طرح توجیهی تولید رنگهای متال کمپلکس سال 1400 + کامفار ( Word و Pdf )

metalcomplex paints

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید رنگهای متال کمپلکس سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید رنگ های متال کمپلکس را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

رنگهای متال کمپلکس از نظر ساختمان شیمیایی بسیار شبیه رنگهای کرومی هستند ، ولی از نظر رنگرزی شبیه رنگهای اسیدی می باشند . این رنگها به دوگونه می باشند : مواد رنگزای متال کمپلکس 1:1 و مواد رنگزای متال کمپلکس 2:1 . رنگهای متال کمپلکس و رنگهای چرم جزو خانواده رنگهای اسیدی بوده و در کل این رنگها برای رنگزی چرم مورد استفاده قرار می گیرد . این رنگها همچنین در رنگرزی الیاف ، کاغذ ، مرکب و ... نیز مصرف می شود .

 


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید رنگهای متال کمپلکس


 

رنگهای متال کمپلکس از نظر ساختمان شیمیایی بسیارشبیه رنگهای کرومی هستند ، ولی از نظر رنگرزی شبیه رنگهای اسیدی می باشند . این رنگها به دوگونه می باشند :

مواد رنگزای متال کمپلکس 1:1 : در ساختار شیمیایی آنها یک مولکول ماده رنگزا و یک اتم فلز وجود دارد .

مواد رنگزای متال کمپلکس 2:1 : در ساختار شیمیایی آنها دو مولکول ماده رنگزا و یک اتم فلز وجود دارد .

مواد رنگزای متال کمپلکس 1:1 در آب محلولند و در یک حمام اسیدی قوی با PH=2برای رنگرزی کالاهای پشمی به کار می روند . اسید مصرفی اسید سولفوریک است و مقدار آن 8 درصد نسبت به وزن کالا است . این مواد با نام های تجاری گوناگونی توسط سازندگان به بازار عرضه می شود .

مواد رنگزای متال کمپلکس 2:1 در آب محلولند و معمولا در یک حمام خنثی و یا کمی اسیدی با PH =5.5-7 برای رنگرزی کالاهای پشمی به کار می رود . ثبات نوری و شست و شویی این دسته از مواد رنگزا بسیار خوب است ، ولی قدرت مهاجرت آنها کم است . لذا بایستی رنگرزی به آهستگی انجام شود تا رنگ یکنواختی بدست آید .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید رنگهای متال کمپلکس


 

این رنگ ها در محیط اسیدی به عمل آمده و حلال در آب میباشند . رنگهای متال کمپلکس و رنگهای چرم جزو خانواده رنگهای اسیدی بوده و در کل این رنگها برای رنگزی چرم مورد استفاده قرارمیگیرد. این رنگها همچنین در رنگرزی الیاف، کاغذ، مرکب، و غیره نیز مصرف می شود. رنگرزی پشم با مواد رنگرزی متال کمپلکس در بین تمامی گروه های مواد رنگزای شیمیایی که به صورت تمایلی مناسب رنگرزی پشم می باشند مواد رنگزای متال کمپلکس مطلوبترین آنهاست . در این گروه از مواد رنگزا برخلاف گروه کرومی که پیوند بین ماده رنگزا و فلز در داخل لیف انجام میگردید قبل از انجام عملیات رنگرزی توسط کمپانی سازنده رنگ متالیزه گردیده است .

 


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید رنگهای متال کمپلکس


 

رنگ های مورد مصرف در صنعت فرش دارای استاندارد اجباری نمی باشد لذا استانداردهای تعریف شده جزء استانداردهای پیشنهادی می باشد که این رنگ ها ( متال کمپلکس ) نیز شامل استاندارد زیرمی باشد :

عنوان : نساجی ثبات رنگ در برابر محیط های رنگرزی متقاطع پشم

شماره استاندارد : 1537

روش آزمون :

نخستین بار در سال 1354 تهیه شد . این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تایید کمیسیون های مربوطه برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در یکصدو چهل و دومین جلسه کمیته ملی استاندارد پوشاک و فرآورده های نساجی مورخ 14/10/83 تصویب شد . اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .

