طرح توجیهی تولید پمپ انژکتور خودرو سال 1400 + کامفار ( Word و Pdf )

Car injector pump

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید پمپ انژکتور خودرو سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید پمپ انژکتور خودرو را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

انژکتور در واقع نقطه تمایز موتور دیزل با بنزینی است و اساس موتور دیزل را تشکیل می دهد . سیستم تامین سوخت بایستی قادر به تامین سوخت مورد نیاز موتور تحت تمامی شرایط کار کرد موتور باشد . پمپ الکترونیکی ، سوخت را از میان فیلتر سوخت عبور داده و آن را از باک به سمت ریل انژکتورها و در نهایت خود انژکتورها جهت پاشش انتقال می دهد .

 


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید پمپ انژکتور خودرو


 

انژکتور در واقع نقطه تمایز موتور دیزل با بنزینی است و اساس موتوردیزل را تشکیل می دهد . به طور خلاصه می توان گفت انژکتور در واقع یک شیر پودر کننده سوخت بر روی هوای ورودی ( موتور بنزینی ) یا متراکم شده ( موتور دیزل ) می باشد . انژکتورهای الکترومغناطیسی که در موتورهای جدید استفاده می شوند ، به طور هوشمند توسط واحد مدیریت موتور ( ECU ) کنترل می شوند . پمپ انژکتور در حالت کلی بر دو نوع می باشد یک نوع پمپ انژکتور ردیفی و دیگری پمپ انژکتور آسیابی پمپ انژکتور در مدار فشار قوی قرار گرفته و سوخت را با فشار به انژکتور ها ارسال می نماید .

پمپ انژکتور آسیابی که فقط حرکت دورانی دارد . پمپ انژکتور آسیابی طرح بسیار جالبی از انواع پمپ های سوخت رسانی موتور دیزل بوده است ، ساختمان پمپ کاملا کوچک و مختصر بوده و بجای واحدهای متعدد تولید کننده فشار فقط یک واحد پمپ کننده مشترک وجود دارد ، که برای تمام سیلندرها سوخت تحت فشار ارسال می دارد ، بنابراین مقدار تحویل سوخت و زمان شروع تحویل در همه سیلندرها یکسان بوده و نیاز به تنظیم جداگانه ندارد طرح پمپ طوری است ، که ساختمان یک پمپ شش سیلندر تقریبا برابر با یک پمپ چهار سیلندر است .

طرز کار پمپ انژکتور آسیابی

اساس کار پمپ انژکتور آسیابی با توجه به مدار هیدرولیکی به این شرح است . سوخت توسط پمپ اولیه از باک تا فیلتر و از آنجا به پمپ تیغه ای هدایت می شود ، سپس با فشار زیادتر به دو مدار موازی تقسیم می گردد .

الف – سوپاپ تنظیم فشار

ب – سوپاپ اندازه گیر مقدار سوخت

طرز کار سوپاپ تنظیم فشار در پمپ انژکتور آسیابی

وظیفه این سوپاپ تنظیم کردن فشار مورد احتیاج در مدار هیدرولیکی است ، سوپاپ دارای یک پیستون و یک فنر است که فنر تمایل دارد پیستون را به طرف پایین فشار داده و مدار خروجی سوپاپ را مسدود نماید . وقتی دور موتور افزایش پیدا کند دور محور پمپ هم زیاد شده و فشار پمپ بالا می رود در نتیجه پیستون سوپاپ در جهت خلاف نیروی فنر به طرف بالا حرکت می کند ، مجرای خروجی سوپاپ باز می شود و سوخت تحت فشار فنر کنترل می گردد ، به وسیله این سوپاپ حبابهای که به علت افزایش درجه حرارت در مدار به وجود آمده است خارج می شود .

طرز کار سوپاپ اندازه گیر مقدار سوخت سوپاپ اندازه گیر در پمپ های آسیابی به دو صورت چرخشی و رفت و برگشتی عمل می کند . مدار سوپاپ اندازه گیر به اهرم گاز متصل بوده و حرکت رفت و برگشتی می کند با این حرکت معابر خروجی متفاوتی را در مدار ایجاد می کند و در نتیجه مقدار سوخت مصرفی را بر حسب بار موتور تنظیم می نماید .

