طرح توجیهی تولید ماسک تنفسی نانو فیلتر دار سال 1400 + کامفار

 

Nano Filter Respiratory Mask

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید ماسک تنفسی نانو فیلتر دار سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید ماسک تنفسی نانو فیلتر دار را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

امروزه با پیشرفت های صنعتی و با دستیابی به تكنولوژی های جدید و به دنبال آن مشكلات و آلودگی هایی كه از این صنایع حاصل می شوند ، به مراتب سخت تر ازآلودگی های دیگر از محیط پاك می شوند . به همین دلیل نیازمند وسایلی مجهزتر برای پاكسازی آلودگی ها از محیط پیرامونمان هستیم . یكی از مهم ترین این وسایل نانوفیلترها می باشند كه در زمینه های مختلفی كاربرد دارند . از موارد کاربرد نانو فیلتر ها می توان به تصفیه آب ، تصفیه هوا ، مصارف پزشكی و بهداشتی اشاره کرد .

 


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید ماسک تنفسی نانو فیلتر دار


 

فیلترها براساس اندازه منافذشان دسته بندی می شوند و بر این اساس به میكروفیلترها آلترافیلترها و نانوفیلترها دسته بندی می شوند . نانوفیلتراسیون در اصل فیلتراسیون با فشار پایین ترازاسمز معكوس است ، بنابراین قیمت تمام شده نانوفیلترها وانرژی مصرفی كمتر است . نانو فیلتراسیون یك روشی است برای جداسازی وراندن به كمك فشار.پروسه ی فیلتراسیون روی یك جداكننده ی انتخابی كه به شكل غشا نیمه تراوا زیستی است اتفاق می افتد .

نیروی محركی كه موجب جداسازی میشود بدلیل اختلاف فشاری است كه میان خوراك وفیلتر وجود دارد . به خاطر گزینش پذیری غشا یك یا تعدادی از اجزا سازنده نامحلول توسط غشا نگه داشته میشوند گرچه نیروی محرك وجود دارد . آب وموادی كه وزن مولكولی زیر D200 را دارند می توانند از لایه ی جدا كننده ی نیمه تراوا نفوذ كنند زیرا غشاهای نانو فیلتری گزینش پذیری برای باردار كردن اجزای نامحلول دارند كه یونهای تك ظرفیتی می توانند از غشا عبور كنند و یونهای چند ظرفیتی و دوارزشی باز می گردند .

در بررسی های اخیر در آفریقای جنوبی مشاهده كردند درتستی كه نانو فیلتراسیون پلیمری را با روش اسمزمعكوس تركیب كردن آبهای زیرزمینی را از بد مزه وشورمزه شدن حفاظت كردند . این روش ها آب قابل شرب را تهیه كرد اما با پیش بینی محققان به این مطلب رسیدند كه اسمزمعكوس اكثریت مواد محلول در آب را از آن جدا می كرد و نهایتا آبی بدون مواد مغذی حیاتی و ضروری داشتیم - مانند یونهای منیزیم وكلسیم و...- به خاطر همین موضوع محققان مواد مغذی به آب اضافه كردن تا میزان مواد محلول آب شرب را به حد استاندارد آب مصرفی برسانند .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید ماسک تنفسی نانو فیلتر دار


 

امروز با پیشرفتهای صنعتی كه در محیط پیرامونمون مشاهده می كنیم با دستیابی به تكنولوژی های جدید به دنبال آن مشكلات و آلودگی هایی كه از این صنایع حاصل می شود به مراتب سختتر ازآلودگیهای دیگر از محیط پاك می شوند . به همین دلیل نیازمند وسایلی مجهزتر برای پاكسازی آلودگیها از محیط پیرامونمان هستیم . یكی از مهم ترین این وسایل نانوفیلترها می باشد كه در زمینه های مختلفی كاربرد دارند .

تصفیه آب

- افزایش راندمان تصفیه آب : با ساختار نانو غشاهای تیتانیایی راندمان و كیفیت فرایند تصفیه آبها وپسابهای صنعتی را افزایش میدهد . با به كارگیری همزمان فرایندهای فیلتراسیون فیزیكی و كاتالیستی در ساخت نانو غشاهای تیتانیایی توانستیم راندمان و كیفیت فرایند تصفیه را افزایش دهیم . غشا یك سد نیمه تراواست كه به یك یا چند جزء از مخلوط های گازی یا مایع اجازه عبور میدهد . برای ساخت نانو غشاء ابتدا زیر پایه آلومینایی را به روش پرس تك محور تهیه نموده ، سپس به كمك سل - ژل وبه كارگیری هردو روش سل - ژل كلوییدی وپلیمری لایه نشانی تیتانیا را بر روی زیر پایه انجام داده اند .