برای حفظ همگامی وهماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم وخدمات ، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد وهرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدید نظر آنها استفاده کرد. در تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه ، درحد امکان بین این استاندارد و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

منابع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است :

ISO 105-X07: 1994 Textiles – Tests for colour fastness- part X07: Colour fastness to cross – dyeing: wool

استاندارد ملی ایران 1537: سال 1354 – ثبات رنگ منسوجات در محیط های رنگرزی پشم

نساجی – ثبات رنگ در برابر محیط های رنگرزی متقاطع1 پشم - روش آزمون ( تجدید نظر )

1 ) هدف ودامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد تعیین روش ارزیابی ثبات رنگ کالاهای نساجی در برابر فرایند رنگرزی پشم می باشد .

2 ) مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می شود . در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و/ یاتجدید نظر، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی این مدارک مورد نظر نیست . معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد ، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها وتجدید نظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و/ یا تجدید نظر، آخرین چاپ و/ یا تجدید نظرآن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظر است .

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است :

• استاندارد ملی ایران 175 : سال 1380 ثبات رنگ کالاهای نساجی – اصول کلی برای روشهای آزمون

• استاندارد ملی ایران 160 : سال 1380 ثبات رنگ کالاهای نساجی معیار خاکستری برای ارزیابی تغییر رنگ

• استاندارد ملی ایران 333 : سال 1380 ثبات رنگ کالاهای نساجی معیار خاکستری برای ارزیابی لکه گذاری

• استاندارد ملی ایران 4306 : سال 1377 ویژگیهای پارچه همراه پشمی در تعیین ثبات رنگ کالای نساجی

• استاندارد ملی ایران 4428 : سال 1377 ویژگیهای پارچه همراه از جنس پلی آمید در تعیین ثبات رنگ کالای نساجی

• استاندارد ملی ایران 4529 : سال 1377 ویژگیهای پارچه همراه از جنس اکریلیک در تعیین ثبات رنگ کالای نساجی

• استاندارد ملی ایران 4532 : سال 1377 ویژگیهای پارچه همراه از جنس پنبه و ویسکوز درتعیین ثبات رنگ کالای نساجی

• استاندارد ملی ایران 4533 : سال 1377 ویژگیهای پارچه همراه از جنس تری استات در تعیین ثبات رنگ کالای نساجی

• استاندارد ملی ایران 4534 : سال 1377 ویژگیهای پارچه همراه از جنس دی استات در تعیین ثبات رنگ کالای نساجی

• استاندارد ملی ایران 4495 : سال 1377 ویژگیهای پارچه همراه از جنس پلی استر در تعیین ثبات رنگ کالای نساجی

• استاندارد ملی ایران 4496 : سال 1377 ویژگیهای پارچه همراه از جنس ابریشم در تعیین ثبات رنگ کالای نساجی

 


کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید رنگهای متال کمپلکس


 

• کشورهای عمده تولید کننده رنگ های متال کمپلکس

آلمان - امریکا - فرانسه - ایتالیا - انگلستان - ژاپن - کره جنوبی - تایوان

• کشورهای عمده مصرف کننده رنگ های متال کمپلکس

روسیه - چین - کانادا - مکزیک - هندوستان

 


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید رنگهای متال کمپلکس


 

• شرایط واردات رنگ های متال کمپلکس

شامل شرایط عمومی واردات رنگ ها بوده و ممنوعیتی در خصوص واردات این گونه رنگ ها وجود ندارد و حداقل حقوق ورودی به میزان 40 کیلوگرم می باشد .

