جستجو در مجموعه ها
جستجو در تماس ها
جستجو در محتوا
جستجو در خبرخوان ها
جستجو در وب لینک ها
موقعیت شما: صفحه نخستدانلودستان سایتدانلود طرح توجیهی رایگاندانلود رایگان فایل طرح توجیهی صنعتی و دانلود فرمت word و pdf طرح کسب و کار کارآفرینی
امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

kiwi jam

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید کمپوت و مربا کیوی سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید کمپوت و مربا کیوی را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

كمپوت كيوي يك ماده كمك غذايي انساني محسوب مي گردد و از آنجايي كه ميوه تازه كيـوي تنهـا در فصول خاصي از سال ( حدود چهار ماه از سال ) در بازار وجود دارد ، از اينرو كمپوت كيـوي مـيتوانـد بـه راحتي در كليه فصول سال عرضه شده و پاسخگوي نياز مشتريان باشـد علاوه بر این كمپوت كيوي نزد افراد بيمار و كليه اشخاصي كه بنا به هر دليلي امكان يا علاقه اي به مصرف كيوي تازه را ندارند ، براحتي قابل استفاده مي باشد .


معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی کمپوت و مربا کیوی


مرباها نيز محصولاتي هستند كه در آن ميـوه يـا سـبزي عـلاوه بـر ايجـاد قابليـت نگهـداري بـراي بلندمدت ، يا تغيير طعم و شكل ميوه و سبزي آن را براي مصرف به همراه كره ، خامه و سرشير آمـاده و مناسب مي سازند . بنابراين در كل مي توان گفت كه كمپـوت هـا و مرباهـا از نقطـه نظـر علمـي تعـاريف مشابهي دارند ولي از نظر بازار و مصرف كنندگان تفاوت هايي در شكل و محل مصرف وجود دارد ولـي نكته قابل ذكر در اينجا آن است كه هر دوي كمپوت و مربا از ميوه و سبزي حاوي قند تهيه مي شود . كيوي نيز ميوه اي است ترش و شيرين . از اينرو كمپوت و مرباي آن از كيفيـت غـذايي بـسيار خـوبي برخوردار مي گردد . ميوه كيوي يك ميوه جوان در كشور ما مي باشد به طوري كه ورود آن به كـشاورزي و بازار كشورمان داراي عمر كمتر از 20 سال را دارا است و لذا بر خلاف ساير ميوه ها و سبزي ها ، هنـوز فعاليت قابل توجهي در توليد كمپوت و مرباي آن به عمل نيامده است ، ليكن با توجه بر شرايط و آنـاليز غذايي آن ، انتظار مي رود كه محصول بازارپسندي در اين باب توليد و عرضه گردد .


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی کمپوت و مربا کیوی


محصولات مورد مطالعه ، در فهرست مواد غذائي منتج از محـصولات كـشاورزي قـرار دارنـد . ايـن محصولات بصورت مستقيم داراي مصارف غذائي براي انسان ها را دارند كه در ادامه جزئيات آن ارائـه شده است .  

كمپوت كيوي

كمپوت كيوي يك ماده كمك غذايي انساني محسوب مي گردد و از آنجايي كه ميوه تازه كيـوي تنهـا در فصول خاصي از سال ( حدود چهار ماه از سال ) در بازار وجود دارد ، از اينرو كمپوت كيـوي مـيتوانـد بـه راحتي در كليه فصول سال عرضه شده و پاسخگوي نياز مشتريان باشـد . عـلاوه بـر كـاربرد ذكـر شـده ، كمپوت كيوي نزد افراد بيمار و كليه اشخاصي كه بنا به هر دليلي امكان يا علاقه اي به مصرف كيوي تازه را ندارند ، براحتي قابل استفاده مي باشد . اين قابليت مصرف به دليل پخته بودن كمپوت و همچنين تغييـر جزئي طعم و مزه آن ايجاد مي گردد كه بدين ترتيب ميوه را براي مصرف افراد حساس به نوع تـازه آن امكان پذير ميسازد .  

