جستجو در مجموعه ها
جستجو در تماس ها
جستجو در محتوا
جستجو در خبرخوان ها
جستجو در وب لینک ها
امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

Untitled 3

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید آنیلین سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید آنیلین را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

 

آنیلین مایعی روغنی شكل و بی رنگ می باشد ، كه به سرعت در مجاورت هوا قهوه ای رنگ می شود . آنیلین در تهیه لاستیك های مصنوعی ، مواد شیمیایی مورد استفاده در كشاورزی ، رنگ و رنگ سازی ، فیبرهای مخصوص و همچنین در صنایع داروسازی دارای کاربرد می باشد . همچنین آنیلین در تولید سیكلوهگزیل ـ مین برای سدیم و كلسیم n- سیكلو هگزان سولفامات استفاده می شود .

 


نکاتی درباره آنیلین :


 

آنیلین مایعی روغنی شكل و بی رنگ است كه به سرعت در مجاورت هوا قهوه ای رنگ می شود . بخارات این ماده سمی و فرمول شیمیایی آن 2C6H5NH می باشد . این ماده در دمای 2/184 درجه سانتیگراد به جوش آمده و در دمای 2/6- درجه سانتیگراد منجمد می شود . چگالی آنیلین در دمای محیط ،0235 /1 می باشد .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید آنیلین :


 

طبق گزارش های موجود بیش از 85 درصد آنیلین تولیدی در دنیا برای تهیه 4-4- متیلن بیس ( فنیل ایزو سیانات ) (MDI) ، كه یك پلی یورتان واسطه است مصرف می شود . مصارف دیگر آن برای تهیه لاستیك های مصنوعی ، مواد شیمیایی مورد استفاده در كشاورزی ، رنگ و رنگ سازی ، فیبرهای مخصوص و همچنین در صنایع داروسازی كاربرد دارد .

• صنایع شیمیایی فرآوری لاستیك

دومین مصرف عمده آنیلین به عنوان ماده ی خام برای مواد شیمیایی فرآیند لاستیك است . سه گروه مهم از این مواد عبارتند از : 1) آنتی اكسیدانتها، تثبیت كننده ها 2) شتاب دهنده ها ، فعال كننده ها و افزودنیهای ولكانیزاسیون 3) كمك كننده متفرقه به فرآیند

آنیلین به عنوان ماده ی خام در بیشتر گروه ها مصرف می شود و تخمین میزان دقیق آنیلین دشوار است . زیرا بسیاری از آنها می توانند با بیش از یك روش ساخته شوند . مهمترین مصرف آنیلین در مواد شیمیایی فرآیند لاستیك ، در تولید مشتقات تیزارول است كه مهمترین گروه شتاب دهنده ها نی باشد .

MBT نه فقط یك شتاب دهنده بلكه یك كلید واسطه برای تعدادی دیگر از شتاب دهنده هاست . مصارف دیگر آنیلین به صورت تغییر در آنتی اكسیدانها ، آنتی آزوناتها ، و پایدار كننده شامل جانشینی فنیلن دی آمین ها و دیگر تركیبات آمینو است .

• مواد شیمیایی كشاورزی

آنیلین ماده خام برای دو گروه هربی ساید آمیدها و اوره ها می باشند . مهمترین هربی ساید آمیدها ، دسته ای هستند كه به وسیله اورتو آلكیلاسیون روی كاتالیست آلومینیوم تولید می شوند . آنیلین در حضور اتیلین و كاتالیست سدیم به 6و2- دی اتیل آنیلین تبدیل می شود . دیگر محصول آنیلین هربیدهای اوره است كه توسط واكنش فسژن با آمینهای آروماتیك و تشكیل فنیل ایزوسیاناتها تولید می شود .

• رنگ و رنگ سازی

رنگ و مواد رنگ زیادی از آنیلین و مشتقات آن ساخته می شود . در ایالات متحده استفاده ی آنیلین در این زمینه در محدوده ی بین 14000-10000 تن در سال بوده است . در طی 5 سال بعد از این رشد مصرف آنیلین در ایالات متحده در زمینه ی مواد رنگی كند شد كه ناشیاز رقابت منسوجات و رنگهای صادراتی از شرق دور، افزایش هزینه كنترل آلودگی و رقابت با تولید كنندگان اروپایی می باشد.

در مچموع بیشتر رشد اخیر در رنگها در روشن كننده های فلوئورسنت رخ داده كه از آنیلین به عنوان ماده ی اولیه استفاده می شود .

• دیگر موارد

مهمترین مشتقات دارویی آنیلین سولفونامیدها گروهی از تركیبات با فعالیت های ضد میكروبی كه برای انسان و داروهای دامپزشكی استفاده می شوند ، می باشند . آنیلین به عنوان ماده ی خام برای محصولات دیگری نیز به كار می رود . آنیلین در تولید سیكلوهگزیل ـ مین برای سدیم و كلسیم n- سیكلو هگزان سولفامات استفاده می شود . ( شیرین كننده های مصنوعی كه به عنوان سیكلاماتها شناخته می شوند . )

 


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید آنیلین :


 

Material Safety Data Sheet : 62-53-3

کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید آنیلین :

• کشورهای عمده تولید کننده آنیلین

بلژیک – آلمان – انگلستان – پرتقال - برزیل - مصر - هند - آمریكا - ژاپن

• كشورهای عمده مصرف كننده آنیلین

آمریكا - اروپای غربی - اروپای شرقی - آسیا

مصرف كنندگان عمده آنیلین كلیه تولیدكنندگان MDI، شركت های تولید رنگ و لاستیك می باشند .

 


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید آنیلین :

 

• شرایط واردات  آنیلین

هیچ شرایط خاصی برای واردات این محصول در كتب مربوطه آورده نشده است . حقوق گمركی آن ،٤ درصد می باشد .

