طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر سال 1400 + کامفار ( Word و Pdf )

Polyester fibers

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

از مهم ترین انواع الیاف پلی استر می توان به الیاف پلی اتیلن ترفتالات ( الیاف تریلین و داكرون ) اشاره نمود . خواص فیزیكی و شیمیایی الیاف پلی استر همچون استحكام بالا ، ثبات ابعادی مناسب ، مقاومت سایشی ، مقاومت در برابر نور خورشید و مواد مورد استفاده در خشك شویی از جمله سفیدكننده ها هستند ، كه به منسوج تهیه شده از این الیاف دوام بیشتری می بخشند .

همچنین الیاف پلی استر از نظر میزان تولید درجهان ، مهم ترین لیف تجاری مصنوعی می باشد ، كه در سیستم های مختلف ریسندگی ، انواع بی بافت و به عنوان پركننده استفاده شود .

 


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر :


 

الیاف پلی استر به آن دسته از الیاف مصنوعی گفته میشود كه ازپلیمریزاسیون یك استربه وجود آمده باشد . استرها خود از جایگزینی هیدروژن یك اسید ( معمولاً ترفتالیك ) توسط یك گروه آلكیل ، آریل ، آلیسیلیك و یا هتروسیلیك به دست می آیند . معمولاً در پلی استرها گروه استری (-CO-O-) مرتباً تكرار میشود . از مهم ترین انواع الیاف پلی استر می توان به الیاف پلی اتیلن ترفتالات ( الیاف تریلین و داكرون ) اشاره نمود .

الیاف PET پلی استر (Polyethylene Terephtalate) از چیپس PET تهیه میگردند . ساختمان شیمیایی پلیمر پلی اتیلن ترفتالات شامل یك اسید و یك الكل است . برای ساختن داكرون از چیپس PET حاصل از اسید ترفتالیك و اتیلن گلیكول و برای ساختن تریلین به جای اسید ترفتالیك ازدی متیل ترفتالات استفاده میگردد .

امروزه با پیشرفت علوم و تكنولوژی تولید الیاف مصنوعی ، امكان تولید الیاف مصنوعی براساس خواص كیفی مورد تقاضا به منظور افزایش كارایی محصول تولیدی فراهم شده است . بنابراین جهت دستیابی به تولید منسوجات مطابق با نیاز بازار اصلاح فیزیكی و شیمیایی آنها لازم و ضروری به نظر میرسد .

یكی از فاكتورهای مهم در راحتی پوشاك ، راحتی حرارتی و فیزیولوژیكی (Physiological Thermo) می باشد كه عبارت است از به دست آوردن راحتی حرارتی و رطوبتی كه حاصل از انتقال حرارت و رطوبت از پارچه میباشد .

لباس باید انتقال حرارت مناسبی را به منظور حفظ حرارت فیزیولوژیكی بدن و محیط ، فراهم كند . به دلیل آنكه راحتی حرارتی سهم زیادی در زمینه راحتی لباس خواهد داشت ، خصوصیات انتقال حرارت پارچه ها در ارزیابی راحتی پوشاك بسیار مهم است .

انتقال رطوبت در منسوجات تأثیر زیادی بر روی راحتی فیزیولوژیك حرارتی بدن انسان دارد و این رطوبت در قالب عرق بدن به دو صورت مایع و بخار بر روی بدن باقی می ماند . براین اساس لازم است تا اجازه داده شود عرق لباس به بیرون انتقال یابد تا تعادل حرارتی بدن انسان برقرار شود .

نفوذ ، جذب سطحی و عمقی و انتقال بخار به وجود آمده همراه با مرطوب شدن و وانتقال فتیله ای عرق مایع نقش مهمی را در حفاظت و راحتی فیزیولوژیكی حرارتی منسوجات بازی می كنند . الیاف پلی استر كه بیشتر منظور لیف پلی اتیلن ترفتالات (PET) میباشد برآورد میگردد كه بیشترین حجم تولید الیاف مصنوعی را تا سال 2020 به خود اختصاص دهد.

