طرح توجیهی تولید پلی اکریلیک اسید سال 1400 + کامفار ( Word و Pdf )

Polyacrylic acid

 جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید پلی اکریلیک اسید سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید پلی اکریلیک اسید را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

مونومرهای ساده اكریلیک اسید استر از واكنش دهی استیلن ، منوكسید كربن و یك الكل ، در حضور یك كاتالیست نیكلی ساخته می شوند . البته در ابتدای واكنش نیكل كربونیل استفاده می شود ، سپس برای تداوم واكنش به آن منوكسید كربن افزوده می شود . تعداد زیادی از اكریلات ها را می توان با این واكنش تهیه نمود . اگر از آب استفاده شود ، اكریلیک اسید به دست می آید . مصارف اصلی اكریلیک ها در علایم و تابلوهای بیرونی ، روشنایی داخلی و خارجی و عدسی ها می باشد .

 


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید پلی اکریلیک اسید


 

مونومرهای ساده اكریلیک اسید استر از واكنش دهی استیلن ، منوكسید كربن و یك الكل ، در حضور یك كاتالیست نیكلی ساخته می شوند . البته در ابتدای واكنش نیكل كربونیل استفاده می شود ، سپس برای تداوم واكنش به آن منوكسید كربن افزوده می شود . تعداد زیادی از اكریلات ها را می توان با این واكنش تهیه نمود . اگر از آب استفاده شود ، اكریلیک اسید به دست می آید .

این مونومرها در یك پلیمریزاسیون رادیكال آزاد شركت كرده و پلیمرهایی می دهند ، كه در گروه های استر با هم تفاوت دارند كه پركاربردترین آن ها پلی متاكریلات ها هستند . اكریلیک اسید بسیار سریع پلیمریزه می شود و یك ماده جامد شیشه ای پدید می آورد . این پلیمر در كاربردهای پلاستیكی بسیاری به عنوان جاذب آب استفاده می شود .
استرهای بزرگتر پلیمرهایی نرم و منعطف می دهند ، كه با افزایش وزن مولكولی الكل ، به جامداتی موم گون تبدیل می شوند .

هم چنان كه وزن مولكولی مونومر افزایش می یابد ، پلیمریزاسیون به نحو قابل ملاحظه ای كندتر می شود و درجه پلیمریزاسیون كمتری بدست می آید . ویژگی های معروف اكریلیک ها ، ترادیدی ، هدایت مناسب نور ، رنگ پذیری و پایداری ابعادی آن ها می باشد . این رزین ها ویژگی های خود را در محیط های بیرونی و در دوره های زمانی طولانی حفظ می كنند ، كه شاید مهم ترین ویژگی اكریلیک ها باشد .

ویژگی های رنگی و تزیینی اكریلیک های اصلاح نشده با هیچ پلاستیك دیگری سنجش پذیر نیست . این رزین به دلیل شفافیت زیاد پذیرای بسیاری از رنگ دهنده ها می باشد ، چنان كه می توان به میزانی محدود رنگ های شفاف ، تیره و نیمه مات در سایه ها و درجه های مختلف به دست آورد . به علاوه ورق ها و قطعات قالب گرفته را می توان نقش دار نمود و تزیین كرد .

قالب گرفته ها ، ورق های ریختگی و اكسترود شده و دیگر قطعات می توانند با مهره های داغ ، رنگ افشان ها ، آب كاری در خلأ و دیگر روش ها تزیین شوند . اثر گذاری های سه بعدی نیز توسط روش های متفاوت امكان پذیر است . پایداری رنگ در اكریلیک های اصلاح نشده بسیار عالی است . در دمای اتاق و تا كمی زیر دمای نرم شدن و در شرایطی كه پیوسته در محیط بیرون باشند ، بدون در نظر گرفتن دمای سطحشان پایداری رنگی بسیار خوبی بسیار خوبی از خود نشان می دهند .

پایداری ابعادی اكریلیک ها چه در مصارف بیرونی و چه درونی ، در جایی كه در معرض تابش نور زیر قرمز یا نور فرابنفش قرار می گیرند ، زبانزد است . جذب رطوبت آن ها در حدود 4/0 % و یا كمتر است . تنها پس از قرار گرفتن طولانی در دماهایی در حدود نقطه نرم شدگی است ، كه اكریلیک ها تا حدی شكل قطعه نهایی خود را از دست می دهند .