ذيلاً موارد عمده مصرف ارائه شده است .  

مصرف مستقيم

- مصرف در تهيه اردوها
- مصرف در تهيه برخي سالادها  
- مصرف به عنوان صبحانه

مرباي كيوي

كيوي يك ميوه ترش شيرين است . از اينرو مرباي آن يك ماده غذايي جالـب بـراي مـصرف كننـدگان محسوب ميگردد . مصرف مربا به صورت تنهايي و يا همراه كره ، خامه و سرشير و اكثـراً بـراي صـبحانه انسان ها صورت مي گيرد . بافت نرم كيوي و نبود هيچگونه قسمت نامطلوب در آن ( مانند هسته ، پوسـت ، زائده و ... ) شرايطي را ايجاد مي كند كه مصرف كننده به راحتي و با ميل فراوان مرباي آنرا مـصرف مـي نمايد .


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی کمپوت و مربا کیوی


شماره استاندارد   عنوان استاندارد

8898–214 : مربا

4776 : كمپوت كيوي


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی کمپوت و مربا کیوی


از نقطه نظر مصرف مي توان گفت كه با توجه بر كاربرد غـذائي محـصولات مـورد مطالعـه ، كليـه كشورهاي جهان مي توانند بعنوان كشورهاي مصرف كننده اين محصولات محسوب گردند . ليكن از نظر توليد ، بايد گفت كه كشورهائي كه از نظر توليد كشاورزي كيوي در جهان مطرح مي باشـند ، مـي تواننـد بعنوان كشورهاي عمده توليد كننده كنسرو آن نيز عنوان گردند . ذيلاً كشور هاي عمده توليد كننده ايـن محصولات فهرست شده است .  

کشورهای عمده تولیدکننده :

چين - نيوزلند - ايران - پاكستان - هند - مالزي


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی کمپوت و مربا کیوی


شرايط واردات محصول

با مراجعه به كتاب مقـررات صـادرات و واردات وزارت بازرگـاني ، نتيجـه گيـري شـده اسـت كـه محدوديت خاصي براي واردات گروه كمپوت هاي ميوه و مرباجات كه محصول مورد مطالعه نيـز در آن گروه قابل طبقه بندي هستند ، وجود ندارد . حقوق گمركي در واردات اين محصولا ت 55 - 45 درصد براي كمپوت هاي ميوه و 65 درصد بـراي انواع مرباجات مي باشد .  

شرايط صادرات محصول

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگاني ، براي صادرات محصولات توليدي طـرح هيچگونـه شـرايط و محدوديتي وجود ندارد . ليكن از آنجايي كه اين محصولات ، يك كـالاي غـذائي محـسوب مي گردنـد ، از اينرو ورود به بازارهاي جهاني مستلزم برخوردار ي توليدكننده از شرايطي مي باشد كه در ز ير بـه شرايط فوق اشاره شده است .

برخورداري از مزيت رقابتي به لحاظ قيمت : يكي از معيارهاي مهم در صادرات ، برخورداري از قيمت هاي رقابتي جهاني مي باشد كه اين مورد نيز به شرايط اقتصاد كلان كشور در مقايسه با كشورهاي مقصد صادرات باز مي گردد . محصولات مورد مطالعه در نقاط مختلف جهان ازقيمت هاي متفاوتي برخوردار است كه لازم است هر صادر كننده قبل از ورود به بازار از اين قيمت ها بطور كامل اطلاع داشته باشند .  

برخورداري از مزيت رقابتي به لحاظ كيفيت : كيفيت در اين محصولات شامل كيفيت درانتخاب مواد اوليه ، كيفيت فرآوري ، كيفيت بسته بندي و ارسال كالا تا مقصد صادراتي مي شود .  

برخورداري از توان مالي مناسب : دوره وصول مطالبات در صادرات عموما بالا است از اينرو لازم است صادر كننده از توان مالي مناسب برخوردار باشد .  

