طرح توجیهی تولید مواد ترمیم کننده بتن با ذرات نانو سال 1400 + کامفار ( Word و Pdf )

Nano Particle Concrete Repair Materials

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید مواد ترمیم کننده بتن با ذرات نانو سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید مواد ترمیم کننده بتن با ذرات نانو را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

استفاده از نانوذرات ، به دلیل نقشی که به لحاظ فیزیکی در پر کردن حفره های بسیار کوچک خمیر سیمان دارند ، می تواند تأثیر مناسبی در بهبود ریزساختار و پایایی بتن داشته باشد .

نانو افزودنی سیلیس خواص زیر را در سیمان و بتن ایجاد می کند :

1- افزایش مقاومت فشاری و خمشی

2- کاهش نفوذپذیری

3- بهبود ریزساختار بتن

4- کاهش گرمای هیدراتاسیون

5- تغییر توزیع اندازه حفرات

6- کاهش سرعت نفوذ یون کلر در بتن

7- کاهش سرعت کربناتاسیون بتن

8- افزایش مقاومت سایشی

 


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید مواد ترمیم کننده بتن با ذرات نانو


 

نانو فناوری جهت بهبود پایایی بتن ، در راستای کاهش هزینه های گزاف ناشی از تخریب زودهنگام سازه های بتنی ، پیشرفت هایی را نشان داده است . با توجه به ریزساختار بتن و وجود حفراتی در ابعاد نانو در آن ، استفاده از نانوذرات می تواند در پرکردن تخلخل های بسیار ریز خمیرسیمان و افزایش مقاومت و بخصوص دوام بتن مؤثر باشد . در بسیاری از موارد که عامل مخرب بتن در محیط خارج وجود دارد و لذا نفوذپذیری بتن نقش بسیار مهمی در پایایی و سرعت تخریب خواهد داشت .

از سوی دیگر این ذرات با انجام واکنشهایی می توانند ترکیبات شیمیایی خمیر را نیز تغییر دهند . یکی از موارد بسیارجالب توجه در این زمینه نانوسیلیس می باشد . تحقیقات نشان می دهد که استفاده از ذرات سیلیس بی شکل در ابعاد زیر 100 نانومتر ( نانوسیلیس ) می تواند به نحو بسیار مناسبی پایایی بتن را بهبود بخشد . ازسوی دیگر میزان لازم این ماده برای رسیدن به تأثیری مشابه دوده سیلیس بسیار کمتر است و این از جنبه های مختلفی باعث ایجاد مزیت نسبی در استفاده از نانوسیلیس می باشد .

از طرفی استفاده از این ماده مزایای دیگری در انواع خاص بتن ، مثلاً بتن های خود متراکم و یا بتن های توانمند به همراه دارد . به طور کلی استفاده از نانوذرات ، هر چند که در واکنشهای هیدراتاسیون وارد نشوند ، به دلیل نقشی که به لحاظ فیزیکی در پر کردن حفره های بسیار کوچک خمیر سیمان دارند ، می تواند تأثیر مناسبی در بهبود ریزساختار و پایایی بتن داشته باشد .

با توجه به جستجوهای صورت گرفته ، مواردی ازاستفاده نانوآلومینا ، نانواکسید آهن و نانوسیلیس درخمیر سیمان گزارش شده است . از آنجاییکه ریزساختار بتن نقش بسیار مهمی در تعیین خواص آن دارد ، انتظار میرود استفاده از نانوذرات در آن ، تأثیرات قابل توجهی در خواص بتن داشته باشد .

نانوذرات استفاده شده در بتن از یک سو نقش پرکنندگی حفرات بسیار ریز در خمیر سیمان ( بخصوص در سطح تماس خمیر سیمان با سنگدانه ها ) را دارند و از سوی دیگر میتوانند تغییراتی را در فرآیند هیدراتاسیون ایجاد نمایند . با کاهش یافتن اندازه ذرات ، نسبت سطح مؤثر به حجم ذرات افزایش مییابد و اثرات سطحی قویتر میشوند . به این ترتیب میتوان گفت واکنشپذیری مواد در ابعاد نانو بسیار افزایش می یابد .

