طرح توجیهی تولید آبمیوه | آب انگور و آناناس سال 1400 + pdf + word

Pineapple juice

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید و بسته بندی انواع آبمیوه شامل آب انگور و آناناس سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید و بسته بندی انواع آبمیوه شامل آب انگور و آناناس را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

آب میوه ها از نظر اجرا یا عدم اجرای فرآیند شفاف سازی به دو نوع زلال ( شفاف شده ) ، كدر ( پالپ شده ) و از نظر میزان میوه طبیعی محتوی ( آب میوه و یا پالپ ) به سه گروه آب میوه ، نكتار میوه و شربت میوه تقسیم می گردد . آب میوه به طور مستقیم برای نوشیدن مورد مصرف قرار می گیرد .


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید آبمیوه | آب انگور و آناناس


آب میوه ها از نظر اجرا یا عدم اجرای فرآیند شفاف سازی به دو نوع زلال ( شفاف شده ) ، كدر ( پالپ شده ) و از نظر میزان میوه طبیعی محتوی ( آب میوه و یا پالپ ) به سه گروه آب میوه ، نكتار میوه و شربت میوه تقسیم می گردد.

میزان میوه طبیعی محتوی در گروه آب میوه ها 100% در گروه نكتار بسته به نوع میوه بین 25% تا 50% و در گروه شربت میوه بین 6% تا 30% متغیر می باشد .

فاكتورهایی كه برای طبقه بندی و تعریف بكارگرفته می شود ؛ متفاوت بوده و این تفاوت تا به امروز به وضوح مشخص نشده است . بدین سبب به نوشابه های شفاف ، آب میوه و به نوشابه های كدر ، نكتار گفته می شود . مشخص است كه بعضی از میوه ها مانند سیب ، انگور و آلبالو ، بسته به ویژگی طبیعی میوه و عادات مصرف به صورت شفاف و بعضی دیگر مانند هلو ، زرد آلو و پرتقال به صورت كدر مورد فرآیند قرار می گیرند .

علیرغم كدر بودن ، از پرتقال آب میوه ، نكتار و شربت میوه نیز تهیه می شود . به صرف كدر بودن ، اطلاق كلمه نكتار در مورد تمامی آنها صحیح نبوده و سبب اشتباه می گردد . همچنین با وجود شفاف بودن از آلبالو ، علاوه بر آب میوه ، نكتار و شربت میوه نیز تهیه می شود . بنابراین اطلاق كلمه آب میوه به صرف شفاف بودن آنها در مورد تمامی شان درست نیست .

تفاوت بین آب میوه های شفاف و نوشابه های حاصل از آن با سایر نوشابه ها ، اجرای عمل پرس كردن و فرآیند شفاف سازی می باشد . پس از عمل شفاف سازی ، آب میوه معمولا ًتغلیظ می گردد . هنگام رقیق كردن كنسانتره با توجه به میزان آب اضافه شده ، آب میوه ، نكتار و یا شربت بدست می آید . در مورد نكتار و شربت میوه اكثراً شكر و اسید نیز اضافه می گردد .

آب میوه به طور مستقیم برای نوشیدن مورد مصرف قرار می گیرد .


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید آبمیوه | آب انگور و آناناس


Juice 14

از آنجایی كه هر محصولی برای حضور در بازار باید از یكسری استاندارد ها و قواعد پیروی كند ؛ لذا آب میوه نیز دارای خصوصیات و استانداردهایی می باشد ، كه با بررسی های انجام شده در سایت موسسه استاندارد در مورد استانداردهای مربوط به آب میوه اطلاعات ذیل به دست آمد :