آشنايي كامل با امور تجارت جهاني : فعاليت در بازارهاي جهاني مستلزم آگاهي كامل صادر كننده از مقررات و الزامات تجارت جهاني مي باشد .  

رعايت كامل استاندارد هاي جهاني : اين استانداردها شامل مرغوبيت مواد اوليه ، رعايت بهداشت توليد و محصول ، فرمولاسيون دقيق ، كنترل كيفيت مطابق استاندارد كشور مقصد صادرات ، بسته بندي صحيح و ..... مي باشد .  

طبيعي بودن مواد اوليه : يكي از مباحث مهم در بازارهاي جهاني بخصوص كشورهاي پيشرفته ، عدم استفاده از مواد ژنريك در كشاورزي مي باشد كه البته اين موضوع در مورد كشور ما وجود ندارد ولي در هر صورت طبيعي بودن سبزي مورد استفاده توليد ، يكي از موارد مزيت دار در بازار جهاني محسوب مي گردد كه محصولات كشور ما از اين مزيت برخوردار است .  


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی کمپوت و مربا کیوی


محصولات مورد مطالعه طرح حاضر ، هر چند در كليه خانوارها و اقشار مختلف جامعه بعنـوان مـاده غذائي مصرفي داراي كاربرد است ، ولي از نگـاه كـلان مـي تـوان گفـت كـه ايـن محـصولات اهميـت استراتژيك خاصي در داخل كشور و بازارهاي جهاني ندارند و تنها از نگاه يك محصول مصرفي مي تـوان اين محصولات را مورد مطالعه و بررسي قرار داد .  


فرایند اجرای این طرح توجیهی کمپوت و مربا کیوی

کمپوت کیوی

شستشو و تميز كردن ميوه : در ابتداي ورود ميوه به خط توليد لازم است آلودگي هاي سطحي آن كاملاً حذف شوند . بـراي ايـن كـار ميوه را در حوضچه هاي مخصوص در آب خالص غوطه ور مي نمايند . حوضچه هـا داراي شـيب و دريچـه تخليه هستند و در پاره اي از كارخانه ها هواي فشرده از پايين جريـان دارد تـا موجـب تـسريع در تميـز كردن ميوه بشود .

درجه بندي : درجه بندي براساس اندازه موجب مي شود كه كار ماشين هاي پوست گيري و برش دهنده آسان تر شده و همچنين قطعات يكنواخت تري حاصل مي شود ، در شستشو ميوه را به چهار اندازه تقسيم مـي كننـد . يكـي اندازه هاي كوچكتر از استاندارد كه از خط خارج شده و براي مربا به كار مي رونـد و سـه قـسمت ديگـر جداگانه به ماشينهاي پوستگير مناسب منتقل مي شوند .

پوست گيري : براي پوست گيري كيوي مي توان از پوست گيري هاي مكانيكي استفاده كرد . پوست گيري با دست و با سود هم عملي است كه در اين حالت با استفاده از محلول 4% سود گرم به راحتي پوست ميوه حذف مي شـود ولي در اينجا با توجه بر اينكه هدف معرفـي طـرح بـا حـداقل ظرفيـت اقتـصادي ممكـن اسـت ، روش پوست گيري با ماشين مكانيكي توصيه شده است .

بلانچينگ : در بافت ميوه كيوي ، مقدار زيادي هوا وجود دارد كه بايستي آن را با آب خالص جايگزين كرد و د ر غير اين صورت طي فرايند حرارتي به بافت ميوه آسيب مي رساند . براي ايـن منظـور در حـالي كـه قطعـات كيوي در آب نسبتاً داغ غوطه ور مي باشند آنها را تحت خلاء قرار مي دهند . در اين حالت بلافاصله پس از خروج هوا از بافت جاي آن را آب مي گيرد و حفره هاي خالي در بافت باقي نمي ماند .

