بینند تجزیه می شوند ، که برای استخراج آن ها باید از روش خراش دادن ، فشار و تیغ زدن استفاده شود . این روش شامل دو نوع روش اسفنجی و روش تیغ زدن و سوراخ کردن اندام مورد نظر می باشد . بطور کلی این روش برای گونه های گیاهی انتخاب می شود که اندام های گوشتی دارند .

ج ) روش استخراج با حلال :

با توجه به نوع اسانس از دو نوع حلال فرار و حلال غیر فرار استفاده می شود . اگر گیاه دارای اسانسی باشد که با حلال ترکیب می گردد ، جداسازی آن سخت بوده و برای سهولت از حلال های فرار استفاده می شود .

چ ) استخراج با استفاده از آنزیم های هیدرولیز کننده :

معمولا این روش برای گروهی از اسانس ها استفاده می شود ، که منشا گلوکزیدی دارند ( مثل بادام تلخ ) .

ه ) استخراج اسانس به روش دی اکسید کربن :

از جمله روش های مختلفی که برای استخراج اسانس های طبیعی استفاده می شود ، همانگونه که در بالا آمده ، روش های مکانیکی ، روش های استخراج به کمک حلال و روشهای جداسازی به روش تقطیر اشاره کرد .

از میان این روش ها امروزه روش استخراج با حلال فوق بحرانی به خصوص دی اکسید کربن فوق بحرانی به دلیل داشتن مزایای قابل ملاحظه از جمله سازگاری با محیط زیست و استخراج ماده مؤثره با کیفیت بالا نسبت به روشهای دیگر مورد توجه است .

روش استخراج فوق بحرانی باعث می شود تا بیشترین ماده مؤثر موجود در گیاه به طور انتخابی استخراج گردد . باقیمانده حلال در ماده استخراج شده غیرسمی بوده و آلودگی باقی نمی گذارد .

با توجه به اینکه در این پروژه استخراج مواد مؤثره از روش سیالات فوق بحرانی با گاز ٢ coمورد استفاده قرار خواهد گرفت ، لذا بشرح روش مزبور بتفصیل پرداخته می شود ، استفاده از روش استخراج فوق بحرانی در جداسازی مواد موثره گیاهی درمیان فرآیندهای شناخته شده برای انجام عملیات جداسازی ، فرایند تقطیر و استخراج اهمیت فراوانی داشته و از معمول ترین روش هایی می باشند ، که دیرباز شناخته شده و به کار رفته اند .

با و جود آنکه مدت زمان زیادی از مطرح شدن سیالات فوق بحرانی و کاربردهای آن ها در چرخه صنعت نمی گذرد اما ، تحقیقات گسترده در این زمینه صورت گرفته و مقالات متعددی در کنگره ها ، همایش ها و نشریات مهندسی پیرامون آن ها به چاپ رسیده است . دلالیل گسترش استفاده از این سیالات را می توان به شرح زیر توضیح داد .

در برخی از فرآیند های جداسازی نمی توان از روش های معمول تقطیر و استخراج استفاده کرد ، که عمدتا به لحاظ مسائل اقتصادی می باشد . زیرا خواص فیزیکی و شیمیایی مواد و نیز شرایط مورد نیاز به گونه ای که امکانات لازم جهت استفاده و کاربرد روش های معمول موجود را به طور رضایت بخش و با کیفیت بالا فراهم نمی سازد .

اهم این موارد شامل بالا بودن نقطه جوش ، نزدیک بودن نقطه جوش مواد مورد نظرتشکیل مخلوط های آزئوتروپ با نقطه ی هم جوش ( Solution Azeotropic ) حساسیت مواد به دمای بالا ، تامین و بازیابی حلال می باشد .

در بیشتر اسانس هایی که منش اً ترپنی دارند ، از این روش استفاده می شود . در شیوه اول گیاهان با آب مخلوط شده و با استفاده از بخار و دما ، مواد معطر و اسانس روغنی گیاه خارج شده و همراه با آب تقطیر می گردد . این روش برای گیاهانی که درصد اسانس آنها بالا بوده ( حدود 0/2-2 کیلو اسانس در ۱۰۰ کیلو گیاه خشک ) و درصنایع غذایی مصرف می شوند ، کاربرد وسیعی دارد .