سوخت ارسالی به وسیله پمپ تیغه ای به پیستون سوپاپ اندازه گیر تاثیر نموده و تمایل دارد مدار خروجی آن را ببندد با حرکت پدال گاز پیستون سوپاپ به طرف راست حرکت کرده و مقدار سوخت مورد نیاز اندازه گیری می شود چگونگی تولید فشار – تزریق به هر مقدار که سوخت از سوپاپ اندازه گیر عبور کند وارد سیلندر شده و از مجرای هماهنگ شده سیلندر وارد کانال پیستون که در اینجا روتور نامیده می شود می گردد ، سوخت با فشار پمپ تیغه ای وارد کانال روتور شده و به فضای بین دو پلانجر هدایت گردیده و پلانجرها را از یکدیگر دور می کند .

خطه ای بعد با چرخش روتور غلطک ها آن به رینگ بادامک دار رسیده و پلانجر ها به طرف داخل حرکت می کنند ، در تنیجه سوخت بین دو پلانجر تحت فشار قرار می گیرد در همین موقع یکی از خروجی های سیلندر با تنها مجرای تحویل روتور هماهنگ شده و سوخت تحت فشار به انژکتور ارسال و سپس به موتور تزریق می گردد . ساختمان روتور و متعلقات آن در پمپ انژکتور آسیابی روتور در داخل یک حلقه بادامک دار ثابت گردش می کند و همرا خود دو عدد غلطک و دو عدد کفشک و دو پلانجر را حرکت می دهد وقتی که غلطکها به برجستگی بادامک ها برسند پلانجرها به طرف داخل حرکت کرده و سوخت بین آنها تحت فشار قرار می گیرد و کورس فشار آغاز می گردد .

در همین لحظه یکی از مجرای های خروجی سیلندر که به یک انژکتور متصل است در مقابل تنها سوراخ تحویل روتور قرار گرفته و سوخت تحت فشار به موتور ارسال می شود ، روی روتور به تعداد سیلندرهای موتور سوراخ ورودی و فقط یک سوراخ خروجی وجود دارد ، روی سیلندر یک سوراخ ورودی که به سوپاپ اندازه گیر وصل می شود و به تعداد سیلندرهای موتور سوراخ خروجی ایجاد شده ، که به انژکتورها وصل می شود روتور در سیلندر طوری نصب می شود ، که تنها سوراخ تحویل آن در امتداد سوراخ های سیلندر قرار گیرد ، به طوری که در یک دور گردش یک مرتبه از هر انژکتور سوخت تزریق گردد و نیز تنها سوراخ سیلندر که از سوپاپ اندازه گیر به آن وصل است در مقابل سوراخهای متعدد روتور قرار گیرد و سوخت به پلانجرها فرستاده می شود .

برای تنظیم حداکثر سوخت تحویل شده در پمپ انژکتور آسیابی برای تنظیم مقدار سوخت ارسال شده ، می توان کورس پلانجرها را تغییر داد ، به این منظور روی روتور صفحه شکافداری وجود دارد ، که دارای دو شکاف خارج از مرکز می باشد هرگاه این صفحه در جهت عقربه های ساعت چرخش کند ، اجازه حرکت بیشتر به کفشک های داده شده و کورس مفید پلانجر افزایش یافته و مقدار تحویل سوخت نیز بیشتر می گردد .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید پمپ انژکتور خودرو


 

انژکتور ، سیستم تامین سوخت خودرو

سیستم تامین سوخت بایستی قادر به تامین سوخت مورد نیاز موتور تحت تمامی شرایط کار کرد موتور باشد . پمپ الکترونیکی ، سوخت را از میان فیلتر سوخت عبور داده و آن را از باک به سمت ریل انژکتورها و در نهایت خود انژکتورها جهت پاشش انتقال می دهد . انژکتورها سوخت به دقت اندازه گیری شده را به داخل مانیفولد ورودی پاشش می کنند .

سیستم تامین سوخت

سیستم تامین سوخت بایستی قادر به تامین سوخت مورد نیاز موتور تحت تمامی شرایط کار کرد موتور باشد . پمپ الکترونیکی ، سوخت را از میان فیلتر سوخت عبور داده و آن را از باک به سمت ریل انژکتورها و در نهایت خود انژکتورها جهت پاشش انتقال می دهد . انژکتورها سوخت به دقت اندازه گیری شده را به داخل مانیفولد ورودی پاشش می کنند . سوخت اضافی سپس از داخل رگلاتور فشار به داخل باک برمی گردد .