پركردن در قوطي : معمولاً بلافاصله پس از بلاچينگ و زماني كه ميوه هنوز داغ است آن را وارد قوطي مي نمايند . قوطي ها از نوع فلزي لاك دار بوده و داراي گنجايش 500 گـرم و مخـصوص كمپـوت هـا توليـد و قابـل دسترسـي مي باشند . پس از پر كردن قوطي با قطعات جامد ميوه ، شر بت نيز به آن اضافه مي شـود كـه لازم اسـت شربت هم داغ باشد و دماي محتوي قوطي قبل از درب بندي 75 تا 83 درجه سانتيگراد باشد .

اگزاستينگ و درب بندي : در حريان پر كردن ميوه و شربت عموماً مقداري هوا وارد قوطي ها شده و با شـربت مخلـوط مـي گـردد . همچنين معمولاً پر كردن قوط ي تا حدود 90 درصد گنجايش آن صورت گرفته و ده درصد فضاي بالاي قوطي خالي مي ماند . لذا قبل از درب بندي قوطي ها لازم است هواي آن به طور كامـل گرفتـه شـده و از قوطي خارج گردد . حضور هوا در قوطي ها سبب فساد محتويات آن مي گـردد كـه بـدين ترتيـب خـارج سازي آن اجتناب ناپذير است .

فرايند اگزاستينگ ( خارج سازي هواي محتوي قوطي ها ) به وسيله بخار داغ و به مـدت 5-10 دقيقـه در حرارت حدود 80 درجه سانتيگراد انجام مي گيرد . در اين عمل قوطي به صورت در باز تحـت حـرارت بخار قرار گرفته و علاوه بر خارج شدن هوا ، قسمت خالي بالاي قـوطي هـا نيـز بـه وسـيله بخـار شـربت كمپوت و همچنين از طريق انبساط محتويات قوطي پر مي گردد .

عمليات درب بندي در همان شرايط اگزاست صورت مي گيرد . لذا پس از سرد شدن قـوطي هـا نـه تنهـا هيچگونه هوايي در داخل آن محبوس نمي ماند ، بلكه با ميعان بخار روي سطح شربت و همچنين انقبـاض محتويات قوطي ، فضاي خالي سطح قوطي نيز ايجاد شده و به صورت تحت خلاء باقي ميماند .

لازم به ذكر است كه عمليات درب بندي به وسيله ماشين هاي مخصوص آن صورت ميگيرد .

فرايند حرارتي : دركليه مواد غذايي بسته بندي شده ، به منظور حذف و يا عقيم سازي فعاليت ميكروارگانيسم هـاي داخـل غذا ، لازم است در انتهاي فرايند بسته بندي تحت فرايند حرارتي مناسب قـرار گيرنـد . مكـانيزم فرآیند حرارتي گرم كردن و سرد نمودن متوالي ماده غذايي است به طوري كـه در فرايند گـرم كـردن مـاده غذايي تا دماي حدود 90 درجه سانتي گراد حرارت داده شده و سپس بلافاصله خنـك مـي گـردد . ايـن عمل سبب متلاشي شدن كليه ميكروارگانيسم هاي عامل فـساد محتـوي غـذا شـده و بدينوسـيله عمـل استريل غذا صورت ميگيرد . در مورد كمپوت كيوي كه در قوطي هاي فلزي بسته بندي شده اند ، فرآیند حرارتـي مـي توانـد از طريـق غوطه ور سازي قوطي ها در آب گرم يا حركت در تونل آب جوش و يا تونل بخار صورت گيـرد . مـدت زمان انجام عمل به نحوي تعيين مي گردد كه مركز سرد قوطي بـه دمـاي 88 درجـه سـانتيگراد برسـد .

معمولاً زماني حدود 20 دقيقه براي اين كار كافي خواهد بود .

سرد كردن قوطی ها : سرد كردن قوطي ها كه جهت تكميل فرايند استريلزاسيون غذا صورت مي گيرد ، بلافاصله پس از فرآیند حرارتي و براي جلوگيري از تغيير رنگ ، پخته شدن و متلاشي شدن بافت محصول ، انجام مي گيرد .

