طرح توجیهی تولید انواع پرده و پارچه پرده ای سال 1400 + کامفار ( Word و Pdf )

Curtains2

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید انواع پرده و پارچه پرده ای سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید انواع پرده و پارچه پرده ای را که آرشیوی و مربوط به سال های گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

پارچه های پرده ای دارای انواع متنوعی است ، لذا نوع مورد نظر پارچه های پرده ای تولید شده در سیستم راشل ژاكارد میباشد . هر چه این دسته از پارچه ها عمدتاً به عنوان پرده در منازل و اماكن دیگر مصرف میشوند ، اما قابلیت استفاده به عنوان پارچه های روتختی ، رومیزی و پارچه ها مشابه را نیز دارند .

 


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید انواع پرده و پارچه پرده ای


 

پارچه های پرده ای را به روشهای مختلفی میتوان تولید نمود كه عبارتند از:

- پارچه های پرده ای تاری و پودی

- پارچه های پرده ای كتن

- پارچه های توری ساده

- پارچه های توری با مكانیسم طراحی زنجیر طرح

- پارچه های توری با مكانیسم طراحی ژاكارد

- پارچه های توری ساده به همراه طرحهای گلدوزی شده بر روی آن

پارچه های پرده ای تاری و پودی :

پارچه های پرده ای تاری و پودی با ماشینهای تاری و پودی تولید میشوند . ولی این پارچه ها از نظر خواص ظاهری و كیفی مثل لختی و افتادگی به هیچ وجه همچون پارچه های حلقوی رضایت مصرف كنندگان را در سالهای اخیر جلب نمی نماید . از این رو پارچه های پرده ای تاری و پودی به ندرت مورد استفاده قرار میگیرند .

پارچه های پرده ای كتن :

پارچه های پرده ای كتن با ماشین كتن تولید میشوند . ولی پارچه های تولیدی با این روش از نظر طرح پذیریی بسیار ظعیف بوده و ماشین كتن تنها قادر به تولید پارچه های توری ساده با طرح ماركوزیت میباشد .

پارچه های توری راشل ساده :

پارچه های توری راشل ساده شامل پارچه های توری ساده است كه دارای انواع طرحهای ویلت ، ماركوزیت ، لانه زنبوری ، سند فلای و غیره میباشد . بیشترین پارچه های تولیدی در این روش از نوع ماركوزیت است . این پارچه ها به دلیل سادگی فرآیند تولید و كاهش قسمتهای متحرك نسبت به سایر ماشینهای راشل از سرعت بالاتری برخوردار هستند .

پارچه های راشل با مكانیسم طراحی زنجیر طرح :

توسط ماشین راشل مخصوصی كه دارای تعداد شانه نسبتا زیادی هستند تولید میگردند . در این ماشینها تعداد شانه در برخی از موارد بالای 30 عدد نیز می رسد ، در تولید این پارچه كه عمدتا دارای دو قسمت زمینه و طرح میباشند از چله نخ تار برای بافت زمینه و از چله های كوچك طرح كه عبارت از استوانه فلزی با تعداد سر نخ محدود هستند ، جهت بافت طرح و نقشها استفاده میگردد .

این دسته از پارچه های راشل شبیه به پارچه های راشل ژاكارد میباشند با این تفاوت كه ابعاد طراحی در این دسته از ماشینها محدودیت دارد .

پارچه های توری با مكانیسم طراحی ژاكارد :

پارچه های راشل ژاكارد نیز از دو دسته بافت زمینه و بافت طرح تشكیل میشوند كه بافت زمینه توسط شانه های بافت زمینه كه معمولا چهار عدد میباشد ، بافته میشوند . نخ مصرفی زمینه از روی چله های نخ تار باز شده در اختیار سوزنهای بافندگی قرار میگیرند .

برای بافت طرح مكانیسم خاصی وجود دارد كه به ماشین این امكان را میدهد ، در هر نقطه از بافت توسط سه حالت ، پر و نیمه پر و خالی روی تور زمینه ایجاد طرح نماید ، فرمان ایجاد طرح توسط مكانیسم ژاكارد صادر میشود . نخهای مصرفی طرح مستقیما از روی بوبینهای قرار گرفته درون قفسه در مجاورت ماشین تأمین خواهند شد . دسته آخر پارچه راشل عبارت از پارچه های پرده ای گلدوزی شده و یا گیپور میباشند .

طریقه تولید این پارچه به صورت زیر است:

ابتدا پارچه توری ساده كه عبارت از بافت زمینه میباشد ، به صورت بدون نقش در ماشین راشل تولید میگردد . سپس این پارچه ها توسط ماشین گلدوزی خودكار گادوزی میشوند و نهایتا توسط ابزار سوراخكن نقاطی متناسب با طرح سوراخ میگردند . این دسته از پرده دارای قیمت و كیفیت بالاتری نسبت به سایر پردهها میباشند.

