طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو سال 1400 + pdf + word

Ink car valve

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

شیر های مرکب که از اجزاء سیستم گاز سوز خودرو هستند ، در سیستم های گاز مایع خودرو ها ( LPG ) دارای کاربرد می باشند . می توان شیر مرکب خودرو را به عنوان دستگاه تبخیر کننده گاز مایع نیز اطلاق نمود .


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو


محصول مورد نظر طرح حاضر، تولید شیر مرکب خودرو می باشد . این قطعه از اجزاء سیستم گاز سوز خودرو هستند . اجزاء سیستم گاز سوز خودرو شامل رگلاتورها ، سوپاپ ها ی مخازن ، شیر پرکن ، شیر مرکب و مخزن می باشد .

شیر مرکب در سیستم ها ی گاز ما یع ( LPG ) دارای کاربرد است و می توان به آن عنوان دستگاه تبخیر کننده گاز مایع نیز اطلاق کرد .

سهمیه بندی بنزین که از مدتی پیش در کشورمان اجرا گرد یده است ، سبب شده است که سیل عظیمی از مردم جهت گاز سوز کردن خودروها ی خود به مراکز انجام دهنده این کار مراجعه نمایند و لذا محدودیت ظرفیت قطعه سازی در کشور و همچنین محدود بودن ظرفیت کار واحدهای نصب کننده این تجهیزات روی خودروها سبب شده است که نوبت های یک ساله و حتی بیشتر نیزبرای مشتریان متقاضی گاز سوز کردن خودروها تعیین گردد . در حالت کلی سیستم های گاز خودرو دو نوع می باشند .

سیستم های گاز سوز LPG

در این سیستم از گاز مایع استفاده می گردد و لذا شیر مرکب در این سیستم ها نقش تبخیرکننده را بر عهده دارد . در سالها ی اول یه گازسوز کردن خودروها از ا ین نوع گاز استفاده می شده است ولی از چندین سال گذشته سیستم فوق به گاز فشرده ( CNG ) عوض شده بطوریکه در حال حاضر به نوعی می توان گفت که سیستم گاز مایع روشی منسوخ شده در کشور است .

سیستم های گاز سوز CNG

در این روش از گاز فشرده شده متان در سیستم سوخت خودروها استفاده می گردد . درحال حاضر کل سیستم های مورد استفاده در کشور از این نوع است و لازم به ذکر هستیم که دراین سیستم ها شیر مرکب ( محصول مورد مطالعه طرح حاضر ) کاربرد ندارد .


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو


محصول تولیدی طرح ، قطعه ای از اجزاء سیستم گاز سوز خودرو است و لذا کاملا واضح است که مورد مصرف و کاربرد این قطعات در خودروها می باشد . لازم به ذکر است که بازار قطعات خودرو به بخش های زیر تقسیم بندی می گردد :

بازار OEM :

این بازار را خودروسازان کشور تشکیل می دهند که شرکت های تأمین کننده آنها اقدام به تأمین قطعات مورد نیاز خود از قطعه سازان می نمایند . شرکت های ساپکو ( تأمین کننده شرکت ا یران خودرو ) شرکت سازه گستر سایپا ( تأمین کننده شرکت سا یپا ) شرکت اپکو ( تأمین شرکت ایران خودرو دیزل ) از شرکت اصلی فعال در این بازار به شمار می آیند . در حال حاضر به دلیل محدودیت تامین بنزین در کشور ، بسیاری از خودروهای تولیدی در کشور بصورت دوگانه سوز ( قابلیت مصرف بنزین و گاز ) تولید می شوند ولی سیستم گازی مورد استفاده از نوع CNG می باشد که شیر مرکب ( قطعه مورد مطالعه ) در آن کاربرد ندارد .

بازار OES :

این بازار خدمات پس از فروش خودروها می باشد که وابسته به شرکتهای خودروساز است . در این بازار ، خودروسازان به آن دسته از مجموعه ها ، قطعات و اجزاء که خود روی خودرو نصب کرده اند ، خدمات ارائه می نما یند . سازمان خدمات پس از فروش ایران خودرو ( ایساکو ) ، شرکت سایپا یدك ، شرکت گسترش خدمات پارس خودرو ، مزدا یدك از شرکتهای این گروه محسوب می شوند .

سیستم گاز سوزی خودرو توسط مراکز دیگر ( غیر از خودرو سازان ) روی خودرو نصب می گردد و لذا مراکز OES تعهدی برای ارائه خدمات برای این قسمت خودرو ندارند و بنابر این شیرمرکب نیز در فهرست خدمات این شرکت ها قرار ندارند .