این افزایش در واکنش پذیری ، به عنوان مثال ، به نانوسیلیس خواص ویژهای ( نسبت به دوده سیلیس یا سایر پوزولانها ) می دهد . از طرفی ذرات با ابعاد نانو میتوانند بر واکنشهای محیط نیز تأثیر بگذارند . میدانیم که فرآیندهای کاتالیستی عموماً در سطحِ مواد کاتالیزوری روی میدهد . با کاهش ابعاد ذرات تا حدود نانو، سطح مخصوص و همینطور نیروهای سطحی افزایش مییابد و بنابراین کاتالیزورهای نانوذرهای نسبت به موارد بزرگ مقیاستر خواص ممتازی دارند .

البته به دلیل کوچکتر بودن ابعاد نانوذرات از طول موج نور مرئی ، این ذرات خواص نوری ویژهای دارند و طبیعتاً شفاف هستند ، که این به نوبه خود ویژگی مفیدی محسوب میشود . به نظر میرسد به لحاظ فناوری تولید و مسایل اقتصادی ، استفاده از نانوذرات و بخصوص نانوسیلیس ، از اولین کاربردهای نانوفناوری در عرصه صنعت بتن باشد . در این مطالعه تمرکز بر نانو سیلیس و بررسی تأثیر استفاده از آن در صنعت سیمان و بتن پرداخته شده است .

مواد ترمیم کننده بتن یک موضوع بین رشتهای هستند . یکی از دشواریهای پیشروی ماهیت بین رشته ای آن است . اصولاً چون موضوع استفاده از نانوفناوری در صنعت بتن است ، طبیعی است نیاز به دانشهای مرتبط با ( نانو ) و ( بتن ) همزمان وجود دارد . از سوی دیگر متخصصان نانوفناوری کمتر با مفاهیم مربوط به فناوری بتن آشنایی دارند . همچنین کمبود منابع اطلاعاتی در دسترس موضوع مهم دیگری است که در کشور با آن روبرو هستیم .

• تجاری سازی فناوری نانوذرات ترمیم کننده بتن

فناوری نانو عبارت است از مهندسی هدفمند مواد در مقیاس کمتر از 100 نانومتر (nm) برای به دست آوردن ویژگی ها و عملکردهای وابسته به اندازه . برای درك منطقی کاربردهای تجاری فناوری نانو ، باید ابتدا از قید سه باور غلط در مورد فناوری نانو رها شد .

باورعمومی غیردقیق اول این است که ( صنعتی به نام فناوری نانو وجود دارد ) . بسیاری از فعالان حوزه کسب و کار فناوری نانو بر این باورند که یک صنعت یا بخش نوظهور به نام فناوری نانو وجود دارد که از ( شرکت های فناوری نانو ) هم فکر با پیشرانه ای و چالشهای تجاری مشابه تشکیل شده است و همگی ( محصولات فناوری نانو ) را به فروش می رسانند . این مفاهیم هم غیردقیق و هم نامفید می باشند ، چرا که فناوری نانو در بخش های مختلفی گسترده شده است .

بیایید نگاهی به یک مشابه تاریخی از یک فناوری دیگر با افق مشابه و کاربردهای وسیع بیاندازیم : الکتریسیته ، یا همان دستکاری هدفمند الکترون ها . الکتریسیته موجب ایجاد کاربردهای بسیار متنوعی از جمله روشنایی ، تلفن ، و صنعت نیمه هادی ها شد ، اما تمام این کاربردها چنان وسیع و گسترده می باشند که به غیر از استفاده از فناوری های بنیادی مشترك ، هیچ وجه اشتراك دیگری باهم ندارند . این امر در مورد فناوری نانو نیز صدق میکند .

شرکت نوپای C Sixty با شرکت بزرگ مواد دارویی Merck برای ساخت داروهای محافظت کننده اعصاب ( با استفاده از خاصیت آنت یاکسیدانی فولرین ) همکاری می کند ؛ از سوی دیگر، شرکت American Bowling Services از فولرین ها برای ساخت تو پهای بولینگ با ساختار سطحی نانو ( که مسیر مورد نظر را بهتر طی می کند ) بهره می برد . این دو شرکت به هیچ طبقه بندی صنعتی یکسانی تعلق نداشته و نخواهد داشت. دومین باور عمومی غیردقیق این است که ( اگر نانو هست، پس جدید است ) .

آنچه به طور روشن در فناوری نانو جدید میباشد ، مهندسی هدفمند برای به دست آوردن ویژگیهای وابسته به اندازه می باشد . برای مثال نانو سیلیکا فیوم از روش فاز گاز مانند دوده سال هاست که به عنوان افزودنی در بتن مورد استفاده قرار می گیرد . از روش باور عمومی غیردقیق سوم این است که ( اگر نانو است ، پس قابلیت سودآوری بالایی دارد ) .کاربردهای فناوری نانو از قبل در محصولات متنوعی وارد شده است .

