طرح توجیهی تولید چسب زخم نانو سال 1400 + کامفار ( Word و Pdf )

Nano wound adhesive2

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید چسب زخم نانو سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید چسب زخم نانو را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

روش زخم بندی نانو الیاف الكترواسپان معرف پتانسیل قابل توجهی در جهت ایجاد تحول عظیم درمسایل مربوط به مراقبت از زخم ، از طریق فراهم ساختن یك رویه مدیریت جذب رطوبت ، توجه به ویژگی های انسدادی و فعالیت زیستی ، می باشد . حفاظت زخم از هر گونه صدمه احتمالی در طول التیام ، جلوگیری از ورود میكروب به داخل زخم و آلودگی و عفونت زخم ، التیام زخم ، جذب ترشحات زخم و كنترل خونریزی از موارد کاربرد چسب زخم نانو می باشد .

 


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید چسب زخم نانو


 

مراقبت از زخمها همواره یكی از معضلات مهم كادر درمانی می باشد . طی سال های اخیر مراقبت و درمان زخم متحول شده و مفهوم جدیدی با عنوان درمان مرطوب زخم (moist wound healing) مطرح شد كه با گذشت چند دهه امروزه به عنوان استاندارد درمان زخم در تمام دنیا پذیرفته شده و مبنای كار متخصصان حیطه درمان زخم است .

روش های متعارف زخم بندی مبتنی بر بافت / منسوجات كم هزینه بوده و همچنین جذب آنها نیز بالا میباشد ، اما كاربرد آنها به تنهایی ، شرایط بهبود بهینه زخم ( نظیر توقف خونریزی ، عدم چسبیدگی ، حفظ رطوبت بستر زخم و غیره ) را با مشكلاتی روبرو می سازد .

روش های زخم بندی مدرن غالباً در تعامل با مؤلفه های غیر- بافتی چندگانه ( نظیر فیلم ها یا لایه ها ، ژل ها ، مواد ضد میكروبی و بیولوژیكی ) عمل مینمایند ، كه خود سبب فراهم آمدن عملكردی پیشرفته ، البته با توجه به صرف هزینه های قابل توجه بیشتر، میشود . روش زخم بندی نانو الیاف الكترواسپان معرف پتانسیل قابل توجهی در جهت ایجاد تحول عظیم درمسایل مربوط به مراقبت از زخم ، از طریق فراهم ساختن یك رویه مدیریت جذب رطوبت ، توجه به ویژگی های انسدادی و فعالیت زیستی ، می باشد .

ادوات زخم بندی كنونی به گونه ای طراحی شده اند كه از عملكرد مطلوبی در زمینه پاسخگویی به یكسری از نیازهای مشخص شده دقیق بالینی ، جهت مراقبت از زخم ، در رویه های حرفه ای و خود مراقبتی ، برخوردار باشند . انتخاب ابزارهای زخم بندی وابسته به شدت و نوع جراحت ، همراه با مرحله بهبودی و وجود یا عدم وجود آلودگی می باشد . این موضوع هم اكنون به صورت گسترده مورد پذیرش قرار گرفته است كه محیط مرطوب زخم سبب ارتقای بهبودی می شود .

قابلیت جذب و نفوذ پذیری اكسیژن جزء فاكتورهای كلیدی در این مبحث به حساب می آیند . بعلاوه ، قابلیت تطابق بیشتر با بستر زخم ، سبب فراهم سازی حالت متناسب چسبندگی یا عدم چسبندگی این ادوات به بافت در حال بهبود شده و خود موجب به وجود آمدن مانعی در برابر باكتری می گردد ، پدیده ای كه كاملاً مطلوب بوده و در ارتباط با نتایج و دستاوردهای كاراتر در این زمینه مد نظر می باشد ادوات زخم بندی را میتوان بر مبنای فرم یا عملكرد توصیف نمود .

فرم دسته بندی سنتی شامل زخم بندی های مبتنی بر منسوجات ( گاز پانسمان ، پارچه زخم بندی ، لایی ) میباشد ، در حالیكه فرم دسته بندی پیشرفته متشكل از لایه ها ، هیدروكلوئیدها ، هیدروژلها ، الیاف آلجیناتكلسیم ، مواد ضد میكروبی و بیولوژیكی می باشد . عملكردهای اصلی شامل جذب سطحی و محافظت از زخم می باشد ، در حالیكه عملكردهای پیشرفته متشكل از قابلیت انسدادی و فعالیت زیستی مرتبط با رطوبت می باشد .