انواع اكریلیک اسیدها عبارتند از :

1- پلی متاكریلات ها

2- اكریلیک های گرما سخت شونده

3- اكریلیک های اصلاح شده

4- پلیمر اكریلو نیتریل

5- سیانو اكریلات ها پلی متا كریلات ها

1- پلی متاكریلات ها

در گروه پلی متاكریلات ها پرمصرف ترین گونه ، متیل استر است كه در دمای º C 101 به جوش می آید . استر های بزرگتر پلیمرهایی نرم تر و با دمای نرم شدگی كمتر می دهند . پلیمریزاسیون تجاری معمول ، بر اساس واكنش استن و سیانید هیدروژن می باشد .

سیانو هیدروژن تشكیل شده با اسید سولفوریك آماده می شود ، تا یك سولفات اكریل آمید به دست آید ، كه آن نیز به نوبه خود برای تبدیل به استر مناسب ، در واكنشی با متانول شركت داده می شود . پس از جداسازی ، مونومر به كمك تقطیر خالص می شود .

پركاربردترین پلیمر این خانواده پلی متیل متا كریلات است . پلی متیل متا كریلات ( با نام اختصاری PMMA) و مشهور به پلكسی گلاس ، مهمترین پلیمر اكریلیک از نظر اقتصادی است . این پلیمر از پلی اكریلیک اسید به دست می آید . می توان یك گروه متیل ( 3 CH) را جایگزین اتم هیدروژن نوع سوم و سپس گروه كربوكسیلیك اسید را با متانول استری كرد .

نام پیشنهادی آیوپاك برای پلی كتیل متاكریلات ، پلی [ 1- ( متوكسی كربونیل ) -1- متیل اتن ] است . با گذشت زمان از اهمیت اقتصادی پلی متیل متاكریلات كاسته می شود ، در اوایل دهه 1960 میلادی ، فروش پلی متیل متا كریلات 40% كل فروش پلی استایرن بود و در سال 1980 این مقدار به 12% رسید . پلی متیل متا كریلات ماده ای شفاف و شیشه مانند است كه در مقیاس مولكولی ، آمورف است .

این پلاستیك شفاف بلوری ، سبك ، چقرمه و با دوام است . هم چنین در مقاطع نازك منعطف می باشند . این ماده را می توان برید ، تا كرد ، اره و سوراخ كرد و جلا داد . هم چنین از لاك ها و انواع پیروكسیلین ها رنگ می گیرد ، تحت تاثیر قلیاها ، روغن ها ، اسیدها و الكل ها ی ضعیف قرار نمی گیرد و در میان پلاستیك های شفاف ، نسبت به UV ، رطوبت و اثرات مضر خورشید و دیگر اثرهای محیطی از همه مقاوم تر است . نور را عبور می دهد و میله خم شده آن از محل خم شدگی ، نور را گذر می دهد .

اكریلیک های گرما سخت شونده :

اكریلیک های گرما سخت با پلیمریزاسیون آنیونی و با آغازش رادیكال آزاد و بدون تشكیل محصول جانبی پخت می شوند و به صورت موادی سخت و چقرمه در می آیند ، كه در برابر گرما ، حلال ها و مواد شیمیایی مقاوم هستند . این مواد اغلب ویژگی های خوب مواد اكریلیکی و اپوكسی را دارند ، ضمن اینكه به هنگام كاركردن مشخصه های رزین های پلی استر سیر نشده را نیز دارا هستند . معمولاً زمان ها و شرایط پخت این مواد با پلی استر ها قابل مقایسه است .

اكریلیک های گرما سخت با بسیاری از مونومرهای پلیمریزه شونده سازگارند و براحتی با آن ها كوپلیمر می شوند . این مونومرها شامل رزین های سیر نشده سیلیكون ، پلی استرهای سیرنشده ( با یا بدون استایرن ) ، DAP ، تری آلیل سیانورات ، وینیل تولوئن ، دی وینیل بنزن ، دی الكیل مالئاتو فومارات ها و اكریلیک و متا كریلیك استرها می باشند . با انتخاب درست مونومر شبكه ساز می توان گستره وسیعی از گرانروی ها ، مشخصه های كاری و ویژگی های دیگر را بدست آورد .

