طرح توجیهی تولید سموم کشاورزی سال 1400 + pdf + word

Agricultural pesticides

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید سموم کشاورزی و دفع آفات سال 1402 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید سموم کشاورزی و دفع آفات را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

دلتامترین حشره كشی تماسی - گوارشی است كه برای كنترل حشرات مكنده سیب و گلابی ، شب پره آلو ، لارو اروسی فرم كلم ، بید بقولات ، شب پره زمستانی ( سیب و خرما ) ، كرم دانه خوار سیب ، شپشك آرد آلو ، سپرداران ، مینوز لكه گرد درختان میوه و مگس سفید خیار گلخانه ای گوجه فرنگی ، فلفل ، گیاهان گلدانی و زینتی به كار می رود . این سم آفات بسیاری از محصولات زراعی را نیز كنترل می كند .


معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید سموم کشاورزی و دفع آفات


حشره كشی است از گروه پایروترییدها كه با تأثیر تماسی و گوارشی عمل می كند . مهمترین مزیت دلتامترین ، مصرف كم و اثر ضربه ای شدید است . برای مبارزه با لارو پروانه ها ، سوسك ها ، مگس ها ، سنها ، زنجره ها و تریپس مورد استفاده قرار می گیرد .

برای كنترل پروانه ی بید ( نوعی حشره ) درختان میوه ای مانند سیب ، گلابی ، آلو و حشراتی مانند كرم كاترپیلار روی بوته ی نخود فرنگی به كار می رود . طریقه ی اثر این حشره كش به این صورت است كه سیستم عصبی حشره را از كار می اندازد .

مواد سازنده ی دلتامترین :

كولیوپترا – هتروپترا – هوموپترا - لپیدپترا هستند كه برای جلوگیری از آسیب گیاهان گندمی و غلات ، مركبات ، پنبه ، انگور ، ذرت ، دانه های روغنی ، لوبیای سبز و برخی سبزیجات استفاده می شود . شكل ظاهری آن به صورت كریستال های سفید رنگ است .

نام شیمیایی آن عبارت است از و cyano ( 3-phenoxy-phenyl ) methylو نام های تجاری آن بوتوكس ( Butox) ، دسیس ( Decis) ، سیسلین( cislin) می باشند . فرمول مولكولی بسته آن C22H19Br2NO3و وزن مولكولی آن 505,2می باشد حلالیت این محصول در آب بسیار ضعیف بوده و تقریبا غیر قابل انحلال است .

اگر دلتامترین در دمای 40درجه سانتیگراد نگهداری شود تا شش ماه تجزیه نخواهد شد . در برابر هوا و نور خورشید مقاوم است . در فلزات خاصیت خورندگی ندارد . در محیط های اسیدی بسیار مقاومتر از محیط های قلیایی است . ماندگاری در محیط زیست :

در خاك طی یك تا دو هفته تجزیه می شود . بقایای دلتامترین حدوداً 10 روز پس از استفاده از روی گیاه مشاهده نمی شود . این سم خاصیت گیاه سوزی روی محصولات ندارد . میزان سمیت آن LD50=135-5000mg/kg می باشد و برای زنبورهای عسل نیز سمی است .


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید سموم کشاورزی و دفع آفات


دلتامترین حشره كشی تماسی - گوارشی است كه برای كنترل حشرات مكنده سیب و گلابی ، شب پره آلو ، لارو اروسی فرم كلم ، بید بقولات ، شب پره زمستانی ( سیب و خرما ) ، كرم دانه خوار سیب ، شپشك آرد آلو ، سپرداران ، مینوز لكه گرد درختان میوه و مگس سفید خیار گلخانه ای گوجه فرنگی ، فلفل ، گیاهان گلدانی و زینتی به كار می رود .

این سم آفات بسیاری از محصولات زراعی را نیز كنترل می كند . تأثیر سریعی روی حشرات ناقل ویروسها دارد و به همین دلیل امید است كه در آینده برای كنترل ناقلهای ویروسها به كار رود . برای این سم گاهی از پادزهر دیازپام یاد میكنند ولی دیازپام یك پاد زهر واقعی نیست و تنها سیستم اعصاب مركزی را تسكین می دهد .

راه های استفاده از دلتامترین :

1) به صورت امولوسیون
2) پودر خیس
3) گرد وغبار
4) دانه ای


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید سموم کشاورزی و دفع آفات


243 : FAO
333 : CIPAC
52918-63-5 : CAS Number
استاندارد ملی : 208


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید سموم کشاورزی و دفع آفات


چین ، انگلیس ، مكزیك ، كره ، آلمان ، اسپانیا از تولیدكنندگان عمده سم می باشند و كـشورهای فرانـسه ، كانادا ، آلمان ، انگلیس ، امریكا ، ایتالیا ، اسپانیا ، برزیل ، آرژانتین ، هلند ، بلژیـك و ژاپـن از واردكننـدگان عمده سم می باشند . همچنین فرانسه ، آلمان ، امریكا ، انگلیس ، سوییس ، بلژیك ، هلنـد ، ایتالیـا ، چـین و ژاپن از صادركنندگان عمده سم می باشند .


