جستجو در مجموعه ها
جستجو در تماس ها
جستجو در محتوا
جستجو در خبرخوان ها
جستجو در وب لینک ها
طرح توجیهی تولید بیل و فرغون سال 1400 + کامفار ( Word و Pdf ) - 4.0 out of 5 based on 16 votes
امتیاز کاربر:  / 16
ضعیفعالی 

Forghoon

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید بیل و فرغون سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید بیل و فرغون را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

از فرغون فلزی جهت مصارف ساختمانی ، صنعتی كشاورزی به منظور حمل نقل خاک ، آجر ، مصالح ساختمان کود ، سیمان و سایر مصالح ساختمانی ، کود دانه های گیاهی و برخی محصولات کشاورزی استفاده می شود .

 


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید بیل و فرغون


 

محصولات مورد نظر گزارش فرغون باشد ، که در لوح فشرده وزارت صنایع و معادن تحت کد ٢٨٩٣١٢١٤ با عنوان دست فرغون تحت کد ٣٥٩٩١١١١ طبقه بندی شده است .
واردات انواع بیلچه تحت تعرفه ٨٢٠١١٠٠٠ انجام می شود . ولیکن در کتاب مقررات واردات صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ، چگونه تعرفه در زمینه واردات فرغون محصولات مشابه آن وجود ندارد ، ضمن این که به نظر نمی رسد در بخش وارداتی نیز داشته باشیم .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید بیل و فرغون


 

از فرغون فلزی جهت مصارف ساختمانی ، صنعتی كشاورزی به منظور حمل نقل خاک ، آجر ، مصالح ساختمان کود ، سیمان و سایر مصالح ساختمانی ، کود دانه های گیاهی و برخی محصولات کشاورزی استفاده می شود .

همانطور که می دانیم ، فرغون به عنوان محصول نهایی می باشد ، از این رو معمولا بعد از تولید هیچ نوع فناوری روی آن صورت نگرفته و مستقیما جهت مصرف به اشکال مختلف وارد چرخه توزیع می گردد .

کالای مورد گزارش انواع بیل و فرغون می باشد ، که جهت انجام خاکبرداری حمل و نقل آن در کارگاه های ساختمانی صنایع كشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد .

 


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید بیل و فرغون


 

طبق بررسی ها به عمل آمده ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در سال ١٣٧٣ اقدام به انتشار نسخه استاندارد ، در زمینه ویژگی ها روش آزمون فرغون فلزی تحت شماره ٢٦٣٥ نموده است . ولیکن در زمینه بیلچه استاندارد تدوین نگردیده است .

کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده بیل و فرغون :

با توجه به بازده نبودن تکنولوژی تولید این محصول ، اهمیت آن در امور ساختمانی کشاورزی کالا در اکثر کشورهای جهان ، با ظرفیت های متفاوت قابل تولید می باشد . از لحاظ مصرف با توجه به رنج وسن کاربرد کارگاه های ساختمانی ، بخش های مختلف کشاورزی هیچ کشوری را نمی توان یافت که متقاضی استفاده از آن نباشد .

 


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید بیل و فرغون


 

شرایط واردات :

حقوق ورود تعرفه ٨٢٠١١٠٠٠ ، به ازای هر کیلوگرم ٢٥ درصد تعیین شده است . انواع بیل جزو فهرست كالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد برای واردات می باشد .

واردكنندگان كالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ملزم به رعایت مقررات مربوطه بوده ، چنانچه الزامات قانونی را مراعات ننمایند ، علاوه بر آن كه خود به عنوان مصرف كننده در جامعه از آن زیان خواهند دید ، بلكه بر اساس مواد ١١ ، ١٢ و ١٤ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، بشرح زیر تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت :

ماده 6 – مؤسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد ، اجرای استاندارد كالاها یا بخشی از یك استاندارد یا آئین های كار را ، كه از نظر ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از كیفیت فرآورده حمایت از مصرف كننده یا سایر جهات رفاهی اقتصادی ضروری باشد .

با تعیین مهلت های لازم ، كه از سه ماه كمتر نخواهد بود اجباری اعلام نماید. تبصره كیفیت مواد كالاهای وارداتی ، بر حسب ضرورت اولویت توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی اقتصادی ، باید با استاندارد های ملی جمهوری اسلامی ایران ، یا استانداردهای كشور مبدأ یا استانداردهای معتبر مورد قبول مؤسسه منطبق باشد . اولویت مواد و كالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می نماید .

