طرح توجیهی تولید داربست های نانو ساختار پلیمری سال 1400 + کامفار

Polymeric nanostructured scaffolds

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید داربست های نانو ساختار پلیمری سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید داربست های نانو ساختار پلیمری را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

عمده موارد مصرف داربستهای نانوساختار و زیست تخریب پذیر پلیمری ، در پروژه های تحقیقاتی در حوزه مهندسی بافت می باشد . مهندسی بافت این امکان را فراهم می آورد تا بیمار بتواند ازسلول های خود بهره گرفته و از طریق کشت سلول های خود روی داربست های زیست تخریب پذیر پلیمری ، امکان ترمیم بافت موردنظر را فراهم آورد . مهمترین بافتی که بیشترین تحقیقات در حوزه مهندسی بافت روی آن صورت می گیرد غضروف است .

 


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید داربست های نانو ساختار پلیمری


 

مهندسی بافت یکی از شاخه های نو ظهور مهندسی پزشکی است که با استفاده از اصول ، مبانی و روش های بیولوژی وتکنیکهای مهندسی وپزشکی به ترمیم ، بازسازی وساخت بافتهای جایگزین بافتهای بیماروآسیب دیده می پردازد یعنی با استفاده ازسلولهای زنده واجزای ماتریکس خارج سلولی ، اجزای قابل پیوند یا طراحی هایی را ایجاد مینماید که منجر به بازگردانی یا بازسازی عملکرد بافت آسیب دیده میشوند .

در زمان یکه ارگان و یا بافت خاصی مورد نیازمیباشد ، اما دسترسی به آنها امکان پذیر نبوده وازسوی دیگر مبحث رد شدن از طریق سیستم ایمنی نیز وجود دارد ، مهندسی بافت این امکان را فراهم می آورد تا بیمار بتواند ازسلول های خود بهره گرفته و از طریق کشت سلول های خود روی داربست های زیست تخریب پذیر پلیمری امکان ترمیم بافت موردنظر را فراهم آورد .

از سوی دیگر مهندسی بافت امکان بازسازی بافت را خارج از محیط بدن با استفاده ازداربستهای سه بعدی ویژه فراهم آورده ، بدین صورت که سلول های بالغ یا سلولهای بنیادی روی داربست قرار گرفته و درون bioreactor پرورش می یابند که این میتواند منجربه تشکیل بافتها یا ارگانهایی ازقبیل غضروف ، استخوان ، کبد ، قلب ، یا کلیه گردد .

در واقع کمبود عضو و وسایل مصنوعی و مواد زیستی مناسب برای ترمیم و جایگزینی اندامها و بافت های بیمار یا تخریب شده انسان محرک اصلی افزایش تحقیقات در زمینه مهندسی بافت میباشند .

از سال 1990، زمینه مهندسی بافت و اجزای بیولوژیکی برای بافت های مختلف بدن با استفاده از سلول های بنیادی و سلول های بالغ کشت یافته به سرعت پیشرفت و تکامل یافته است که در این میان می توان به موارد زیر اشاره کرد :

مهندسی بافتهای قلبی از قبیل دریچه های قلبی ورگهای خونی

کاشت جزایر پانکراس کپسول دار در بیماران دیابتی

سیستم های همراه کننده کبدی حاوی هپاتوسیت های کپسول دار برای بیماران با نواقص کبدی

سیستم های کمکی کلیوی با سلول های اپیتلیال

مجرای ادراری کپسول دار برای درمان بیماران با نواقص کلیوی و مثانه مصنوعی زیستی به عنوان یک اندام مهندسی جایگزین

علاوه بر این ضمن پیشرفت های ویژه ای که در زمینه مهندسی بافت استخوان ، تاندون ، غضروف و لیگامنت صورت گرفته است محققین تلاش می کنند تا سیستم های عصبی را نیز تولید نمایند که در ترمیم و بازسازی اعصاب محیطی و نخاع نقش به سزایی دارد .

اجزاء موردنیاز برای مهندسی بافت

مراحل مهندسی بافت بر انتقال یا حرکت موضعی سلولهای سالم ، به منظور به حالت طبیعی برگرداندن ساختار تغییر یافته پاتولوژیک و عملکرد بافتهای آسیب دیده متمرکز می شود .