رگلاتور فشار ، فشار مانیفولد را در حد استاندارد آن ثابت نگه می دارد . این خاصیت سبب جاری شدن یکنواخت سوخت در داخل ریل گشته ( اثر خنک کنندگی ) و از به وجود آمدن حباب های بخار در سوخت جلوگیری می کند . در نتیجه فشار سوخت پشت انژکتور معمولاً به طور ثابت در حد 300 ( کیلو پاسکال ) باقی می ماند . در برخی مواقع طراحی سیستم تامین سوخت به گونه ای است که از به وجود آمدن تلاطم در خط سوخت رسانی جلوگیری می کند .

پمپ بنزین الکترونیکی

پمپ الکترونیکی جریان مداومی از سوخت را از طریق باک سوخت تامین می کند . این پمپ هم یه صورت نصب شده در داخل باک و هم به صورت نصب شده در خط سوخت رسانی موجود می باشد . استفاده از پمپ های بنزین داخل باک مرسوم تر است . این پمپ ها در داخل باک قرار گرفته و جهت جلوگیری از به وجود آمدن حبابهای بخار در خط برگشت سوخت مجهز به سنسور سطح و صفحه مدور می باشند .

هنگامی که پمپ در حال کار کرد می باشد مشکلات مربوط به گرم شدن سوخت از بین رفته و یک پمپ تقویت کننده داخل باک وظیفه تامین سوخت از داخل باک را در فشار پایین به عهده دارد . جهت حصول اطمینان از ثابت ماندن فشار در سطح مطلوب همیشه ظرفیت ماکزیمم مقدار تئوری مورد نیاز می باشد . پمپ الکتریکی توسط فرمان ارسالی فعال می شود . یک مدار حفاظتی از تحویل سوخت در هنگامی که موتور در حال سکون بوده و سوئیچ موتور نیز باز باشد جلوگیری به عمل می آورد.

طراحی سیستم

پمپ بنزین الکتریکی شامل عناصر ذیل می باشد :

1– مجموعه پمپ

2– موتور الکتریکی و قاب آن

موتور الکتریکی و مجموعه پمپ به طور مشترک در یک محل قرار گرفته اند ، به طوریکه در داخل سوخت به طور شناور می باشند . این ترتیب قرار گیری باعث ایجاد خاصیت خنک کنندگی در موتور الکتریکی می گردد . بخاطر عدم وجود اکسیژن مخلوط قابل احتراقی تشکیل نشده و در نتیجه خطر وجود انفجار و آتش سوزی در سیستم وجود ندارد . قاب انتهایی شامل رابط های الکتریکی سوپاپ مانع برگشت سوخت و رابط های فشار در سمت پر فشار سیستم می باشد .

سوپاپ مانع برگشت فشار سیستم را لحظاتی پس از خاموش شدن واحد و جهت جلوگیری از تشکیل شدن حبابهای بخار ثابت نگه می دارد . ابزار و تجهیزات متوقف کننده دیگری نیز می تواند در بخش انتهایی پمپ بکار رود .

تغییر در طراحی سیستم

بسته به نوع انتظارات از سیستم طراحی های مختلفی را جهت برآورده کردن این نیازها می توان در نظر گرفت .

 


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید پمپ انژکتور خودرو


 

انواع قطعات پمپ انژکتور در اداره کل استاندارد ایران با استاندارد شماره 3284 کد گذاری شده است .

 


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید پمپ انژکتور خودرو


با توجه به رشد صنعت خودروسازی دنیا ، کشورهای عمده تولید کننده این محصول ایالت متحده ، آلمان ، ژاپن ، چین و کشورهای عمده مصرف کننده نیز ژاپن ، کره جنوبی ، چین ، آمریکا ، آلمان و هندوستان می باشند .

 


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید پمپ انژکتور خودرو


 

شرایط واردات

شرایط خاصی جهت واردات این محصول وجود ندارد .

شرایط صادرات

صادرات این کالا محدودیتی نداشته و صادر کنندگان می توانند از مشوق های صادراتی استفاده نمایند .

 


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید پمپ انژکتور خودرو


تلاش ها به منظور تزریق سوخت از حدود یک قرن پیش آغاز شد . در سال 1898 شرکت موتور سازی Deutz پمپ پلانجری را به منظور تزریق سوخت در سری محدودی از تولیدات خود بکار برد . در سال 1912 کمپانی بوش ( BOSCH ) آلمان شروع به تحقیقات بر روی پمپ های تزریق بنزین کرد ، کمپانی بوش پس از سالها تلاش فراوان و صرف هزینه های بسیار در سال 1937 موفق به تولید انبوه سیستم تزریق سوخت انژکتوری مکانیکی جهت نصب برروی موتور هواپیما شد ، این موتور می توانست ( hp 1200 ) اسب بخار قدرت تولید کند .

