طرح توجیهی تولید شاتون خودرو سال 1400 + pdf + word

shatonkhodro

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید شاتون خودرو سال 1402 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید شاتون خودرو را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

شاتون یک قطعه ای در خودرو است که ارتباط پیستون را با میل لنگ برقرار نموده و ضربه حاصله از نیروی سوخت ، که بر روی پیستون فشار می آورد را به میل لنگ منتقل و میل لنگ را پایین برده و نهایتاً حرکت رفت و برگشتی پیستون به وسیله شاتون به میل لنگ وارد می شود ، که در لنگ به حرکت دورانی تبدیل می گردد .

در دورهای زیاد فشار نیروهای کششی زیادی به شاتون وارد می شود ، بنابراین بایستی جنس آن بسیار مرغوب و حتی الامکان سبک باشد .


معرفی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید شاتون خودرو


شاتون یک قطعه ای در خودرو است که ارتباط پیستون را با میل لنگ برقرار نموده و ضربه حاصله از نیروی سوخت که بر روی پیستون فشار می آورد را به میل لنگ منتقل و میل لنگ را پایین برده و نهایتاً حرکت رفت و برگشتی پیستون به وسیله شاتون به میل لنگ وارد می شود که در لنگ به حرکت دورانی تبدیل می گردد .

در دورهای زیاد فشار نیروهای کششی زیادی به شاتون وارد می شود بنابراین بایستی جنس آن بسیار مرغوب و حتی الامکان سبک باشد .

قسمت بزرگ شاتون توسط کپه یاتاقان به وسیله پیچ و مهره روی یک لنگ میل لنگ سوار می شود و یک یاتاقان دو نیمه ای بین شاتون و میل لنگ قرار می گیرد و انتهای کوچک شاتون توسط گژن پین به پیستون متصل می گردد .

داخل محل قرار گرفتن گژن پین از یک بوش جهت کم کردن اصطکاک استفاده می شود روغنکاری به وسیله شاتون انجام می شود و به دو صورت می باشد .

در بعضی موتورها یک مجرای سرتاسری در طول شاتون بوده و روغن را از سوراخ یاتاقان گرفته و به بوش گژن پین می رساند . در بعضی دیگر از موتورها سوراخ روغن پاش در یک سمت شاتون قرار گرفته و سبب روغن کاری دیواره سیلندر می گردد .

هنگام گردش میل لنگ موقعی که سوراخ میل لنگ و شاتون در یک امتداد قرار می گیرند روغن از مجرای میل لنگ و شاتون عبور کرده و از سوراخ بغل شاتون به دیوار سیلندر پاشیده می شود .

روغن دیواره سیلندر نیز به وسیله رینگ روغنی وارد شیار و سورا خ های پیستون شده و روی بوش گژن پین می ریزد و آنرا روغنکاری می کند .

عیب های شاتون ها

معمولاً به ندرت اتفاق می افتد که شاتون احتیاج به تعویض پیدا کند مگر اینکه صدمه شدیدی در اثر تصادف به شاتون وارد شود و یا در اثر کار مداوم موتور شاتون کج شده و یا تاب بردارد .

به طور کلی محور گژن پین کاملا موازی محور لنگ متحرک میل لنگ و برای اطمینان هنگام جمع کردن موتور باید شاتون نو یا کار کرده را قبل از بستن روی موتور از نظر خمیدگی ( تاب داشتن ) پیچیدگی امتحان و آزمایش نمود .

به خاطر این که اگر شاتون خم شده باشد محور گژن پین با محور لنگ میل لنگ موازی نبوده و باعث اعمال نیروی جانبی نامناسب به میل لنگ و یاتاقانهای متحرک و همچنین به گژن پین وارد می شود .

تذکر مهم برای شاتون

بلندی طول شاتون با قدرت موتور نسبت مستقیم دارد یعنی اگر طول شاتون بلند باشد موتور دارای قدرت زیاد است ولی تعداد دور آن در دقیقه کمتر است . اختلاف وزن شاتون ها در موقع تعویض در موتورهای سواری از پنج گرم و در موتورهای سنگین از ده گرم نباید بیشتر باشد .

در مواقع ضروری می توان به مقدار کم از پای شاتون تراشیده و وزن شاتونها را یکسان نمود . در هنگام جا زدن بوش کوچک شاتون ( بوش گژن پین ) باید به مجرای روغن بوش دقت نمایید که اشتباه قرار نگیرد به خاطر این که مسیر روغن شاتون را کور میکند البته این موضوع برای شاتون هایی است که مسیر روغن گژن پین از وسط شاتون می گذرد .