اكریلیک های اصلاح شده :

اكریلیک های اصلاح شده ویژگی هایی دارند كه در آمیزه های اصلاح نشده دست یافتنی نیستند . برای دستیابی به استحكام ضربه ای بهتر ، دما های كار بیشتر ، چقرمگی و ویژگی های خود خاموش شوندگی ، اصلاحاتی انجام می شود كه البته باعث افت در دیگر ویژگی های مطلوب هم می شود .

یک راه بهبود ویژگی های ورق ریخته شده ، كشش داغ در چند جهت می باشد . در این شرایط ورق از یك پلاستیك بی ریخت و ترد به یك ماده لایه ای ، جهت یافته و چقرمه بدل می شود . جهت دهی ، استحكام ضربه ای ، مقاومت در برابر حلال ها و مقاومت ترك زایی تنشی را بهبود می بخشد ، بدون آنكه بر دیگر ویژگی های فیزیكی تأثیر بگذارد . یك روش دیگر برای بهبود استحكام ضربه ای تقویت با الیاف شیشه است .

اكریلیک های ضربه پذیر شده استحكامی تا 5 برابر انواع معمولی نشان می دهند . آمیزه های اصلاح شده سفتی كمتری دارند و ترادیدی خود را نیز از دست می دهند . پایداری آب و هوایی و مقاومت سایشی آن ها نیز كاهش می یابد . اكریلیک های اصلاح شده در سنجش با دیگر گرما نرم های به نسبت چقرمه ، سطوح سخت تر ، جذب آب كمتر و مقاومت بیشتری در برابر لك شدن داشته ، همچنین پایداری رنگ بهتری دارند .

پلیمر اكریلو نیتریل :

فیلم های نرم نشده ( بدون حلال ) پلی اكریل و نیتریل بسیار شكننده و تردند . كوپلیمر آن خیلی گرما نرم نیست . حتی با گرم كردن ، قالب گیری آن مشكل است . از این رو كوپلیمرها معمولاً به صورت تجاری در كاربرد های ریخته گری یا قالب گیری مصرف نمی شوند .

سیانو اكریلات ها :

گرچه بالغ بر 40 سال است كه سیانو اكریلات ها شناخته شده اند ، ولی تنها در اوایل دهه هشتاد چسب های سیانو اكریلات موفقیت تجاری پیدا كرده اند . چسب های سیانو اكریلات بین بسیاری از مواد پیوندهایی قوی تشكیل می دهند ، بدون اینكه نیازی به به گرما یا كنشیار داشته باشند .

اولین و ساده ترین چسب الكیل سیانو اكریلات نظیر اتیل ، پروپیل و بوتیل استرهای اسید سیانو اكریلیک نیز پیشنهاد شده اند . مزایای فراوان این چسب ها آن ها را در میان چسب های معمول تر نظیر سلولوزی ها ، اپوكسی ها و PVA ها متمایز كرده است . تشكیل پیوند آن ها بر روی بسیاری از كارپایه ها بسیار سریع است ( چند ثانیه تا چند دقیقه ) چسب های سیانو اكریلات پیوند بسیار مستحكمی ایجاد می كنند .

این چسب ها بی رنگند . قابل توجه است كه نازك تر بودن لایه چسب ، استحكام برشی را می افزاید . این چسب ها تك جزئی اند و احتیاج به هیچ گونه اختلاط یا ماده هم پختی ندارند و معمولاً فشار مستقیم كافی است . از آن رو كه محتوای آن ها صد در صد مواد جامد است ( هیچ گونه حلالی ندارند ) به هیچ گونه زمان نگهداری برای پریدن حلال نیاز ندارند .

این چسب ها به خوبی سطوح را خیس می كنند و هم رفتگی كمی از خود نشان می دهند و در نتیجه كمترین میزان تنش درونی را ایجاد می كنند . قیمت این چسب ها به ازای واحد وزنشان بسیار زیاد است .

 


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید پلی اکریلیک اسید


 

استانداردهای گرانول پلی اكریلیک اسید بر اساس استانداردهای ASTM و ISO .