علت این امر خواص فیزیكی و شیمیایی الیاف پلی استر همچون استحكام بالا، ثبات ابعادی مناسب ، مقاومت سایشی ، مقاومت در برابر نور خورشید و مواد مورد استفاده در خشك شویی از جمله سفیدكننده ها هستند كه به منسوج تهیه شده از این الیاف دوام بیشتری میبخشد ولی راحتی حرارتی و رطوبتی منسوج تولیده شده به دلیل میزان جذب رطوبت پایین الیاف پلی استر (حدود 4/0 درصد) مطلوب نمیباشد .

ایجاد تغییرات در سطح قاعده الیاف ، بعضی از خواص نامطلوب الیاف مصنوعی با سطح قاعده مدور را كاهش میدهد كه تولید الیاف میان تهی (Hollow fiber) یكی از روشهای ایجاد تغییر درسطح مقطع الیاف میباشد .

الیاف توخالی یا میان تهی نوع خاص از الیاف میباشند كه مغزی ندارند و مجرایی از هوا به جای آن تشكیل شده است . در این نوع الیاف حذف ناحیه مغزی در طول فرآیند موجب به وجود آمدن كانال هایی در طول لیف می گردد كه باعث افزایش حجم و كاهش وزن مخصوص لیف می شوند . محیط در الیاف توخالی ، شامل قسمت بیرونی و درونی است و مواد میتوانند از این دو ناحیه عبور كنند . این الیاف به دو روش خاص در فرآیند ریسندگی شیمیایی تولید میشوند :

1ـ توسط یك رشته ساز ویژه : جهت تولید الیاف پلی استر از این روش استفاده میشود .

2ـ توسط نفوذ گاز CO2 در خلال فرآیند ریسندگی : در تولید الیاف ویسكوز از این روش استفاده می شود .

جهت تولید الیاف توخالی پلی استر ازرشته سازهای مخصوصی استفاده میشود كه آنها معمولاً دارای یك دماغه و حفره در مركز روزنه های خود میباشند .

با توجه به فرم روزنه رشته ساز ممكن است لیف میان تهی ، یك و یا چند منفذ در سطح مقطع خود داشته باشد . سطح مقطع این نوع لیف ممكن است مدور یا غیر مدور باشند چنانچه سطح قاعده لیف میان تهی غیرمدور باشد آن را میان تهی پروفیلی می نامند .

استفاده از الیاف توخالی به جای الیاف توپر بر روی خواص مكانیكی و فیزیكی محصول تأثیرگذار است الیاف توخالی نسبت به توپر با دانسیته خطی یكسان دارای حجم بیشتر، قدرت پوشش راحتی بیشتر، عایق حرارتی بهتر، ظرفیت جذب مایع بیشتر، مقاومت خمشی و پیچشی بالاتر، ظاهر مات تر، وزن كمتر، خاصیت برگشت پذیری بهتر، پرزینگی كمتر، زیردست بهتر، فروموج بیشتر، خاصیت پركنندگی بهتر، درصد تبلور بالاتر و آرایش یافتگی ساختاری بالاتر و استحكام بالاتر می باشند .

الیاف پلی استر توخالی جهت به كار گرفتن در سیستمهای مختلف ریسندگی ، در تولید لایه ها بی بافت و به عنوان پركننده در كالای خواب و غیره با توجه به كاربرد مورد نظر با طول های مناسب و دنیرهای مختلف تولید میگردد . در فرآیند تولید الیاف میان تهی با توجه به كاربرد مورد نظر، میتوان الیاف توخالی دارای فروموج معمولی (Regular) یا تجعد سه بعدی (Conjugate) تولید نمود كه الیاف با تجعد سه بعدی به صورت فنر در طول محور خود فر میخورند در حالیكه الیاف توخالی معمولی فرم زیگزاگ به خود میگیرند .

در جاییكه خاصیت ارتجاعیت و بازگشت پذیری مانند بالش مهم باشد از الیاف توخالی سه بعدی استفاده میگردد و برای لایی منسوجات مانند كاپشن از الیاف توخالی معمولی استفاده می شود . یكی از موارد دیگر در تولید الیاف روغن و لعاب ریسندگی جهت تأمین نرمی ( كم بودن ضریب اصطكاك ) لیز بودن الیاف ( كم بودن ضریب اصطكاك ) و زیردست مناسب با توجه به كاربرد آنها می باشد كه بر این اساس الیاف پلی استر توخالی سیلكونی و غیرسیلیكونی توسط تولیدكنندگان ارائه میشود .