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید سموم کشاورزی و دفع آفات


شرایط واردات محصول

1- برای ورود كالاهای موضوع این ردیف حسب مورد باید مجوز وزارت بهداشت یا وزارت جهاد كشاورزی نیز اخذ گردد .
2- حقوق ورودی حشره كشهای خانگی بصورت اسپری 25% ارزش است .
3- حقوق ورودی آلاكلر و بوتاكلر 10% ارزش است .
4- حقوق ورودی مواد اولیه و تكنیكال مشمول این تعرفه بجز مواد تكنیكال اتیون ، مالاتیون ، كلریدازون ، كوپراكسی كلراید ، متام سدیم ، مانب ، زینب و مانكوزب 5% ارزش است .

شرایط صادرات محصول

صدور انواع سموم دفع آفات نباتی موكول به موافقت وزارت جهاد كشاورزی می باشد . هرچند در حال حاضر ایران در زمینه ی تولید و صادرات دلتامترین نقشی ندارد . با توجه به اینكه تخصیص ارز با در نظرگرفتن نیاز كشور صورت میپذیرد عملاً صادرات سموم دفع آفات نباتی ممنوع می باشد و با شرایط فعلی در سالهای آینده ، نیز صادرات نخواهیم داشت .


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید سموم کشاورزی و دفع آفات


از زمانیكه بشر مراقبت از گیاهان را به منظور استفاده از آنها آغاز نمود آفـات و بیماریهـا و علـف هـای هـرز عوامل زیان آور محسوب شده اند سابقه هجوم ملخ در آفریقا و آسیا و از جمله در ایران به حدود 4600 سال قبل باز میگردد كه تاكنون نیز كم و بیش ادامه دارد .

در قرن 19 فجایعی در ارتباط با آفات و بیماریها پیش آمد كه یكی از نمونه های آن قحطی ایرلند بود كه در فاصله سالهای 1845 تـا 1848 بیمـاری خـشكیدگی سیب زمینی تقریباً تمام محصول سیب زمینی را نابود ساخت و حدود نـیم میلیـون نفـر از هـشت میلیـون جمعیت آن سرزمین را از بین برد و در حدود 5/2 میلیون نفر را مجبـور بـه مهـاجرت سـاخت .

در آمریكـا طغیان سر خرطومی پنبه در اواخر قرن نوزدهم موجب آوارگی بسیاری از كشاورزان و ورشكستگی بازرگانان و بانكداران آن زمان گردید . روایت است خوزستان نیز روزگاری سرزمین جنگلی بوده و از علل نـابودی آن هجـوم مكـرر ملـخ را بـر می شمارند .

لذا با توجه به اهمیت توسعه كشاورزی در اقتصاد كشور و نظر به اینكـه آفـات و بیماریهـا بـیش از 30% محصولات كشاورزی را مورد حمله قرار می دهند ، مبارزه با آفات نباتی توجه خاصی می طلبد و در این راستا تولید سموم دفع آفات نباتی اهمیت ویژه ای دارد .

با توجه به كاربردهای مختلف این ماده در صنعت می توان گفت در صنعت كشاورزی دلتامترین یكی از پركار بـرد تـرین حـشره كـشها محـسوب می شـو د . در مـورد دلتامترین میتوان به این نكته اشاره كرد كه جزء یكی از حشره كش های جدید محسوب میشـود كـه در چند سال اخیر به ویژه در چین مورد استفاده قرار گرفته است .

استفاده ی گسترده از این ماده به این دلیل است كه علاوه بر استفاده ی آن در كشاورزی در دفع آفات برخی بیماری ها همچون مالاریا مورد استفاده قرار می گیرد .


فرایند اجرای این طرح توجیهی تولید سموم کشاورزی و دفع آفات

تولید سموم مایع
1. امولسیفایر
2. حلال
3. مواد تکنیکال
4. مخزن ساخت
5. فیلتر
6. ذخیره
7. فیلتر
8. ذخیره
9. بسته بندی
10. انبار
تولید سموم پودری
1. مواد تکنیکال
2. مواد افزودنی
3. فیلتر
4. میکسر
5. آسیاب
6. اختلاط
7. آسیاب
8. اختلاطی
9. بسته بندی

در این میان دلتامترین با فرمولاسیون نوع EC و میزان ماده موثره % 25 قرار می گیرد . روش " مایع غلیظ امولسیون شونده " یا Emulsifiable Concentrates (EC) فرمولاسیونی است كه معمولاً شامل یك ماده مؤثره مایع ، یك یا چند حلال با پایه نفتی و عامل امولسیفایر می باشد .

میزان ماده موثره در این روش برای سموم مختعلف بین 25 تا 50 درصد است . این مواد موثره در خصوص سموم مختلف از جمله دلتامترین می تواند شامل موادی نظیر ارگانوفسفر ، ارگانوكلرین ، كاربامات ، تیوسیانات ، سولفونات ، دی نیتروفنل باشد . این فرمولاسیون در مقایسه با سایر فرمولاسیون ها بیشترین كاربرد را دارد و بعنوان یك فرمولاسیون چند منظوره شناخته می شود و در مقابل آفات كشاورزی كاربرد وسیعی دارد .


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید سموم کشاورزی و دفع آفات


• ماشین میكسر
• آسیاب
• تانك رقیق سازی
• مخزن ذخیره مواد واكنش دهنده ( مایع و جامد )
• ماشین راكتور و ملحقات
• ماشین تبخیركننده و مخزن آن

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید سموم کشاورزی

نوشتن دیدگاه

ارسال
سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1402 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.