جستجو در مجموعه ها
جستجو در تماس ها
جستجو در محتوا
جستجو در خبرخوان ها
جستجو در وب لینک ها
موقعیت شما: صفحه نخستدانلودستان سایتدانلود طرح های کشاورزی و دامپروری و کشت و صنعتطرح توجیهی احداث نهالستان بلوبری و کرانبری سال 1400 + pdf + word
امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

Mobile credit card

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

از کارت شارژ موبایل جهت شارژ و پیش پرداخت هزینه تلفن های همراه ( موبایل ) اعتباری استفاده می گردد .


معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل


امروزه با پیشرفت های حاصل شده در زمینه ارتباطات استفاده از تلفن های سیار بسیار متداول می باشد ، از آنجایی كه در گذشته و اكنون هزینه اولیه تهیه تلفن های همراه كه به صورت ثابت می باشند و دارای سیستم پرداخت قبض می باشند نسبتاً زیاد بوده و هست ، استفاده از تلفن های همراه كه دارای سیستم پیش پرداخت می باشند ، رونق گرفته است .

محصول مورد نظر كارت های حاوی كدهای اعتباری برای پیش پرداخت و شارژ اینگونه تلفن های سیار می باشند .

همانطور كه از نام محصول كاملاً مشخص است از این محصول جهت شارژ و پیش پرداخت هزینه تلفن های همراه ( موبایل ) اعتباری استفاده می گردد .


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل


در خصوص تولید این محصول نمی توان از كشوری به عنوان تولیدكننده و یا مصرف كننده نام برد زیرا تمامی كشورها توان تولید این محصول به عنوان یك محصول چاپی را دارا می باشند و با توجه به نیاز كشور خود آن را تولید می نمایند .


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل


شرایط واردات محصول

از آنجا كه این محصول وابسته به شركت مخابرات و یا شركت های خصوصی ارتباطات می باشند ، معمولاً كارت های شارژ این شركت ها در داخل كشور چاپ شده و در اختیار مردم قرار می گیرد ، بنابراین شرایطی در مورد واردات این محصول وجود ندارد .

شرایط صادرات محصول

از آنجایی كه ارتباطات مخابراتی در كشورهای مختلف اپراتورهای مختلف و مختص آن كشور می باشند ، صادرات كارت های شارژ سیم كارت های اعتباری معمول نمی باشد و تولید این كالا تنها جهت تأمین بازار داخلی می باشد .

اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل :

محصول مورد بررسی با توجه به جایگزین موجود جزء محصولات استراتژیك به حساب نمی آید ولی با توجه به نفوذ زیاد تلفن های اعتباری سیار در كشور و جامعه از محصولات ضروری محسوب می گردد .


فرایند اجرای این طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل

ﻛﺎرت ﻫﺎی ﺷﺎرژ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دارای ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ :

ابتدا طرح كلی و اولیه كارت شارژ توسط دستگاه های چاپ ، آماده می گردد و بر روی كارت های در اندازه ای معین چاپ می گردد .

در مرحله دوم شماره های تولید شده توسط شركت مربوطه اعلام گشته و در این مرحله بر روی كارت ها چاپ می گردد .

در مرحله سوم برای جلوگیری از در دسترس بودن شماره ها و افشای آنها از پودر مخصوص جهت پوشش دهی شماره ها استفاده می شود .

البته دستگاه های شخصی سازی نیز وجود دارند كه دو عمل فوق را بدنبال هم انجام می دهند . به طور كلی چاپ اینگونه كالاها به دو طریق انجام می شود :

- روش افست
- با استفاده از تجهیزات چاپ دیجیتال

روش مطلوب بر اساس نوع سفارش ، كیفیت ، زمان و مقدار مورد نظر انتخاب می گردند . در این طرح برای چاپ كارت شارژ از روش افست استفاده می شود كه در ادامه توضیحاتی در مورد شیوه انجام آن آمده است :

انتقال اطلاعات در چاپ افست به صورت غیرمستقیم صورت می گیرد . بدین معنی كه اطلاعات را قبل از این كه در روی كاغذ یا سطح مورد نظر انتقال دهند به روی سطح دیگری ( سیلندر لاستیك ) منتقل می كنند و سپس از روی آن به روی كاغذ ( سیلندر چاپ ) منتقل می نمایند .

بنابراین در چاپ افست واسطه ای مابین پلیت ( سیلندر پلیت ) و سطح چاپی ( سیلندر چاپ ) به نام سیلندر لاستیك وجود دارد . به همین دلیل به این روش چاپ افست می گویند ( چاپ غیرمستقیم ) علت نام سیلندر لاستیك است كه به دور این سیلندر پوششی از جنس لاستیك بسته می شود . این پلیت لاستیكی در طی چاپ سایش می یابد و هرچند وقت یك بار می بایست تعویض گردد .