پس از ساخت غشاء ، توانستند غشای نانو ساختار و چند لایه ای تیتانیایی ، عاری از ترك روی زیر پایه آلومینا را بسازند و ساختار فازی ، سطح مخصوص و اندازه كریستالیت لایه ها را بهینه نماید . همچنین آزمایش فتوكاتالیستی را نیز با استفاده از غشاء انجام داده تا كاربرد آن را به عنوان یك ابزار تصفیه و گندزدایی بیشتر نمود یابد و در پایان با افزودن نقره ، پس از 9ساعت تابش اشعه فرابنفش ، متیل اورنج را به میزان 4/50 درصد تجزیه كرده اند .

- استفاده از نانو لوله های كربنی : با استفاده از الكترودهای ساخته شده از نانو لوله های كربنی و طی فرایند پراكسی كوآگولاسیون مواد آلاینده و رنگی موجود در پساب صنعتی را حذف نماید . نانولوله های كربنی به عنوان كاتد ، پراكسید هیدروژن تولید شده به وسیله آن طی عمل الكترولیز،5/2 برابر الكترود كربن فعال و 30برابر الكترود گرافیكی است . روشهای متداول تصفیه آب و پسابها آلاینده ها را از محیط زیست می كنند ولی در این روش آلاینده ها تخریب می شوند .

الكترودهای نفوذپذیر نسبت به اكسیژن با تولید پراكسید هیدروژن ، موجب انجام فرایندهای اكسایش پیشرفته می گردند . در این فرایندها رادیكالهای آزاد فعال مثل OH. تولید می شود كه برای تخریب آلاینده ها ی آلی قدرت اكسید كنندگی بسیار بالایی دارند .

یكی از مزایای فرایندهای اكسایش پیشرفته تخریب مواد آلی به CO2 وH2O ( یعنی تخریب معدنی ) است . مزیت دیگر این فرایندها ، از بین بردن آلاینده هاست . با استفاده از الكترودهای ساخته شده حذف آلاینده های رنگی از آبهای آلوده انجام شده و با استفاده از دستگاهGC-MS محصولات میانی و محصولات جانبی تولید شده ، بررسی گردید . نتایج حاصله نشان میدهد كه مواد آلاینده به آب ودی اكسید كربن تبدیل شده اند

تصفیه هوا

با توجه به منافذ بسیار ریز این گونه فیلترها ، می توان ذرات گرد و غبار و حتی برخی آلودگی های بسیار كوچك را با استفاده از نانو فیلترها از هوا جدا نمود . مهم ترین مصرف نانوفیلترها در این زمینه در خصوص كولرهایی است كه علاوه بر خنك كردن ، عمل تصفیه هوا را نیز تواماً انجام میدهند . مكانیزم عمل این گونه از كولرها بدین صورت است كه هوای محیط اطراف توسط یك سیستم مكش به درون كولر منتقل می گردد .

هوای وارد شده به درون كولر، خنك شده و در نهایت این هوای خنك به محیط اطراف دمیده می شود . استفاده از نانوفیلتر در كولر به این صورت است كه در محل ورودی هوای محیط از یك لایه نانوفیلتر استفاده می گردد تا هنگام مكش هوا از محیط جهت خنك كردن آن ، ذرات گرد و غبار بسیار ریز از محیط اطراف گرفته شود . بدین صورت علاوه بر خنك كردن هوا ، عمل تصفیه كردن ذرات معلق نیز انجام می شود .

مصارف پزشكی و بهداشتی

نانوفیلترها علاوه بر بازیابی عناصری مثل نمك و كلسیم از آب، قادر به بازیابی ویروس ها و باكتری ها نیز م یباشند بنابراین می توانند در رفع،آلودگی های آب های ذخیره نوشیدنی انسان ها و آب های كشاورزی استفاده شوند. نانوفیلترها می توانند به فیلتراسیون سریع خون كمك فراوانی كنند. در حال حاضر مسمومیت .بیشتر است، چون مریض ها آسیب پذیرترند. اگر مسمومیت خونی اتفاق بیافتد باید خون هرچه سریع تر از عامل مسمومیت پاك شود . برای تشخیص عامل عفونت پلاسما و Endo toxin باید از هم جدا شوند تا عامل عفونت شناسایی شود .