• شرایط صادرات رنگ های متال کمپلکس

رنگ های صنعتی از جمله محصولاتی است که محدودیت صادراتی نداشته و در زمره محصولات بامشوق های صادراتی محسوب می شود و چون در دمای محیط پایدارند هنگام حمل و نقل جهت صادرات ودر مسافت های طولانی به شرایط محیطی خاصی نیاز ندارند .

- عمدۀ مشکلات و تنگناهای اصلی در امر صادرات رنگهای متال کمپلکس :

1) تصمیم گیری های متعدد و روزانه مسئولین گمرک و و زارت بازرگانی در زمینه ارائه آئین نامه های مصوبات جدید

2 ) تاخیر در ترخیص کالای ارسالی در گمرکات خروجی علی الخصوص گمرک خسروی در مرزعراق

3) حمایت بسیار پائین دولت از صادر کننده در مقایسه با سایر کشورها از جمله پرداخت بسیار کم یارانه جوایز صادراتی

4) ثبات چند ساله نرخ ارز با عنایت به افزایش سایر داده های تولید به صورت سالانه و ...می باشد .

 


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید رنگهای متال کمپلکس


 

امروزه علوم و تکنولوژی رنگ از اهمیت و جایگاه ممتازی در دنیا برخوردارمی باشد . رنگ در دنیای امروز نقش بسیار مهمی در پرورش ذوق و قرایح بشری و ارضای نیازهای زیبا شناختی وی ایفا می کند . بدین جهت است که احساس رنگ را به تعبیری حس هفتم می گویند . انسان در پهنه تولید تزئین خانه ها ، پوشاک و حتی نوشابه ها در هنر ، نقاشی ، صنایع کشتیرانی و امور ارتباطات محصولات مصرفی در صنایع فضایی و خلاصه در همه شئونات با رنگ سروکار دارد . بطور کلی ، ازرنگ علاوه بر ایجاد زیبایی محیط ، جهت حفاظت اشیا در مقابل عوامل طبیعی و غیره استفاده می شود . از طرفی رنگ آمیزی از مهمترین قسمت های یک پروسه تولیدی می باشد و از دو جهت حائز اهمیت است اول اینکه جلب کننده نظر مشتری است و دوم موجب مقاومت قطعه در برابر خوردگی و بالا رفتن استحکام و طول عمر قطعه می شود و هر چه قطعه بیشتر در معرض مواد خورنده باشد این اهمیت بیشتر جلوه می کند .

 


فرایند تولید رنگ های متال کمپلکس

 

مرحله اول :

در این مرحله پیگمنت ها و پرکننده ها با حلال و رزین مخلوط می شود که این عمل در مخلوط کن ها اتفاق می افتد . نوع اختلاط باید تلاطمی و یا حرکت ورقه ای و دورانی باشد و در بخش پایانی سرعت مخلوط کن افزایش می یابد تا رنگ همگن شود .

مرحله دوم :

در این مرحله رنگ به آسیاب منتقل شده تاذرات کاملا مرطوب شود .

مرحله سوم :

تنظیم نهایی و بسته بندی است که در مخلوط کن و یا آسیاب صورت می گیرد در این مرحله باقیمانده اجزای رنگ به آن اضافه شده تا رنگ از نظر غلظت و فام تنظیم گردد و بعد از تایید آزمایشگاه وارد سیستم فیلتر و سپس وارد بخش بسته بندی می شود .

مواد اولیه

رزین حلال + توزین

اختلاط اولیه در مخلوط

پخش ذرات

پیگمنت حلال افزودنی ها + تنظیم نهایی

فیلتر کردن

بسته بندی

 


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید رنگهای متال کمپلکس

 

• ماشین سيستم توزین و ذخيره سازی

• ماشین بسته بندی

• ماشین آسیاب رنگ

• ماشین مخلوط کن

• ماشین مخازن ذخيره

 

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید رنگهای متال کمپلکس

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 1400 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 1400 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد . درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید رنگ های متال کمپلکس ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.