طرح توجیهی تولید آنیلین سال 1400 + کامفار ( Word و Pdf )

Untitled 3

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید آنیلین سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید آنیلین را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

 

آنیلین مایعی روغنی شكل و بی رنگ می باشد ، كه به سرعت در مجاورت هوا قهوه ای رنگ می شود . آنیلین در تهیه لاستیك های مصنوعی ، مواد شیمیایی مورد استفاده در كشاورزی ، رنگ و رنگ سازی ، فیبرهای مخصوص و همچنین در صنایع داروسازی دارای کاربرد می باشد . همچنین آنیلین در تولید سیكلوهگزیل ـ مین برای سدیم و كلسیم n- سیكلو هگزان سولفامات استفاده می شود .

 


نکاتی درباره آنیلین :


 

آنیلین مایعی روغنی شكل و بی رنگ است كه به سرعت در مجاورت هوا قهوه ای رنگ می شود . بخارات این ماده سمی و فرمول شیمیایی آن 2C6H5NH می باشد . این ماده در دمای 2/184 درجه سانتیگراد به جوش آمده و در دمای 2/6- درجه سانتیگراد منجمد می شود . چگالی آنیلین در دمای محیط ،0235 /1 می باشد .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید آنیلین :


 

طبق گزارش های موجود بیش از 85 درصد آنیلین تولیدی در دنیا برای تهیه 4-4- متیلن بیس ( فنیل ایزو سیانات ) (MDI) ، كه یك پلی یورتان واسطه است مصرف می شود . مصارف دیگر آن برای تهیه لاستیك های مصنوعی ، مواد شیمیایی مورد استفاده در كشاورزی ، رنگ و رنگ سازی ، فیبرهای مخصوص و همچنین در صنایع داروسازی كاربرد دارد .

• صنایع شیمیایی فرآوری لاستیك

دومین مصرف عمده آنیلین به عنوان ماده ی خام برای مواد شیمیایی فرآیند لاستیك است . سه گروه مهم از این مواد عبارتند از : 1) آنتی اكسیدانتها، تثبیت كننده ها 2) شتاب دهنده ها ، فعال كننده ها و افزودنیهای ولكانیزاسیون 3) كمك كننده متفرقه به فرآیند

آنیلین به عنوان ماده ی خام در بیشتر گروه ها مصرف می شود و تخمین میزان دقیق آنیلین دشوار است . زیرا بسیاری از آنها می توانند با بیش از یك روش ساخته شوند . مهمترین مصرف آنیلین در مواد شیمیایی فرآیند لاستیك ، در تولید مشتقات تیزارول است كه مهمترین گروه شتاب دهنده ها نی باشد .

MBT نه فقط یك شتاب دهنده بلكه یك كلید واسطه برای تعدادی دیگر از شتاب دهنده هاست . مصارف دیگر آنیلین به صورت تغییر در آنتی اكسیدانها ، آنتی آزوناتها ، و پایدار كننده شامل جانشینی فنیلن دی آمین ها و دیگر تركیبات آمینو است .

• مواد شیمیایی كشاورزی

آنیلین ماده خام برای دو گروه هربی ساید آمیدها و اوره ها می باشند . مهمترین هربی ساید آمیدها ، دسته ای هستند كه به وسیله اورتو آلكیلاسیون روی كاتالیست آلومینیوم تولید می شوند . آنیلین در حضور اتیلین و كاتالیست سدیم به 6و2- دی اتیل آنیلین تبدیل می شود . دیگر محصول آنیلین هربیدهای اوره است كه توسط واكنش فسژن با آمینهای آروماتیك و تشكیل فنیل ایزوسیاناتها تولید می شود .

• رنگ و رنگ سازی

رنگ و مواد رنگ زیادی از آنیلین و مشتقات آن ساخته می شود . در ایالات متحده استفاده ی آنیلین در این زمینه در محدوده ی بین 14000-10000 تن در سال بوده است . در طی 5 سال بعد از این رشد مصرف آنیلین در ایالات متحده در زمینه ی مواد رنگی كند شد كه ناشیاز رقابت منسوجات و رنگهای صادراتی از شرق دور، افزایش هزینه كنترل آلودگی و رقابت با تولید كنندگان اروپایی می باشد.

در مچموع بیشتر رشد اخیر در رنگها در روشن كننده های فلوئورسنت رخ داده كه از آنیلین به عنوان ماده ی اولیه استفاده می شود .

• دیگر موارد

مهمترین مشتقات دارویی آنیلین سولفونامیدها گروهی از تركیبات با فعالیت های ضد میكروبی كه برای انسان و داروهای دامپزشكی استفاده می شوند ، می باشند . آنیلین به عنوان ماده ی خام برای محصولات دیگری نیز به كار می رود . آنیلین در تولید سیكلوهگزیل ـ مین برای سدیم و كلسیم n- سیكلو هگزان سولفامات استفاده می شود . ( شیرین كننده های مصنوعی كه به عنوان سیكلاماتها شناخته می شوند . )

 


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید آنیلین :


 

Material Safety Data Sheet : 62-53-3

کشور های عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید آنیلین :

• کشورهای عمده تولید کننده آنیلین

بلژیک – آلمان – انگلستان – پرتقال - برزیل - مصر - هند - آمریكا - ژاپن

• كشورهای عمده مصرف كننده آنیلین

آمریكا - اروپای غربی - اروپای شرقی - آسیا

مصرف كنندگان عمده آنیلین كلیه تولیدكنندگان MDI، شركت های تولید رنگ و لاستیك می باشند .