الیاف كوتاه توخالی میتوانند چندین مزیت مهم را در پارچه تولیدی ایجاد كنند ، برای مثال الیاف كوتاه توخالی این اجازه را به تولیدكننده پارچه میدهند كه تعداد لیف در پارچه را برای یك وزن مشخص در پارچه افزایش دهد یا این كه وزن پارچه را بدون كم كردن تعداد الیاف كاهش دهد كه این سبب میشود كه پارچه تولیدی مقاومت بیشتری در برابر سایش داشته باشد و استحكام محصول تولیدی افزایش یابد .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر :


 

پلی استر میان تهی به صورت فیلامنت و الیاف كوتاه در بخشهای مختلف نساجی مورد استفاده قرار میگیرند . الیاف پلی استر از نظر میزان تولید درجهان ، مهم ترین لیف تجاری مصنوعی می باشد كه در سیستم های مختلف ریسندگی ، انواع بی بافت و به عنوان پركننده استفاده شود .

• الیاف پلی استر توخالی در سیستم ریسندگی الیاف كوتاه

الیاف پلی استر در سیستم ریسندگی الیاف كوتاه غالباً به منظور جایگزین شدن با پنبه استفاده می شوند . در این سیستم ممكن است از الیاف 100% پلی استرو یا تركیب آن با یك یا چند لیف دیگر مانند پنبه ،ویسكوز و ... استفاده شود . مخلوط كردن الیاف با مشخصات مختلف ، بیشتر به منظور دستیابی به اهدافی از قبیل فراهم كردن خواص مورد نظر در محصول نهایی ، جبران اختلاف در خواص الیاف و پایین نگه داشتن قیمت مواد اولیه انجام میشود .

با توجه به جذب رطوبت پایین الیاف پلی استر معمولی ، الیاف پلی استر هالو جهت تولید نخهای ریسیده مورد مصرف قرار میگیرد كه منجر به افزایش راحتی منسوج تولید شده بدلیل افزایش جذب رطوبت علاوه بر عایق حرارتی ، وزن كم تر ، پرزینگی كمتر و زیردست بهتر محصول نهایی میگردد .

• الیاف پلی استر توخالی در تولید بی بافت

كاربرد مهم الیاف توخالی در فیلتر كردن و جداسازی میباشد كه این كاربرد الیاف مستلزم این است كه ضخامت دیواره الیاف كنترل شود . بیشترین استفاده الیاف توخالی در همودیالیز و مصارف پزشكی میباشد .

الیاف توخالی برای كاربردهایی كه كنترل ضخامت دیواره الیاف زیاد مهم نمی باشد نیز استفاده میشود كه هدف از استفاده این الیاف در این نوع محصول وزن سبكتر می باشد كه تحت زیادی از این نوع الیاف برای بسته بندی و عایقكاری استفاده میشوند . كه با توجه به میان تهی بودن الیاف ، سبب بهبود خاصیت عایق حرارتی بر كاهش وزن محصول تولید میشود .

• الیاف پلی استر توخالی جهت پر كردن و لایی

امروزه حدود 70% مصرف الیاف در منسوجات از الیاف مصنوعی میباشد كه حدودLb 108×2 این الیاف كه به عنوان پركننده استفاده میشود . سالیانه به عنوان لایی در محصولات نساجی از قبیل بالش ، تشك ، كیسه هوا مورد استفاده قرار می گیرد .

مهم ترین خصوصیت این الیاف با توجه به كاربرد مورد نظر ، حجیم بودن و دارا بودن خاصیت بازگشت به حالت اولیه پس از برطرف شدن فشار علاوه بر خواص پوشش دهی بهتر ، عایق حرارتی و زیردست نرم می باشد . در حال حاضر استفاده از الیاف توخالی معمولی یا دارای فروموج سه بعدی ، سلیكونی یا غیرسیلیكونی با توجه به خواص كیفی محصول مورد نظر به عنوان پركننده در تهیه كالای خواب و لایی رایج می باشد .