برتری این موتور نسبت به رقبایش در جریان جنگ دوم جهانی عدم یخ زدگی ونتوری کاربراتور و خطر آتش سوزی بود که حاصل سیستم سوخت رسانی انژکتوری بود . در اواخر دهه پنجاه میلادی کمپانی مرسدس بنز یک واحد تزریق سوخت را بر روی اتومبیل اسپرت مرسدس SL-300 نصب کرد . در سال 1967 تکنولوژی تزریق سوخت پیشرفت بسیار خوبی داشت و یک گام اساسی به جلو و به سوی تکامل و عملکرد بر اساس اطلاعات دریافتی از شرایط واقعی موتور برداشت و اولین سیستم تزریق سوخت الکترونیکی به نام ( ال – جترونیک )L-jetronic بر مبنای کنترل فشار هوای ورودی طراحی شد .

در سال 1973 سیستم مدیریت سوخت L-jetronic به بازار عرضه شد سیستم L-jetronic بر مبنای کنترل جریان هوا کار می کرد . در همان زمان سیستمی دیگر طراحی شد که در حد سیستم L-jetronic توانایی داشت . این سیستم ( کا-جترونیک ) K-jetronic نام داشت و تفاوت آن با سیستم L-jetronic در این بود که به شکل هیدرولیکی ، مکانیکی جریان هوا را کنترل می کرد به جای اینکه از سنسور مربوط به جریان هوا استفاده کند .

سال 1979 سال بلوغ سیستم های مدیریت موتور بود چرا که سال 1979 سر آغاز ظهور یک سیستم جدید ، کامل و ماندگار برای 30 سال بعد به نام ( موترونیک یا مترونیک ) Motronic بود .

در این سال با پیشرفت علم الکترونیک پردازشگرهای دیجیتالی برای موتور طراحی شد که می توانستند وظایف متعددی از موتور را به عهده گیرند . در واقع سیستم مدیریت موتور ( Motronic ) از یک سیستم مدیریت سوخت L-jetronic سیستم مدیریت سوخت است که فقط می تواند با اطلاع از شرایط هوای ورودی میزان سوخت ارسالی به موتور را تنظیم کند در حالی که سیستم مدیریت موتور ( Motronic ) همان گونه که از اسمش بر می آید تمام موتور را مدیریت می کند یعنی علاوه بر سیستم سوخت رسانی ، سیستم جرقه زنی را هم کنترل می کند .

( سیستم سوخت رسانی و سیستم جرقه زنی دو سیستم اساسی یک موتور هستند که اگر بتوانیم این دو سیستم را با یک واحد کنترل مشترک مدیریت کنیم می توان ادعا کنیم که تمام موتور را مدیریت کرده ایم ) کنترل همزمان سیستم سوخت رسانی و سیستم جرقه زنی مشکل است ولی این مزیت را دارد که می توان با اعمال برنامه های متنوع بر موتور قابلیت ها و مزایای جدید و متفاوتی از موتور را دریافت کرد .

در سال 1982 مدلی دیگر از سیستم تزریق سوخت K-jetronic در طرح های متنوع شامل یک مدار کنترل حلقه بسته الکترونیکی و سنسور اکسیژن لاندا با نام ( کایی - جترونیک ) KE-jetroonic به بازار عرضه شد . این سیستم مانند سیستم K-jetronic بر مبنای یک سیستم تزریق سوخت هیدرولیکی – مکانیکی است و در واقع سیستم K-jetronic به منظور افزایش انعطاف پذیری و توانایی انجام وظایف بیشتر توسط یک واحد کنترل الکترونیکی پشتیبانی می شود .

در این زمان بود که روند تبدیل سیستم های سوخت رسانی از کاربراتوری به سیستم سوخت رسانی انژکتوری سرعت گرفت و شرکت های خودروسازی یکی پس از دیگری موتورهای تولیدی خود را به این سیستم ها مجهز می کردند و از آن به عنوان بهترین تبلیغ برای محصولاتشان استفاده می کردند و خودروهای خود را نسبت به رقبای کاربراتوری خود قوی تر ، سریعتر ، و با آلودگی کمتر معرفی می کردند .