بسیاری از این محصولات کالاهایی هستند که بر مبنای قیمت و دسترسی و با حاشیه سود پایین ( که به نظرمی رسد همیشه پایین بماند ) به فروش می رسند . این حاشیه سود پایین به دلیل ویژگی های مشتریان و محصولات می باشد که تغییر نخواهد کرد ( بدون توجه به این که در محصول مورد نظر فناوری نانو به کار رفته است یا نه ). با وجودی که خریداران در ابتدا مقدار کمی هزینه اضافی بابت ویژگی های متفاوت محصول فناوری نانو پرداخت میکنند ، اما این امر زمان زیادی دوام نخواهد داشت .

زمانی که رقبا بتوانند به پیشرفت های مشابهی دست پیدا کنند ، رقابت موجب خواهد شد که این سود بالایی که پیشتازان از آن بهره مند شده اند ، از بین رفته و حاشیه سود به سمت میانگین های آن صنعت رانده شود . در دراز مدت ، این امر به معنای آن است که حاشیه سود محصولاتی که در آنها از فناوری نانو استفاده شده است ، به سمت میانگین سود آن محصول در صنعت مربوطه میل خواهد کرد .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید مواد ترمیم کننده بتن با ذرات نانو


 

با توجه به ریزساختار بتن و وجود حفراتی در ابعاد نانو در آن ، استفاده از نانوذرات می تواند درپرکردن تخلخلهای بسیار ریز خمیرسیمان و افزایش مقاومت و بخصوص دوام بتن مؤثر باشد . دربسیاری از موارد که عامل مخرب بتن در محیط خارج وجود دارد ، نفوذپذیری بتن نقش بسیار مهمی درپایایی و سرعت تخریب خواهد داشت . از سوی دیگر این ذرات با انجام واکنشهایی می توانند ترکیبات شیمیایی خمیر را نیز تغییر دهند .

به طور کلی استفاده از نانوذرات ، هر چند که در واکنشهای هیدراتاسیون وارد نشوند ، به دلیل نقشی که به لحاظ فیزیکی در پر کردن حفره های بسیار کوچک خمیر سیمان دارند ، میتواند تأثیر مناسبی در بهبود ریزساختار و پایایی بتن داشته باشد . در ادامه به بررسی و ارایه نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه آثار استفاده از نانوسیلیس بر خمیر سیمان و بتن درسطح دنیا پرداخته شده است . نانو افزودنی سیلیس خواص زیر را در سیمان و بتن ایجاد میکند :

• افزایش مقاومت فشاری و خمشی

استفاده از نانوسیلیس در بتن باعث افزایش مقاومت فشاری آن میشود . معمولاً نانوسیلیس به تنهایی در بتن استفاده نمیشود . در تحقیقات انجام شده عمدتاً از نانوسیلیس به همراه دوده سیلیس و یا خاکستر بادی استفاده میکنند . نتایج تحقیقات نشان میدهد که در بتنهای حاوی خاکستربادی و نانوسیلیس مقاومت بیش از بتنهای حاوی خاکستر بادی و یا بتنهای معمولی خواهد بود .

استفاده از نانوسیلیس در بتن ، نه تنها مقاومت فشاری آن را افزایش میدهد ، بلکه روند کسب مقاومت در بتنهای حاوی خاکستر بادی را نیز افزایش میدهد . با توجه به این موارد به نظر میرسد که استفاده از نانوسیلیس به همراه پوزولان ارزان قیمتی مانند خاکستر بادی ، بتواند به تولید بتنهای توانمندی با مقاومت بالا که مشکلات مربوط به طولانی بودن دوره کسب مقاومت را ندارند و همچنین به لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه اند ، منجر شود .

• کاهش نفوذپذیری

تحقیقات نشان میدهد که استفاده از نانوسیلیس در بتن باعث کاهش نفوذپذیری آن در مقابل آب میشود و با کاهش نفوذپذیری آن موجب افزایش پایایی خواهد شد .

• بهبود ریزساختار بتن

استفاده از نانوسیلیس در بتن باعث بهبود چشمگیر ریزساختار آن میشود .