• گرانروی ویژه : ASTM D 792

• تنش كششی در 100% : ASTM D 412

• تنش كششی در نقطه شكست : ASTM D 412

• كرنش در نقطه شكست : ASTM D 412

• نقطه ذوب : ASTM D 746

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید پلی اکریلیک اسید


 

پلی متیل متا كریلات :

شفافیت زیاد و گذردهی نور عالی PMMA همراه با مقاومت عالی در برابر نور آفتاب و چگالی كم آن ، این رزین را برای ساخت پنجره های هواپیما و نیز دیواره اتاقك خلبان و مانند آن مناسب ساخته است . ورق های ریختگی با استفاده از روش قالبگیری دمشی و با كمك خلأ و انواع مختلفی از قالب و گیره ها شكل داده می شوند . اكریلیک به راحتی شكل می گیرد ، زیرا حالت لاستیكی خود را در یك محدوده دمایی گسترده حفظ می كند .

دقت نوری بسیار خوبی حتی در بخش های انحنا یافته می توان به دست آورد ، چنان كه بخش های نمایشگر دستگاه ها را ( كه چنین شكل هایی دارند ) می توان با اطمینان از این مواد ساخت . پودر های قالبگیری PMMA در گونه های مختلفی موجودند ، كه وجه تمایز آن ها در سختی و آسانی قالبگیریشان است . فرمول بندی های سخت تر ، دمای تغییر شكل حرارتی زیادتر و استحكام كششی و فشاری بیشتری را از خود نشان می دهند .

این ها را می توان برای تولید محصولاتی چون شماره گیر ها و پانل ها و چراغ خطر خودروها قالب گیری كرد . زیبایی در مقاطع ضخیم ، مقاومت آب و هوایی و دوام اكریلیک ها آن ها را برای این گونه مصارف عالی ساخته است . فرمول بندی های ویژه با دمای تغییر شكل حرارتی زیاد ، برای استفاده دردماهای 09-102 درجه سانتیگراد در زمان های كوتاه مناسب می باشند .

این رزین ها در حلال های كنونی و استری و نیز مخلوط های الكل - هیدرو كربن های آروماتیك حل می شوند . یك راه آسان برای شناسایی یك پلاستیك ترادید ناشناخته مجاور كردن سطح آن با كتون است ، اگر ماده اكریلیک باشد به محض تماس مات خواهد شد و احتمالاً ترك خواهد خورد . اكریلیک ها مقاومت خوبی در برابر آب دارند . هم چنین در اغلب محلول های نمكی ، قلیاهای رقیق و HCl و 4H2SO آسیب نمی بینند .

با آمیزه كاری صحیح ، پوشش های خوبی برای فلزات خواهند بود كه در رنگ خودروها نیز به كار می روند . سطح پوشش داده شده توسط اكریلیک ، مقاومت آب و هوایی خوبی دارد و بدون نیاز به افزودنی ، استحكام كششی و خمشی ، چگالی و ویژگی های الكتریكی آن ها را نیز می توان میانه دانست . آ نها به وجود شكاف و ناچ حساس می باشند .

چنان كه اگر قطعات اكریلیکی به صورت مكانیكی به هم متصل شوند ، احتیاط های ویژه ای برای جلوگیری از ترك برداری در جاهایی مانند رزوه ها باید به كار بست . برای مثال ، استفاده از رزوه های در جا قالب گرفته شده بر استفاده مستقیم از پیچ و مهره ترجیح داده می شود . سیلیكون و دیگر پوشش های پلیمری برای افزایش مقاومت سطوح اكریلیک در برابر سایش و حمله شیمیایی به كار گرفته می شوند .

ویژگی های معروف اكریلیک ها ، ترادیدی ، هدایت مناسب نور ، رنگ پذیری و پایداری ابعادی آن ها می باشد . این رزین ها ویژگی های خود را در محیط های بیرونی و در دوره های زمانی طولانی حفظ می كنند كه شاید مهم ترین ویژگی اكریلیک ها باشد .

PMMA پرمصرف ترین پلاستیك نوری می باشد . این ماده بی رنگ است و نوع ریختگی آن از اغلب انواع شیشه های نوری ترادید تر است . PMMA اصلاح نشده 29% نور طبیعی را از خود عبور می دهد و متوسط تیرگی آن كمتر از 1% است .