 


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید آنیلین :

 

• شرایط واردات  آنیلین

هیچ شرایط خاصی برای واردات این محصول در كتب مربوطه آورده نشده است . حقوق گمركی آن ،٤ درصد می باشد .

• شرایط صادرات  آنیلین

در منابع موجود ، شرایط خاصی برای صادرات این محصول ذكر نشده است .

اهمیت استراتژیک آنیلین

امروزه آنیلین به عنوان ماده ای بدون جایگزین در تولید MDI مطرح شده و مصرف آن در صنعت رنگ هر روز بیش ازپیش گسترش می یابد. به گونه ای كه تولید و مصرف آن در دنیا در سال های اخیر هموارده روند رو به رشدی داشته است .

 


فرایند تولید آنیلین :

 

روش اول : هیدروژناسیون كاتالیزوری نیترو بنزن در فاز بخار

با استفاده از فرایندهای فاز بخار ثابت یا بستر سیال ، نیتروبنزن با بازده بیش از 99 درصد به آنیلین تبدیل می شود . موثرترین كاتالیزور برای هیدروژناسیون فاز بخار تركیبات مس یا پالادیم با سایر فلزات در روی كربن فعال است . 3 روش مهم برای تولید آنیلین در فاز بخار عبارت است از :

الف - فرایند LONZA

در این فرایند خوراك همگن شده از هیدروژن و نیتروبنزن با دمای ورودی 200 درجه سانتیگراد از روی بستر ثابت كاتالیزوری عبور می كنند عملیات همگن سازی با اسپری كردن نیتروبنزن و هیدروژن تازه به گاز گرم شده موجود در چرخه انجام می گیرد . نسبت مولی نیتروبنزن به كل هیدروژن در ورودی راكتور تقریبا 100/1 است .

محصولات واكنش راكتور را در دمای بیش از 300 درجه سانتیگراد ترك می كنند . گرمای هیدروژناسیون برای تولید بخار و گرم كردن جریان راكتور برگشتی استفاده می شود . خروجی راكتور در یك كندانسور خشك می شود . هیدروژن اضافی ، آنیلین خام و آب از همدیگر جدا می شوند . آنیلین توسط عمل تقطیر خالص می شود .

ب - فرایند Bayer

در این فرایند از راكتورهای ثابت با كاتالیزور پالادیم با پایه آلومینیومی استفاده می شود كه با اضافه كردن سرب و وانادیم به كاتالیزور فعالیت آن بهبود یافته است . مخلوطی از بخار نیتروبنزن و هیدروژن با نسبت مولی ،120/1 در فشار Kpa 100-700 در دمای 250-35 درجه سانتیگراد وارد یك راكتور آدیاباتیك می شوند . ارتفاع بستر كاتالیزوری در راكتور 1/0-10 است . محصولات واكنش بدون خنك شدن در بیشترین دمای خود یعنی 450 درجه ستنتی گراد راكتور را ترك می كنند .

گرمای تولید شده در واكنش برای تولید بخار فشار بالا استفاده می شود . بعد از خنك شدن جریان تا 180-140 درجه سانتیگراد ، خروجی از آخرین راكتور ، وارد واحد جداسازی می شود كه بعد از خنك شدن بیشتر، آنیلین خام ، آب پسمان و هیدروژن برگشتی تحت فشار از همدیگر جدا می شوند . آنیلین خام با عمل تقطیر تخلیص می شود .

ج - فرایند BASF

در این روش از یك بستر فاز بخار استفاده می شود . نیتروبنزن به كمك جریانی از گاز داغ كه شامل هیدروژن است اتیزه شده و تبخیر می گردد . جریان گاز در حضور كاتالیزور سیال سیركوله ، محصولات واكنش كندانس و آنیلین از محصولات خام واكنش جدا می شود . مخلوط دوفازی نیتروبنزن و هیدروژن از میان نازلهایی كه در ارتفاع های مختلف بستر سیال واقع شده اند ، تزریق می شود و هیدروژناسیون در دمای 300-250 درجه سانتی گراد و فشار kap 1000-400 در حضوز هیدروژن اضافی انجام می شود .

گاز داغ تولید شده با عبور از یك مبدل خنك می شود و آنیلین در یك جداكننده گاز - مایع جدا می شود . گرمای واكنش برای تولید بخار استفاده می شود . برای احیا كردن كاتالیزور، بعد از شستشوی كل سیستم با نیتروژن ، مواد آلی كه در سطح كاتالیزور رسوب كرده اند ، در دمای 250-200 درجه سانتیگراد توسط هوا سوزانده می شود .

روش دوم : هیدروژناسیون كاتالیزوری نیتروبنزن در فاز بخار

در فرایندهای صنعتی شركت های ICI و Dupont از این روش استفاده می شود . فرآیند هیدروژناسیون در فاز مایع در فشار 600-100 و دمای 200-90 درجه سانتیگراد انجام می شود . نیترو بنزن بعد از عبور از یك راكتور به طور كامل تبدیل می شود و به بازده 99 درصد می رسد . آب همراه با بخارات خروجی خارج می شود و آنیلین به اندازه كافی به محفظه واكنش برگردانده تا شرایط پایدار حفظ شود .

Dupont با استفاده از كاتالیزور پلاتین-پالادیم با پابه كربنی كه با آهن اصلاح شده است ، نیتروبنزن را هیدروژنه می كند . این فرایند پیوسته از یك راكتور لوله ای كه بازده كمی دارد استفاده می كند . محصولات خروجی از راكتور عاری از نیتروبنزن می باشد .

روش های دیگر تولید :

1- احیا نیتروبنزن توسط آهن یا نمك های اهن

2- آمیناسیون فنل

دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید آنیلین

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 1400 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 1400 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید آنیلین ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.