بازار AM :

این بازار قطعات خودرو شامل کلیه لوازم یدکی فروش های مختلف در سطح کشور می باشد که به صورت آزاد ( بدون ارتباط خاص با خودرو سازان ) اقدام به فروش قطعات خودرو می نمایند .

استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو :

شماره استاندارد 4264 که در ارتباط با اجزاء سیستم گاز سوزی کردن موتور برای آن استخراج شده است .


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو


کشورهای تراز اول درتولید خودرو را می توانیم به عنوان بزرگترین تولید کننده و همچنین بزرگترین مصرف کننده قطعات مورد مطالعه معرفی نماییم . از این رو می توان آمریکا ، ژاپن ، چین ، اروپای غربی ، اروپای مرکزی و شرقی و آسیا و اقیانوسیه را نام برد .


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو


• شرایط واردات

با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ، نتیجه گیری شده است ، که محدودیت خاصی برای واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد .

لذا با پرداخت حقوق گمرکی مطابق با شماره تعرفه گمرکی 98870210، 98870230 ، 98870220و شماره تعرفه بر حسب درصد ساخت داخل از 98870311 تا 98870338 است ، به ترتیب 20 ، 4 ، 10 و حقوق ورودی بر حسب درصد ساخت داخل از 27 تا 90 درصد متغیر است ، امکان واردات وجود خواهد داشت .


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو


قطعه سازی یکی از صنا یع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می آید . این قطعات خود به عنوان کالا ی واسطه یا در تولید انواع خودرو یا بازار خدمات پس از فروش آن مورد استفاده دارند . از ا ینرو توسعه صنعت قطعه سازی به مفهوم توسعه صنعت خودرو سازی کشور است و لذا مجموعه قطعه سازی را می توان به عنوان یکی از محورهای توسعه کشورها تلقی کرد .

لیکن سیستم های گازسوزی LPG که قطعه مورد مطالعه در آن کاربرد دارد ، از برنامه مصرف طرح گازسوز کردن خودروها خارج و با سیستم CNG جا یگزین شده است .

از ا ینرو هر چند طرح گاز سوز کردن خودروها بعنوان یک طرح عظیم ملی در کشورمان محسوب می گردد ، لیکن این اهمیت صرفا برا ی سیستم CNG بوده و سیستم LPG که قطعه مورد مطالعه نیز جزئی از آن محسوب می گردد بعلت از رده خارج شدن ، از هیچگونه اهمیتی برخوردار نمی باشد .


فرایند اجرای این طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو

1 - شمش فلز
2 – ذوب شمش در کوره
3 – ریخته گری فلز مذاب
4 – ماشینکاری
5 – مواد اولیه
6 – ماشینکاری متعلقات شیر
7 – مونتاژ قطعات
8 – قطعه آماده فروش

• شرحی بر فعالیت های مختلف فرایند تولید

ذوب شمش برنج در کوره

مواد اولیه تولید محصول طرح ، شمش برنج است . این شمش عموماً دارای آلیاژ مورد نظر قطعه نهایی است و بسیار به ندرت قطعه ساز اقدام به آلیاژ سازی می نماید . شمش از بازار تهیه شده و به وسیله کوره هایی با حرارت 16000-1500 درجه سانتیگراد ذوب میگردد .

انتقال مذاب به قسمت ریخته گری

برنج پس از ذوب به وسیله کارگر به قسمت ریخته گری منتقل می شود تا در این قسمت به داخل قالب تزریق گردد .

ریخته گری مذاب به داخل قالب

فلز مذاب به وسیله پرس ریخته گری به داخل قالب تزریق می شود .

خارج کردن قطعه از قالب و تریم آن

پس از انجماد و سرد شدن مذاب در داخل قالب ، قطعه از قالب خارج می گردد . این قطعات جمع آوری شده و قسمت های زائد که شامل راه کارها و گلویی ها می باشد از قطعه اصلی جدا می شود ( تریم کردن قطعه )

ماشینکاری

قطعات ریخته گری شده عموماً به لحاظ ابعادی و صافی سطح از وضعیت مورد انتظار برخوردار نمی باشند . از اینرو لازم است محل های مورد نظر قطعه ، بخصوص محل های اتصال به سیستم بطور دقیق ماشینکاری و به صافی و دقت ابعادی مورد نیاز رسانده شود . پس از پایان مرحله ماشینکاری قطعه جهت ارائه به بازار آماده است .


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو

• کوره ذوب برنج با دمای °1500c
• ماشین دایکاست فلزات رنگین با تناژ 200 تن
• تجهیزات مذاب ریز
• ماشین تراش
• ماشین فرز
• ماشین مته
• ماشین سنگ
• ماشین برش زواید

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید شیر مرکب خودرو

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 98 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

  • در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم  کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.