سه روش اصلی مهندسی بافت عبارتند از :

1- بازسازی بافتی هدایت شده تنها با استفاده از داربست های مهندسی شده

2- تزریق سلولهای خودی یا غیر خودی به تنهایی

3- استفاده از سلول های قرار گرفته بر روی یا درون داربست .

متداول ترین روشها در مهندسی بافت استفاده ازساختمانهای سلول – ماتریکس ، می باشد که اساس آن استفاده از داربستهای زیست سازگار و زیست تخریب پذیری است که به شکل بافت جدید ( برای مثال غضروف مفصلی ) و با ویژگیهای ساختاری مورد نیاز طراحی میشوند . این داربستها عمدتاً با سلولهایی مشتق شده ازسلولهای بنیادی کشت میشوند .

سلول های کشت شده در مجاورت مولکول های زیست فعال نظیر فاکتورهای رشد وسیگنالهای فیزیکی و شیمیایی داربست تکثیر شده ، سازمان دهی و تجمع یافته و ماتریکس خارج سلولی بافت مورد نظر را تولید مینمایند که در طی روند تشکیل این ماتریکس ، ماتریکس آغازگر با سرعت مشخص تخریب ، بازجذب و یا متابولیزه میگردد . تجمع این سلولها به صورت بافت ها ، مجموعه هماهنگ وقایعی است که به مقیاسهای زمانی متغیرازچند ثانیه تا چند هفته نیاز دارد .

اولین آزمایشات کلینیکی ، با استفاده از جایگزینهای پوست ، غضروف و استخوان در حال انجام میباشد .

همان طور که بدان اشاره شد تمامی روش های مهندسی بافت بر پایه مجموعه سه گانه متشکل از :

1- سلولهای برهم کنش کننده به عنوان رکن اساسی بازسازی هر بافت ،

2- داربست پشتیبان به عنوان ساختار سه بعدی و بستر فعالیت های سلول و

3- مولکولهای زیست فعال به عنوان ارتقادهنده وهدایت کننده رفتارهای سلولی مانند تکثیر و تمایز سلولی ، استوارمی باشند که در ذیل به شرح هر کدام خواهیم پرداخت .

منابع سلولی

مهندسی بافت به عنوان یکی ازارکان اصلی خود نیازمند به یک منبع سلولی میباشد و استفاده مناسب از سلولهای مخصوص یکی ازفاکتورهای تعیین کننده موفقیت در مهندسی بافت می باشد . در سالهای اخیر توجهات بسیاری صرف تعیین منابع سلولی با قابلیت ایجاد وتامین عملکردها و فعالیت های ویژه بافتهای مختلف گردیده است .

اگرچه تا به امروز استفاده از سلول های بالغ با شکل مشخص و وظیفه اختصاصی نظیر کندروسیت به عنوان سلول سازنده بافت غضروف برای کاربردهای مهندسی بافت در اولویت قرار داشته است ولی مدتی است که سلولهای بنیادی به دلیل قدرت بالای همانند سازی و نیز تولید انواع سلولهای ویژه بدن به منظور مهندسی بافتهای مختلف بدن به عنوان بهترین جایگزین سلول های ویژه بالغ شناخته شده اند .

اگرچه سلول های بنیادی به عنوان فاکتور اصلی برای آینده مهندسی بافت تلقی می شوند یکی از مسائل بزرگ در ارتباط با استفاده از این سلولها ، آماده سازی محیط سلولی مناسبی است که بتواند رشد سلول را تنظیم نموده و تشکیل بافت را با روندی موثر و کنترل شده هدایت کند . همانطور که مشخص است سلولها از زمانی که از محیط طبیعی خودشان ایزوله می شوند تمایل به کاهش رفتار زیستی وعملکرد های لازم برای تمایز خودشان دارند .

