طرح توجیهی تولید ظروف تفلون ( ظروف نچسب ) سال 1400 + کامفار ( Word و Pdf )

Teflon dishes

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید ظروف تفلون ( ظروف نچسب ) سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید ظروف تفلون ( ظروف نچسب ) را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید. محصول تولیدی این طرح ظروف تفلون ( ظروف نچسب ) می باشد ، كه این ظروف جهت پخت و پزونگهداری غذا مورد استفاده قرار می گیرند .

 


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید ظروف تفلون ( ظروف نچسب )


 

محصول ظروف تفلون ( ظروف نچسب ) با مشخصات فنی قابلمه و تابه از سایز ١ لیتری الی ١٠ لیتری از جنس آلومینیوم با پوشش تفلون از سوی سازمان صنایع كوچك و شهر ك های صنعتی ایران طـرح حاضـرمربوط به تولید ظروف تفلون ( ظروف نچسب ) می باشد . البته لازم به ذكر است كـه تولیـد تنها این مدل از محصول به تنهایی مقرون به صرفه نخواهد بود و معمولا واحدهای تولیدی با توجه به امكانات خـود درحال تنوع بخشیدن به محصولات تولیدی می باشند تا ازاین طریق بتوانند هزینه ها را كاهش داده و سهم بازار خـود را افزایش دهند .

کاربرد ظروف تفلون ( ظروف نچسب ) :

محصول تولیدی این طرح ظروف تفلون ( ظروف نچسب ) می باشد ، كه این ظروف جهت پخت و پزونگهداری غذا مورد استفاده قرار می گیرد .

 


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید ظروف تفلون ( ظروف نچسب )


 

با مراجعه به فهرست استانداردهای تدوین شده موسسه استاندارد ملی ایران ایـن محصـول دارای هیچگونـه اسـتاندارد اجباری جهت واردات ، صادرات و تولید و توزیع داخل كشور نمی باشد .

کشورهای عمده تولید کننده ظروف تفلون ( ظروف نچسب ) :

این محصول جهت پخت غذا می باشد از این رو می توان اذعان نمود که تو لید ومصـرف آن در بسـیاری از کشـورهای جهان عمومیت دارد . كشورهای چین ، تركیه ، ایتالیا ، آلمان و فرانسه ازعمده تولید كنندگان این محصـول در دنیـا مـیباشند و از جمله عمده ترین كشورهایی كه این محصول را به ایران صادر می كنند كشـورهای چـین ، ایتالیـا ، آلمـان وفرانسه می باشند . عراق ، آذربایجان و ارمنستان نیزعمده كشورهایی هستند كه كالاهای ساخت كشور به آنها صادر می گردد .

 


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید ظروف تفلون ( ظروف نچسب )


 

• شرایط واردات ظروف تفلون ( ظروف نچسب )

با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی نتیجه گیری شده اسـت کـه محـدودیت خاصـی جهـت واردات محصول مورد مطالعه وجود ندارد . لذا با پرداخت حقوق گمرکی ٢٥ درصد امکان واردات وجود خواهد داشت .

• شرایط صادرات ظروف تفلون ( ظروف نچسب )

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی جهت صادرات محصول تولیدی طرح هیچگونه شرایط و محدودیتی وجود ندارد . با این وجود ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری تولید کننده از شرایطی می باشد که در زیر به شرایط فوق اشاره شده است .

- برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ قیمت

یکی از معیارهای مهم در صادرات ، قیمت های رقابتی جهانی می باشد که این مورد نیز به شرایط اقتصاد کلان کشور در مقایسه با کشورهای مقصد صادرات و قیمت جهانی ظروف تفلون ( ظروف نچسب ) باز می گردد . از جمله این شرایط می توان به نرخ ارز، نرخ بهره ، قیمت مواد اولیـه ، نـرخ تـورم و موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به متغیر بـودن عوامـل فـوق ، لازم است توجیـه پـذیری اقتصـادی صـادرات در زمـان واقعـی صـادرات و کشورهای مقصد مورد تحلیل قرار گیرد .

- برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ کیفیت

کیفیت یکی از موارد عمده دیگر است که در صادرات كالا نقش محوری دارد . در ساخت ظروف تفلون ( ظروف نچسب ) ، کیفیت به مفهـوم رعایـت اصـول فنـی و مهندسی در ساخت ، استفاده از مواد با كیفیـت مناسـب ، كنتـرل هـای کیفیتی در فرآیند ساخت و... اسـت کـه تولیـد کننـده جهـت ورود بـه بازارهای جهانی لازم است از توانائی های فوق برخوردار باشد .

- دارا بودن استانداردهای جهانی

دارا بودن استانداردهای جهانی برای تولید و صادرات این محصول بسیارحائزاهمیت می باشد .

