طرح توجیهی تولید کیسه خون سال 1400 + کامفار ( Word و Pdf )

Blood sac

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید کیسه خون سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید کیسه خون را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

كیسه خون ، وسیله ای زیست پزشكی و یكبار مصرف می باشد ، كه به منظور جمع آوری ، نگهداری ، حمل و نقل و تزریق خون و فرآورده های آن به انسان مورد استفاده قرار می گیرد .

 


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید کیسه خون


 

كیسه خون ، وسیله ای زیست پزشكی و یكبار مصرف است ، كه به منظور جمع آوری ، نگهداری ، حمل و نقل و تزریق خون و فرآورده های آن به انسان مورد استفاده قرار می گیرد . تاكنون بیشترین ماده سازنده كیسه های خون از نوع پلی فنیل كلراید ( PVC ) نرم شده بوده است ، كه سمیت نرم كننده های موجود در آن یكی از مهمترین مشكلات آن است . زیرا نرم كننده ها در خون تراوش نموده و بدلیل طبیعت چربی دوستشان ، در بافت های چرب رسوب می كند .

به همین منظور تحقیقات جدیدی در رابطه با برطرف كردن این مشكل با ساخت آمیزه ای از پلی پروپیلن / پلی یورتان ( PU/PP ) ، به عنوان جایگزین PVC نرم در كیسه های خون انجام شده است . آمیزه PU/PP تركیبی بی اثر ، الاستیك و با استحكام بالاست ، كه جهت ساخت كیسه خون مناسب می باشد .

پلیمرهای زیست سازگار و كاربر آن ها در تولیدات پزشكی : پلیمر ها ، معمول ترین مواد مورد استفاده در تولیدات پزشكی هستند . دامنه كاربرد آنها در محدوده محصولات غیر تهاجمی كم خطر نظیر كیسه خون و دستكش های جراحی تا تجهیزات پرخطر برای كاشتنی های ارتوپدی و قلبی عروقی می باشد . همانگونه كه ذكر شده ، یكی از مزیت های استفاده از پلیمرها ، دستیابی به طیف وسیعی از خواص است ، كه با جزیی تغییر در تركیب آن ها بوجود ماده زیست سازگاری آید .

پلیمرهای زیادی در كاربرد های پزشكی بكار می روند . در دهه 1930 ، عمده مواد در دسترس برای كاربرد پزشكی موادی بودند كه از طبیعت تهیه می شدند . پیشرفت در علم پلیمر ، دسترسی به پلیمر های زیادی امكان پذیر ساخت ، زیرا خواص مكانیكی پلیمر های سنتزی به بافت های بیولوژیكی از مواد اولیه دیگر مانند فلزات ، چوب و شیشه بسیار شبیه تر بود ، لذا این مواد به آسانی بعنوان مواد زیست سازگار معرفی شدند .

دیگر عواملی كه در كاربرد این ماد اثر داشت ، پیشرفت آنتی بادی ها بود ، كه با افزایش سرعت التیام بخشی استفاده از مواد مصنوعی را افزایش می دهد . پیشرفت این مواد در جراحی و پزشكی به علت نیاز به مواد جدید و محدوده كاربرد آنها افزایش یافته است .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید کیسه خون


 

اختلال در حمل و نقل مواد غذایی و مواد زاید در بدن و نیز حفاظت بدن درمقابل میكروارگانیزم های مهاجم ، باعث به خطر افتادن روند عادی و توازن در بدن می گردد . انجام این خدمات حیاتی در بدن انسان ، بر عهده دو دستگاه قلبی عروقی ( گردش خون ) و دستگاه لنفاتیك می باشد و خون بستر اولیه این نقل و انتقالات به شمار می آید . خون تنها بافتی است كه در درون بدن در گردش است . از جمله وظایف حیاتی خون ، رساندن مواد لازم به سلول ها و دوركردن مواد زاید از آنهاست .