• کاهش گرمای هیدراتاسیون

یکی از مسایل بتنهای حجیم ، مشکلات ترك خوردگی ناشی از گرمای هیدراتاسیون است . به همین دلیل ، در بسیاری موارد ( مانند سدسازی ) ، برای رسیدن به یک طرح اختلاط مناسب مجبوریم میزان عیار سیمان را تا حدود 250 تا 200 کیلوگرم بر مترمکعب کاهش دهیم . این امر به نوبه خود کاهش آب را به همراه دارد . بنابراین در این حالت ابعاد سنگدانه ها بسیار بزرگ ( بین 100 تا 150 میلیمتر ) خواهد شد .

طبیعتاً اگر در سازه آرماتوربندی متراکمی داشته باشیم استفاده از چنین بتنی امکانپذیر نخواهد بود ، بخصوص اگر مقاومت کوتاه مدت بتن اهمیت زیادی داشته و استفاده از مقادیر زیاد پوزولان مقدور نباشد . در چنین شرایطی استفاده از نانوسیلیس به عنوان جایگزین بخشی از مواد سیمانی میتواند کارگشا باشد ، تا حدی که میتوان مفاهیمی مانند بتن خود متراکم و بتن حجیم را ( که اولی مستلزم عیار بالای سیمان و دومی مستلزم عیار پایین سیمان است ) ، با هم جمع نمود .

• تغییر توزیع اندازه حفرات

آزمایشات انجام شده بر میزان تخلخل چند نمونه نشان می دهد میزان تخلخل بتن حاوی خاکستر بادی در این حالت کمتر از بتن معمولی است ، اما بتن حاوی نانوسیلیس کمترین مقدار تخلخل را دارد . نتایج مشابهی در کاهش تخلخل و ریزتر کردن توزیع اندازه حفرات درباره نانولوله های کربنی نیزمشاهده شده است . به نظر میرسد کاهش تخلخل و متراکمتر شدن ساختار بتن ، با تاثیر بر کاهش نفوذپذیری نقش مؤثری در بهبود پایایی آن ایفا نماید .

• کاهش سرعت نفوذ یون کلر در بتن

از جمله بهبود ریزساختار، کاهش نفوذپذیری ، کاهش اندازه تخلخلها و افزایش مقاومت فشاری ، میتوان استدلال نمود که استفاده از نانوسیلیس در بتن سرعت نفوذ یون کلر را در آن کاهش میدهد .

• کاهش سرعت کربناتاسیون بتن

استفاده از نانوسیلیس در بتن ، باعث کاهش سرعت نفوذ دی اکسید کربن به درون آن میشود و درنتیجه پایایی آن را افزایش میدهد همانطور که درباره نفوذ یون کلر در بتن توضیح داده شد ، تحقیقاتی نیز در زمینه نفوذ دی اکسید کربن در بتنهای حاوی مخلوط سه تایی دوده سیلیس ، خاکستر بادی و نانوسیلیس انجام شده است .

• افزایش مقاومت سایشی

تحقیقات نشان میدهد که افزودن نانوسیلیس به بتن ، مقاومت سایشی آن را افزایش میدهد . افزودن یک درصد نانوسیلیس به بتن میتواند مقاومت سایشی آن را دو تا سه برابر حالتی که از فیبرهای پلی پروپلین در بتن استفاده شده است ، افزایش دهد .

از سوی دیگر با افزایش میزان نانوسیلیس اضافه شده به بتن ، مقاومت سایشی با کاهش مواجه میشود . از دلایل این امر میتوان به تأثیرات شدید نانوذرات برآب مورد نیاز خمیر سیمان ، کاهش کارپذیری بتن حاوی نانوذرات و عدم پخش یکنواخت نانو ذرات در بتن با افزایش مقدارشان اشاره نمود .

 


کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید مواد ترمیم کننده بتن با ذرات نانو


 

برای بررسی کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول بهتر است به آمار تولید و مصرف سیمان پرداخته شود که عملا به عنوان نمادی از مصرف بتن است و هر تولید کننده یا مصرف کننده بتن به عنوان یک بازار بالقوه برای مواد ترمیم کننده به شمار می رود .