• استاندارد ملی ایران به شماره 117 كه مربوط به ویژگی های لیمو ترش می باشد .
• استاندارد ملی ایران به شماره 365 كه مربوط به ویژگی های آب سیب می باشد .
• استاندارد ملی ایران به شماره 507 كه مربوط به ویژگی های آب پرتقال می باشد .
• استاندارد ملی ایران به شماره 1112 كه مربوط به ویژگی ها و روش های آزمون گوجه فرنگی می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 1634 كه مربوط به ویژگی های آب انگور می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 2614 كه مربوط به ویژگی های آب گریپ فروت طبیعی می باشد .
• استاندارد ملی ایران به شماره 2615 كه مربوط به آب انگور تغلیظ شده (كنسانتره) می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 2616 كه مربوط به ویژگی های آب انار می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 2685 كه مربوط به روشهای آزمون آب میوه جات می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 2687 كه مربوط به ویژگی های آب سیب تغلیظ شده می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 2735 كه مربوط به ویژگی ها و روش های آزمون شربت پرتقال می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 2736 كه مربوط به ویژگی ها و روش های آزمون شربت لیمو می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 2926 كه مربوط به ویژگی های قوطیهای فلزی بسته بندی آب میوه می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 3032 كه مربوط به ویژگی های آب آلبالو می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 3191 كه مربوط به كیسه های پلاستیكی بسته بندی آب میوه می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 3414 كه مربوط به ویژگی ها و روش های آزمون آب میوه و فرآورده های آن می باشد .
• استاندارد ملی ایران به شماره 3687 كه مربوط به ویژگی های آب میوه مخلوط می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 4083 كه مربوط به ویژگی ها و روش های آزمون پرتقال تغلیظ شده ( كنسانتره ) می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 4308 كه مربوط به روش های اندازه گیری دی اكسید گوگرد در آب میوه و سبزی ها می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 4656 كه مربوط به كاربرد آنزیم های خوراكی مجاز در آب میوه و كنسانتره می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 5181 كه مربوط به اندازه گیری اسیدهای لاكتیك، L - و D –در آب میوه می باشد.
•استاندارد ملی ایران به شماره 5514 كه مربوط به ویژگی ها و روش های آزمون آب گلابی می باشد.
•استاندارد ملی ایران به شماره 5528 كه مربوط به ویژگی ها و روش های آزمون آب آلبالو تغلیظ شده ( كنسانتره ) می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 5638 كه مربوط به اندازه گیری اسید مالیك در آب میوه و سبزی می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 5641 كه مربوط به اندازه گیری اسید مالیك در آب میوه و فرآورده های آن می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 5662 كه مربوط به ویژگی ها ، نمونه برداری و روش های آزمون آب انار می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 6169 كه مربوط به اندازه گیری اسید لاكتیك در آب میوه و فرآورده های آن می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 6268 كه مربوط به ویژگی ها و روش های آزمون آب میوه گریپ فروت تغلیظ شده می باشد.
• استاندارد ملی ایران به شماره 7950 كه مربوط به ویژگی ها و روش های آزمون آب نارنگی تغلیظ شده ( ستبر ) می باشد.


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید آبمیوه | آب انگور و آناناس


آمریكا بزرگترین مصرف كننده آب میوه در جهان است و كشورهای سوئیس و آلمان در رتبه های بعدی قرار دارند. آمریكا خود بزرگترین تولید كننده آب میوه نیز می باشد و كشورهای چین و آلمان نیز جزو تولید كنندگان عمده این محصول می باشند . در مورد مصرف این كالا باید گفت تمامی كشورها با توجه به میزان جمعیت خود به عنوان مصرف كنندگان بالقوه این محصول به شمار می روند .

البته آب میوه های ایرانی با توجه به شرایط صادرات و هزینه های حمل و نقل عمدتاً به كشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همسایه های كشورمان صادر می شوند . كشورهای مختلفی با توجه به میزان تولیدات كشاورزی و میوه جات در تولید انواع آب میوه فعالیت دارند و از جمله بزرگترین تولید كنندگان و در عین حال مصرف كنندگان این محصولات كشور آمریكاست .


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید آبمیوه | آب انگور و آناناس


مطابق بخشنامه شماره 84/2/19869 مورخ 23/12/84 وزرات بازرگانی در خصوص ابلاغ فهرست اصلاح شده كالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری واردات ، واردكنندگان كالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ملزم به رعایت قوانین مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را مراعات ننمایند ؛ علاوه بر آن كه خود به عنوان مصرف كننده در جامعه از آن زیان خواهند دید ؛ بلكه براساس مواد 14، 12، 11، 9 قانون اصلاح قوانین مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت .

گمرك ایران در ارتباط با فرآورده هائی كه اجرای استاندارد آنها اجباری اعلام گردیده - برطبق قانون آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات - از ورود كالاهای فاقد گواهینامه انطباق از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران جلوگیری به عمل می آورد . انواع آب میوه ، نكتار و كنسانتره مشمول این بخشنامه می شود .