 


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر :


 

2379 : منسوجات ـ پارچه فاستونی مخلوط 45% پشم و 55% پلی استرـ ویژگی ها

6389 : طناب ـ طنابهای پلی استر ـ ویژگیها

7344 : نساجی ـ نخ و الیاف ـ نخ پلی استر پلی اتیلن وترفتالات مورد مصرف در كفپوشهای نساجی ـ ویژگی ها وروشهای آزمون

1150 : استاندارد تعیین درصد الیاف سلولزی مخلوط با الیاف پلی استر

2739 : ویژگی های الیاف پلی استر مورد مصرف در سیستم ریسندگی پنبه ای

4564 : نخ مخلوط 50% پنبه ـ 50% پلی استرـ ویژگیها

4819 : ویژگی های نخ مخلوط پنبه ـ پلی استر مورد مصرف درفرشهای ماشینی

4820 : ویژگی های پارچه مخلوط پنبه ـ پلی استر

925 : ویژگی های نخ یكسره پلی استركشیده شده

BS3779 : كاربرد الیاف پلی استربرای مقاصد الكتریكی

61067-1 : استاندارد ویژگیها برای الیاف پلی استر

 


کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر :


 

• کشورهای عمده تولید کننده :

Chaina Petrochemical Corporation - Formosa Plastics Group - Tuntex Group - Koch Industries - Far Eastern Textile Ltd. - Reliance Industries Ltd. – Hualon - Teiji

Ltd. - Dupont Fibers - Indo Rama Synthetics Ltd - Toray Industries - Wellman Inc - Texmaco Toman Synthetics PT - Group Alfa - All other Companies

• كشورهای عمده مصرف كننده :

چین – تركیه - هند

 


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر :


 

• شرایط واردات

حقوق ورودی هر كالا شامل حقوق پایه و سود بازرگانی است . حقوق پایه طبق ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران شامل حقوق گمركی مالیات حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از كالاهای وارداتی میباشد و معادل 4% ارزش گمركی كالا تعیین می شود به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی كه طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود ، حقوق ورودی اطلاق می شود .

با بررسی بر روی اطلاعات مربوط در كتاب مقررات واردات و صادرات گمرك جمهوری اسلامی ایران حقوق ورودی محصولات طرح تعیین شده ، حقوق ورودی معادل ریالی هر كیلوگرم الیاف پلی استر به میزان 95 درصد میباشد .

• شرایط صادرات

كشور ایران یكی از كشورهای نفت خیز خاورمیانه در دنیا میباشد . وجود منابع عظیم نفتی و گازها و وجود واحدهای پتروشیمی مرتبط با آن امكان تولید و عرضه الیاف و فیلامنت مصنوعی خصوصاً پلی استر در داخل كشور فراهم نموده است .

در این خصوص با توجه به نیازهای كشورهای مختلف به تأمین مواد اولیه صنایع نساجی خود از الیاف مصنوعی و وجود منابع اولیه مناسب در كشور و سرمایه گذاری های مناسب صورت گرفته در كشور در این خصوص، با انجام یك برنامه ریزی درصد و اصولی ، می توان بازارهای هدف در این خصوص را شناسایی و امكان صادرات این محصولات را به كشور فراهم نمود . ذكر این نكته ضروری است كه لزوم صادرات موفق و متداوم ، تولید الیاف با كیفیت بالا و ایجاد تنوع در محصولات تولید می باشد .

بنابراین تولیدكنندگان الیاف و فیلامنت پلی استر در دنیا با روش های مختلفی خواص فیزیكی و مكانیكی الیاف پلی استر را اصلاح نمودند كه یكی از این روش ها تولید فیلامنت و الیاف پلی استر توخالی می باشد .

كه با توجه به مطالب ارائه شده ، جایگزین نمودن الیاف فیلامنت پلی استر توخالی به جای توپر منجر به بهبود خواص كیفی محصول نهایی می گردد . لذا تولیدكنندگان داخل می بایستی با برنامه ریزی و سیاست های مناسب جهت رقابت در بازار جهانی با نجام صادرات این محصول امكان ایجاد فرصتهای اشتغال و ارزآوری برای كشور را فراهم نمایند .

 


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر :


 

سهم تولید فیلامنت و الیاف پلی استر در قاره آسیا در سال 2009 به ترتیب 88 و 94 درصد بوده است . كه كشور چین بیشترین ظرفیت تولید الیاف را به خود اختصاص داده است.