باید توجه داشته باشیم هنگام جا زدن خار گژنپین حتما دهانه خار به سمت بالای پیستون قرار بگیرد و در غیر این صورت این امکان وجود دارد که خار از محل خود خارج شود . به این دلیل در هنگام احتراق ضربه وارده بر روی پیستون اگر دهانه به سمت پایین باشد باعث جمع شدن فنر و خارج شدن آن میگردد ولی اگر به سمت بالا باشد در اثر ضربه دهانه بازتر شده و کاملاً در محل خود قرار می گیرد .

در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﺷﺎﺗﻮن ﺧﻮدرو ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه وﻟﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ :

• ﺷﺎﺗﻮن ﻓﺮﺟﻴﻨﮓ ﺷﺪه
• ﺷﺎﺗﻮن رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮی ﺷﺪه


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید شاتون خودرو


شاتون ها به صورت گسترده ای در انواع خودروهای سبک و سنگین به کار می رود . شاتون خودرو یک قطعه بسیار کند مصرف است و معمولاً در حالت عادی در طول عمر یک خودرو تعویض نمی گردد ولی در پاره ای از موارد به ندرت در اثر حوادث و یا سوانح این قطعه باید تعویض گردد .

بازار قطعات خودرو که شاتون نیز در آن جای دارد خود به گروه های زیر تقسیم بندی می گردد .

بازار فروش شاتون خودرو
بازار OEM ( بازار خودروسازان )
بازار OES ( بازار خدمات پس از فروش وابسته به خودروسازان )
بازار AM ( خدمات پس از فروش آزاد )

بازار OEM :

این بازار را خودروسازان کشور تشکیل می دهند که شرکت های تأمین کننده آنها اقدام به تأمین قطعات مورد نیاز خود از قطعه سازان می نمایند .

شرکت های ساپکو ( تأمین کننده شرکت ایران خودرو ) ، شرکت سازه گستر سایپا ( تأمین کننده شرکت سایپا ) و شرکت اپکو ( تأمین شرکت ایران خودرو دیزل ) از شرکت اصلی فعال در این بازار به شمار می آیند .

بازار OES :

این بازار خدمات پس از فروش خودروها می باشد که وابسته به شرکت های خودروساز است .

سازمان خدمات پس از فروش ایران خودرو ( ایساکو ) ، شرکت سایپا یدک ، شرکت گسترش خدمات پارس خودرو و مزدا یدک از شرکت های این گروه محسوب می شوند .

بازار AM :

این بازار قطعات خودرو شامل کلیه لوازم یدکی فروش های مختلف در سطح کشور می باشدکه به صورت آزاد و بدون ارتباط خاص با خودرو سازان ، اقدام به فروش قطعات خودرو می نمایند .

مصرف شاتون خودرو اکثراً در بازار OEM می باشد که برابر تعداد خودروی تولیدی می باشد و همچنین به ندرت در بازار OES نیز استفاده می گردد .

کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی شاتون خودرو :

ﻛﺸﻮر ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ی ﺷﺎﺗﻮن ﺧﻮدرو ، در واﻗﻊ ﻛﺸﻮر ﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮدرو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، که عبارتند از :

چین - ژاپن - آمریکا – آلمان - کره جنوبی - برزیل – هند - اسپانیا - مکزیک - فرانسه -کانادا - تایلند - ایران


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی شاتون خودرو


شرایط واردات محصول

با مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی ، نتیجه گیری شده است که محدودیت خاصی برای واردات قطعات صنعتی وجود ندارد و با توجه به اینکه قطعه مورد مطالعه نیز در فهرست قطعات صنعتی خودرو و غیره طبقه بندی می شود لذا مشمول این عدم محدودیت واقع می گردد و لذا کلیه واردکنندگان می توانند به هر تعداد اقدام به واردات این قطعه بنمایند .

مطابق مقررات منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی ، هیچگونه محدودیت قانونی برای واردسازی قطعات صنعتی وجود ندارد ، لیکن لازم است به مورد بسیار مهم زیر توجه شود .

بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه OES ، OEM و AM تقسیم می گردد .