مطابق بخشنامه شماره 1156/86/ك/ف مورخ 14/05/86 وزرات بازرگانی در خصوص اعلام قیمت پایه صادراتی انواع آب میوه ، مطابق جلسه 5/8/86 كمیته دائمی قیمت گذاری كالاهای صادراتی ، قیمت پایه صادراتی انواع آب میوه در قوطی های فلزی تا 240 میلی لیتر با درب ایزی اپن از قرار هر بطری 24/0 تعیین گردید .

همچنین مطابق جدول ضریب حمایت از كالاهای صادراتی برای توسعه و نفوذ در بازارهای هدف سال 86 ضریب حمایت از آبمیوه و كنسانتره معادل 3 درصد تعیین شده است . همچنین باید مد نظر داشت كه آب میوه جزو محصولات غذایی می باشد كه دارای استانداردهای سخت خوراكی در اروپا و آمریكا می باشد .


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید آبمیوه | آب انگور و آناناس


امروزه آب میوه ها به عنوان یكی از پر مصرف ترین نوشیدنی ها در تمام جهان مورد استفاده قرار می گیرند . بدلیل همین كاربرد وسیع ، می توان به آن به عنوان یك محصول استراتژیك نگاه كرد . لذا رسیدن به خودكفایی در تولید این محصول با تكیه بر توانایی های كشور در رشد و پرورش انواع میوه جات باید مورد توجه قرار گیرد .


فرایند تولید آبمیوه | آب انگور و آناناس

Juice 12

برای تولید آب میوه ، نكتار و شربت میوه ، ابتدا میوه را به كنسانتره تبدیل كرده و سپس از كنسانتره محصولات مورد نظر را بدست می آورند . علت تبدیل آب میوه به كنسانتره و مجدداً تبدیل آن به آب میوه هایی كه در دسترس مصرف كننده قرار می گیرد ؛ سهولت نگهداری كنسانتره بدلیل حجم كمتر نسبت به آب میوه می باشد.

در طرح حاضر ، واحد تولیدی كنسانتره میوه و قوطی را از طریق برون سپاریF1 بسته بندی انواع بسته بندی از لحاظ جنس بسته ها عبارتند از : ظروف شیشه ای ، ظروف فلزی ( قوطی آلومینیومی و آهنی ) ، ظروف كارتنی ( تتراپك ) ، كیسه های آلومینیومی مجوف ( دوی پك و چییر پك ) ، بطری پلاستیكی ( Pet )

در كشورما بیشترین سهم بازار مربوط به بسته بندی های آلومینیومی قابل انعطاف یا دو پك است ، كه در حجم های تك نفره در بازار با نام های تجاری كارخانه های متعدد موجود است ، كه در سال های اخیر حضور محصولات جایگزین با بسته بندی قوطی روبه رشد است . ظروف تتراپك بیشترین سهم بازار جهانی را به خود اختصاص داده اند .

به تازگی استفاده از ظروف تتراپك در دار با اشكال متنوع برای بسته بندی و عرضه انواع آب میوه ، رشد چشم گیری داشته اند . یكی از ویژگی های عمده این نوع بسته بندی ، انعطاف پذیری آن به شكل دلخواه تولید كننده است . فرآیند تولید این محصولات به گونه ای است ، كه نیازی به پركردن آب میوه به صورت داغ و استفاده از بسته بندی های مقاوم به حرارت نیست .

این موضوع به حفظ ارزش غذایی و ماندگاری مناسب انواع آب میوه منجر می شود. امروزه بیشتر محصولات غذایی به صورت كنسرو شده و در قوطی عرضه می شود . سهولت استفاده و ماندگاری زیاد ، از عوامل مهم در استفاده از قوطی است ؛ به طوری كه در كشورهای صنعتی دنیا مصرف انواع خوراكی ها و نوشیدنی ها در بسته بندی قوطی رایج است . قابلیت بازیافت قوطی نیز از مهم ترین ویژگی های قوطی های فلزی است .


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید آبمیوه | آب انگور و آناناس

Juice 15

• ژنراتور بخار
• آماده سازی میوه
• پاستوریزاسیون و بسته بندی
• كنترل كیفیت و آزمایشگاه

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید آبمیوه | آب انگور و آب آناناس

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.