غالباً ، هنگامی كه مواد منسوجات سبب فراهم شدن جذب بالایی میشوند ، آنها تمایل به خشك شدن داشته و در نهایت ، در طی تعویض باند زخم ، بافت منسوج به بافت های بدن بیمار درحال بهبودی چسبیده و سبب صدمه رسیدن به لایه بافت مخاطی جدید میشود . بررسی ها در زمینه استفاده از نانو الیاف بعنوان وسایل زخم بندی معرف تطبیق پذیری كاربردی آنها ، شامل چسبندگی مطلوب زخم ، جذب ، نفوذ پذیری اكسیژن ، قابلیت جذب و انسداد میشود .

گزارش ها همچنین معرف آن هستند كه نانوالیاف همچنین سبب ارتقای میزان بهبودی درموقعیتهای مختلف در زخم میشوند . نانو الیاف الكترواسپان نیز ازفرآیند سنتز یا استفاده از بیوپلیمرها ، سرامیك ها یا تركیبی از این موارد حاصل می شوند . تركیبات نانو الیاف با مواد زخم بندی منسوجات ارائه دهنده مزیت هایی در زمینه قابلیت ارتقای عملكرد آنها میباشد و در عین حال در بردارنده پارمترهایی چون تطبیق پذیری ممتاز، استفاده آسان ، جذب پذیری و قیمت اندك در ارتباط با بانداژهای متعارف می باشد .

با این وجود ، بافته های نانو الیاف از نكته نظرذاتی ضعیف بوده و به كارگیری آنها نیز مشكل می باشد . قرار دادن یا آنچه اصطلاحا تحت عنوان نشاندن یا ته نشست سازی و نهشت پوشش های نانو الیاف الكترواسپان بر روی بانداژهای منسوجات متعارف میباشد ، مسئله ای است كه در آن الزامات مرتبط را می طلبد . در حال حاضراز تكنولوژی پلاسمای فشارجوی جهت ارتقای این چسبندگی و ثبات و استحكام پوشش نانواستفاده می گردد .

استفاده گسترده از بافته های نانو الیاف در زخم بندی به واسطه چالش هایی نظیر تولید در مقیاس انبوه ، ویژگی های مكانیكی ضعیف و مشكلات در كار با آنها ، با محدودیت هایی روبرو شده اند . اخیراً سیستم های مرتبط با تولید مقیاس صنعتی نیز در دسترس قرار گرفته است .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید چسب زخم نانو


 

پوشش زخم به منظور حفاظت زخم از هر گونه صدمه احتمالی در طول التیام ، جلوگیری از ورود میكروب به داخل زخم و آلودگی و عفونت زخم ، التیام زخم ، جذب ترشحات زخم و كنترل خونریزی انجام میشود . مطرح شدن ایده درمان مرطوب زخم در دهه های اخیر، منجر به تولید پانسمان های مدرن با حفظ وكنترل رطوبت زخم در كنار سایر شرایط محیط مناسب برای درمان زخم گردیده است .

علاوه بر مدیریت رطوبت پوشش زخم با غشای نانو در زخم بندی ، نانوالیافی كه برای مصارف پوشش زخم مورد مصرف قرار می گیرند را میتوان به سه دسته كلی تقسیم نمود:

- غشای نانو الیاف جهت التیام دادن / بیوفعال یا زیست فعال(Bioactive/Healing)

- غشای نانو الیاف جهت انسداد (Barrier)

- غشای نانو الیاف جهت داربست بافت (Tissue Scaffolds)

نانوالیافی كه قابلیت مخاطب قرار دادن كلیه این سه دسته بندی را دارند در تولید پوشش زخم با غشای نانولیفی مورد توجه قرارمیگیرند . نانوالیاف زیست فعال/ التیام دادن و داربست بافت از پلیمرهای طبیعی ( كولاژن ، فیبرینوژن ، كیتوزان ، ابریشم ، ژلاتین ) و پلیمرهای سنتزی یا مصنوعی ( اسیدهای پلی – آلفا – هیدروكسی ) ساخته میشوند .