شرایط خرید در بازار قطعات خودرو به صورت زیر است :

بازار OEM :

در این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیه می شود و لذا در صورتی که امکان ساخت داخل برای قطعه ای موجود نباشد . خودروساز خود رأساً اقدام به واردسازی قطعه مورد نیاز می نماید . لذا واردات توسط غیر و فروش آن به خودروساز اتفاق نمی افتد . ( خودروساز قطعات وارداتی را خرید نمی کند )

بازار OES :

شرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده برای بازار OEM است .

بازار AM :

در این بازار شرایط رقابتی برقرار است . لذا در صورتی که قطعات وارداتی قابلیت رقابت به لحاظ کیفی و قیمت به موارد مشابه داخلی را داشته باشند ، امکان واردات وجود خواهد داشت .

می توان عنوان کرد که عملاً امکان واردات و فروش قطعات در OES و OEM تنها برای شرکت های خودرو ساز قابل انجام بوده ولی در بازار AM واحدهای مختلف امکان واردسازی و فروش قطعات منفصله خودرو را دارا هستند .

شرایط صادرات محصول

شاتون ، یک قطعه مصرفی در خودرو است . از اینرو بازار جهانی آن تابع فضای حاکم بر بازار این صنعت می باشد و ورود به این بازار نیز مستلزم برخورداری از توانایی ها و شایستگی هایی است که در طرح حاضر به آنها اشاره شده است .


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی شاتون خودرو


در کشور ما توسعه صنعت خودرو از سال 1371 شروع شده و سیاست های دولت در گسترش این صنعت و کسب سهم از بازار جهانی می باشد .

توسعه صنعت خودرو سبب توسعه صنعت قطعه سازی در کشور شده است همچنین بر اساس چشم انداز صنعت خودرو در افق 1404 که " دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه ، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق رقابت پذیری مبتنی بر توسعه فناوری " است ؛

صنعت خودرو به عنوان پیشتاز و لوکوموتیو صنعت کشور از طریق ایجاد توانمندی ها و قابلیت های علمی ، فنی و .. می تواند در دستیابی به چشم انداز کشور ایفای نقش نماید .

بر اساس این سند ، در افق مورد نظر صنعت خودروی کشور باید به موارد زیر دست یابد :

- تولید حداقل 3 میلیون دستگاه خودرو ی سبک ، 120 هزار دستگاه خودروی تجاری و
- تامین حداقل 52 میلیارد دلار قطعه توسط قطعه سازان برای خودروهای ساخت داخل
- صادرات قطعات به ارزش 6 میلیارد دلار توسط قطعه سازان به بازار های مستقل خارجی
- کسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل 4% از تولید ناخالص ملی
- کسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل 19% از ارزش افزوده کل صنعت کشور

توسعه صادرات از دیگر سیاست های دولت است که قطعات خودرو نیز در این حرکت قرار دارند . در سند چشم انداز صنعت خودرو ، انواع حمایت ها از نوع فراهم سازی زیرساخت ها و همچنین مشوق های بسیار زیادی دیده شده است .

همچنین نگاه ویژه مسیو لین به صادرات قطعات خودرو ، در حال حاضر از جمله ایجاد ستاد ویژه توسعه صادرات این قطعات در سازمان توسعه تجارت ایران و بسیاری از موارد دیگر ، نشان از وجود حرکت عظیم در توسعه تولید و صادرات قطعات خودرو می باشد .

بنابراین می توان گفت که هر چند قطعات خودرو در ردیف کالاهای اساسی و استراتژیک قرار ندارند ولی این قطعات در ردیف کالاهای مهم و حساس کشور قرار دارند .

محصول مورد مطالعه یک قطعه ای از قطعات خودرو محسوب می شود . از اینرو اهمیت استراتژیک آن نیز در ردیف صنایع و بازار خودرو طبقه بندی می گردد .


فرایند اجرای طرح توجیهی شاتون خودرو

1 - برش میلگرد :

میلگرد توسط اره نواری فلزبری افقی ، برش داده می شود .

2 - عملیات پیش گرم :

میلگردهای برش خورده جهت انجام عملیات فرجینگ داخل کوره پیش گرم رکوپراتیو به مدت 1 ساعت در درجه حرارت 850-1050 درجه سانتیگراد قرار می گیرد .