اکنون تلاشهای بسیاری در جهت حفظ رفتارهای زیستی سلول و عوامل تمایز آن در شرایط آزمایشگاهی و بدون تاثیر گذاری روی رشد سلول در حال انجام است . مطالعات بسیار کمی از انتقال مستقیم سوسپانسیون سلولی بدون استفاده از داربست خبرداده اند در حالیکه این فرآیند با مشکلاتی چون غیر قابل کنترل بودن جایگذاری سلولها در مکان مورد نظر همراه است و ازآنجائی که سلول های مشخص به تکیه گاه شان وابسته اند ، اگر آنها را بدون داربست جابه جا کنیم دیگر زنده نخواهند ماند .

بنابراین طراحی و مهندسی یک داربست کامل با تمام ویژگی های ماتریس خارج سلولی طبیعی که بتواند رشد سلول و عملکرد ها و فعالیت های بافت حاصل را هدایت کند بزرگترین نیاز مهندسی بافت است .

فاکتورهای رشد

همانطور که اشاره شد یکی دیگر از ارکان سه گانه مهندسی بافت ، فاکتورهای سلولی یا فاکتورهای رشد میباشند . از وظایف این فاکتورهای رشد می توان به ایجاد شرایطی جهت تحریک فعالیت های سلولی نظیر رشد ، تکثیر و تمایز سلولی ، سنتز پروتئین های سازنده ماتریس خارج سلولی نظیر پروتوگلایکان و گلیکوزآمینو گلایکان ها و نیز هدایت خواص مکانیکی مورد انتظار ازبافت اشاره نمود .

داربست مهندسی بافت

در مهندسی بافت داربست یک ساختار موقتی برای رشد سلولها و تکمیل و ترمیم بافتهای آسیب دیده میباشد که به آن ماتریس خارج سلولی سینتتیک نیز می گویند و نقش حساس آن ایجاد بستری برای تنظیم و هدایت رفتارهای سلولی نظیر اتصال ، رشد ، تکثیر و تمایز سلولی می باشد .

داربست شرایط اتصال و جانشانی سلول را بر روی خودش فراهم می آورد . این سلولها ضمن تکثیر بر روی داربست از طریق تخلخل های موجود به درون ساختار داربست مهاجرت نموده و با تمایز در ساختار سه بعدی داربست به بافت های با عملکرد خاص در قسمت های مختلف بدن نظیرغضروف ، استخوان ، رگ و سایر بافت ها تبدیل می شوند .

ویژگی های ساختاری و رفتاری داربست های مهندسی بافت باید کارائی و فعالیت های سلول در بافت های کاشته شده را تنظیم و کنترل نماید . یک داربست ایده ال برای مهندسی بافت باید تمامی خصوصیات بیولوژیک و مکانیکی ماتریس خارج سلولی طبیعی را دارا بوده و بتواند در شرایط فیزیولوژیکی بدن عملکرد ماتریس خارج سلولی طبیعی را تقلید نماید .

ماتریس خارج سلولی طبیعی در بدن یک محیط پیچیده و دینامیک اشباع از تخلخل های با ابعاد نانو و همچنین یک سری رشته ها و الیاف می باشد که خواص و ساختار مخصوص به هر بافت را ارائه می کند . بنابراین ویژگی های داربست براساس نوع بافتی که داربست جایگزین آن می شود متفاوت می باشد . برای مثال داربستی که برای مهندسی بافت استخوان به کار گرفته میشود باید هدایت پذیری استخوانی داشته باشد در صورتی که در مهندسی بافت عصب نیازی به این ویژگی وجود ندارد .

اگرچه تقلید پیچیدگی های ساختاری و رفتاری عملکرد ماتریس خارج سلولی طبیعی به سهولت حاصل نمی شود بررسی های اخیر نشان داده است که داربست های مهندسی بافت باید حداقل دارای یک سری ویژگی های بسیار ضروری و اجتناب ناپذیرباشند که در جدول زیر به توضیح در مورد آنها پرداخته ایم . هر داربستی با توجه به ناحیه کاربری آن باید زیست سازگار باشد، به گونهای که سبب ایجاد عفونت ، تورم و آسیب نگردد .

بایستی یک ساختار سه بعدی را جهت اتصال و هدایت تکثیرورشد سلولها تامین نماید . همچنین دارای طراحی متخلخل و با سطح تماسی بالا جهت افزایش میزان جانشینی سلول ها و برهم کنش سلول و داربست و رشد بافت و نیز قابلیت انتقال اکسیژن و مواد غذایی باشد .