بسته بندي شرينگ : قوطي هاي توليد شده كمپوت كيوي ، در پايان فرآيند به صورت شرينگ بسته بندي مي گردند . بسته بنـدي شرينگ علاوه بر ارائه ظاهر زيبا به محصول ، داراي هزينه هاي پايين تري نيـز نـسبت بـه كـارتن كـردن دارد . شيوه عمل شرينگ بدين صورت است كه معمولاً تعداد 12 عدد قوطي به صورت 4×3 روي يـك سيني مقوايي چيده شده و سپس به داخل دستگاه شرينگ منتقل مـي گـردد . در ايـن دسـتگاه پلاسـتيك بي رنگ روي قوطي ها كشيده شده و به وسيله دميدن هواي گرم ، پلاستيك جمع شـده و قـوطي هـا را بـه صورت تحت فشار نگه مي دارد .

مربای کیوی

شستشو و تميز كردن ، درجه بندي ، پوست گيري ، بلانچينگ : اين فعاليت ها همانند مطالب ذكر شده در مورد كمپوت كيوي خواهد بود .

چرخ كردن يا برشگيري به قطعات ورقه اي : اندازه ميوه در مرباي كيوي معمولاً به دو صورت انتخاب مي شود . در شيوه اول ميوه به صورت عرضي به قطعات كوچك برش داده شده و در نهايت ورقه هاي نازك كيوي كه بـه شـكل دايـره مـي باشـد تهيـه مي شود . در روش دوم كيوي چرخ شده و به قطعات ريزتر تبديل مي گردد . شكل عرضه مرباي كيوي به بازار بر اساس تقاضاي آن محصول است كه مي تواند به هر دو صورت ذكر شده انجام گيرد .

پر كردن در شيشه : ميوه خرد شده كيوي به قوطي هاي شيشه اي 330 و 750 گرمي پر شده و به قسمت هـاي ديگـر فرآیند ارسال مي گردد .

افزودن شربت و ديگر افزودنيها به قطعات كيوي درون شيشه : در كليه مرباها شربت كه شامل شكر و آب همان ميوه است، به ميوه پايه اضافه مي گردد . همچنين به منظور افزايش ويسكوزيته شربت و در نتيجه مربا، درصدي نيز پكتين به آن اضافه مي شـود . مواد نگهدارنده نيز از ديگر مواد افزودني به مرباها مي باشد . از اينرو كليه اين افزودنيهـا مطـابق فرمـول ساخت مربا تهيه و تركيب و به داخل شيشه محتوي قطعات ميوه كيوي ريخته شده و سطح آن تا سـطح استاندارد رسانده مي شود .

پخت و اگزاستينگ : مربا ميوه كاملاً پخته است . از اينرو قطعات كيوي به همراه شـربت و افزودنـي لازم اسـت پختـه شـوند . عمليات پخت در داخل شيشه و به وسيله حرارت غيرمستقيم بخار آب صورت مـي گيـرد . پختـه شـدن قطعات ميوه به طور مستقيم سبب اگزاست شدن آن نيز مي گردد .

فرآيند حرارتي ، سرد كردن شيشه ها ، بسته بندي شرينگ : اين فعاليت ها نيز همانند موارد ذكر شده در مورد كمپوت مي باشد.


ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی کمپوت و مربا کیوی

تانك اختلاط مواد مربا  

كانواير سورت اوليه كيوي

ماشين پركن قوطي  

تانك هاي شستشوي ميوه

ماشين درب بند قوطي فلزي

ماشين پوست گيري كيوي

كانواير انتقال قوطي ها به اتو كلاو  

ماشين برش و آماده سازي كيوي

اتو كلاو استرليزاسيون با استفاده از آب داغ

ماشين بلانچ در دماي 85–80 درجه

دستگاه ليبل زن قوطي

تانك تهيه شربت كمپوت

دستگاه شرينگ پك

تانك تهيه شربت مربا

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید کمپوت و مربا کیوی


Go to top

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران محفوظ می باشد :: 1389-1388 :: طراحی و اجرا با کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران

Free Page Rank Tool