در اواسط دهه 80 میلادی بسیاری از خودروهایی که خط تولید را ترک می کردند مجهز به یکی از سیستم هایی که در بالا معرفی شد بودند ولی قیمت بالای این سیستم ها باعث شده بود که در صد قابل توجهی از خودروهای تولیدی کماکان کاربراتوری بمانند و همچنین تکنولوژی بالا و پیچیدگی زیاد این سیستم ها برای دارندگان این خودروها در کشورهای کمتر توسعه یافته مشکل ساز شده بود از این رو بود که در سال 1983 مدل مونو-جترونیک به مدل های بالا اضافه شد .

این واحد تزریق سوخت تک نقطه ای کارآمد با قیمت پایین و سادگی بسیار امکان تجهیز خودروهای کوچک به سیستم سوخت رسانی انژکتوری را فراهم آورد . این سیستم در واقع نسخه ساده شده یک سیستم مدیریت سوخت انژکتوری و یا یک کاربراتور پیشرفته است که سوخت را اتمیزه تر و با دقت بالاتر به هوا تزریق می کرد . از این سیستم به دلیل سادگی و ارزانی بخصوص برای خودروهای کوچک و در کشورهای جهان سوم بسیار استقبال شد .

در اوایل دهه 90 سالانه حدود 40 میلیون خودرو در جهان تولید می شد که بیش از 37 میلیون دستگاه از آنها مجهز به یکی از انواع سیستم انژکتوری ساخت شرکت بوش بود . شرکت بوش عمده ترین تولید کننده سیستم های انژکتوری برای خودروهاست . این شرکت آلمانی همواره در این زمینه از نظر تکنولوژی ، کیفیت و نوآوری پیشتاژ بوده و همواره بهترین سیستم های جانبی موتورهای درونسوز احتراق تراکمی و احتراق جرقه ای را تولید می کند و تا کنون بیشترین بار پیشرفت سیستم های سوخت رسانی انژکتور ، تزریق سوخت و مدیریت موتور و مدیریت سوخت را بر عهده داشته است .

دومین شرکت فعال در این زمینه شرکت زیمنس هموطن آلمانی بوش است . زیمنس پس از بوش فعال ترین شرکت است که با صرف هزینه و انرژی بسیار پیشروی خوبی دارد در زمینه تکنولوژی های نو دارد . از دیگر شرکت های ارائه کننده این سیستم ها شرکت مگنتی مارلی و جانسون می باشد .

هم اکنون سیستم های انژکتوری تقریبا در تمام موتورهای درونسوز از کوچکترین موتورهای بنزینی موترسیکیلت های 125 cc با 10 اسب بخار نیرو تا بزرگترین و قوی ترین موتورهای دیزل کشتی های اقیانوس پیما با حجم موتور 24 مترمکعب و قدرت 100 هزار اسب بخار قدرت ( که می توانند 400000 تن بار را در دریا جا به جا کنند ) و از موتورهایی که حداکثر دور مجاز آنها 2000 دور در دقیقه است تا موتور اتومبیل های فرمول یک با دور موتور بالای 20 هزار دور در دقیقه نسب شده و در سخت ترین شرایط بهترین بازده و کمترین آلودگی را برای موتور فراهم می کنند .

 


فرایند تولید پمپ انژکتور خودرو

 

1 – انبار مواد اولیه

2 – حمل مواد به سالن

3 – برشکاری

4 – خشن تراشی

5 – دقیق تراشی

6– کنترل کیفیت

7 – CNC

8– کنترل کیفیت

9 – عملیات حرارتی

10 – پرس کاری

11- کنترل کیفیت

12 – پلیسه گیری

13 – کنترل کیفیت

14 – کنترل نهایی

15 – انبار محصول

 


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید پمپ انژکتور خودرو

 

- ماشین پرس 500 تن هیدرولیک

- ماشین تراش CNC

- ماشین فرز CNC

- ماشین تراش 3 متری

- ماشین تراش 5/1 متری

 

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید پمپ انژکتور خودرو

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 98 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید پمپ انژکتور خودرو ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

:: این مطالب هم ممکن است برای شما جذاب باشند  :

:: نگارش طرح توجیهی بانکی با کامفار

:: دانلود هزاران طرح توجیهی تیپ صنعتی و معدنی

:: دانلود طرح های توجیهی سال 96 و 97 و 98

:: دانلود طرح های توجیهی تیپ کشاورزی و دامپروری

:: دانلود طرح های توجیهی گردشگری و بوم گردی و خدماتی

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.