با توجه به اینكه ایران دارای ذخایر عظیم نفت در دنیا میباشد ، نظر به اینكه توسعه صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن می تواند نقش مهمی در اشتغال ، خودكفایی و عدم اتكاء بودجه دولت به دانش نفت را داشته باشد لذا با حمایتهای دولت و مراجع ذیربط از این صنایع با توجه به بازار مصرف روبه رشد بالقوه و بالفعل مطلوب این محصول در بازار جهانی ، در سال های آتی ایران میتواند یكی از قطبهای تولید پلی استر محسوب گردد كه این منجر به جلوگیری از خروج ارز از كشور و همچنین ایجاد زمینه اشتغال در كشور گردد .

 


فرایند تولید الیاف پلی استر :

 

الیاف پلی استر اصلاح شده ، بخش عمده ای از تولید كل پلی استر را تشكیل می دهند . این الیاف در مقایسه با پلی استر معمولی دارای خصوصیات بهتری از نقطه نظر كاربرد می باشند . الیاف اصلاح نشده دارای عیوبی مثل جذب آب بسیار كم ، تمایل زیاد به تشكیل پرز، تمایل زیاد به تشكیل الكتریسیته ساكن و رنگرزی مشكل می باشند .

روشهای اصلاح پلی استر را برای رفع عیوب فوق می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود :

• اصلاح در حین پلیمریزاسیون

• اصلاح در حین كاربرد

• اصلاح تركیبی

• اصلاح در حین تولید ( ریسندگی اولیه )

روش آخر كه بیشتر به عنوان اصلاح فیزیكی در نظر گرفته می شود شامل موارد زیر می گردد :

• تغییر شكل روزنه رشته ساز افزایش یا تغییر سرعت تولید تغییر شرایط كشش و تثبیت تغییر ظرافت نخ

• تكسچره كردن

• تولید الیاف دو جزئی

• تولید الیاف پلی استر توخالی روش اصلاح در حین تولید با تغییر در شكل روزنه ساز می باشد .

فرآیند تولید الیاف پلی استر توخالی به سه بخش كلی زیر تقسیم بندی می گردد :

الف ـ ریسندگی دسته فیلامنت (Tow)

ب ـ مرحله كشش و برش دسته فیلامنت (Tow) جهت تولید الیاف پلی استر بریده شده

الف ـ ریسندگی دسته فیلامنت (Tow)

پلیمر خشك شده در یك قیف تغذیه عایق بندی شده ذخیره شده و تحت گاز نیتروژن خشك در دمای حدود 25ـ15 درجه سانتی گراد بالاتر از نقطه ذوب بلور آن در اكسترودر ذوب می شود . مذاب پلیمر از اكسترودر تحت فشار به بلوك ریسندگی منتقل می گردد . در برخی موارد یك فیلتر درشت صفحه ای بین انتهای اكسترودر و بلوك ریسندگی قرار میگیرد . در بلوك گرم ریسندگی 2 تا 8 بسته ریسندگی قرار می گیرد .

هر بسته ریسندگی مجهز به یك پمپ میباشد واز فیلتر رشته ساز تشكیل شده است . به ازای هر دور چرخش پمپ چرخ دنده ای ، مقدار ثابت و دقیقی از مذاب به بسته ریسندگی تغذیه می شود . قبل از ریسنده فیلتر وجود دارد كه به كمك آن هرگونه ذره خارجی كه می تواند موجب مسدود شدن روزنه های ریسنده شود ، گرفته میشود .

فیلتر یا از ذرات شن یا دندانه های اكسید آلومینیوم تشكیل شده یا نوع معمول تر آن فیلتر فلزی است . فیلامنت های مواد مذاب بلافاصله پس از خروج قالب به درون محفظه های ویژهای هدایت میشوند كه در آنجا در اثر تماس با هوای سرد ، خشك شده و سفت ( خشك ریسی ) میگردند .

خشك ریسی یكی از روشهای ریسندگی شیمیایی كه درآن محلول ریسندگی شامل پلیمر و حلال پس از خروج از رشته ساز به یك كانال ریسندگی با جریان هوای گرم وارد گردیده و پس از تبخیر حلال ، فیلامنتها جامد میگردد . جهت تولید الیاف پلی استر توخالی دارای تجعد سه بعدی جریان هوا به صورت چرخشی (Circular) میباشد .