توجه به این نکته بسیار ضروری است که اغلب داربستهای مورد نیاز برای کاربردهای مهندسی بافت بایستی زیست تخریب پذیر باشند و مطلوب است که سرعت تخریب داربست ها باید متناسب با سرعت ترمیم بافت طبیعی باشد ، چون سرعت تخریب بالاتر منجر به کاهش عملکردی بافت میشود .

داربست باید به منظور مقاومت در برابر نیروهای بیولوژیکی in vivo از نظر مکانیکی مقاوم باشد و همچنین باید به سلول ها در جهت سنتز و ایجاد پروتئینهای مخصوص و نیز دیگر فرآیندهای بیولوژیک و بیوشیمیائی مورد نیاز برای رشد بافت سالم کمک کند . این داربست همچنین باید به منظور جلوگیری از آسیبهای عفونی و سمی قابل استریل شدن باشد ، البته به گونه ای که این عمل سبب تغییر درساختار و سایر ویژگی های داربست نشود .

نهایتاً فرآیند تولید داربستی با خواص فوق الذکر باید از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده و از قابلیت تکرارپذیری و گسترش ابعادی برخوردار باشد .

لازم به ذکر است که موفقیتهای بدست آمده ی منتج ازاستفاده داربست های مهندسی بافت در کنار وابستگی به ویژگیهایی ذکر شده برای داربست به طور چشمگیری به نوع و سیستم مواد به کار گرفته شده در ساخت داربست ها نیز وابسته است به طوری که ریشه ی اصلی برهم کنش فیزیولوژیکی بافتهای زنده و کمپلکس داربست / سلول نیز همین موضوع میباشد .

غضروف مفصلی بالغ فاقد عصب ، خاصیت لنفاوی و قابلیت رگزایی بوده و همین ویژگی های ساختاری قابلیت ترمیم و بازسازی آسیب های غضروفی را محدود ساخته است . برخلاف دیگر انواع غضروف نظیر Fibrocartilage که متشکل شده است از دسته های الیاف کلاژن کلفت در بین سلول های کندروسیت ، مقادیر کمی گلیکوز آمینوگلایکون و مقادیر ناچیزی ازماتریس غضروف در اطراف کندروسیتها ، غضروف های هیالین نظیر غضروف مفصلی قابلیت پرشدن حفرات و نقایص توسط الیاف کلاژن را ندارند .

عمده آسیبهای وارده بر غضروف عبارتند از صدمه به غشاهای ترشحی مفصل ، امراض عفونی ، عدم تحرک طولانی مدت اتصالات ، آسیبهای مکانیکی نظیر تمرکز تنش و سایش اصطکاکی و هر گونه عاملی که سبب از بین رفتن کندروسیت ها یا آسیب به ماتریس گردد . ترمیم عبارت است از جایگزینی بافت آسیب دیده یا از بین رفته با یک بافت تازه ، و پزشکان ، دانشمندان و مهندسین تلاش می کنند تا این بافت ترمیم شده خواص ، ترکیب مواد و دوام عملکرد و ساختاری شبیه بافت طبیعی داشته باشد .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید داربست های نانو ساختار پلیمری


 

عمده موارد مصرف داربستهای نانوساختار و زیست تخریب پذیر پلیمری در پروژه های تحقیقاتی در حوزه مهندسی بافت میباشد . با توجه به تنوع بافتهای مورد مطالعه نظیر استخوان ، غضروف ، کلیه ، کبد ، عصب ، پوست و ... و نیز پیشرفت های روزافزون در علوم سلولی و سلول های بنیادی ، ضرورت تولید انواع داربست با خواص مطلوب فیزیکی و مکانیکی به عنوان بستر هدایت کننده فعالیتهای سلولی نظیر چسبندگی ، رشد ، تکثیر و تمایز سلولی روز به روز در حال افزایش است .

ضمن اینکه در صورت به نتیجه رسیدن پروژه های تحقیقاتی صورت گرفته بر روی بافتهای مختلف درآزمونهای Invitro و Invivo امکان تولید نیمه صنعتی این داربستها به منظور درمان بیماران نیز میسر خواهد بود .