پلی اورتان ها نیز به عنوان یك سیستم انسدادی به كارگرفته شده اند كه سبب ارتقای لایه های نانو الیاف خواهند شد . بعلاوه ، سرامیكها یا تركیبهای مواد پلیمری وسرامیكی نیز به عنوان عاملهای همواستاتیك یا جلوگیری ازخونریزی مؤثر مد نظر می باشند . مواد زیرلایه برای پوشش های نانو الیاف از وسایلی چون گازهای پانسمان منسوجات موجود تجاری شامل پنبه بافته استاندارد ، تركیبات نبافته وگازهای پانسمان خاص انتخاب میشوند .

بنابراین با توجه به زمینه كاربرد پوشش زخم ( التیام ، انسداد خونریزی ، داربست برای رشد سلولهای پوست و یا تركیبی از كاربرد های ذكر شده ) نوع پلیمر و سنتز آن با تركیبهای مواد پلیمری وسرامیكی تعیین می گردد و در فرآیند الكترواسپان غشای نانولیفی تولید می گردد .

 


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید چسب زخم نانو


 

583 : باند زخم بندی با بافت ساده - ویژگی ها و روش های آزمون

3061 : گاز طبی - ویژگی ها و روش های آزمون

3727 : تعیین جنس باند و گاز

683 : تعیین میزان تراكم نخ تار در بافت باند

1147 : اندازه گیری مقاومت پارگی باند

ASTM F 1862 : ویژگی های گازهای استریل جراحی

ASTM F 217 : روشهای بسته بندی گازهای استریل

ASTM F 920-85 : روش های آزمون گاز و باند استریل مورد استفاده در جراحی

BS17079 : ویژگیهای گازهای استریل

کشورهای عمده تولید کننده چسب زخم نانو :

استفاده گسترده ازغشای نانو الیاف در ادوات زخم بندی به واسطه چالش هایی نظیر تولید درمقیاس انبوه ، ویژگی های مكانیكی ضعیف و مشكلات در كار با آنها ، با محدودیت هایی روبرو شده اند . اخیراً سیستم های مرتبط با تولید مقیاس صنعتی نیز در دسترس قرار گرفته و مشاركت بین شركتهای Elmarco ( چكوسلواكی ) و Alltracel ( ایرلند ) معرف اولین قدم ها به سمت تولید بانداژهای نانو الیاف درزمینه جلوگیری از خونریزی می باشد .

در حال حاضر كمپانی HemCon Medical Technologies (امریكا ) با خرید مالكیت تكنولوژی تولید صنعتی غشای نانو الیاف از كمپانی Alltracel، پیشرو در تحقیق در جهت تولید این محصول می باشد .

 


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید چسب زخم نانو


 

• شرایط واردات چسب زخم نانو

تعرفه مشخصی برای پوشش زخم با غشای نانو الیاف وجود ندارد بنابراین در صورت واردات این محصول در آینده با توجه به تولید نیمه صنعتی آن در كشورهای دیگر، می بایستی تعرفه ای برای آن در نظر گرفته شود و یا با تعرفه ادوات زخم بندی متداول انجام می گیرد .

• شرایط صادرات چسب زخم نانو

با مطالعات انجام شده در این زمینه مراجعه به كتاب مقررات واردات و صادرات شرایط خاصی برای صادرات پوشش زخم با غشای نانو الیاف یافت نشد . با این حال برای عرضه محصولاتی از این دست ، تولیدكنندگان برای وارد شدن به بازارهای خارج از كشور و در نتیجه صادرات پایدار، لازم است پارامترهای فنی و اقتصادی متعددی را در كنار بازاریابی علمی در نظر گیرند كه در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.

ـ كیفیت محصول

با توجه به مصرف انواع ادوات پوشش زخم در مراكز درمانی و اتاق عمل بیمارستانها و تماس مستقیم با خون بیمار و ارتباط تنگاتنگ با سلامتی و تندرستی وی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . با رشد و توسعه كاربرد تكنولوژی نانو در عرضه های مختلف ، امروزه استفاده از پوشش های زخم با غشای نانو الیاف با توجه به خواص كیفی ذكر شده به تدریج جایگزین ادوات زخم بندی متداول می گردد .

