طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار سال 1400

Drip irrigation equipment

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار سال 1402 با نرم افزار کامفار به صورت فایل word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

آبیاری قطره ای یکی از روش های آبیاری است ، که با استفاده از تجهیزات خاص خود ، آب را توسط آب پاش ها به صورت قطرات ریز باران در آورده و در سطح زمین پخش می نمایند و رطوبت مورد نیاز گیاه تامین می شود .


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار


انواع روش های آبیاری بارانی ، یکی از روش های آبیاری است که آب را توسط آب پاش ها به صورت قطرات ریز باران در آورده و در سطح زمین پخش می نمایند و رطوبت مورد نیاز گیاه تامین می شود .

روش های آبیاری بارانی بر اساس نوع حرکت بال آبیاری به چهار دسته تقسیم می شوند : سیستم های آبیاری بارانی ثابت ، سیستم های بارانی نیمه ثابت ، آبیاری بارانی با جابجایی متناوب ، آبیاری بارانی با جابجایی مداوم .

آبیاری بارانی ثابت در این روش ، به تعداد کافی بال آبیاری و آبپاش وجود دارد ، به طوری که احتیاجی به جابجایی بال های آبیاری و آبپاش ها در طول فصل زراعی نمی باشد . در سیستم های ثابت ممکن است ، بال های آبیاری به صورت ثابت در زیر زمین کار گذاشته شود ، یا این بال ها در ابتدای فصل رشد روی زمین چیده شود و در انتهای فصل رشد جمع شوند .

آبیاری بارانی نیمه ثابت در این روش ، بال های آبیاری زیر زمین قرار می گیرند و پس از هر آبیاری فقط آبپاش ها بر روی بال آبیاری جابجا می شوند . این کار توسط شیرهای خودکاری که روی بال های آبیاری نصب شده ، صورت می گیرد.

آبیاری بارانی با جابجایی متناوب در این روش ، بال آبیاری در حالی که آب پاش ها روی بال آبیاری ثابت می باشند ، پس از انجام هر آبیاری جابجا شده و به محل اسقرار بعدی منتقل می شوند .

پس از هر آبیاری ، بال آبیاری از لوله اصلی جدا شده و به محل بعدی منتقل می شود . براساس روش انتقال بال آبیاری ، سیستم های آبیاری بارانی با جابجایی متناوب به سه دسته تقسیم می شوند .

سیستم آبیاری بارانی :

جابجایی با دست در این روش ، لوله های اصلی در طول فصل آبیاری ثابت بوده ، ولی بال های آبیاری پس از هر آبیاری ، به همراه آب پاش های نصب شده روی آن ها توسط دست جابجا می شوند .

سیستم آبیاری بارانی قطره ای کوچک :

در این روش ، بال آبیاری شامل لوله هایی است که به دور قرقرهای پیچیده شده و در فواصل معینی روی لوله اصلی نصب می شود . در انتهای هر یک از لوله ها ، آب پاش ها توسط ارابه کوچک وصل شده اند ، این آب پاش ها در ابتدای آبیاری به انتهای زمین کشیده می شوند ، به طوری که در این زمان قرقره کاملا باز شده است .

آبیاری بارانی آبفشان غلتان :

این نوع سیستم شبیه سیستم آبیاری بارانی جابجایی با دست است ، با این تفاوت که مجموعه یک بال آبیاری روی چرخ های فلزی سوار شده و کل این مجموعه دارای یک موتور بنزینی است .

سیستم آبیاری بارانی با جابجایی مداوم :

در این روش بال آبیاری در موقع عمل آبیاری ، دارای یک حرکت مداوم و پیوسته است . این سیستم آبیاری شامل سه دسته سیستم آبیاری بارانی آبفشان دوار ، آبفشان خطی و آبفشان قرقره ای است .

سیستم آبیاری بارانی آبفشان دوار :

در این روش ، بال آبیاری شامل یک سازه بزرگ فلزی است ، که توسط برجک هایی در ارتفاع بلندتر از گیاه قرار گرفته و حول نقطه مرکزی ، که در همان نقطه اتصال بال به لوله اصلی است دوران می کند . با توجه به نوع حرکت دورانی بال آبیاری ، آبیاری مزارع به صورت دایرهای شکل صورت می گیرد .

سیستم آبیاری بارانی آبفشان خطی ، از لحاظ شکل ظاهری شبیه سیستم آبیاری بارانی آبفشان دوار است ، با این تفاوت که در این روش ، خط لوله اصلی در کنار زمین قرار گرفته و بال آبیاری در کنار آن حرکت رفت و برگشتی دارد .