غضروف یکی از بافتهای بدن انسان است که به دلیل ماهیت غیر رگزایی قابلیت خود ترمیمی ندارد و در صورت آسیب دیدگی این مشکل مانند آرتروز مفصلی تا همیشه همراه انسان خواهد بود . به همین دلیل میتوان گفت مهمترین بافتی که بیشترین تحقیقات در حوزه مهندسی بافت روی آن صورت میگیرد غضروف است .

استاندارد های قابل توجه داربست های نانو ساختار پلیمری :

D638 : Tensile properties

D570 : Water absorbtion

D792 : Specific gravity

D150 : Dielectric Constant

D5209 : Biodegradability

کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده داربست های نانو ساختار پلیمری :

با توجه به اینکه کشورهای عمده تولید کننده داربست های پلیمری همان کشورهای صاحب تکنولوژی در حوزه مهندسی بافت می باشند می توان اشاره کرد کشورهای عمده مصرف کننده این اقلام نیز خود این کشورها می باشند و بخش عمده تولیدان آنها صرف مصارف داخلی شان می گردد از این رو کشورهای آمریکا ، انگلیس ، ژاپن ، استرالیا ، چین جزء کشورهای تولید کننده و مصرف کننده می باشند .

 


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید داربست های نانو ساختار پلیمری


 

• شرایط واردات

با توجه به آمار به دست آمده و اطلاعات کسب شده از وزارت بازرگانی هیچ اطلاعات موثقی در خصوص واردات این محصول گزارش نشده است .

• شرایط صادرات

با توجه به اینکه هیچ گونه تولید صنعتی در این خصوص تابه حال وجود نداشته است ، از این رو شرایط مشخصی در خصوص صادرات این محصول درکتاب آمار صادرات و واردات وزارت بازرگانی وجود ندارد .

اهمیت استراتژیک داربست های نانو ساختار پلیمری :

با توجه به اینکه مهندسی بافت ترکیبی است از علوم مهندسی ، پزشکی ، ژنتیک و سلولهای بنیادی میتوان گفت سرعت پیشرفت و تحول در آن بسیار زیاد است و روند تحقیقات در دنیا نشان میدهد مهندسی بافت به عنوان بهترین روش درمانی شناخته شده است . در این بین داربست های پلیمری به عنوان یکی از ارکان سه گانه مهندسی بافت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند . داربست های نانوساختار تولید شده به روش الکتروریسی نیز به دلیل خواص منحصر به فرد مورفولوژیکی و نیز امکان استفاده از طیف وسیعی از پلیمرهای زیست سازگار به صورت کامپوزیت به عنوان بهترین کاندیدای داربستهای مهندسی بافت از اهمیت ویژه ای برخوردارند .

 


فرایند تولید داربست های نانو ساختار پلیمری

 

• انواع و روش های تولید نانوالیاف

بطورکلی نانوالیاف به دو دسته نانوالیاف مداوم و نانوالیاف غیر مداوم تقسیم بندی می شوند . هریک از این گروه ها توسط روش های خاصی تولید می شود و از قابلیت های کاربردی خاصی برخوردار می باشند . تعدادی از روشهای تکنیکی از قبیل کشش مذاب ، سنتز با الگوی ساختاری ، جدایی فازی ، خود هم آرایی ، دمش مذاب و الکتروریسی وجود دارند که بوسیله آن نانوالیاف تولید میشود .

طبق بررسی های انجام شده مشخص شده که فرایند الکتروریسی بهترین روش تولید نانو الیاف پلیمری میباشد که در آن تولید نانوالیاف با قطر چند نانومتر بصورت مداوم انجام میگیرد که در آن از یک میدان الکترواستاتیک بسیار قوی برای تبدیل محلول پلیمری به نانوالیافی با طول چند کیلومتر استفاده میگردد .