پس ازعبور از دور یك غلتك برداشت ، دسته های فیلامنت از طریق جریان جلوبرنده به وسیله هوا ، در داخل بانكه های بزرگ انباشته می شود . نمره فیلامنت با توجه به چگالی پیچیده مقدار پلیمر خارج شده از هر روزنه بر حسب گرم در دقیقه ( كه به تعداد روزنه ها ، حجم مذاب پمپ شده توسط میترینگ پمپ و سرعت پمپ بستگی دارد ) و سرعت برداشت ( متربردقیقه ) محاسبه می گردد .

مقدار مذاب خارج شده از هر روزنه معمولاً 5ـ1 گرم در دقیقه است . سرعت خطی خروج پلیمر مذاب از ریسنده ( سرعت جت پلیمر ) بسیار كمتر از سرعت پیچش غلتك گردن است كه نسبت این سرعتها نسبت به كشش درذوب ریسی نامیده میشود .

انجام عملیات كشش بر روی پلیمر در حالت نیمه مذاب ، سرعت آرایش یافتگی و ایجاد نظم در الیاف و حصول خواص كششی میگردد . سرعت تولید به شدت ساختار و در نتیجه خواص الیاف تولید شده را تحت تأثیر قرار می دهد . به طور كلی با افزایش سرعت تولید میزان كشش لازم جهت كسب خواص فیزیكی مناسب كاهش می یابد .

ب ـ مرحله كشش و برش دسته فیلامنت (Tow) جهت تولید الیاف پلی استر بریده شده

هنگامی كه بانكه پر شد ، دسته های الیاف از بانكه های متعدد با یكدیگر تركیب می شوند و دسته ضخیم الیاف فیلامنتی (Tow) را به وجود می آورند كه ممكن است نمره آن به 5ـ1 میلیون دسی تكس برسد .

سپس این دسته الیاف در یك ماشین بزرگ كشش تحت عملیات كشش قرار می گیرد ( این ماشین از آن جهت بزرگ است كه نیروهای مكانیكی اعمالی برای كشش دسته ضخیم الیاف قابل توجه است ) و این ماشین مجهز به غلتك های تغذیه و كشش متعددی می باشد . تثبیت حرارتی الیاف در یك جعبه حرارتی و به كمك بخار انجام می گیرد .

اغلب عملیات كشش در دو یا حتی سه مرحله انجام می شود. سپس دسته ضخیم كشیده شده الیاف به بخش فرو موج دهنده (كریمپر) كه اغلب از نوع جعبه تراكمی است ، منتقل میگردد . در اینجا دسته فیلامنتی كشیده شده تحت تغذیه اضافی به یك بخش گوه ای شكل گرم تغذیه میشود كه در آن الیاف فشرده شده و فروموجهایی به شكل مارپیچ استوانهای تاشونده در آنها به وجودمی آید .

در قسمت خروجی جعبه تراكمی ، وزنه یا درپوش فنری تعبیه شده است كه به صورت مكانیكی عمل مینماید و به مقادیر اضافی نخ اجازه خروج میدهد و بدین ترتیب میزان فر و موج ایجاد شده در نخ كنترل میگردد .

سپس مقدار معینی از محلول روغن فینیش در آب توسط پاشنده های مخصوص بر روی سطح دسته فیلامنتها پاشیده شده در نهایت دسته ضخیم الیاف حجیم به كمك دستگاه های برش مداوم به الیاف كوتاه با طول مورد نظر بریده می شوند . جهت تولید الیاف پلی استر توخالی دارای خاصیت فنری در طول خود (Conjugate) از تثبیت حرارتی دوم استفاده میگردد . سپس الیاف كوتاه تولید شده تحت فشار هیدرودینامیكی ، فشرده شده و به عدل تبدیل میگردند .

یك واحد بزرگ تولید الیاف كوتاه میتواند روزانه 200 تا 300 تن الیاف كوتاه تولید نماید كه در مراحل بعدی این الیاف میتوانند با پنبه ، پشم و یا الیاف طبیعی مخلوط شوند .

 


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر :

 

• ماشین ریسندگی

• ماشین كشش

 

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید پلی اتیلن سنگین و سبک خطی

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 98 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد . درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.