ضریب شكست آن 49/1 است . این كیفیت ، اكریلیک ها را برای مصارف نوری نظیر عدسی های چراغ خطر خودروها ، ابزار عكاسی ، بازتابنده های نور و مانند آن مناسب می سازد . كنترل بسیار دقیق مسیر نور با طراحی در قالب های تزریق دست یافتنی است ، تا جایی كه نور در یك بازتابنده می تواند تا 180 درجه سانتیگراد تغییر جهت بدهد .

اگرچه ضریب انبساط PMMA 8 تا 10 برابر شیشه است . ولی این موضوع به ندرت ایجاد اشكال می كند . چون یك عدسی به قطر 5/2 سانتیمتر وقتی كه از 5/26 تا 5/65 درجه سانتیگراد گرم شود ، تنها 075/0 میلی متر تغییر قطر خواهد داشت و اگر فاصله كانونی آن 5 سانتی متر باشد ، با این میزان افزایش دما تنها 2/0 میلی متر می افزاید . حافظه نوری اكریلیک ها بیشتر از شیشه است .

PMMA ، آسان كارترین پلاستیك نوری موجود برای جلا دادن و ماشین كاری است ، ولی برای كاهش گرمای تولیدی باید از یك روان كار استفاده كرد . پوشش های مقاوم در برابر خراش نیز برای ورق ها و قطعات قالب گیری تهیه شده اند كه توانمندی های متفاوتی دارند . ویژگی های رنگی و تزیینی اكریلیک های اصلاح نشده با هیچ پلاستیك دیگری سنجش پذیر نیست .

این رزین به دلیل شفافیت زیاد پذیرای بسیاری از رنگ دهنده ها می باشد ، چنان كه می توان به میزانی نامحدود رنگ های شفاف ، تیره و نیمه مات در سایه ها و درجه های مختلف به دست آورد ، به علاوه ورق ها و قطعات قالب گرفته را می توان نقش دار نمود و آنها را تزیین كرد . قالب گرفته ها ، ورق های ریخته شده و اكسترود شده و دیگر قطعات می توانند با مهرهای داغ ، رنگ افشان ها ، آب كاری در خلأ و دیگر روش ها تزیین شوند . اثرگذاری های سه بعدی نیز توسط روش های متفاوت امكان پذیر است .

پایداری رنگ در اكریلیک های اصلاح نشده بسیار عالی است . در دمای اتاق و تا كمی زیر دمای نرم شدن و در شرایطی كه پیوسته در محیط بیرون باشند ، بدون در نظر گرفتن دمای سطحشان پایداری رنگی بسیار خوبی از خود نشان می دهند .

پایداری ابعادی اكریلیک ها چه در مصارف بیرونی و چه درونی ، در جایی كه در معرض تابش نور زیر قرمز یا نور فرابنفش قرار می گیرند ، زبانزد است . جذب رطوبت آن ها در حدود 4/0 % و یا كمتر است . تنها پس از قرار گرفتن طولانی در دماهایی در حدود نقطه نرم شدگی است كه اكریلیک ها تا حدی شكل قطعه نهایی خود را از دست می دهند .

حدود دمای كار اكریلیک های اصلاح نشده از 71 تا 99 درجه سانتی گراد می باشد ، كه بسته به گونه مورد استفاده و تنش اعمال شده دارد . بیشترین مقاومت گرمایی در فراورده های حاصل از ورق های ریختگی دیده می شود . مقاومت گرمایی ورق های اكسترود شده چند درجه كم تر است و قطعات تولیدشده از گونه های ویژه قالبگیری تزریقی نیز در همان حدودند .

اكریلیک ها جزو كند سوز ها می باشند و اگرچه دود زیادی تولید نمی كنند ولی در بسیاری موارد در آتش سوزی های شدید ، دودشان موجب بیشترین خطر است . اكریلیک ها در برابر تابش شدید پرتو فرابنفش مقاومند و به عنوان شكننده و پخش كننده نور با لامپ های فلورسنت به كار می روند . آن ها امتحان خود را در كاربردهای طولانی مدت ، بدون هیچ گونه تغییری در رنگ و ویژگی های خود پس داده اند (محافظ های لامپ های فلورسنت) .