3 - پرس فرجینگ :

جهت شکل دادن، قطعه درون قالب های 4 مرحله ای قرار گرفته و توسط پرس فرجینگ46 کیلوژول عملیات فرجینگ صورت می گیرد .

4 - پوسته گیری و بازرسی :

جهت جدا کردن پوسته های به وجود آمده در اثر عملیات حرارتی و بدست آمدن دقت ابعادی در مرحله مهرش توسط برس سیمی پوسته های قطعه جدا گردیده و تحت بازرسی پس از عملیات فرجینگ قرار می گیرد .

5 - پلیسه گیری :

جهت بریدن و جدا کردن لایه اضافی توسط پرس هیدرولیک 400 تن این عملیات صورت می گیرد .

6 - عملیات مهرش :

جهت ایجاد مارک ها و علامت ها روی قطعه و دقت ابعادی قطعه توسط پرس 600 تن هیدرولیک عملیات مهرش صورت می گیرد

7 - عملیات حرارتی :

عملیات حرارتی ( تنش زدایی ، سختکاری ، بهسازی ) جهت آزاد شدن تنش های باقی مانده از مراحل قبلی در کوره ی الکتریکی مافلی به مدت 1 ساعت در درجه حرارت 700 درجه سانتیگراد صورت می گیرد و عملیات حرارتی بهسازی جهت بهبود بخشیدن خواص مکانیکی قطعه از جمله سختی داخل کوره مافلی به مدت 20 تا 40 دقیقه این عملیات در درجه حرارت 1000 برای سخت کاری و 700 درجه سانتیگراد برای بازپخت صورت می گیرد .

8 - پرداخت کاری :

جهت پرداخت سطح قطعه این عملیات توسط دستگاه شات بلاست و ساچمه های فولادی صورت می گیرد .

9 - خان کشی سطوح جانبی :

این عملیات توسط دستگاه خان کشی با تیغه های مسطح صورت می گیرد .

10 - برش :

برش برای جداکردن گپه های بالا و پایینی شاتون انجام می گیرد . این عملیات توسط دستگاه اره نواری صورت می گیرد .

11- خان کشی سوراخ گژپین :

این عملیات توط ماشین خان کشی صورت می گیرد تا سطح سوراخ گژن پین دارای راستا و انطباق صحیح باشد .

12- فرزکاری :

فرز کاری نشیمنگاه پیچ ها و سطوح جدایش دو گپه : این عملیات توسط فرز افقی و عمودی و تیغه فرز پولکی و کف تراشی صورت می گیرد .

13- خان کشی سوراخ تکیه گاه :

خان کشی سوراخ تکیه گاه یاتاقان میل لنگ توسط دستگاه خان کشی صورت می گیرد .

14 - سوراخ کاری کوپه ها ، پخ زنی و سوراخکاری :

این عملیات توسط دریل MSB20 صورت می گیرد .

15- اندازه گیری پنوماتیکی سوراخ ها :

جهت اطمینان از نحوه سوراخکاری و قطر سوراخ ها توسط دستگاه اندازه گیری پنوماتیکی این عملیات صورت می گیرد .

16- ماشینکاری :

جهت ماشینکاری جای زباله دان یاتاقان از ماشین فرز افقی شکاف تراش یاتاقان استفاده می شود .

17 - مونتاژ :

توسط پرس دستی بوش گژن بین داخل شاتون قرار می گیرد و سپس شاتون تحت بازرسی قرار می گیرد .

18- بسته بندی :

هر 4 عدد از شاتون های ایجاد شده داخل جعبه های مقوایی قرار گرفته و سپس هر 100 بسته از این جعبه ها داخل پالت چوبی قرار می گیرند و در قفسه های انبار نگهداری می شوند .


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی شاتون خودرو

• ماشین تراش
• ماشین سنگ زنی
• ماشین اسپارک
• ماشین اندازه گیری پیچیدگی
• ماشین اندازه گیری خمیدگی
• اره تواری
• کوره عملیات پیش گرم
• ماشین پرس فرجینگ
• ماشین شات بلاست
• ماشین پرس هیدرولیک
• ماشین قرز
• اره نواری
• دستگاه اندازه گیری نیوماتیکی
• دریل ستونی
• ماشین خانکشی
• دستگاه بازرسی ترک
• کوره عملیات حرارتی تنش گیری
• کوره عملیات حرارتی سختکاری
• کوره عملیات حرارتی بازپخت
• پرس دستی

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید شاتون خودرو

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.