- آشنایی کامل با امور تجارت جهانی

فعالیت در بازارهای جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده ازمقررات والزامات تجارت جهانی می باشد .

 


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید ظروف تفلون ( ظروف نچسب )


 

با توجه به بررسی های انجام گرفته در ارتباط با اهمیت استراتژیكی كالا محصول طرح در ایران دارای اهمیت استراتژیكی نمی باشد اما از قابلیت صادراتی خوبی برخوردار می باشد . این محصول قابل تولید در اكثر كشورها بوده و در ضمن این كالا دارای موانع سیاسی ، اجتماعی و... جهت ورود به بازار را ندارد . دانش فنی و مهارت های لازمه جهت تولید این محصول و تكنولوژی مربوط به آن در كشور وجود دارد .

 


فرایند تولید ظروف تفلون ( ظروف نچسب )

 

فرایند تولید ظروف تفلون ( ظروف نچسب ) به صورت زیر است :

• تولید درب

1- برش ( ورق آلمینیوم )

2- پرس

3- کنترل

4- انبار محصول

• تولید دسته فلزی

1- برش ( ورق فلزی )

2- پرس

3- کنترل

4- مونتاژ

5- کنترل

6- دسته بندی

7- انبار محصول

• تولید دسته باکالیت

1- قرص گرم کن

2- پرس

3- کنترل

4- مونتاژ

5- کنترل

6- دسته بندی

7- انبار محصول

• تولید بدنه

1- برش ( ورق آلمینیوم )

2- شستشو و آماده سازی

3- پاشش تفلون دو مرحله ای

4- پخت تفلون

5- پرس و قالبگیری

6- پاشش رنگ کوره ای

7- پخت رنگ

8- آرایش ته ظرف

9- کنترل

10- مونتاژ

11- کنترل

12- دسته بندی

13- انبار محصول

ویژگیهای فرآیند ، نکات فنی و شرایط عملیاتی :

همانگونه که در نمودار فرآیند آورده شده قطعات تشکیل دهنده و عملیات لازم جهت تولید محصول به شرح ذیل می باشد :

الف‐ دسته باکالیتی

ب ‐ دسته فلزی

ج ‐ درب

د‐ بدنه

الف : تولید دسته باکالیتی

1. باکالیت ( قرص باكالیت ) تا درجه حرارت حدود ١٨٠درجه سانتیگراد گرم می شود .

2. جهت تکمیل مرحله قبل و تولید دسته باکالیتی عملیات پرسکاری انجام می گیرد .

3. بر روی دسته باکالیتی از لحاظ عدم شکستگی یا ترک و نیز یکنواختی عملیات بازرسی انجام می گیرد.

ب : تولید دسته فلزی

1. ورقه فلزی به ضخامت ١٠ میلی متر برشكاری می گردد .

2. توسط پرس به قطعه تولید شده در مرحله قبل ، شکل مورد نظر داده می شود .

3. در این مقطع کنترل قطعه تولید شده از لحاظ ابعاد و نداشتن پلیسه انجام می شود .

ج : تولید درب

1. ورقه آلومینیمی به ضخامت حدود ٢ میلی متر بصورت گرده به قطرهای مورد نظر جهت تولید درب و بدنـه بریـده می شود .

2. عملیات شستشوی گرده ها انجام می شود .

3. عملیات کشش گرده مورد نظر توسط پرس کشش انجام می شود .

4. بازرسی و کنترل از لحاظ شکل ظاهری و ابعاد بر روی قطعه تولید شده در مرحله قبل صورت می گیرد .

د : تولید بدنه

1. بعد از مرحله شستشو ، گرده مورد نظر جهت تولید بدنه تحت عملیات کشش قرار می گیـرد و متناسـب بـا ظـرف مورد نظر از ضخامت آن کاسته می شود .

2. در این مرحله عملیات پاشش تفلون ( پلی تترا فلوئور اتیلن ) در قسمت داخلی بدنه انجام می گیرد .

3. عملیات پخت تفلون در درجه حرارت ٤٠٠ درجه سانتی گراد انجام می شود .

4. عملیات رنگ کاری قسمت بیرونی بدنه انجام می شود ( نوع رنگ کوره ای می باشد ) .

5. عملیات پخت رنگ در درجه حرارت ٢٠٠ درجه سانتی گراد انجام می شود .

 


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید ظروف تفلون ( ظروف نچسب )

 

• قالب های پرس

• پرس هیدرولیك

• كوره ریلی پخت تفلون

• كوره ریلی پخت رنگ

• قالب دستگاه فلز

 

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید ظروف تفلون ( ظروف نچسب )

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 1400 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 1400 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد . درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید ظروف تفلون ( ظروف نچسب ) ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.