طرح توجیهی تولید بیل و فرغون سال 1400 + کامفار ( Word و Pdf )

Forghoon

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید بیل و فرغون سال 1402 با نرم افزار کامفار به صورت فایل word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید بیل و فرغون را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

از فرغون فلزی جهت مصارف ساختمانی ، صنعتی كشاورزی به منظور حمل نقل خاک ، آجر ، مصالح ساختمان کود ، سیمان و سایر مصالح ساختمانی ، کود دانه های گیاهی و برخی محصولات کشاورزی استفاده می شود .


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید بیل و فرغون


محصولات مورد نظر گزارش فرغون باشد ، که در لوح فشرده وزارت صنایع و معادن تحت کد ٢٨٩٣١٢١٤ با عنوان دست فرغون تحت کد ٣٥٩٩١١١١ طبقه بندی شده است .

واردات انواع بیلچه تحت تعرفه ٨٢٠١١٠٠٠ انجام می شود . ولیکن در کتاب مقررات واردات صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران ، چگونه تعرفه در زمینه واردات فرغون محصولات مشابه آن وجود ندارد ، ضمن این که به نظر نمی رسد در بخش وارداتی نیز داشته باشیم .

کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید بیل و فرغون

از فرغون فلزی جهت مصارف ساختمانی ، صنعتی كشاورزی به منظور حمل نقل خاک ، آجر ، مصالح ساختمان کود ، سیمان و سایر مصالح ساختمانی ، کود دانه های گیاهی و برخی محصولات کشاورزی استفاده می شود .

همانطور که می دانیم ، فرغون به عنوان محصول نهایی می باشد ، از این رو معمولا بعد از تولید هیچ نوع فناوری روی آن صورت نگرفته و مستقیما جهت مصرف به اشکال مختلف وارد چرخه توزیع می گردد .

کالای مورد گزارش انواع بیل و فرغون می باشد ، که جهت انجام خاکبرداری حمل و نقل آن در کارگاه های ساختمانی صنایع كشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد .

استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید بیل و فرغون

طبق بررسی ها به عمل آمده ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی در سال ١٣٧٣ اقدام به انتشار نسخه استاندارد ، در زمینه ویژگی ها روش آزمون فرغون فلزی تحت شماره ٢٦٣٥ نموده است . ولیکن در زمینه بیلچه استاندارد تدوین نگردیده است .

کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده بیل و فرغون :

با توجه به بازده نبودن تکنولوژی تولید این محصول ، اهمیت آن در امور ساختمانی کشاورزی کالا در اکثر کشورهای جهان ، با ظرفیت های متفاوت قابل تولید می باشد .

از لحاظ مصرف با توجه به رنج وسن کاربرد کارگاه های ساختمانی ، بخش های مختلف کشاورزی هیچ کشوری را نمی توان یافت که متقاضی استفاده از آن نباشد .


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید بیل و فرغون


شرایط واردات بیل و فرغون :

حقوق ورود تعرفه ٨٢٠١١٠٠٠ ، به ازای هر کیلوگرم ٢٥ درصد تعیین شده است . انواع بیل جزو فهرست كالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد برای واردات می باشد .

واردكنندگان كالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ملزم به رعایت مقررات مربوطه بوده ، چنانچه الزامات قانونی را مراعات ننمایند ، علاوه بر آن كه خود به عنوان مصرف كننده در جامعه از آن زیان خواهند دید ، بلكه بر اساس مواد ١١ ، ١٢ و ١٤ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، بشرح زیر تحت پیگیرد قانونی قرار خواهند گرفت :

ماده 6 – مؤسسه می تواند با تصویب شورای عالی استاندارد ، اجرای استاندارد كالاها یا بخشی از یك استاندارد یا آئین های كار را ، كه از نظر ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از كیفیت فرآورده حمایت از مصرف كننده یا سایر جهات رفاهی اقتصادی ضروری باشد .

با تعیین مهلت های لازم ، كه از سه ماه كمتر نخواهد بود اجباری اعلام نماید. تبصره كیفیت مواد كالاهای وارداتی ، بر حسب ضرورت اولویت توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی اقتصادی ، باید با استاندارد های ملی جمهوری اسلامی ایران ، یا استانداردهای كشور مبدأ یا استانداردهای معتبر مورد قبول مؤسسه منطبق باشد . اولویت مواد و كالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می نماید .