در برخی از موارد نقشهها را به گونهای انتخاب میكنند كه از پیوستگی متناسب برخوردار باشد. سپس با اجرای این نقشه روی پارچه هایی كه از الیاف خاص محلول در آب یا مواد شیمیایی دیگر كه نسبت به نخ گلدوزی پلی استر بیاثر است، میتوان پس از انجام عمل گلدوزی كل زمینه را توسط شستشو با مواد فوق از بین برد پارچه های حاصل را اصطلاحا گیپور میگویند .

در این طرح پارچه تولیدی از نوع راشل ژاكارد خواهد بود كه بر روی ماشین RJPC-4F با گیج 18 بافته میشود . تراكم بافت بر اساس سرعت غلتك پیچش پارچه میتواند متفاوت و قابل تنظیم بر اساس نیاز انتخاب گردد . نخهای مصرفی عمدتاً پلی استر تكسچره شده میباشند . بافت زمینه پرده های تولیدی معمولاً ماركوزیت و یا لانه زنبوری خواهند بود .

با توجه به اینكه این واحد فاقد تجهیزات تكمیل ، شستشو و سارنگرزی میباشند، لذا پارچه های تولیدی این واحد بصورت خام تولید میشود و سپس به صورت كارمزدی توسط واحدهای فعال دیگر تكمیل میگردند . نمره نخ مصرفی برای زمینه ، نخ 55 دنیر یك لا و نخ مصرفی برای نخ طرح 150 دنیر دولا میباشد . عرض پارچه های تولیدی معموًلاً برابر با 3 متر خواهد بود .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید انواع پرده و پارچه پرده ای


 

پارچه های تولید شده در این واحد بیشتر برای مصرف بصورت پرده در طرحها و نقشه های مختلف در منازل و دیگر اماكن استفاده میگردد ولی از این پارچه ها میتوان همچنان به عنوان روتختی ، رومبلی و دیگر موارد مشابه مورد استفاده قرار داد .

استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید انواع پرده و پارچه پرده ای :

929 : ویژگی های كشباف پودی و تاری
D 3691 : خصوصیات عملكرد پارچه هاب تاری پودی ، توری ، پرده ای و آویزی

کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید انواع پرده و پارچه پرده ای :

کشورهای عمده تولید کننده محصول عبارت اند از : چین ، هنگ كنگ و كره

کشورهای عمده مصرف کننده محصول عبارت اند از : عمان ، قزاقستان و گرجستان

 


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید انواع پرده و پارچه پرده ای


 

بر اساس مقررات صادرات و واردات ایران مصوب 4/7/1372 شرایط صادرات و واردات كالاها بصورت زیر می باشند :

طبق ماده 2- كالای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می شوند:

الف ) كالای مجاز – كالایی است كه صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به مجوز ندارند .

ب ) كالای مشروط – كالایی است كه صدور یا ورود آن با كسب مجوز امكان پذیر است .

ج ) كالای ممنوع – كالایی است كه صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام و یا به موجب قانون ممنـوع گردد .

ماده 2 تبصره2 - نوع و مشخصات كالاهای هر یك از موارد سه گانه فوق بر اساس آیین نامـه ای كـه توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد ، معین خواهد شد .

ماده3 – مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاری مستلزم داشتن كارت بازرگانی است كـه توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تائید وزارت بازرگانی می رسد .

ماده6 – اولویت حمل كلیه كالاهای وارداتی كشور با وسایل نقلیه ایرانی است . دستورالعمل مربـوط بـه استفاده از وسایل نقلیه خـارجی اعـم از دریـایی ، هـوایی و زمینـی ( جـاده ای و راه آهـن ) را شـورای عـالی هماهنگی ترابری كشور بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران تهیه می نماید .

ماده8 – وارد كنندگان كالاهای مختلف جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحـصرا بـه وزارت بازرگانی مراجعه نمایند .

ماده21 – واردات قبل از صادرات مواد و كالاهای مورد مصرف در تولید ، تكمیل و آماده سازی و بسته بندی كالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمـرك از پرداخـت كلیـه وجـوه متعلقه به واردات ، جز آنچه جنبه هزینه یا كارمزد دارد معاف است .

اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید انواع پرده و پارچه پرده ای :

با توجه به اینكه میزان رشد مصرف منسوجات حداقل تا سطح معینی از درآمد یكی از شاخصهای توسعه یافتگی محسوب میگردد و كشور ما نیز حركت سریعی را در جهت توسعه اقتصادی پیش رو دارد ، علاوه بر افزایش میزان مصرف به دلیل افزایش جمعیت میزان مصرف سرانه نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت . میزان رشد مصرف منسوجات طی سالهای بعد از انقلاب و خصوصا پس از جنگ نیز مؤید این مطلب میباشد .

 


فرایند تولید انواع پرده و پارچه پرده ای

 

پارچه های پرده ای راشل را به طور كلی به چهار روشهای مختلفی میتوان تولید نمود كه عبارتند از:

پارچه های توری ساده

پارچه های توری با مكانیسم طراحی زنجیر

طرح پارچه های توری با مكانیسم طراحی ژاكارد

پارچه های توری ساده به همراه طرحهای گلدوزی شده بر روی آن پارچه های توری راشل ساده

• پارچه های توری راشل ساده

پارچه های توری راشل ساده شامل پارچه های توری ساده است كه دارای انواع طرحهای ویلت ، ماركوزیت ،لانه زنبوری ، سند فلای و غیره میباشد . بیشترین پارچه های تولیدی در این روش از نوع ماركوزیت است . در این بافت میزان برداشت پارچه به گونهای انتخاب میگردد كه سوراخهای مربع شكل حاصل گردد.

این پارچه ها به دلیل سادگی فرآیند تولید و كاهش قسمتهای متحرك نسبت به سایر ماشینهای راشل از سرعت بالاتری برخوردار هستند. به دلیل عدم طراحی روی این پارچه ها و سهولت تولید، قیمت تمام شده و فروش این محصول از سایر پارچه های پرده ای راشل ارزانتر خواهد بود.

مكانیسم ایجاد بافت توسط زنجیرهای كوتاه طرح انجام میگیرد و تمامی نخ مصرفی توسط نخ تار چله پیچی شده تأمین میگردد .

• پارچه های توری با مكانیسم طراحی زنجیر طرح

زمانی كه طرحهایی با ابعاد كوچك موردنظر باشد میتوان طراحی پارچه های پرده ای را توسط مكانیسم طراحی زنجیر طرح اعمال نمود . به این ترتیب كه در پارچه های پرده ای طرحدار معمولاً پارچه از دو جزء تشكیل میگردد . كه عبارتند از بافت زمینه پارچه كه معمولایك توری ساده میباشد و توسط شانه ها بافت زمینه تولید میگردند .

بافت طرح كه توسط شانه ها طراحی كه تعداد آنها میتواند از 8 تا 68 عدد متغییر باشد همراه با مكانیسم فال پلیت به صورت برجسته و یا توسط حركت لیداین انجام گیرد . تعداد سرنخهایی كه دارای حركت كاملا مشابه میباشند میتوانند روی یك چله پیچیده شوند .

به این ترتیب نخهای بافت زمینه از روی چله نخ تار باز شده در اختیار ماشین قرار میگیرد . برای نخهای طرح كه معمولا تعداد كمتری سرنخ مشابه وجود خواهد داشت . چله های مخصوص نخ طرح كه عبارت از یك استوانه فلزی است كه تعداد نخهای لازم توسط یك حركت تراورسی ( رفت و برگشت نوسانی ) روی استوانه پیچیده می شود . معمولا این پردهها در عرض سه متر بافته می شوند .

معمولا از مكانیسم بادامكی برای بافت زمینه استفاده میشود . ابعادطرح در جهت طول بافت از نظر تئوری محدودیت ندارد . اما به واسطه فلزی بودن زنجیر طرح نیروی بسیار زیادی برای گردش زنجیر طرح برای نقشه های بزرگ در طول بافت لازم خواهد بود كه این عمر باعث انتخاب طرحهایی در اندازه كوچكتر در جهت طول پارچه خواهد گردید . اما بسته به تعداد شانه استفاده شده به عنوان شانه طرحی ، عرض طرح در جهت عرض پارچه متغییر می باشد .

ایجاد نقشه هایی كه در تمام عرض پارچه گسترش مییابند در این مكانیسم امكان پذیر نمیباشند . مگر اینكه تكراری از نقشه های قبلی باشند . به همین دلیل معمولا پارچه های پرده ای راشل در این دسته از ماشین آلات نوارهای نازك طراحی شده در پایین پارچه میباشند . به عبارت دیگر مكانیسم طراحی با زنجیر طرح در جهت ایجاد طرحهایی با عرض زیاد دارای محدودیتهایی میباشد .