علاوه بر آن ، بسیاری از ابزارهای ضروری برای مقابله با مهاجمین خارجی و نیز تنظیمات داخلی بدن را خون فراهم می آورد . خون ، بافت مایعی است ، كه عوامل شیمیایی گوناگون و فراوانی در آن محلول بوده و میلیون ها سلول مختلف در آن وجود دارند . بخش مایع خون را " پلاسما " و بخش دیگر آن را " عناصر سلولی " خون می نامند . به دنبال وظایفی كه برای خون و بافت خون برشمردیم ، بحثی مطرح می شود تحت عنوان انتقال خون ، كه از اهمیت بسیار زیادی در عصر حاضر برخوردار می باشد .

در واقع می توان گفت همانقدر كه نقص در سیستم گردش خون برای حیات انسان خطر آفرین است ، انتقال خون نادرست نیز می تواند بسیار پر خطر تر برای حیات انسان باشد . پروسه انتقال خون یك پروسه چندین مرحله ای می باشد ، كه اجرای تك تك این مراحل به منظور جمع آوری و انتقال خون مناسب و سالم ضروری می باشد . در این مطلب سعی برا ارائه مطالبی در خصوص مراحل مختلف این پروسه می باشد .

اولین مرحله در فرایند انتقال خون مراجعه اهداكننده و بررسی وضعیت جسمانی او از نظر اهدای خون می باشد ، كه در صورت تائید در این مرحله به بخش نمونه گیری راهنمایی می شود . بعد از تهیه خون اولین مرحله Labiling كیسه های خون است . روی هر كیسه خون مشخصات اهدا كننده، شماره كیسه ، نوع ماده نگهدارنده ، تاریخ جمع آوری و تاریخ انقضا به صورت دقیق باید درج گردد . مدت زمان نگه داری خون كامل بسته به نوع ماده نگه دارنده متفاوت می باشد .

كیسه خونی كه در این مرحله تهیه می شود خون تام نام دارد ، كه اغلب از این كیسه فراورده های مختلف تهیه می شود . این كیسه در اولین مرحله 1 دقیقه در RPM3200 سانتریفیوژ می شود ، كه در پایان این مرحله در این كیسه 2 فراورده از یكدیگر جدا می شوند .

1) پلاسما كه در قسمت رویی وجود دارد

2) گلبول های قرمز كه در قسمت پایین رسوب كرده اند . این پلاسما را كه پلاسمای غنی از پلاكت RPP می نامند ، در یك كیسه دیگر جمع آوری می كنند . بنابراین در پایان این مرحله 2 كیسه داریم ، 1- پلاسمای غنی از پلاكت ، 2- گلبول قرمز فشرده Cell Red Packed . سپس كیسه پلاسما را در RPM3600 به مدت 5 دقیقه سانتریفیوژ كرده و بنابراین پلاكت از پلاسما جدا می شود .

آدنین - سیترات – دكستروز : ( ACD ) این ماده اولین نگهدارنده مورد استفاده در كیسه های خون می باشد . در این ماده آدنین به عنوان یك سوبسترا برای تامین ATP مورد نیاز حیات گلبول های قرمز ، سیترات به عنوان ماده ضد انعقاد و دكستروز به عنوان ماده غذایی گلبول های قرمز محسوب می شود ، كه خون در حضور این ماده به مدت 21 روز در دمای یخچال قابل نگهداری است .

سیترات – فسفات - دكستروز : ( CPD ) در این ماده فسفات ماده بافرینگ بوده و تنظیم PH را به عهده دارد . در حضور این تركیب مدت نگهداری به 28 روز افزایش می یابد .
سیترات – فسفات – دكستروز - آدنین ( CPDA-1 ) : در این ماده هم آدنین و هم فسفات به همراه دكستروز و سیترات می باشد ، بنابراین تركیبی كامل تر از 2 مورد قبل بوده و مدت نگهداری گلبول قرمز را به 35 روز افزایش می دهد . امروزه در ایران اغلب از همین ماده به عنوان نگهدارنده استفاده می شود .

