طرح توجیهی تولید بلبرینگ و رولبرینگ سال 1400 + pdf + word

Bearings and Bearings2

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید بلبرینگ و رولبرینگ سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید بلبرینگ و رولبرینگ را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

به طور کلی تمام بلبرینگ ها و رولبرینگ ها از دو عدد رینگ و مجموعه ای از اجزای غلتنده ، که در مسیر مشخص داخل رینگ ها حرکت می کنند ، تشکیل شده اند . این محصولات از ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ها می باشند ، که در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو مورد استفاده قرار می گیرند .


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید بلبرینگ و رولبرینگ


نام محصول بلبرینگ و رولبرینگ می باشد و انواع مختلفی دارد که عبارتند از:

بلبرینگ های غلتشی

به طور کلی تمام بلبرینگ ها و رولبرینگ ها از دو عدد رینگ و مجموعه ایی از اجزا غلتنده که در مسیر مشخص داخل رینگ ها حرکت میکنند تشکیل شده اند . شکل های استاندارد این اجزا شامل : ساچمه و رولر استوایه ای و ..... می باشند .

انواع بلبرینگ های غلتشی

بلبرینگ های شعاعی رولبرینگ های شعاعی
بلبرینگ های کف گرد رولبرینگ های کف گرد
بلبرینگ های خاص
بلبرینگ ها و شاخه های آن

انواع بلبرینگ های شعاعی

بلبرینگ های شیار عمیق - بلبرینگ های سری – بلبرینگ های دینام – بلبرینگ های شیارعمیق با شیار عمیق ساچمه ها– بلبرینگ ها با تماس زاویه ای یک ردیفه – بلبرینگ با تماس چهار نقطه ای – بلبرینگ ها با تماس زاویه ای دو ردیفه – بلبرینگ های خود تنظیم – بلبرینگ های مقطع باریک .

بلبرینگ های شیار عمیق

در این نوع بلبرینگ ها در هر رینگ یک شیار عمیق با دایره های شعاعی برابر شعاع ساچمه وجود دارد . به خاطر وجود همین شیار و ایجاد سطح تماس بالا بین ساچمه ها و رینگ ها این نوع بلبرینگ ها توان تحمل بارهای شعاعی زیاد به همراه نیرو های محوری دارند .

معمولا در بلبرینگ های شیار عمیق از قفسه های دو تکه استفاده می شود . این قفسه ها معمولا از پرسکاری ورق فولادی یا برنجی ساخته می شوند . نیمه های قفسه در دو طرف بلبرینگ قرار گرفته و توسط پرچ با خم کردن لبه های اضافی روی آنها بر هم متصل می گردند .

انواع رولبرینگ های شعاعی

رولبرینگ های استوانه ای – رلوبرینگ های سوزنی – رولبرینگ های مخروطی – رلوبرینگ با رولر های شبکه ای – رولبرینگ های کروی..

بلبرینگ های کف گرد

بلبرینگ های کف گرد با سطح تماس شیار دار – بلبرینگ های کف گرد با تماس زاویه ای – بلبرینگ های مفصلی یا پاشنه ای

روبرینگ های کف گرد

رولبرینگ های کف گرد کروی – رولبرینگ های کف گرد استوانه ای – رولبرینگ های کف گرد سوزنی – رولبرینگ های کف گرد مخروطی – رولبرینگ های محوری – شعاعی .

بلبرینگ های خاص

برای مصارف خاص طراحی می شود و خارج از استاندارد می باشد .


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید بلبرینگ و رولبرینگ


ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮕﻬﺎ وروﻟﺒﺮﯾﻨﮕﻬﺎ از ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎﺗﺎﻗﺎﻧﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ، که در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو ﻣﺼﺎرف ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ . ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻪ در اﺗﺼﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮدرو ﻓﻼﻧﭽﯽ ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮕﻬﺎ ﺧﻮدرو وزن ، ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺟﺎی ﻗﺮار ﮔﯿﺮی ﻣﻌﻤﻮﻻ داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد ، ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺧﺮاﺑﯽ ﯾﺎ ﺗﺎب داﺷﺘﻦ ﻣﺤﻮرﺗﻮﭘﯽ و ...را ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﺮاﺑﯽ اﺷﺘﺒﺎه می ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﻮض ﮐﺮدن ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ و ﯾﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﻠﺒﺮﯾﻨﮓ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺳﻮد ﺟﻮ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺧﺮاﺑﯽ توپی ﻣﺤﻮر و .... فراهم می گردد .

استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید بلبرینگ و رولبرینگ :

3829 : بلبرینگ پمپ آب خودرو


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید بلبرینگ و رولبرینگ


کشورهای آلمان ، چین و فرانسه از کشورهای تولید کننده عمده این محصول و آلمان ، آمریکا و فرانسه از کشورهای عمده مصرف کننده این محصول می باشند .


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید بلبرینگ و رولبرینگ

• شرایط واردات

در زمینه واردات این محصول شرایط خاصی وجود نداشته و وارد کنندگان با پرداخت 10% حقوق ورودی مربوط به کالا می توانند نسبت به واردات آن اقدام نمایند .

• شرایط صادرات

صادرات این کالا محدودیت صادراتی نداشته و صادرکنندگان عمده می توانند از مشوقهای صادراتی استفاده نمایند .

اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید بلبرینگ و رولبرینگ :

با توجه به کاربرد گسترده این قطعات در صنایع خودروسازی به عنوان یک قطعه مورد نیاز ، این کالا جهت شرکتهای خودروساز دنیا از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید بلبرینگ و رولبرینگ

• ماشین پرس press 500 تن هیدرولیک
• ماشین تراش CNC
• ماشین فرز CNC
• ماشین تراش 3 متری
• ماشین تراش 5,1 متری
• ماشین فرز

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید بلبرینگ و رولبرینگ

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 98 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

  • در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید بلبرینگ و رولبرینگ ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم  کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.