اگر چه در روش های دیگر چاپی نیز امكان استفاده از لاستیك واسطه برای چاپ كردن وجود دارد ولی به آن ها چاپ افست نمی گویند بلكه وقتی از چاپ افست صحیت می شود منظور استفاده از فرم صافی است كه خاصیت قبول مركب را در نقاطی كه دارای تصویر و اطلاعات است دارد .

این نوع فرم ها را پلیت لیتوگرافی نیز می گویند و روش چاپی را كه در آن ، با استفاده از این نوع فرم ها ، انتقال اطلاعات انجام می گیرد چاپ افست می نامند . در چاپ افست نقاط حامل اطلاعات و نقاط غیرچاپی فرم مورد استفاده در یك سطح قرار دارد . به همین دلیل به این روش صاف نیز گفته می شود . جنس این پلیت ها قبل از این كه از آلومینیوم استفاده شود از آلیاژ مس و روی ( زینك ) بود ؛ به همین دلیل به آن ها زینك نیز گفته می شد .

ﺳﻄﺢ ﭘﻠﻴﺖ از ﻣﺎده ی ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪن ﻧﻮر ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﮕﺎری ﺑﻪ آن دﺳﺘﺨﻮش ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﻣﻲ ﺷﻮد .در ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﻧﻘﺎﻃﻲ از آن ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺟﺬب ﻣﺮﻛﺐ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﺷﻮد . ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﭼﺎپ اﻓﺴﺖ ﺧﺸﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻧﻮع ﭼﺎپ ، ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد دارد .

پلیت های افست معمولی

پلیت های افست معمولی ، متداول ترین پلیت ها در روش چاپ افست است كه امروزه مورد استفاده قرار می گیرد . در این پلیت ها از خاصیت عدم انحلال آب و روغن در یك دیگر استفاده می شود . پلیت های افست معمولی دارای دو منطقه در روی سطح می باشند .

1ـ منطقه ی حامل اطلاعات و تصویر كه خاصیت جذب مركب های پایه ی روغنی و دفع آب دارد .

2ـ منطقه ی غیرحامل اطلاعات و تصویر كه خاصیت جذب آب را دارد .

در شروع چاپ ، پلیت به آب آغشته می شود ؛ در نتیجه نقاطی كه حامل تصویر است آب را دفع می كند و بقیه ی نقاط لایه ای بسیار نازك از آب را می گیرد . سپس با انتقال مركب به روی پلیت ، فقط مناطق آماده شده برای انتقال تصویر مركب را جذب می كند كه در نتیجه پلیت آماده برای چاپ می گردد .

این روش در هر سیكل چاپ تكرار می گردد و مقدار آب ( رطوبت ) و مركبی كه به روی سطح چاپی انتقال داده شده است توسط سیستم مركب و رطوبت دهی جایگزین می گردد .

پلیت های افست خشك

در این نوع چاپ افست ، برای جداسازی نقاط تصویری و غیرتصویری فرم ، از آب استفاده نمی شود . بلكه خاصیت موادی كه سطح پلیت را پوشش می دهد به گونه ای است كه فقط نقاط تصویری پلیت ، مركب مخصوص این نوع چاپ را به خود جذب می كند .

یكی از امتیازات این روش چاپی آن است كه چاپ نه تنها روی كاغذ بلكه هم چنین روی موادی كه خاصیت جذب آب ندارند ، مانند PVC ، نیز امكان پذیری می باشد . قابل توجه است كه تجهیزات چاپی مورد نیاز برای استفاده از این نوع پلیت ها با پلیت های افست معمولی متفاوت است .


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل

• ماشین چاپ افست 4 رنگ هایدلبرگ
• ماشین لمینیت
• ماشین شخصی ساز آلمانی ( اسكرچ )
• كاتر پلاتر ( برش ) من رولند
• دستگاه روكش ( كاور )

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید کارت شارژ موبایل

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید انواع کارت هوشمند یا کارت اعتباری

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 99 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

  • در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارایه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم  کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

:: این مطالب هم ممکن است برای شما جذاب باشند  :

:: نگارش طرح توجیهی بانکی با کامفار

:: دانلود هزاران طرح توجیهی تیپ صنعتی و معدنی

:: دانلود طرح های توجیهی سال 96 و 97 و 98

:: دانلود طرح های توجیهی تیپ کشاورزی و دامپروری

دانلود طرح های توجیهی گردشگری و بوم گردی و خدماتی ::


Go to top

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران محفوظ می باشد :: 1389-1388 :: طراحی و اجرا با کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران

Free Page Rank Tool