• پارچه های توری با مكانیسم طراحی ژاكارد

زمانی كه بخواهیم طرحهایی بزرگ را روی منسوجات ایجاد كنیم از مكانیسم طراحی ژاكارد استفاده مینمایید. در تمامی ماشینهای راشل ژاكارد نحوه عملكرد بر اساس خم شدن راهنماهای انعطاف پذیر شانه ژاكارد بوده كه این انحنا باعث تغییر در تعداد حركت پشت می شود .

این حركتهای پشت میتواند در تولید نواحی پر و نیمه پر و یا خالی تأثیر گذار باشد . در طراحی پارچه های راشل ژاكارد عرض طرح دارای محدودیت نبوده و طول طرح بستگی به تعداد كارتهای پانچ شده خواهد داشت . این پارچه ها نیز مانند سایر پارچه های طرحدار راشل متشكل در دو قسمت بافت زمینه و بافت طرح میباشد .

بافت زمینه توسط مكانیزم بافت بادامكی انجام میگیرد و نخ مورد نیاز را از روی چله های نخ تار باز شده به صورت توری ماركوزیت و یا لانه زنبوری تشكیل بافت زمینه را میدهد . از آنجایی كه نخهای طرح به صورت تك به تك از مكانیسم ژاكارد ، جهت ایجاد نقشه فرمان میگیرند و هر سر نخ میزان نخ مصرفی متغییری را در واحد زمان لازم دارد .

به این ترتیب امكان انجام چله پیچی برای نخ تار وجود نخواهد داشت و نخ مصرفی طرح مستقیما از روی بوبین های نخ از درون قفسه های ماشین باز میگردد و توسط مجموعه شانه راهنماهای ژاكارد و میله پینهای سوزن كه این پینها مستقیماً توسط ریسمان به ژاكارد متصل میباشند .

نقشه پارچه روی توری زمینه ایجاد میگردد . ایجاد طرح در این دسته از ماشینها توسط دو نخ این لی ویا فال پلیت ایجاد میگردد .

• پارچه های توری ساده به همراه طرحهای گلدوزی شده بر روی آن

تورهای بافته شده روی ماشینهای راشل و راشل ساده بافت توسط ماشینهای بزرگ گلدوزی خودكار كه دارای مكانیسمهای طراحی كامپیوتری و یا سیستم كارت پانچ میباشند تبدیل به تورهای طرحدار میشوند .

در برخی از موارد از این مكانیسم جهت تولید گیپورهای صنعتی استفاده میشود . گیپور عبارت از پارچه ای است كه تنها با اتصال نقاط طرح به یكدیگر بدون هیچ بافت زمینه تولید میگردند . روش تولید آن بدین صورت است كه ابتدا تور ساده روی ماشین تور بافی راشل بافته میشوند .

نخ های مصرفی برای بافت تور ساده از موادی انتخاب میشود كه در عملیات شستشو در آب و سایر موادی كه روی نخهای طرح و نقشه بی اثر است ، كاملا حل میگردد . نقشه و طرح اتصالات بین نقاط و طرح به گونهای انتخاب میگردد كه پارچه تولیدی دارای استحكام لازم باشد . پس از گلدوزی و ایجاد نقشه پارچه در محلول آب و یا سایر مواد حلال شستشو داده می شود با حل شدن تور زمینه گیپور حاصل میگردد .

این پارچه ها معمولا به عنوان گیپورهای مصرفی در لباس زنانه ، رومیزی ، روتختی و مصارفی از این قبیل مورد استفاده قرار میگیرند . در اغلب پارچه های پرده ای به روش طراحی گلدوزی حذق تور زمینه انجام نمیگیرد. اما در بسیاری از موارد توسط مكانیسمهای سوراخ زن روی پارچه در بین نقشه سوراخ هایی ایجاد میگردد ، اصطلاحا به آن بریده دوزی میگویند .

فرآیند تولید پرده راشل ژاكارد

پارچه پرده ای راشل بر روی ماشین بافندگی حلقوی تاری تولید میگردد . ماشینهای بافندگی حلقوی تاری در دو نوع كتن و راشل میباشند . ماشینهای كتن جهت باقت پارچه های ساده با تولید زیاد و ظریف كاربرد دارند. نخ های مصرفی در ماشینهای كتن معولا نخ های نایلونی و یا پلی استر یكسره در دو نوع تخت و یا تكسچره شده میباشند .

 


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید انواع پرده و پارچه پرده ای

 

• ماشین چله پیچی

• ماشین بافندگی راشل ژاكارد

• ماشین رول پیچ و كنترل

• كمپرسور هوای فشرده

 

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید انواع پرده و پارچه پرده ای

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 1400 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 1400 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد . درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید انواع پرده و پارچه پرده ای ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

نوشتن دیدگاه

ارسال
سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1402 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.