جستجو در مجموعه ها
جستجو در تماس ها
جستجو در محتوا
جستجو در خبرخوان ها
جستجو در وب لینک ها
امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

Drip irrigation equipment

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

آبیاری قطره ای یکی از روش های آبیاری است ، که با استفاده از تجهیزات خاص خود ، آب را توسط آب پاش ها به صورت قطرات ریز باران در آورده و در سطح زمین پخش می نمایند و رطوبت مورد نیاز گیاه تامین می شود .


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار


انواع روش های آبیاری بارانی ، یکی از روش های آبیاری است که آب را توسط آب پاش ها به صورت قطرات ریز باران در آورده و در سطح زمین پخش می نمایند و رطوبت مورد نیاز گیاه تامین می شود .

روش های آبیاری بارانی بر اساس نوع حرکت بال آبیاری به چهار دسته تقسیم می شوند : سیستم های آبیاری بارانی ثابت ، سیستم های بارانی نیمه ثابت ، آبیاری بارانی با جابجایی متناوب ، آبیاری بارانی با جابجایی مداوم .

آبیاری بارانی ثابت در این روش ، به تعداد کافی بال آبیاری و آبپاش وجود دارد ، به طوری که احتیاجی به جابجایی بال های آبیاری و آبپاش ها در طول فصل زراعی نمی باشد . در سیستم های ثابت ممکن است ، بال های آبیاری به صورت ثابت در زیر زمین کار گذاشته شود ، یا این بال ها در ابتدای فصل رشد روی زمین چیده شود و در انتهای فصل رشد جمع شوند .

آبیاری بارانی نیمه ثابت در این روش ، بال های آبیاری زیر زمین قرار می گیرند و پس از هر آبیاری فقط آبپاش ها بر روی بال آبیاری جابجا می شوند . این کار توسط شیرهای خودکاری که روی بال های آبیاری نصب شده ، صورت می گیرد.

آبیاری بارانی با جابجایی متناوب در این روش ، بال آبیاری در حالی که آب پاش ها روی بال آبیاری ثابت می باشند ، پس از انجام هر آبیاری جابجا شده و به محل اسقرار بعدی منتقل می شوند .

پس از هر آبیاری ، بال آبیاری از لوله اصلی جدا شده و به محل بعدی منتقل می شود . براساس روش انتقال بال آبیاری ، سیستم های آبیاری بارانی با جابجایی متناوب به سه دسته تقسیم می شوند .

سیستم آبیاری بارانی :

جابجایی با دست در این روش ، لوله های اصلی در طول فصل آبیاری ثابت بوده ، ولی بال های آبیاری پس از هر آبیاری ، به همراه آب پاش های نصب شده روی آن ها توسط دست جابجا می شوند .

سیستم آبیاری بارانی قطره ای کوچک :

در این روش ، بال آبیاری شامل لوله هایی است که به دور قرقرهای پیچیده شده و در فواصل معینی روی لوله اصلی نصب می شود . در انتهای هر یک از لوله ها ، آب پاش ها توسط ارابه کوچک وصل شده اند ، این آب پاش ها در ابتدای آبیاری به انتهای زمین کشیده می شوند ، به طوری که در این زمان قرقره کاملا باز شده است .

آبیاری بارانی آبفشان غلتان :

این نوع سیستم شبیه سیستم آبیاری بارانی جابجایی با دست است ، با این تفاوت که مجموعه یک بال آبیاری روی چرخ های فلزی سوار شده و کل این مجموعه دارای یک موتور بنزینی است .

سیستم آبیاری بارانی با جابجایی مداوم :

در این روش بال آبیاری در موقع عمل آبیاری ، دارای یک حرکت مداوم و پیوسته است . این سیستم آبیاری شامل سه دسته سیستم آبیاری بارانی آبفشان دوار ، آبفشان خطی و آبفشان قرقره ای است .

سیستم آبیاری بارانی آبفشان دوار :

در این روش ، بال آبیاری شامل یک سازه بزرگ فلزی است ، که توسط برجک هایی در ارتفاع بلندتر از گیاه قرار گرفته و حول نقطه مرکزی ، که در همان نقطه اتصال بال به لوله اصلی است دوران می کند . با توجه به نوع حرکت دورانی بال آبیاری ، آبیاری مزارع به صورت دایرهای شکل صورت می گیرد .

سیستم آبیاری بارانی آبفشان خطی ، از لحاظ شکل ظاهری شبیه سیستم آبیاری بارانی آبفشان دوار است ، با این تفاوت که در این روش ، خط لوله اصلی در کنار زمین قرار گرفته و بال آبیاری در کنار آن حرکت رفت و برگشتی دارد .

سیستم آبیاری بارانی آبفشان قرقره ای :

در این روش بال آبیاری شامل یک لوله است ، که از یک طرف به دور یک قرقره بزرگ پیچیده شده و از طرف دیگر به ارابه بزرگی ، که آبپاش روی آن قرار گرفته متصل می شود . برای شروع آبیاری ، معمولا قرقره و ارابه را به کنار زمین و جایی که شیر آب از لوله اصلی وجود دارد ، منتقل کرده و پس از اتصال قرقره به شیر آب ، ارابه را توسط تراکتور کشیده و به انتهای زمین انتقال می دهند .