هرگاه اجرای استاندارد در مورد كالاهایی اجباری اعلام شود ، پس از انقضای مهلت های مقرر تولید تمركز ، توزیع و فروش این گونه كالاها با كیفیت پایین تر از استاندارد مربوط ، یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط امكانات خاطی دفعات مراتب جرم و مراتب تعزیر اعم از احضار وعظ تذكر ، توبیخ ، تهدید ، اخذ تعهد ، حبس از یك ماه تا دو سال و جزای نقدی از یكصد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حكم محاكم صالحه محكوم خواهند شد .

تبصره – رعایت كلیه مقررات استانداردهای اجباری در مورد كالاهای وارداتی الزامی خواهد بود .

ماده ١١ – هركس مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه تولید یا ساخت تغییر دهد ، یا از ظروف وسایل بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده ، برای بسته بندی ، عرضه و فروش فرآورده های خارج از استاندارد استفاده كند ، یا به قصد تقلب یا به هر كیفیتی در قوطی بسته جعبه لفاف محتوی فرآورده های مشمول استاندارد اجباری دخل تصرف نماید ، یا به جای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه كند ، یا به فروش برساند.

یا به قصد تقلب از برگ های آزمایش تشخیص مشخصات فرآورده ها ، همچنین پروانه كاربرد علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده كند ، یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود بكار برد ، به حبس از شش ماه تا دو سال جزای نقدی از یك میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محكوم خواهد شد .

ماده ١٢ – هرگاه ارتكاب یكی از جرائم مذكور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد ، مرتكب حسب نتایج حاصله به مجازات های زیر محكوم می گردد : درصورتی كه مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد ، مجازات مرتكب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. در صورتی كه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد ، مجازات مرتكب یك تا سه سال حبس تعزیری و یك میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد.

در صورتی كه موجب نقص عضو شود ، مجازات مرتكب حسب مورد سه سال تا ده سال حبس تعزیری دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد. در صورتی كه منتهی به مرگ شود ، مجازات مرتكب سه الی پانزده سال حبس تعزیری ، سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود . در تمام موارد فوق در صورت شكایت مصرف كننده شرط اقوی بودن سبب از مباشر دیه خسارت مصرف كننده بر اساس قانون مجازات اسلامی بر طبق حكم محاكم جبران می گردد .

ماده ١٤ – در صورت تخلف تولید كننده یا فروشنده از مقررات اعلام شده ، در رابطه با كالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاس ها ، وسائل سنجش با شكایت مشتری ، اثبات موضوع خسارت مشتری ، حسب مورد تماما توسط تولید كننده یا فروشنده با حكم محاكم صالحه پرداخت خواهد شد .

شرایط صادرات بیل و فرغون:

شرایط خاصی برای صادرات نوع محصولات وجود ندارد ، ضمن آنکه در حال حاضر ، کالا جزو فهرست كالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد برای صادرات نمی باشد .


فرایند تولید بیل و فرغون

شرح فرایند تولید فرغون :

 • ساخت شاسی
 • ساخت کفه : لوله فولاد به قطر ٣٢ میلی متر ، از کارخانجات داخلی تهیه می گردد .
 • رنگ : قطعات ساخته شده اعم از شاسی ، کفه پایه های اتصال بصورت هوا خشک رنگ آمیزی می گردد .
 • قطعات آماده وارد خط مونتاژ می گردد . ابتدا چرخ آماده فرغون ( توپر یا بادی ) پس از نصب بلبرینگ بر روی محور چرخ سوار گردد .
 • مونتاژ : ابتدا کفه بر رو شاسی به وسیله مهره محکم شده ، سپس چرخ فرغون و متعلقات آن برروی قسمت مورد نظر بسته شود .
 • در مرحله پایان ، دسته پلاست بر روی ابتدای دو دسته فرغون کش می شود .
ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید بیل و فرغون :
 • پرس هیدرولیک
 • گیوتین
 • لوله خم کن
 • اره پروفیل بر
 • قالب ها و لوازم رنگ کاری

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید بیل و فرغون

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.