جستجو در مجموعه ها
جستجو در تماس ها
جستجو در محتوا
جستجو در خبرخوان ها
جستجو در وب لینک ها
امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

Ink car valve

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

شیر های مرکب که از اجزاء سیستم گاز سوز خودرو هستند ، در سیستم های گاز مایع خودرو ها ( LPG ) دارای کاربرد می باشند . می توان شیر مرکب خودرو را به عنوان دستگاه تبخیر کننده گاز مایع نیز اطلاق نمود .


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو


محصول مورد نظر طرح حاضر، تولید شیر مرکب خودرو می باشد . این قطعه از اجزاء سیستم گاز سوز خودرو هستند . اجزاء سیستم گاز سوز خودرو شامل رگلاتورها ، سوپاپ ها ی مخازن ، شیر پرکن ، شیر مرکب و مخزن می باشد .

شیر مرکب در سیستم ها ی گاز ما یع ( LPG ) دارای کاربرد است و می توان به آن عنوان دستگاه تبخیر کننده گاز مایع نیز اطلاق کرد .

سهمیه بندی بنزین که از مدتی پیش در کشورمان اجرا گرد یده است ، سبب شده است که سیل عظیمی از مردم جهت گاز سوز کردن خودروها ی خود به مراکز انجام دهنده این کار مراجعه نمایند و لذا محدودیت ظرفیت قطعه سازی در کشور و همچنین محدود بودن ظرفیت کار واحدهای نصب کننده این تجهیزات روی خودروها سبب شده است که نوبت های یک ساله و حتی بیشتر نیزبرای مشتریان متقاضی گاز سوز کردن خودروها تعیین گردد . در حالت کلی سیستم های گاز خودرو دو نوع می باشند .

سیستم های گاز سوز LPG

در این سیستم از گاز مایع استفاده می گردد و لذا شیر مرکب در این سیستم ها نقش تبخیرکننده را بر عهده دارد . در سالها ی اول یه گازسوز کردن خودروها از ا ین نوع گاز استفاده می شده است ولی از چندین سال گذشته سیستم فوق به گاز فشرده ( CNG ) عوض شده بطوریکه در حال حاضر به نوعی می توان گفت که سیستم گاز مایع روشی منسوخ شده در کشور است .

سیستم های گاز سوز CNG

در این روش از گاز فشرده شده متان در سیستم سوخت خودروها استفاده می گردد . درحال حاضر کل سیستم های مورد استفاده در کشور از این نوع است و لازم به ذکر هستیم که دراین سیستم ها شیر مرکب ( محصول مورد مطالعه طرح حاضر ) کاربرد ندارد .


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو


محصول تولیدی طرح ، قطعه ای از اجزاء سیستم گاز سوز خودرو است و لذا کاملا واضح است که مورد مصرف و کاربرد این قطعات در خودروها می باشد . لازم به ذکر است که بازار قطعات خودرو به بخش های زیر تقسیم بندی می گردد :

بازار OEM :

این بازار را خودروسازان کشور تشکیل می دهند که شرکت های تأمین کننده آنها اقدام به تأمین قطعات مورد نیاز خود از قطعه سازان می نمایند . شرکت های ساپکو ( تأمین کننده شرکت ا یران خودرو ) شرکت سازه گستر سایپا ( تأمین کننده شرکت سا یپا ) شرکت اپکو ( تأمین شرکت ایران خودرو دیزل ) از شرکت اصلی فعال در این بازار به شمار می آیند . در حال حاضر به دلیل محدودیت تامین بنزین در کشور ، بسیاری از خودروهای تولیدی در کشور بصورت دوگانه سوز ( قابلیت مصرف بنزین و گاز ) تولید می شوند ولی سیستم گازی مورد استفاده از نوع CNG می باشد که شیر مرکب ( قطعه مورد مطالعه ) در آن کاربرد ندارد .

بازار OES :

این بازار خدمات پس از فروش خودروها می باشد که وابسته به شرکتهای خودروساز است . در این بازار ، خودروسازان به آن دسته از مجموعه ها ، قطعات و اجزاء که خود روی خودرو نصب کرده اند ، خدمات ارائه می نما یند . سازمان خدمات پس از فروش ایران خودرو ( ایساکو ) ، شرکت سایپا یدك ، شرکت گسترش خدمات پارس خودرو ، مزدا یدك از شرکتهای این گروه محسوب می شوند .

سیستم گاز سوزی خودرو توسط مراکز دیگر ( غیر از خودرو سازان ) روی خودرو نصب می گردد و لذا مراکز OES تعهدی برای ارائه خدمات برای این قسمت خودرو ندارند و بنابر این شیرمرکب نیز در فهرست خدمات این شرکت ها قرار ندارند .