سیستم آبیاری بارانی آبفشان قرقره ای :

در این روش بال آبیاری شامل یک لوله است ، که از یک طرف به دور یک قرقره بزرگ پیچیده شده و از طرف دیگر به ارابه بزرگی ، که آبپاش روی آن قرار گرفته متصل می شود . برای شروع آبیاری ، معمولا قرقره و ارابه را به کنار زمین و جایی که شیر آب از لوله اصلی وجود دارد ، منتقل کرده و پس از اتصال قرقره به شیر آب ، ارابه را توسط تراکتور کشیده و به انتهای زمین انتقال می دهند .8995


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار


 • ایالات متحده
 • چین
 • هلند
 • هند
 • استرالیا
 • روسیه

شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار :

هیچ محدودیتی جهت صادرات محصول وجود ندارد .

استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار

استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با محصولات مورد بررسی در طرح حاضر عبارتند از : 8990-8991-8992-8993-8994-

اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار

با توجه به اینکه کشاورزی در جهان استراتژیک می باشد ، بالطبع آبیاری که اساسی ترین رکن کشاورزی می باشد ، بنابراین محصول جزء کالاهای استراتژیک می باشد .


فرایند اجرای طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار

جمع اوری اطلاعات درمورد خود مزرعه و منابع آب موجود بعنوان اولین قدم در طراحی سیستم های آبیاری بارانی به حساب می آید .

این اطلاعات شامل نقشه توپوگرافی مزرعه ،محل منبع آب ، مقدار و کیفیت آب موجود ، نوع گیاه و پارامترهائی ازخاک مزرعه مزرعه می باشند .

همچنین پارامترهایی از قبیل مقدار تبخیر و تعرق و بخصوص مقدار ماکزیمم آن در طول فصل زراعی ، سرعت نفوذآب درخاک ، قدرت نگهداری رطوبت درخاک و نیاز آب آبیاری باید اندازه گیری یا محاسبه شود و اطلاعاتی که به این ترتیب بدست می آید اساس کار طراحی سیستم آبیاری بارانی راتشکیل می دهد .

چنانچه اندازه گیری و یا محاسبه آنهادقیق نباشد طرح بدون اشکال نبوده و سیستم آبیاری بعد از برپایی درمزرعه اهداف آبیاری را برآورده نخواهد کرد .

اشکالات حاصل ازاین عدم دقت ممکن است بصورت عدم کفایت آبیاری ویابرعکس آبیاری بیش ازاندازه مزرعه ظاهرگردد .

علاوه برتأثیر در امر آبیاری ، معمولاً عدم دقت درجمع آوری و محاسبه داده ها باعث گرانی سیستم آبیاری نیز می گردد.

در طراحی سیستم های آبیاری بارانی ابتدا آرایش لوله ها یعنی طرز قرار گرفتن لوله های اصلی و جانبی بر روی زمین و موقعیت آن نسبت بهم مشخص میشود .

پس از آن بترتیب فاصله لوله های جانبی ، مشخصات آبپاش ها، اندازه و تعداد لوله های جانبی ،قطر لوله اصلی و نیمه اصلی و بالاخره مشخصات پمپ و موتور مورد نیاز تعیین می گردد.

تهیه لیستی از منابع موجود که شامل اطلاعاتی در زمینه خاک ، توپو گرافی زمین ، منبع آب ، منابع انرژی ونوع گیاه می باشد.

 • تعیین مقدارآب آبیاری با استفاده از اطلاعات وآمار هوا شناسی وروابط آب و خاک وگیاه .
 • محاسبه مقدار تبخیرو تعرق و تعیین ماکزیمم مقدار آن
 • محاسبه فاصله زمانی بین دو آبیاری در دوره ای که مقدار تبخیروتعرق ماکزیمم است.
 • محاسبه حد اکثر دبی لازم (ظرفیت سیستم ).
 • محاسبه سرعت پخش آب از آبپاش ها و مقایسه آن با سرعت نفوذ آب در خاک.
 • تعیین آرایش لوله ها و انتخاب بهترین آرایش ممکن با درنظر گرفتن شکل وتوپوگرافی زمین.
 • تعیین نوع آبپاش ها.
 • تعیین فاصله ،دبی و قطردهانه آبپاش ها و محاسبه فشار لازم در موقع خروج آب از آبپاش.
 • محاسبه تعداد کل آبپاش ها و همچنین تعداد آبپاش هائی که همزمان کار می کنند.
 • محاسبه فشار لازم در ابتدای توپوگرافی زمین
 • تعیین طول و قطر لوله اصلی.
 • بررسی اقتصادی لوله ها با در نظر گرفتن مقدار انرژی لازم ( برق یا مواد سوختنی ) و هزینه اولیه سیستم آبیاری
ماشین آلات مورد نیاز در طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار
 • لوله گالوانیزه 8 و 6 اینچی
 • نبشی گالوانیزه 6 و 3 نمره
 • میلگرد
 • مواد گالوانیزه برای ابیاری مواد
 • الکترود جوشکاری
 • اتصالات مهره و پیچ
 • کابل برق
 • ورق گالوانیزه
 • الکتروموتور
 • گیربکسپ
 • چرخ
 • کنترل اصلی
 • کنترل مسیر

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.