این ماده جدیدا در برخی موارد استفاده می شود و مدت زمان را به 42 روز افزایش می دهد . در كلیه موارد بالا گلبول های قرمز در دمای 6-1 درجه سانتیگراد طول عمرهای ذكر شده را دارند و بعد از خارج نمودن از یخچال حداكثر به مدت 24 ساعت باید مصرف شوند .

در انتقال خون نوزادان از آنجا كه حجم كمی را در هربار می توان انتقال داد ، یك كیسه خون را در شرایط استریل باز نموده و تا 24 ساعت همان خون را به نوزاد تحت شرایط استریل منتقل می كنند . حسن این روش در كاهش 4 برابری خطر انتقال بیماری ها و Ag های بیگانه و همچنین كاهش هزینه می باشد .

موارد نیاز به تزریق Red Packed Cell : این فراورده باعث افزایش برون ده قلبی ، افزایش میزان اكسیژن در گردش و افزایش میزان هموگلوبین و هماتوكریت می شود . هر واحد خون باعث افزایش 1 gr در غلظت هموگلوبین و افزایش 3٪ در میزان هماتوكریت می شود . این فراورده در مواردی مانند افزایش تخریب گلبول های قرمز مانند آنمی های همولیتیك ، كاهش تولید در مغز استخوان مانند آنمی آپلاستیك و لوسمی ها ، در نوزادان و در جراحی ها به بیمار تزریق می شود .

از آنجا كه 24 ساعت طول می كشد تا خون تزریق شده جذب گردد ، بنابراین تزریق بیشتر از 1 واحد خون در 24 ساعت ، باعث ایجاد حالت Over Load می شود . تزریق گلبول های قرمز خون حتما نیاز به سازگاری سیستم ABO و Rh دارد و انجام تست كراس ماچ به منظور جلوگیری از انتقال آنتی بادی و آنتی ژن های ناخواسته لازم و ضروری می باشد .

 


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید کیسه خون


 

شماره استاندارد : 4636

ویژگی ها و روش های آزمون كیسه خون برای خون و اجزاء تشكیل دهنده خون انسان : این استاندارد ویژگی هایی شامل: ( DEHP ) مشخصات پلی وینیل كلراید ( PVC ) نرم شده با دی ( دو - اتیل هگزیل ) فتالیت جهت تهیه پلاستیك های نرم بدون منفذ ، ظروف سترون تكمیل شده با دهانه مربوط به لوله خونگیری ، سوزن مكمل و لوله های انتقال اختیاری برای جمع آوری ، نگهداری ، فرآیند سازی ، انتقال ، جداسازی و تزریق خون و اجزاء خون راتعیین و مشخص می كند .

این گونه ظروف ممكن است بر حسب مورد استفاده ، حاوی مواد ضد انعقاد خون و یا محلول های نگهدارنده باشد .

ویژگی های تعیین شده جهت نیل به مقاصد و اهداف زیر می باشد .

الف - اطمینان هرچه بیشتر از حفظ كیفیت خون و اجزای سازنده خون

ب - امكان خونگیری بدون خطر و مؤثر ، تشخیص نوع خون ، نگهداری ، جداسازی و انتقال محتویات با دقت نظر و توجه ویژه به این كه خطر ناشی از :

• آلودگی ، به ویژه آلودگی میكروبیولوژیكی

• متوقف شدن جریان خون ناشی از ورود هوا به رگ

• خطا در شناسایی ظروف و محتویات آن

• واكنش بین ظرف و محتویات آن به حداقل ممكن كاهش یابد .

ج - اطمینان از سازگاری عملی هنگام استفاده از مجموعه كسیبه و ست انتقال خون ، همانطور كه در استاندارد مربوطه آمده است .

د - حصول حداكثر مقاومت در برابر پارگی و فاسد شدن در یك بسته بندی با حداقل جرم و حجم كیسه خون . ویژگی های مشخص شده در این استاندارد ، كیسه خون چند واحدی مثل دوتایی ، سه تایی یا چهارتایی را نیز شامل می شود .