• شرایط صادرات  آنیلین

در منابع موجود ، شرایط خاصی برای صادرات این محصول ذكر نشده است .

اهمیت استراتژیک آنیلین

امروزه آنیلین به عنوان ماده ای بدون جایگزین در تولید MDI مطرح شده و مصرف آن در صنعت رنگ هر روز بیش ازپیش گسترش می یابد. به گونه ای كه تولید و مصرف آن در دنیا در سال های اخیر هموارده روند رو به رشدی داشته است .

 


فرایند تولید آنیلین :

 

روش اول : هیدروژناسیون كاتالیزوری نیترو بنزن در فاز بخار

با استفاده از فرایندهای فاز بخار ثابت یا بستر سیال ، نیتروبنزن با بازده بیش از 99 درصد به آنیلین تبدیل می شود . موثرترین كاتالیزور برای هیدروژناسیون فاز بخار تركیبات مس یا پالادیم با سایر فلزات در روی كربن فعال است . 3 روش مهم برای تولید آنیلین در فاز بخار عبارت است از :

الف - فرایند LONZA

در این فرایند خوراك همگن شده از هیدروژن و نیتروبنزن با دمای ورودی 200 درجه سانتیگراد از روی بستر ثابت كاتالیزوری عبور می كنند عملیات همگن سازی با اسپری كردن نیتروبنزن و هیدروژن تازه به گاز گرم شده موجود در چرخه انجام می گیرد . نسبت مولی نیتروبنزن به كل هیدروژن در ورودی راكتور تقریبا 100/1 است .

محصولات واكنش راكتور را در دمای بیش از 300 درجه سانتیگراد ترك می كنند . گرمای هیدروژناسیون برای تولید بخار و گرم كردن جریان راكتور برگشتی استفاده می شود . خروجی راكتور در یك كندانسور خشك می شود . هیدروژن اضافی ، آنیلین خام و آب از همدیگر جدا می شوند . آنیلین توسط عمل تقطیر خالص می شود .

ب - فرایند Bayer

در این فرایند از راكتورهای ثابت با كاتالیزور پالادیم با پایه آلومینیومی استفاده می شود كه با اضافه كردن سرب و وانادیم به كاتالیزور فعالیت آن بهبود یافته است . مخلوطی از بخار نیتروبنزن و هیدروژن با نسبت مولی ،120/1 در فشار Kpa 100-700 در دمای 250-35 درجه سانتیگراد وارد یك راكتور آدیاباتیك می شوند . ارتفاع بستر كاتالیزوری در راكتور 1/0-10 است . محصولات واكنش بدون خنك شدن در بیشترین دمای خود یعنی 450 درجه ستنتی گراد راكتور را ترك می كنند .

گرمای تولید شده در واكنش برای تولید بخار فشار بالا استفاده می شود . بعد از خنك شدن جریان تا 180-140 درجه سانتیگراد ، خروجی از آخرین راكتور ، وارد واحد جداسازی می شود كه بعد از خنك شدن بیشتر، آنیلین خام ، آب پسمان و هیدروژن برگشتی تحت فشار از همدیگر جدا می شوند . آنیلین خام با عمل تقطیر تخلیص می شود .

ج - فرایند BASF

در این روش از یك بستر فاز بخار استفاده می شود . نیتروبنزن به كمك جریانی از گاز داغ كه شامل هیدروژن است اتیزه شده و تبخیر می گردد . جریان گاز در حضور كاتالیزور سیال سیركوله ، محصولات واكنش كندانس و آنیلین از محصولات خام واكنش جدا می شود . مخلوط دوفازی نیتروبنزن و هیدروژن از میان نازلهایی كه در ارتفاع های مختلف بستر سیال واقع شده اند ، تزریق می شود و هیدروژناسیون در دمای 300-250 درجه سانتی گراد و فشار kap 1000-400 در حضوز هیدروژن اضافی انجام می شود .

گاز داغ تولید شده با عبور از یك مبدل خنك می شود و آنیلین در یك جداكننده گاز - مایع جدا می شود . گرمای واكنش برای تولید بخار استفاده می شود . برای احیا كردن كاتالیزور، بعد از شستشوی كل سیستم با نیتروژن ، مواد آلی كه در سطح كاتالیزور رسوب كرده اند ، در دمای 250-200 درجه سانتیگراد توسط هوا سوزانده می شود .

روش دوم : هیدروژناسیون كاتالیزوری نیتروبنزن در فاز بخار

در فرایندهای صنعتی شركت های ICI و Dupont از این روش استفاده می شود . فرآیند هیدروژناسیون در فاز مایع در فشار 600-100 و دمای 200-90 درجه سانتیگراد انجام می شود . نیترو بنزن بعد از عبور از یك راكتور به طور كامل تبدیل می شود و به بازده 99 درصد می رسد . آب همراه با بخارات خروجی خارج می شود و آنیلین به اندازه كافی به محفظه واكنش برگردانده تا شرایط پایدار حفظ شود .

Dupont با استفاده از كاتالیزور پلاتین-پالادیم با پابه كربنی كه با آهن اصلاح شده است ، نیتروبنزن را هیدروژنه می كند . این فرایند پیوسته از یك راكتور لوله ای كه بازده كمی دارد استفاده می كند . محصولات خروجی از راكتور عاری از نیتروبنزن می باشد .

روش های دیگر تولید :

1- احیا نیتروبنزن توسط آهن یا نمك های اهن

2- آمیناسیون فنل

دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید آنیلین

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 1400 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 1400 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید آنیلین ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.


Go to top

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران محفوظ می باشد :: 1389-1388 :: طراحی و اجرا با کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران

Free Page Rank Tool