با استفاده از نانوفیلترها می توان در یك مرحله پلاسما و Endo toxin را جدا كرده و عامل مسمومیت را شناسایی كرد و علاوه بر این خون را تمیز كرد . علاوه بر این نانوفیلترها می توانند در جداسازی های بیولوژیكی باكتری ، ویروس ، اسید نوكلوئیك تصفیه DNA ، جذب پروتئین ها و اسیدنوكلوئیك ها ، سوبسترا برای كشت BatcHاستریلیزه كردن سرم های پزشكی و سیالات بیولوژیكی استفاده شوند . نانوتكنولوژی با ساخت سنسورها در ابعاد كوچك ما را قادر خواهند ساخت كه بتوانیم بسیاری از پارامترها را با دقت بیشتری ارزیابی كنیم .

تهیه ونشاندن نانوذرات پلاتین بر روى تركیب MCM-41 و به كارگیرى آن به عنوان كاتالیست زیست سازگار جهت حذف اجزاى مضر در دود سیگار یكی دیگر از كاربردهای نانو فیلترها در پزشكی می باشد . با تشكیل نانوذرات پلاتین بر روى تركیبات مزوپر MCM-41 مى توان درصد كارسینوژن هاى سرطان زاى موجود در دود سیگار را كه شامل تركیبات چند حلقه یى آروماتیك PAHs توده یى هستند به طور فاحشى كاهش داد .

این فیلتر نانوكاتالیستى زمانى فعال مى شود كه مرحله سوختن سیگار آغاز مى شود یعنى زمانى كه دما به حدود 800 درجه سانتیگراد مى رسد . مشخص شد كه در حضور نانوذرات پلاتین كه به شكل فیلتر بكار برده مى شوند درصد احیاى كاتالیستى به مراتب سریعتر از زمانى است كه این مواد داخل سیگار وارد شوند .

 


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید ماسک تنفسی نانو فیلتر دار


 

BS EN 1822-3 : High Efficiency Air Filters

BS 6410 : Filter Papers

 


کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید ماسک تنفسی نانو فیلتر دار


 

کشورهای عمده تولید کننده

امریكا - انگلیس - ژاپن - چین - تایوان

کشورهای عمده مصرف کننده

آمریكا - انگلیس

دو كشور آمریكا و انگلیس از جمله مصرف كنندگان عمده ی این محصول می باشند .

 


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید ماسک تنفسی نانو فیلتر دار


 

شرایط واردات

با توجه به اینكه ، طبق بررسی های صورت گرفته در وزارت بازرگانی ، تعرفه گمركی ویژه ای برای ماسك نانوفیلتر در نظر گرفته نشده است ، شرایط ویژه و خاصی برای واردات این محصول ، نیز وجود ندارد .

شرایط صادرات

با توجه به این مطلب كه هنوز در كشورمان به تولید انبوه این محصول نرسیده ایم و تا زمانی كه شرایطی ایده آل برای تولید ماسك نانوفیلتر در كشور به حدی قابل قبول نباشد ، نمی توان شرایطی را برای صادرات این نوع محصول فراهم كرد . لازم به ذكر است كه اداره گمرك شرایط خاصی برای خروج این محصولات اتخاد نكرده است .

 


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید ماسک تنفسی نانو فیلتر دار


 

در دنیای كنونی روز به روز با تكنولوژی های جدیدتری مواجه می شویم . اگرچه این فناوریها كمك شایانی به بشر برای رفع برخی نیازهایش می كند اما مشكلاتی را به همراه دارد . یكی از این مشكلات آلودگیهای ایجاد شده كه ناشی از همین فناوری ها می باشد كه حذف این آلودگیها از محیط پیرامون به وسیله تجهیزات معمولی امكان پذیر نمی باشد ، زیرا اندازه ی این ذرات خیلی ریز ذر حد میكرون و گاهی نانو می باشد .

پس برای حذفشان نیاز به فیلترهایی داریم كه علاوه بر صرف انرژی و هزینه ی كمتر قابلیت زدودن را نیز داشته باشند . میتوان نتیجه گرفت امروزه نیاز به نانو فیلترها امری است ضروری تا محیطی عاری از آلودگی داشته باشیم .