با توجه به ارتباط مستقیم این محصول با سلامتی مصرف كنندگان ، می بایستی افراد از عملكرد مطلوب این نوع از پوشش زخم در طول مدت استفاده اطمینان حاصل نمایند . از این رو مواد و تكنولوژی كه برای تولید چنین محصولاتی استفاده میشود ، باید با حداكثر دقت انتخاب گردد .

ـ سابقه قبلی تولید كننده

علاوه بر قابلیت و توان فنی و مهندسی تولیدكننده ، داشتن سابقه تولید و فروش مناسب ، یكی دیگر از عوامل مطرح در انتخاب محصول توسط مشتریان است .

ـ رعایت استانداردهای كشورهای مقصد

هر محصولی كه در هركشور استفاده می شود ، لازم است علاوه بر دارا بودن ویژگی های مورد نظر و كارایی مناسب ، خصوصیات ویژه و متفاوتی مد نظر مصرف كننده را نیز داشته باشد . از این رو تولید كنندگان پوشش زخم با غشای نانو الیاف استانداردهای داخل كشور، استانداردهای بین المللی و قوانین كشوررا نیز مد نظر قرار دهند .

ـ برخورداری تولیدكننده مزیت رقابتی

قیمت یكی از عوامل مطرح در بازارهای جهانی است و صادركننده ای می تواند در بازارهای جهانی حضور داشته باشد كه علاوه بر برخورداری از توان فنی و مهندسی بالا، قابلیت ارائه محصول با قیمت مناسب را داشته باشد .

 


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید چسب زخم نانو


 

یكی از مهمترین بخشهای در حال رشد صنعت نساجی كالاهای مورد مصرف پزشكی و دیگر منسوجات مرتبط به حفظ سلامتی و بهداشت می باشد . توسعه فناوری نانو همگام با پیشرفت های حاصله در زمینه تكنولوزی نساجی و پزشكی به تولید محصولات گوناگونی در این بخش منتهی گردیده است . تولید پوشش های زخم از كالاهای اساسی پزشكی بوده كه به دلیل تماس با محل جراحت ارتباط مستقیمی با سلامتی بیمار دارا میباشد .

ارائه عملكرد مطلوب پوششهای زخم با غشای نانو الیاف جهت مراقبت از زخم ، قابلیت ارتقای عملكرد آنها ( قابلیت التیام ، انسداد و رشد سلولها ) در مقایسه با ادوات زخمبندی متعارف وهمچنین مقرون به صرفه بودن آن نسبت به روشهای زخم بندی مدرن ، موجب تحول عظیم در زمینه ادوات زخم بندی گردید . از این رو دستیابی به تكنولوژی تولید این محصول با توجه به ورود تكنولوژی نانو در عرضه محصولات پیشرفته ، در هر كشوری امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .

 


فرایند تولید چسب زخم نانو

 

جهت تولید لایه نانو الیاف بر پارچه تاری و پودی كه جهت تولیـد گـاز اسـتریل تهیـه و تحـت عملیـات تكمیلی مناسب این محصول قرار گرفته است ، از روش الكترواسپینیگ ، استفاده مـیشـود .

در تولید پوشش زخم با غشای نانو الیاف میتوان از مواد پلیمری ، سـرامیك و یـا تركیبهـای مـواد پلیمـری وسرامیكی به عنوان التیام دهنده زخم ، انسداد خونریزی ، داربست مناسـب بـرای رشـد سـلولهای پوسـت و یـا تركیبی از ویژگیهای فوق استفاده نمود ، كه در ایـن طـرح از محلـول پلیمـر كیتوسـان در اسـید اسـیتیك استفاده میشود .

تكنولوژی پلاسمای فشار جوی جهت اصلاح ساختار و ویژگی های مواد مختلف ( مخصوصاً مـواد وابـسته بـه منسوجات ) استفاده میگردد كه فناوری پلاسما قابلیت های ذیل را خواهد داشت :

1- ارتقای پیوند پذیری سطحی یا قابلیت چسبندگی ،

2- ارتقای استحكام مكانیكی از طریق اتصال عرضی ،

3- تغییر آبگریزی سطح الیاف ،

4- زبر نمودن سطوح الیاف ،

5- ارتقای بلورینگی یا درجه بلورین .

