طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل سال 1400 + pdf + word

Mobile credit card

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل سال 1402 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

از کارت شارژ موبایل جهت شارژ و پیش پرداخت هزینه تلفن های همراه ( موبایل ) اعتباری استفاده می گردد .


معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل


امروزه با پیشرفت های حاصل شده در زمینه ارتباطات استفاده از تلفن های سیار بسیار متداول می باشد .

از آنجایی که در گذشته و اکنون هزینه اولیه تهیه تلفن های همراه که به صورت ثابت می باشند و دارای سیستم پرداخت قبض می باشند نسبتاً زیاد بوده و هست ، استفاده از تلفن های همراه که دارای سیستم پیش پرداخت می باشند ، رونق گرفته است .

محصول مورد نظر کارت های حاوی کدهای اعتباری برای پیش پرداخت و شارژ اینگونه تلفن های سیار می باشند .

همانطور که از نام محصول کاملاً مشخص است از این محصول جهت شارژ و پیش پرداخت هزینه تلفن های همراه ( موبایل ) اعتباری استفاده می گردد .

کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل

در خصوص تولید این محصول نمی توان از کشوری به عنوان تولیدکننده و یا مصرف کننده نام برد.

زیرا تمامی کشورها توان تولید این محصول به عنوان یک محصول چاپی را دارا می باشند و با توجه به نیاز کشور خود آن را تولید می نمایند .

شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل :

شرایط واردات محصول

از آنجا که این محصول وابسته به شرکت مخابرات و یا شرکت های خصوصی ارتباطات می باشند ، معمولاً کارت های شارژ این شرکت ها در داخل کشور چاپ شده و در اختیار مردم قرار می گیرد ، بنابراین شرایطی در مورد واردات این محصول وجود ندارد .

شرایط صادرات محصول

از آنجایی که ارتباطات مخابراتی در کشورهای مختلف اپراتورهای مختلف و مختص آن کشور می باشند ، صادرات کارت های شارژ سیم کارت های اعتباری معمول نمی باشد و تولید این کالا تنها جهت تأمین بازار داخلی می باشد .

اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل :

محصول مورد بررسی با توجه به جایگزین موجود جزء محصولات استراتژیک به حساب نمی آید ولی با توجه به نفوذ زیاد تلفن های اعتباری سیار در کشور و جامعه از محصولات ضروری محسوب می گردد .


فرایند اجرای طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل

ﻛﺎرت ﻫﺎی ﺷﺎرژ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارای ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ :

 • ابتدا طرح کلی و اولیه کارت شارژ توسط دستگاه های چاپ ، آماده می گردد و بر روی کارت های در اندازه ای معین چاپ می گردد .
 • در مرحله دوم شماره های تولید شده توسط شرکت مربوطه اعلام گشته و در این مرحله بر روی کارت ها چاپ می گردد .
 • در مرحله سوم برای جلوگیری از در دسترس بودن شماره ها و افشای آنها از پودر مخصوص جهت پوشش دهی شماره ها استفاده می شود .

البته دستگاه های شخصی سازی نیز وجود دارند که دو عمل فوق را بدنبال هم انجام می دهند .

به طور کلی چاپ اینگونه کالاها به دو طریق انجام می شود :

 • روش افست
 • با استفاده از تجهیزات چاپ دیجیتال

روش مطلوب بر اساس نوع سفارش ، کیفیت ، زمان و مقدار مورد نظر انتخاب می گردند .

در این طرح برای چاپ کارت شارژ از روش افست استفاده می شود که در ادامه توضیحاتی در مورد شیوه انجام آن آمده است :

انتقال اطلاعات در چاپ افست به صورت غیرمستقیم صورت می گیرد .

بدین معنی که اطلاعات را قبل از این که در روی کاغذ یا سطح مورد نظر انتقال دهند به روی سطح دیگری ( سیلندر لاستیک ) منتقل می کنند .

سپس از روی آن به روی کاغذ ( سیلندر چاپ ) منتقل می نمایند .

بنابراین در چاپ افست واسطه ای مابین پلیت ( سیلندر پلیت ) و سطح چاپی ( سیلندر چاپ ) به نام سیلندر لاستیک وجود دارد .