هم چنین اكریلیک ها به عنوان شكننده نور در لامپ های بخار جیوه استفاده می شوند ، كه این دلیلی دیگر بر پایداری آن ها است . عدسی های علایم بیرونی ( مثل چراغ های راهنمایی ) از اكریلیک ها ساخته می شوند ، زیرا كنترل نوری بسیار خوب ، رنگ های یكدست ، چقرمگی و مقاومت آب و هوایی خوبی دارند . هنوز می توان خودروهای سال 1947 را با چراغ خطر های اكریلیکیشان دید .

مدالیون های بزرگ در درون و برون خودروها نیز به دلیل زیبایی و ضخامت قابل دستیابی ، از اكریلیک ها ساخته می شوند . تابلوهایی از درون روشن شونده كه از این مواد ساخته می شوند ، بیش از هر ماده دیگری عمر مفید دارند . ورق های ریخته گری شده ، اولین كاربرد تجاری خود را در پنجره سازی یافتند . كاربرد های دیگر در این صنایع شامل دریچه بالای سر خلبان ها ، صفحه رادارها و صفحات ابزار دقیق و پوشش چراغ های نشست و برخاست هواپیما می باشد .

استفاده از نور تاب های اكریلیکی در علایم كنار بزرگ راه ها كاربردی جدیدتر است . در چندین ایالت آمریكا ساخت و كاربرد عدسی های بازتابنده كه از قالبگیری تزریقی اكریلیک ها در یك پوسته ABS كه با یك فرمول بندی اپوكسی سخت پر شده ، تأیید شده است .

این ها در كنار جاده ها در هر 6/6 متر با یك چسب اپوكسی ثابت می شوند ، تا كناره های جاده را آشكارا در شب و یا روز نشان دهند . در شب ، چراغ جلوی خودروها نور می تابند و این پرتوها با چرخشی 180 درجه ای به سمت راننده باز می گردند و از این طریق كناره های بزرگ راه كاملاً مشخص می شوند . مقاومت سایشی اكریلیک ها چنان خوب است كه شدت باز تابش آن ها حتی پس از عبور میلیون ها خودرو ، در حد بالایی باقی می ماند .

اكریلیک ها سال ها در دندان پزشكی برای پر كردن دندان به جای آما لگام های معمول مصرف می شدند . محصول واكنش بیس فنول A و گلیسیرین متا كریلات با مونومر MMA در یك محصول بنزویین متیل اتر ، رزین مایعی تولید می كند ، كه در برابر پرتو UV ، پلیمری سخت می شود . این مایع به كمك یك فرچه روی سطوح گاز گیرنده دندان آسیا ، مالیده و سخت می شود . این پوشش حداقل دو سال باقی می ماند و در آن مدت تا 99% از احتمال ایجاد حفره روی سطح حفاظت شده می كاهد .

كاربرد اكریلیک ها در عدسی های رو چشمی و عدسی های كاشتنی :

یكی دیگر از مصارف جالب توجه اكریلیک ها در ساخت عدسی های رو چشمی است . این ها بر دو نوعند : عدسی های سخت استاندارد و عدسی های نرم كه اخیرا پدیدار شده اند . عدسی های سخت و معمول از PMMA ساخته می شوند كه در برابر آب و اكسیژن نفوذ ناپذیرند . اكسیژنی كه به قرینه باید برود به كمك اشك با هر پلك زدن به زیر عدسی ها نفوذ می كند . عدسی های نرم كه از ژلاب ها ساخته می شوند ، توانایی جذب آب بسیار خوبی دارند . یك عدسی نرم برای مصارف آرایشی ( تغییر رنگ قرنیه ) از شبكه ای كردن پلی ( 2-هیدروكسی اتیل متا كریلات ) با اتیل گلیكول دی متا كریلات ساخته می شود . سپس ماده آب دار شده و در یك قالب ریسندگی ریخته می شود . یك عدسی ژلابی مهم دیگر نیز از یك هم بسپار شبكه ای هیدروكسی اتیل متا كریلات كه روی پلی وینیل پیرولیدون پیوند زده شده ، تهیه می شود . این عدسی های نواری در حالت خشك خرد شده و جلا داده می شوند و در محلولی فیزیولوژیك دو باره آب دار می شوند.