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار


استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط با محصولات مورد بررسی در طرح حاضر عبارتند از : 8990-8991-8992-8993-8994-8995


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار


• ایالات متحده
• چین
• هلند
• هند
• استرالیا
• روسیه

شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار :

هیچ محدودیتی جهت صادرات محصول وجود ندارد .


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار


با توجه به اینکه کشاورزی در جهان استراتژیک می باشد ، بالطبع آبیاری که اساسی ترین رکن کشاورزی می باشد ، بنابراین محصول جزء کالاهای استراتژیک می باشد .


فرایند اجرای این طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار

جمع اوری اطلاعات درمورد خودمزرعه ومنابع آب موجودبعنوان اولین قدم در طراحی سیستم های آبیاری بارانی به حساب می آید . این اطلاعات شامل نقشه توپوگرافی مزرعه ،محل منبع آب ، مقداروکیفیت آب موجود،نوع گیاه وپارامترهائی ازخاك مزرعه مزرعه می باشند .

همچنین پارامترهائی ازقبیل مقدار تبخیر وتعرق وبخصوص مقدارماکزیمم آن درطول فصل زراعی ، سرعت نفوذآب درخاك ،قدرت نگهداری رطوبت درخاك ونیازآب آبیاری بایداندازه گیری یامحاسبه شودواطلاعاتی که به این ترتیب بدست می آیداساس کارطراحی سیستم آبیاری بارانی راتشکیل می دهد .

چنانچه اندازه گیری و یا محاسبه آنهادقیق نباشد طرح بدون اشکال نبوده وسیستم آبیاری بعدازبرپایی درمزرعه اهداف آبیاری رابرآورده نخواهدکرد . اشکالات حاصل ازاین عدم دقت ممکن است بصورت عدم کفایت آبیاری ویابرعکس آبیاری بیش ازاندازه مزرعه ظاهرگردد .

علاوه برتأثیردرامرآبیاری ، معمولاً عدم دقت درجمع آوری ومحاسبه داده ها باعث گرانی سیستم آبیاری نیز می گردد. درطراحی سیستم های آبیاری بارانی ابتدا آرایش لوله ها یعنی طرز قرار گرفتن لوله های اصلی و جانبی بر روی زمین و مو قعیت آن نسبت بهم مشخص میشود .

پس از آن بترتیب فاصله لوله های جانبی ، مشخصات آبپاش ها، اندازه و تعداد لوله های جانبی ،قطر لوله اصلی و نیمه اصلی وبالاخره مشخصات پمپ و موتور مورد نیاز تعیین می گردد.

تهیه لیستی از منابع موجود که شامل اطلاعاتی در زمینه خاك ، توپو گرافی زمین ، منبع آب ، منابع انرژی ونوع گیاه می باشد.

-تعیین مقدارآب آبیاری با استفاده از اطلاعات وآمار هوا شناسی وروابط آب و خاك وگیاه .
-محاسبه مقدار تبخیرو تعرق و تعیین ماکزیمم مقدار آن
-محاسبه فاصله زمانی بین دو آبیاری در دوره ای که مقدار تبخیروتعرق ماکزیمم است.
-محاسبه حد اکثر دبی لازم (ظرفیت سیستم ).
-محاسبه سرعت پخش آب از آبپاش ها و مقایسه آن با سرعت نفوذ آب در خاك.
-تعیین آرایش لوله ها و انتخاب بهترین آرایش ممکن با درنظر گرفتن شکل وتوپوگرافی زمین.
-تعیین نوع آبپاش ها.
-تعیین فاصله ،دبی و قطردهانه آبپاش ها و محاسبه فشار لازم در موقع خروج آب از آبپاش.
-محاسبه تعداد کل آبپاش ها و همچنین تعداد آبپاش هائی که همزمان کار می کنند.
-محاسبه فشار لازم در ابتدای توپوگرافی زمین
-تعیین طول و قطر لوله اصلی.
-بررسی اقتصادی لوله ها با در نظر گرفتن مقدار انرژی لازم (برق یا مواد سوختنی ) وهزینه اولیه سیستم آبیاری


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار

• لوله گالوانیزه 8 و 6 اینچی
• نبشی گالوانیزه 6 و 3 نمره
• میلگرد
• مواد گالوانیزه برای ابیاری مواد
• الکترود جوشکاری
• اتصالات مهره و پیچ
• کابل برق
• ورق گالوانیزه
• الکتروموتور
• گیربکس
• چرخ
• کنترل اصلی
• کنترل مسیر

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 99 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

  • در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید تجهیزات آبیاری قطره ای و تحت فشار ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم  کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.


Go to top

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران محفوظ می باشد :: 1389-1388 :: طراحی و اجرا با کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران

Free Page Rank Tool