واژه (( كیسه خون )) كه در تمام این استاندارد به كار رفته است ، در برگیرنده مجموعه ظرف ولوله خونگیری و سوزن مكمل ، دهانه ای ( دریچه ای ) جهت ریختن مواد ضد انعقاد و یامحلول های نگهدارنده و لوله های انتقال و ظرف ( ظروف ) مرتبط با آن برحسب مورد كاربرد است .

تمام آزمون های تعیین شده در این استاندارد ، برای كیسه خون پلاستیكی آماده برای استفاده به كار برده می شود ، مگر در مواردی كه ضرورت های دیگری مشخص شده باشد .

 


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید کیسه خون


 

با توجه به مصرف ضروری و حیاتی كیسه خون در انتقال خون ، تقریبا تمامی كشورهای صنعتی دنیا تولید كننده و تمامی كشورها به خصوص كشورهای درگیر جنگ ، مصرف كننده می باشند . اما از بزرگترین تولید كنندگان می توان به كشورهایی نظیر چین ، فرانسه و امریكا اشاره كرد .

شرایط واردات و صادرات کیسه خون :

مطابق كتابچه " مقررات صادرات و واردات " كه هر ساله توسط وزارت بازرگانی براساس آخرین تصویب نامه هیات وزیران منتشر می شود ، شرایط ویژه ای جهت صادرات این محصول لحاظ نشده است .

برای وارد كردن این محصول قوانین خاصی وجود ندارد و وارد كنندگان می توانند ، با پرداخت 20 %عوارض گمركی نسبت به ورود كالا اقدام نمایند .

 


اهمیت استراتژیک کیسه خون

 

خون سالم ، نجات دهنده زندگی است . همه روزه ، در سراسر جهان بسیاری از افراد به خون و فرآورده های خونی نیاز پیدا می كنند ، بطوری كه از هر سه نفر مردم دنیا ، یك نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق خون و فرآورده های خونی پیدا می كند . بارزترین مثال برای موقعیت هایی كه در آن نیاز مبرم به خون پیدا می شود ، عبارتست از زمان بروز حوادث و سوانح گوناگونی نظیر تصادفات رانندگی ، سوختگی ها و اعمال جراحی .

همچنین خانم های باردار در حین زایمان ، نوزادان و بخصوص نوزادان نارسی كه به زردی دچار می شوند ، از جمله دیگر نیازمندان به خون می باشند . از طرفی بیماران سرطانی كه تحت شیمی درمانی یا اشعه درمانی قرار دارند هم از مصرف كنندگان خون و فرآورده های آن هستند؛ همچنین بسیاری از دیگر بیماران نیز ناگزیرند برای بهره مندی از یك زندگی نسبتاً طبیعی برای تمامی عمر ، به شكل منظم خون یا فرآورده های خونی دریافت نمایند ، مانند بیماران تالاسمی و هموفیلی .

سالانه بیش از 500 میلیون كیسه خون در آمریكا براى انتقال خون ، دارو و دیگر مایعات ضرورى به بیماران و مجروحین استفاده می شود . هشتاد درصد كیسه هاى خون از « پلى وینیل كلراید » ( پى وى سى ) ساخته شده ، كه براى داشتن قابلیت انعطاف در آن از ماده نرم كننده اى مانند « دى اى اچ پى » استفاده می شود .

 


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید کیسه خون

 

• كاتر PVC

• دستگاه HIGH فركانس جهت جوشكاری

• دستگاه تزریق پلاستیك

• اكسترودر ماشین

• دستگاه استرلیزاسیون

• دستگاه تست و كنترل نهائی

• دستگاه چاپ

 

:: دانلود طرح توجیهی احداث کارخانه تولید کیسه خون

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 1400 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 1400 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد . درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید کیسه خون ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.