• کشورهای عمده تولید کننده مواد ترمیم کننده بتن با ذرات نانو

چین ، آمریکا ، هند ، ژاپن ، کره ، برزیل ، ایتالیا ، اسپانیا ، آلمان ، ترکیه ، مکزیک ، روسیه ، تایلند ، اندونزی ، ایران ، مصر، فرانسه ، تایوان

• کشورهای عمده مصرف کننده مواد ترمیم کننده بتن با ذرات نانو

چین ، آمریکا ، هند ، ژاپن ، کره جنوبی ، برزیل ، ایتالیا ، اسپانیا ، آلمان ، روسیه ، ترکیه ، مکزیک ، مصر، فرانسه ایران ، اندونزی ، تایوان ، تایلند

 


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید مواد ترمیم کننده بتن با ذرات نانو

 

• شرایط واردات مواد ترمیم کننده بتن با ذرات نانو

سیلیکافیوم هم اکنون به عنوان سیلیس وارد می شود و مشکلی نیز برای آن وجود ندارد و شرایطی در مورد واردات آن تعریف نشده است . واردات این محصول بیشتر از شرکتهای آلمانی به ویژه دگوسا صورت می گیرد .

• شرایط صادرات مواد ترمیم کننده بتن با ذرات نانو

با توجه به اینکه هنوز نانو سیلیس در ایران تولید نمی شود ، لذا تاکنون صادراتی انجام نشده است . البته در صورت تولید در کشور، صادرات از چند منظر قابل بررسی است . اولا صادرات فناوری های پیشرفته قبل از بازاریابی نیاز به بازارسازی دارد تا مشتریان با محصول و کاربردهای آن آشنا شوند . کشورهای توسعه یافته که معمولاً این محصولات را میشناسند و بازار آنها بالغ یافته است ، در دسترس شرکتهای ایرانی نیستند .

کشورهای در حال توسعه یا کشورهای همسایه که بازار آنها به نسبت دیگرکشورهای پیشرفته در دسترس بیشتر ایرانی هاست ، با این محصول و کاربردهایش آشنا نیستند . ثانیا با توجه به چالشهای مختلفی که شرکتهای ایرانی پیش روی صادرات محصولات خود دارند ، درعمل صادرات محصولات فناوری پیشرفته با چالشهای بیشتری روبرو است . ثالثا شرکتهای فناور ایرانی بیشتر شرکتی مبتنی بر فناوری هستند و موضوع صادرات باید توسط افراد حرفه ای این حوزه پیگیری و دنبال شود .

معمولا بازرگانان ایرانی علاقه ای به ورود در حوزه فناوریهای پیشرفته ندارند . پیچیدگی ها ، چالشهای ورود به بازار، عدم شناخت محصول و ... باعث دوری آنها شده است . از نظر آنها صادرات کالاهای معمول سود منطقی و بهتر و کم دردسرتر دارد . این دلایل درجمع بندی نشان میدهد که درعمل تولید این کالا در بیش از چند سال اول تقریباً تنها جهت تامین بازار داخلی خواهد بود .

اهمیت استراتژیک مواد ترمیم کننده بتن با ذرات نانو :

محصول مورد بررسی جزء محصولات استراتژیک به حساب نمی آید اما با توجه به توان تولید و میزان مصرف بتن و سیمان کشور، می تواند ارزش افزوده بسیاری برای کشور به ارمغان بیاورد و از این رو میتوان آن را جزء محصولات ضروری محسوب کرد . اقتصاد کشور با توجه به میزان پایداری بتن می تواند تغییر کند و این نشان دهنده اهمیت فوق العاده این محصول است .

 


فرایند تولید مواد ترمیم کننده بتن با ذرات نانو

 

اصلی ترین روش مد نظر شرکتهای ایرانی فرآیندهای حالت جامد است . لذا به این روش پرداخته شده است . از روش آسیاب یا پودر کردن می توان برای ایجاد نانوذرات استفاده نمود . خواص نانوذرات حاصل از این روش تحت تأثیر نوع ماده آسیاب کننده ، زمان آسیاب و محیط اتمسفری آن قرار دارد . در این فرآیند ، گلوله های کوچک در درون یک استوانه غربال می چرخند و با نیروی ثقل بر روی ماده جامد وارد شده سقوط می کنند .

سایش از طریق آسیاب گلوله ای ساختار ماده جامد را تا حد نانوکریستالیتها می شکند و بسیار ریز می کند . مهمترین مزیت این روش آسانی اجرای آن در مقیاس صنعتی است . این روش همچنین برای تولید محدود گسترده ای از پودرهای عنصری و اکسیدی مفید است . به عنوان مثال پودر آهن با ذراتی در ابعاد 13 تا 30 نانومتر را می توان با استفاده از این روش تولید کرد .

 

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید مواد ترمیم کننده بتن با ذرات نانو

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 1400 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 1400 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد . درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید مواد ترمیم کننده بتن با ذرات نانو ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.