بازار AM :

این بازار قطعات خودرو شامل کلیه لوازم یدکی فروش های مختلف در سطح کشور می باشد که به صورت آزاد ( بدون ارتباط خاص با خودرو سازان ) اقدام به فروش قطعات خودرو می نمایند .

استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو :

شماره استاندارد 4264 که در ارتباط با اجزاء سیستم گاز سوزی کردن موتور برای آن استخراج شده است .


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو


کشورهای تراز اول درتولید خودرو را می توانیم به عنوان بزرگترین تولید کننده و همچنین بزرگترین مصرف کننده قطعات مورد مطالعه معرفی نماییم . از این رو می توان آمریکا ، ژاپن ، چین ، اروپای غربی ، اروپای مرکزی و شرقی و آسیا و اقیانوسیه را نام برد .


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو


• شرایط واردات

با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ، نتیجه گیری شده است ، که محدودیت خاصی برای واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد .

لذا با پرداخت حقوق گمرکی مطابق با شماره تعرفه گمرکی 98870210، 98870230 ، 98870220و شماره تعرفه بر حسب درصد ساخت داخل از 98870311 تا 98870338 است ، به ترتیب 20 ، 4 ، 10 و حقوق ورودی بر حسب درصد ساخت داخل از 27 تا 90 درصد متغیر است ، امکان واردات وجود خواهد داشت .


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو


قطعه سازی یکی از صنا یع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می آید . این قطعات خود به عنوان کالا ی واسطه یا در تولید انواع خودرو یا بازار خدمات پس از فروش آن مورد استفاده دارند . از ا ینرو توسعه صنعت قطعه سازی به مفهوم توسعه صنعت خودرو سازی کشور است و لذا مجموعه قطعه سازی را می توان به عنوان یکی از محورهای توسعه کشورها تلقی کرد .

لیکن سیستم های گازسوزی LPG که قطعه مورد مطالعه در آن کاربرد دارد ، از برنامه مصرف طرح گازسوز کردن خودروها خارج و با سیستم CNG جا یگزین شده است .

از ا ینرو هر چند طرح گاز سوز کردن خودروها بعنوان یک طرح عظیم ملی در کشورمان محسوب می گردد ، لیکن این اهمیت صرفا برا ی سیستم CNG بوده و سیستم LPG که قطعه مورد مطالعه نیز جزئی از آن محسوب می گردد بعلت از رده خارج شدن ، از هیچگونه اهمیتی برخوردار نمی باشد .


فرایند اجرای این طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو

1 - شمش فلز
2 – ذوب شمش در کوره
3 – ریخته گری فلز مذاب
4 – ماشینکاری
5 – مواد اولیه
6 – ماشینکاری متعلقات شیر
7 – مونتاژ قطعات
8 – قطعه آماده فروش

• شرحی بر فعالیت های مختلف فرایند تولید

ذوب شمش برنج در کوره

مواد اولیه تولید محصول طرح ، شمش برنج است . این شمش عموماً دارای آلیاژ مورد نظر قطعه نهایی است و بسیار به ندرت قطعه ساز اقدام به آلیاژ سازی می نماید . شمش از بازار تهیه شده و به وسیله کوره هایی با حرارت 16000-1500 درجه سانتیگراد ذوب میگردد .

انتقال مذاب به قسمت ریخته گری

برنج پس از ذوب به وسیله کارگر به قسمت ریخته گری منتقل می شود تا در این قسمت به داخل قالب تزریق گردد .

ریخته گری مذاب به داخل قالب

فلز مذاب به وسیله پرس ریخته گری به داخل قالب تزریق می شود .

خارج کردن قطعه از قالب و تریم آن

پس از انجماد و سرد شدن مذاب در داخل قالب ، قطعه از قالب خارج می گردد . این قطعات جمع آوری شده و قسمت های زائد که شامل راه کارها و گلویی ها می باشد از قطعه اصلی جدا می شود ( تریم کردن قطعه )

ماشینکاری

قطعات ریخته گری شده عموماً به لحاظ ابعادی و صافی سطح از وضعیت مورد انتظار برخوردار نمی باشند . از اینرو لازم است محل های مورد نظر قطعه ، بخصوص محل های اتصال به سیستم بطور دقیق ماشینکاری و به صافی و دقت ابعادی مورد نیاز رسانده شود . پس از پایان مرحله ماشینکاری قطعه جهت ارائه به بازار آماده است .


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو

• کوره ذوب برنج با دمای °1500c
• ماشین دایکاست فلزات رنگین با تناژ 200 تن
• تجهیزات مذاب ریز
• ماشین تراش
• ماشین فرز
• ماشین مته
• ماشین سنگ
• ماشین برش زواید

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید شیر مرکب خودرو

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 98 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

  • در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید شیر مرکب خودرو ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم  کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.


Go to top

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران محفوظ می باشد :: 1389-1388 :: طراحی و اجرا با کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران

Free Page Rank Tool