در میان روشهای فوق روش الکتروریسی به دلیل قابلیت تولید الیاف پیوسته و بسیار بلند ( چند کیلومتر ) از طیف گسترده ای از پلیمرها ، کنترل فرایند آسان و همچنین به دلیل سادگی و ارزان قیمتی دستگاه و نوع فرآیند به عنوان بهترین روش برای تولید نانوالیاف شناخته شده است . در این مبحث با توجه به اهمیت فرآیند الکتروریسی در تولید انواع نانوالیاف پلیمری به تشریح این فرآیند می پردازیم .

• مهم ترین بخش های این دستگاه عبارتند از :

منبع با ولتاژ بالا ؛

لوله ( سرنگ ) محلول پلیمری ؛

جمع کننده که بسته به نوع کاربرد بستر و نظم ساختاری مورد نیاز انواع مختلفی خواهد داشت ؛

• تشریح فرآیند الکتروریسی

در فرآیند الکتروریسی محلول پلیمری توسط یک پمپ با سرعت جریان مورد نیاز و از طریق یک تیوب به پشت نازل هدایت شده و در این حین توسط منبع با ولتاژ بالا دارای بار الکتریکی مثبت می گردد .

محلول از نازل پایین آمده و در نوک سوزن پس از رقابت بین کشش سطحی و دافعه ی بار الکتریکی بین زنجیرهای پلیمری هم بار در یک مقدار ولتاژ بحرانی سرانجام جت مایع از نوک سوزن خارج میشود و پس از طی یک ناحیه ی پایدار حدوداً 5 سانتی متری ( بسته به نوع پلیمروخواص محلول ) ، باقی مانده ی مسیر تا روی جمع کننده را به دلیل داشتن بار الکتریکی و حضور در یک میدان الکتریکی بسیار قوی به صورت بسیار شدیدی ناپایدار شده ، نوسان کرده و تحت پیچش و خمش قرار میگیرد تا اینکه در نهایت بر روی جمع کننده جمع میشود .

قرار گرفتن در میدان الکتریکی قوی و طی کردن مسیر در حد چند کیلومتر توسط جت ناپایدار باعث میگردد جتی که با قطری در حدود میلی متر از سر سوزن خارج شده در نهایت با قطری در حدود چند نانومتر بر روی جمع کننده جمع گردد .

• پارامترهای مؤثر بر فرایند الکتروریسی

با توجه به تئوری توصیف شده برای فرآیند الکتروریسی واضح است که فرآیند و در پی آن قطر و ریزساختار نانوالیاف حاصله می تواند توسط تعداد زیادی متغیر و پارامتر کنترل گردد . پارامترهای مؤثر بر این فرآیند به سه دسته کلی تقسیم می شوند که عبارتند از :

o خواص محلول پلیمر

o ویسکوزیته / غلظت

o هدایت پذیری یا دانسیتهی بار محلول

o کشش سطحی

o وزن مولکولی پلیمر

o ثابت دی الکتریک

o ممان دو قطبی

o متغیرهای قابل کنترل

o دبی جریان ورودی به نازل

o قدرت میدان الکتریکی

o فاصله ی نوک سوزن نازل تا جمع کننده

o طراحی و هندسه نوک سوزن

o ساختار وهندسه ی جمع کننده

o پارامترهای محیطی

o دما

o رطوبت

o فشارهیدرواستاتیک

o سرعت وزش باد در محل فرآیند

مهمترین عوامل ریزساختاری این بسترها عبارتند از قطر لیف ریسیده شده و حضور قطره و گره ها و دانه در سطح بستر می باشد .

دیاگرام تولید داربست های پلیمری

1- خرید مواد اولیه

2- کنترل کیفیت مواد اولیه پلیمری و حلال ها

3- توزیع پلیمرها و حلال ها

4- آماده سازی محلولهای پلیمری

5- اندازه گیری طراحی محلولهای پلیمری

6- الکتروریسی محلولهای پلیمری

7- تعیین پارامترهای فرآیندهای الکتروریسی

8- برش داربست های الکتروریسی شده

9- استریل کردن داربست ها

10- بسته بندی

11- فروش و بازاریابی

ماشین آلات مورد نیاز داربست های نانو ساختار پلیمری :

• ماشین الکتروریسی نانوالیاف

 

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید داربست های نانو ساختار پلیمری

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 1400 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 1400 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد . درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید داربست های نانو ساختار پلیمری ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.