به همین دلیل به این روش چاپ افست می گویند ( چاپ غیرمستقیم ) علت نام سیلندر لاستیک است که به دور این سیلندر پوششی از جنس لاستیک بسته می شود .

این پلیت لاستیکی در طی چاپ سایش می یابد و هرچند وقت یک بار می بایست تعویض گردد .

اگر چه در روش های دیگر چاپی نیز امکان استفاده از لاستیک واسطه برای چاپ کردن وجود دارد ولی به آن ها چاپ افست نمی گویند.

بلکه وقتی از چاپ افست صحیت می شود منظور استفاده از فرم صافی است که خاصیت قبول مرکب را در نقاطی که دارای تصویر و اطلاعات است دارد .

این نوع فرم ها را پلیت لیتوگرافی نیز می گویند و روش چاپی را که در آن ، با استفاده از این نوع فرم ها ، انتقال اطلاعات انجام می گیرد چاپ افست می نامند .

در چاپ افست نقاط حامل اطلاعات و نقاط غیرچاپی فرم مورد استفاده در یک سطح قرار دارد و به همین دلیل به این روش صاف نیز گفته می شود .

جنس این پلیت ها قبل از این که از آلومینیوم استفاده شود از آلیاژ مس و روی ( زینک ) بود ؛ به همین دلیل به آن ها زینک نیز گفته می شد .

ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻴﺖ از ﻣﺎده ی ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﻧﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﮕﺎری ﺑﻪ آن دﺳﺘﺨﻮش ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻣﻲ ﺷﻮد .

در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻧﻘﺎﻃﻲ از آن ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺟﺬب ﻣﺮﻛﺐ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ ﺧﺸک ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد .

ﻫﺮﻳک از اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﭼﺎپ ، ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد دارد و عبارتند از :

پلیت های افست معمولی

پلیت های افست معمولی ، متداول ترین پلیت ها در روش چاپ افست است که امروزه مورد استفاده قرار می گیرد .

در این پلیت ها از خاصیت عدم انحلال آب و روغن در یک دیگر استفاده می شود .

پلیت های افست معمولی دارای دو منطقه در روی سطح می باشند :

 • منطقه ی حامل اطلاعات و تصویر که خاصیت جذب مرکب های پایه ی روغنی و دفع آب دارد .
 • منطقه ی غیرحامل اطلاعات و تصویر که خاصیت جذب آب را دارد .

در شروع چاپ ، پلیت به آب آغشته می شود ؛ در نتیجه نقاطی که حامل تصویر است آب را دفع می کند و بقیه ی نقاط لایه ای بسیار نازک از آب را می گیرد .

سپس با انتقال مرکب به روی پلیت ، فقط مناطق آماده شده برای انتقال تصویر مرکب را جذب می کند که در نتیجه پلیت آماده برای چاپ می گردد .

این روش در هر سیکل چاپ تکرار می گردد و مقدار آب ( رطوبت ) و مرکبی که به روی سطح چاپی انتقال داده شده است توسط سیستم مرکب و رطوبت دهی جایگزین می گردد .

پلیت های افست خشک

در این نوع چاپ افست ، برای جداسازی نقاط تصویری و غیرتصویری فرم ، از آب استفاده نمی شود .

بلکه خاصیت موادی که سطح پلیت را پوشش می دهد به گونه ای است که فقط نقاط تصویری پلیت ، مرکب مخصوص این نوع چاپ را به خود جذب می کند .

یکی از امتیازات این روش چاپی آن است که چاپ نه تنها روی کاغذ بلکه هم چنین روی موادی که خاصیت جذب آب ندارند ، مانند PVC ، نیز امکان پذیری می باشد .

قابل توجه است که تجهیزات چاپی مورد نیاز برای استفاده از این نوع پلیت ها با پلیت های افست معمولی متفاوت است .

ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل :
 • ماشین چاپ افست 4 رنگ هایدلبرگ
 • ماشین لمینیت
 • ماشین شخصی ساز آلمانی ( اسکرچ )
 • کاتر پلاتر ( برش ) من رولند
 • دستگاه روکش ( کاور )

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید کارت شارژ موبایل

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید انواع کارت هوشمند یا کارت اعتباری

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.