هرگاه اجرای استاندارد در مورد كالاهایی اجباری اعلام شود ، پس از انقضای مهلت های مقرر تولید تمركز ، توزیع و فروش این گونه كالاها با كیفیت پایین تر از استاندارد مربوط ، یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط امكانات خاطی دفعات مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار وعظ تذكر ، توبیخ ، تهدید ، اخذ تعهد ، حبس از یك ماه تا دو سال و جزای نقدی از یكصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد .

تبصره – رعایت كلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد كالاهای وارداتی الزامی خواهد بود .

ماده ١١ – هركس مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه تولید یا ساخت تغییر دهد ، یا از ظروف وسایل بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده ، برای بسته بندی ، عرضه و فروش فرآورده های خارج از استاندارد استفاده كند ، یا به قصد تقلب یا به هر كیفیتی در قوطی بسته جعبه لفاف محتوی فرآورده های مشمول استاندارد اجباری دخل تصرف نماید ، یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه كند ، یا به فروش برساند.

یا به قصد تقلب از برگ های آزمایش تشخیص مشخصات فرآورده ها ، همچنین پروانه كاربرد علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده كند ، یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود بكار برد ، به حبس از شش ماه تا دو سال جزای نقدی از یك میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محكوم خواهد شد .

ماده ١٢ – هرگاه ارتكاب یكی از جرائم مذكور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد ، مرتكب حسب نتایج حاصله به مجازات های زیر محكوم می گردد : درصورتی كه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد ، مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. در صورتی كه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد ، مجازات مرتكب یك تا سه سال حبس تعزیری و یك میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد.

در صورتی كه موجب نقص عضو شود ، مجازات مرتكب حسب مورد سه سال تا ده سال حبس تعزیری دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد. در صورتی كه منتهی به مرگ شود ، مجازات مرتكب سه الی پانزده سال حبس تعزیری ، سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود . در تمام موارد فوق در صورت شكایت مصرف كننده شرط اقوی بودن سبب از مباشر دیه خسارت مصرف كننده بر اساس قانون مجازات اسلامی بر طبق حكم محاكم جبران می گردد .

ماده ١٤ – در صورت تخلف تولید كننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده ، در رابطه با كالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاس ها ، وسائل سنجش با شكایت مشتری ، اثبات موضوع خسارت مشتری ، حسب مورد تماما توسط تولید كننده یا فروشنده با حكم محاكم صالحه پرداخت خواهد شد .

شرایط صادرات :

شرایط خاصی برای صادرات نوع محصولات وجود ندارد ، ضمن آنکه در حال حاضر ، کالا جزو فهرست كالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد برای صادرات نمی باشد .

 


فرایند تولید بیل و فرغون

 

شرح فرایند تولید فرغون:

الف) ساخت شاسی

ب) ساخت کفه : لوله فولاد به قطر ٣٢ میلی متر ، از کارخانجات داخلی تهیه می گردد .

ج) رنگ : قطعات ساخته شده اعم از شاسی ، کفه پایه های اتصال بصورت هوا خشک رنگ آمیزی می گردد .

د) قطعات آماده وارد خط مونتاژ می گردد . ابتدا چرخ آماده فرغون ( توپر یا بادی ) پس از نصب بلبرینگ بر روی محور چرخ سوار گردد .

ه) مونتاژ : ابتدا کفه بر رو شاسی به وسیله مهره محکم شده ، سپس چرخ فرغون و متعلقات آن برروی قسمت مورد نظر بسته شود .

ی) در مرحله پایان ، دسته پلاست بر روی ابتدای دو دسته فرغون کش می شود .

 


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید بیل و فرغون

 

• پرس هیدرولیک

• گیوتین

لوله خم کن

• اره پروفیل بر

• قالب ها و لوازم رنگ کاری

 

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید بیل و فرغون

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 1400 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 1400 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد . درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید بیل و فرغون ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.


Go to top

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران محفوظ می باشد :: 1389-1388 :: طراحی و اجرا با کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران

Free Page Rank Tool