در روش دوم از فشرده کردن میوه و بخش های آبدار گیاه استفاده می شود . از پوست مرکبات به این شیوه می توان اسانس گیری نمود .

روش سوم استخراج مواد معطر در دستگاه استخراج کننده ( Extractor ) و با استفاده از حلال است و در پایان حلال و اسانس در سیستم های متعدد تقطیر ، از هم جدا میگردد حلال های شیمیایی ها گوناگونی مانند اتانول ، متانول ، استن ، گلیسیرین و گلایکول می توانند مورد استفاده قرار گیرند .

این روش برای تولید اسانس هایی استفاده می شود ، که به دو شیوه قبلی نمی توان آنها را تهیه نمود . دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز در این روش پیچیده تر از دو روش قبل است .

روش چهارم و پنجم اغلب برای تولید مواد معطری بکار می روند که بسیار حساس و ناپایدارند و به میزان جزئی در گیاه وجود دارند . برگ گل ها در روغن ها خوابانده و یا در مجاورت موم قرار گرفته و پس از جذب مواد معطر به وسیله روغن یا موم با استفاده از حلال و سپس تقطیر و عمل جداسازی و تخلیص نهایی انجام می گیرد .

اسانس های تولید شده در این روش بسیار گران بوده و با کیفیت بهتری تهیه می شوند و عمدتا در ساخت عطر و ادکلن و برخی از کرم های آرایشی گرانقیمت مصرف می گردند .

مراحل تولید اسانس طبیعی را می توان به بخش های زیر تفکیک نمود- :

خرد کردن گیاهان ، جداسازی گل و لای ، سنگ و گیاهان فاسد ، - جمع آوری گیاهان معطرو داروئی - استخراج مواد معطرو یا مواد مؤثره ، - آماده سازی و بسته بندی اسانس ،- خشک کردن تفاله گیاه و آسیاب و بسته بندی آن ،

- جمع آوری گیاهان معطر گیاهانی که به منظور تهیه اسانس مورد استفاده قرار می گیرند ، از دو دسته گیاهان خودرو ( وحشی ) و یا گیاهان کشت شده تشکیل می شوند .

بطور کلی باید توجه داشت چنانچه جمع آوری بعضی از گیاهان معطر به علت پراکندگی آنان در سطوح وسیع از بیابان ها ، جنگل ها و صخره ها مشکل باشد ، لازم است در مساحت محدودی اقدام به کشت آنها شود .

برای این منظور می توان با اصلاح خاک و تا حدودی فراهم آوردن شرایط آب و هوایی مناسب و استفاده از کود و سم از رشد آفت ، حشرات و قارچ ها بر روی گیاهان جلوگیری کرده و در نتیجه گونه های ویژه و مرغوب گیاه را برای اسانس گیری پرورش داد عوامل مهمی مانند ، زمان جمع آوری گیاهان ، اندام های مختلف و سن گیاه در میزان اسانس گیاه تأثیر می گذارند .

این عوامل باید در هنگام جمع آوری گیاهان مورد توجه قرار گیرند . ب - جدا کردن گل و لای ، سنگ و گیاهان فاسد اولین مرحله کار در واحد تولید اسانس بخش جدا کردن گل و لای ، سنگ و گیاهان فاسد از مواد اولیه ورودی به واحد است که به وسیله میزهای سورتینگ ، خط تسمه نقاله و به وسیله کارگران انجام میگیرد ، سبزیجات معطر اغلب همراه با گل و لای هستند ، که باید بخش انتهایی گیاه در این مرحله جدا گردد .

ج -خرد کردن گیاهان گیاهان تازه پس از جدا کردن گل ولای و ناخالصی ها مستقیما در فرایند سیال فوق بحرانی( scfe ) اسانس گیری بوسیله حلال با فشار و حرارت بالا انجام می شود ، که در این پروسه حلال مورد استفاده اکسید کربن بوده و اسانس گیری در فشار بین 100-400 بار و گرمای بین ˚c- 80 35 اجرا می شود .