 


فرایند تولید ماسک تنفسی نانو فیلتر دار

 

یكی از این روشهای مورد استفاده در این خصوص ، تولید كردن جت های چندفازی از یك سوراخ میباشد . 6 خروجی عمودی و مستقیم مشابه از یك سوراخ بسیاركوچك مغناطیسی بیرون آمده است . این تكنیكهای جدید می تواند برای بهبود بیشتر دریكنواختی ابعادی و خصوصیات الیف حاصله الكتروریسی استفاده شود .

با استفاده از ولتاژ زیاد نیروی الكترواستاتیك لازم جهت ریسیدن محلول پلیمری فرآهم می شود و پلیمر ریسیده شده بر روی یك صفحه جمع می شود . شبكه تولیدی از الیاف نانو با استفاده از این روش اولاً بسـیاركوچك می باشند ثانیاً در خود دارای حفره های بسیار ظریف می باشند كه می تـوان از آنهـا بـه عنـوان فیلتـراستفاده نمود .

این شبكه تولید شده را می توان در اشكال متفاوتی چون تخت و یا استوانه ای جهـت اسـتفاده در عملیات فیلتراسیون مورد استفاده قرار دارد . این میدان میان سیال پلیمر با بارمثبت و یك صفحه تخت ایجاد می شود . محلول پلیمر به یك سرنگ شیشه ای كه دارای یك نوك مویینه است ریخته می شود . در این سیستم یك الكترود درون محلول پلیمر قرار گرفته و الكترود دیگر به صفحه جمع كننده الیاف متصل می شود .

با افزایش ولتاژ، هنگامی كه ولتاژ به یك مقدار بحرانی می رسد ، شارژ مثبت موجود بر كشش سطحی پلیمر غالب می شود و پلیمر به صورت الیاف بسیار ظریف از سرنگ خارج شده و بر روی صفحه جمع كننده ایجاد یك شبكه از الیاف می كنند . هنگامی كه این شبكه الیاف بر روی صفحه جمع كننده به صورت مسطح قرار گرفت ، الیاف رفته رفته جامد می شود . عمل انجماد در پلیمرهای محلول با تبخیر حلال پلیمر و در پلیمرهای مذاب ، با سرد شدن مذاب پلیمر صورت می پذیرد .

پارامترهای متعددی در این روش مؤثر می باشند . این پارامترها عبارتند از :

1ـ پارامترهای سیستم نظیر وزن مولكولی ، توزیع وزن مولكولی و ساختار پلیمر ( نظیر خطی و یا شبكه ای بودن آن ) و خواص محلول پلیمر ( نظیر ویسكوزیت ه، هدایت پذیری ، ثابت دی الكتریك ، كشش سطحی و قابلیت انتقال شارژ الكتریكی توسط جت ریسندگی ).

2ـ پارامترهای فرآیند نظیر پتانسیل الكتریكی ، غلظت و جریان سیال ، فاصله بین لوله مویینه ریسنده و صفحه جمع كننده پلیمر، پارامترهای محیطی ( نظیر دما ، رطوبت ، سرعت هوا در محیط انجام عملیات ) و در نهایت میزان تحرك به سوی صفحه جمع كننده .

غلظت محلول پلیمر مورد استفاده باید به گونه ای باشد تا امكان ریسیدن آن وجود داشته باشد . این بدین معنی است كه نه آنقدر كم باشد كه درگیری بین زنجیرهای مولكولی كم شود و نه آنقدر زیاد باشد كه امكان ریسیدن آن وجود نداشته باشد . محلول پلیمری مورد استفاده باید به اندازه كافی كم باشد تا امكان ریسیدن سریع تر فراهم گردد .

در خصوص پارامترهای دیگر می توان گفت كه چگالی بار الكتریكی به اندازه كافی باید زیاد باشد با تغییر فاصله بین سرنگ حاوی پلیمر و صفحه جمع كننده ، خواص مورفولوژی پلیمر تغییر می نماید . با كاهش میدان الكتریكی و افزایش فاصله بین سرنگ حاوی پلیمر و صفحه جمع كننده ، چگالی لایه تولید شده كم می شود .

به طور كلی با تغییر پارامترهای ذكر شده می توان لایه های نانوالیاف با پارامترهای متغیری از قبیل چگالی حفره ها، اندازه حفره ها ، ضخامت لایه و ... تولید نمود .

 


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید ماسک تنفسی نانو فیلتر دار

 

ماشین صنعتی الكتروریسی

ماشین آزمایشگاهی الكتروریسی

مجموعه ماشین های پرس

ماشین برس

 

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید ماسک تنفسی نانو فیلتر

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 98 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد . درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید ماسک تنفسی نانو فیلتر ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.