فناوری پلاسمای فشار جوی را نیز میتوان جهت ارتقـای ثبـات بافـت نـانو الیـاف بر روی پارچـه مـورداستفاده قرار میگیرد كه خود موجب بروز شرایط ذیل می گردد :

1- ارتقای پیوند بین لایه نانو الیاف و لایه منسوج از طریق فعالسازی سطح نهشت/ نشاندن لایه منسوجات

2- ارتقای استحكام نانو الیاف و پیوند از طریق اتصال عرضی پس از ته نشست شدگی .

سه تركیب اصلی وجود دارد تـا فرآیند الكتروریسی كامل شود : وسیله ای برای ایجاد میدان الكتریكی بسیار بـالا، جمـع كننـده فلـزی ، لولـه موئینه با قطر وزنه كوچك .

در فرآیند الكتروریسی ولتاژ بالا برای این منظور استفاده میشود كه محلول پلیمر یا مـذاب پلیمـری شـارژالكتریكی پیدا كند و از لوله موئینه خارج و به سمت جمع كننده كشیده شود . قبل از رسیدن جت پلیمر بـه جمع كننده حلال تبخیر یا مذاب جامد میشود و الیاف بر روی جمـع كننـده جمـع آوری مـیشـوند .

میـدان الكتریكی توسط دوالكترود بین سیال پلیمروجمع كننده ایجاد می شود . یكی ازالكترودها در سیال پلیمری قرارمیگیرد و دیگری به جمع كننده وصل می شود . به دلیل باردار شدن پلیمر میدان الكتریكـی بـه انتهـای لوله موئینه كه حاوی سیال پلیمری است وارد می شود . كشش سطحی سیال پلیمری از بیرون آمدن از روزنه موئینه جلوگیری میكند .

شارژ الكتریكی به وجود آمده بر روی سطح سیال و شارژ مخالف آن در سمت دیگر ( جمع كننده ) باعث به وجود آمدن نیرویی در خلاف جهت نیروی كشش سطحی مـیشـو د . ایـن نیـرو باعـث میشود كه سیال از نوك لوله موئینه خارج و به سمت جمع كننده كشیده شود . در صورتی كه شدت میـدان به قدر كافی بزرگ نباشد سیال در نوك لوله به صورت قطره كروی درمی آید .

نیروی كشش سطحی = Fr

نیروی الكترواستاتیك = Felecer

نیروی وزن = Fgravity

هنگامی كه شدت میدان الكتریكی افزایش مییابد سیال كروی در نـوك لولـه موئینـه شده و به شكل مخروطی درمی آیـد. بـا افـزایش شـدت میـدان الكتریكـی بـه یـك مقـدار بحرانـی نیـروی الكترواستاتیك بر نیروی كشش سطحی غلبه كرده و جریان سیال از نوك مخروط آغاز میشود . تخلیه شارژ جت سیال باعث ناپایداری های خمشی و ازدیاد طول جت میشود و در نتیجه جریان سـیال ، بسیار نازك و طویل میشود . تخلیه بار جت همزمان با تبخیر حلال صورت میگیرد .

اكثر پلیمرها در مقـدارمناسبی حلال حل میشوند . هنگامی كه پلیمر جامد یا قرص پلیمر به طور كامل در حلال حل شد در ظرف مناسب شیشهای نگهداری میشود سپس محلول پلیمری برای انجام عملیات الكتروریـسی بـه لولـه موئینـه تزریق می شود . عملیات الكتروریسی معمولاً در شرایط دمایی و فشار محیط انجام می گیرد .

فرایند تولید پوشش زخم با غشای نانو الیاف به صورت زیر است :

1- پارچه تحت عملیات پلاسما

2- فرآیند الکترواسپینیگ جهت تولید لایه نانو

3- برش ، پیچش و بسته بندی

4- تولید پوشش زخم با غشای نانو الیاف

 


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید چسب زخم نانو

 

• واحد تولید لایه نانو الیاف (NS 1600)

• یك واحد پلاسمای تحت فشار

• ماشین برش ، پیچش و بسته بندی

 

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید چسب زخم نانو

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید چسب زخم

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 1400 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 1400 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد . درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید چسب زخم نانو ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.