خلاصه ای از روند استخراج در زیر آورده شده است . پروژه اقتصادی مزبور دارای دارای سه عصاره گیر ، دو عدد جدا کننده ، یک تانک ۲ co و مبدل حرارتی ( طبق دیاگرام ) است .

فرایند اسانس گیری در این پروسه با گردش گاز co2 در یک چرخه بسته 4-5. 1 ساعت بصورت پیوسته سیمی بچ در سیستم عمل می کند . در هر سیکل اکسید کربن به مایع تبدیل شده و به داخل تانک نگهدارنده از طریق مبدل حرارتی کندانس می شود . سپس مایع اکسید کربن بداخل پمپ اندازه گیری فشار بالا از میان مبدل حرارتی جهت اطمینان از تولید مایع ۲ coتغذیه می شود .

مایع با فشار بداخل پیش گرم کن جهت گرم شدن و رسیدن به درجه فوق بحرانی بوسیله پمپ تخلیه هدایت می شود . پمپ کمک حلال می تواند برای مقدار معینی از حلال های دیگر مانند اتانول ، استن و غیره در بخار اکسید کربن بکار رود .

سپس این سیال در اسانس گیرها جریان می یابد . مواد جامد برای اینکه عصاره گیری شوند ، در عصاره گیرها با کمک سبدهای سوراخ دار که برای حمل و نقل آسان هستند نگه داشته می شوند .

اره گیرها مجهز به دریچه هایی برای بازوبسته شدن آسان و سریع طراحی ویژه شده اند . سیال اکسید کربن با اسانس حل شده در جداکننده ها جاری می شوند در جداکننده ها جهت بازیابی مواد استخراجی ازسیال اکسید کربن درجه حرارت و شرایط فشارپائین نگه داشته می شوند .

بنابراین با انتخاب مناسب ترین شرایط ، تفکیک عصاره می تواند با استفاده از دو جداکننده در خط بدست آید . وقتی که جداکننده 1 در موقعیت بحرانی قرار دارد ، ترکیباتی با وزن مولکولی بالابسرعت ته نشین می شوند ، در حالیکه شرایط جداکننده 2 تابع بحران برای بازیابی کامل هر نوع عصاره از سیال ۲ co می باشد .

۲ co تبخیر شده از جداکننده 2 به تانک نگهدارنده برگردانده می شود . زمانی که مواد جامد دردستگاههای اسانس گیر باید جایگزین ، و یا دستگاه خاموش شود ، از فشارهوای مجاری مربوطه تا میزان فشار اتمسفر کاسته وحداکثر مقدار ممکن اکسید کربن به تانک نگهدارنده ۲ co بوسیله خط کاهش دهنده فشار برگردانده می شود .

گاز اکسید کربن از هر مجرائی می تواند منتقل شود ، تا فشار آن برابرمقداری که در تانک نگهدارنده موجود است شود و مازاد آن در هوا پخش می گردد .

-آماده سازی و بسته بندی اسانس روغنی تولید شده در بخش تقطیر در واحد آماده سازی با سایر مواد تثبیت کننده مانند الکل ها ( اتانول یا پروپیلن گلیکول ) مخلوط و یا بصورت خالص در ظروف شیشه ای ۵۰۰ میلی لیتری بسته بندی و یا بدون بسته بندی با توجه به سفارش مشتری به بازارعرضه می شود .

- خشک کردن تفاله تفاله گیاهان اسانس گیری شده از این روش خشک ، و سپس آسیاب و در صورت نیاز مشتری با مواد دیگر مخلوط و یا مستقیما"بسته بندی شده و به بازار ارسال می گردد .


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی اسانس گیری از گیاهان دارویی

• Extractor 1
• Separator
• Co٢ Tank
• Condenser and pre-cooler
• Evaporator and pre- heater
• Co٢metering Pump
• Co٢solvent pump
• pipingfittingisolation & control valves
• تانک ذخیره ۲ co، 5 تن
• دستگاه بسته بندی همراه با دربند و لیبل زن
• آسیاب چکشی
• چیلر
• کمپرسور هوا

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید اسانس از گیاهان دارویی | اسانس گیری

:: دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه تولید اسانس های صنعتی

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.