 


بررسی كالاهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول


 

كالاهای جایگزین پلی اكریلیک اسید را باید در هر صنعت به طور جداگانه بررسی كرد . در صنایع تولید ورق و فیلم ، اگر خواص نوری مورد اهمیت باشد ، این ماده به دلیل خواص ویژه ای كه دارد با سایر ورق های پلاستیكی قابل جایگزینی نیست .

در صنایع تولید قطعات و لوازم نیز این ماده قابل جاگزینی نیست و در برخی موارد با پلی كربنات و پلی استایرن و پی وی سی و یا كوپلیمرهای مختلف می توان آن را جایگزین كرد .

 


اهمیت استراتژیكی محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید پلی اکریلیک اسید


 

مصارف اصلی اكریلیک ها در علایم و تابلوهای بیرونی ، روشنایی داخلی و خارجی و عدسی ها می باشد . دیگر مصارف قدیمی آن ها در دستگاه ها و صنایع هوایی است . رشد نمایان در كاربست های معماری و ساختمان سازی و علامت گذاری بزرگ راه ها نیز بیان گر آغازی گسترده در این كاربرد ها می باشد .

استفاده از اكریلیک ها در صنایع هواپیمایی گسترش یافته است . همچنین ورق های اكریلیکی در سال های اخیر در معماری های بزرگ نمود بیشتری یافته اند . مثلاً در گنبد های اكریلیکی در كوبك كانادا و یا گنبد ستاره شناسی هوستون در تگزاس كه با ورق های نیمه ترادید اكریلیکی ساخته شده اند تا داخل ساختمان نور طبیعی داشته باشد .

افزایش روز افزون استفاده از پلی اكریلیک اسید بیانگر افزایش نیاز به محصول در آینده است . از این رو تولید این محصول مسئله ای است كه از جهت سرمایه گذاری روی آن ، باید مورد توجه قرار گیرد .

 


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید پلی اکریلیک اسید


 

کشور های عمده تولید کننده :

آمریکای شمالی ، اروپا و ژاپن

کشور های عمده مصرف کننده :

آمریکا ، اروپای غربی و ژاپن

شرایط واردات و صادرات پلی اکریلیک اسید :

با رعایت ضوابط مشكلی به لحاظ واردات پلی اكریلیک اسید در حال حاضر وجود ندارد .

همان طور كه بیان شد كد تعرفه وارداتی این محصول 39061000 می باشد . این محصول از نظر شرایط صادرات جزء كالاهای مجاز بوده یعنی صادرات آن با رعایت ضوابط نیاز به كسب مجوز ندارد .

 


فرایند تولید پلی اکریلیک اسید

 

در فرایند پلیمریزاسیون توده ای محلول مونومرهای اكریلیک اسید همراه با سایر مواد در دو راكتور سری به پلیمر تبدیل می شود . شربت حاصل حاوی ناخالصی هایی از مواد عمل نكرده است كه باید تخلیص گردد ، این شربت وارد دستگاه های اكسترودر شده و ناخالصی های آن به صورت بخار خارج می گردد و بخار خروجی از اكسترودرها به صورت حبه خارج شده و بسته بندی می گردد . از پلیمر مذاب موجود در اكسترودر ، علاوه بر تولید حبه می توان در تولید ورق اكسترود اكریلیک استفاده شود .

 


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید پلی اکریلیک اسید

 

• مخازن تحت فشار و مخازن و ظروف كوچك ذخیره

• ظروف خشك كن ها و ظروف كوچك اتمسفریك

• راكتورهای ناپیوسته

• پمپ های انتقال دوغاب

• پمپ های تزریق مواد شیمیایی

• مبدل های حرارتی لوله پوسته ای

• مبدل های حرارتی صفحه ای

• بهم زن ها

• سیستم كنترل

• دیزل ژنراتور

• كمپرسورهای هوای فشرده

• واحد تولید بخار

• برج خنك كننده

 

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید پلی اکریلیک اسید

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 1400 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 1400 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد . درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید پلی اکریلیک اسید ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.