جستجو در مجموعه ها
جستجو در تماس ها
جستجو در محتوا
جستجو در خبرخوان ها
جستجو در وب لینک ها
امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

Dendrimer

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید دندریمرها یا درخت سان ها سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید دندریمرها یا درخت سان ها را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

دندریمرها با چیدمان خاص مولكولی یكی از شاخه های اساسی نانوتكنولوژی است . به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد این ساختار استفاده از این تركیبات در صنایع مختلفی شده از جمله صنایع آرایشی بهداشتی ، صنایع دارویی ، صنایع نساجی ، محیط زیست و تصفیه پساب كارخانجات و صنایع پلیمر استفاده می شود .

 


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید دندریمرها | درخت سان ها


 

ساختار دندریتیك یكی از فراوان ترین نمونه های دیده شده در طبیعت درابعاد ماكرو، میكرو و نانو است . مثالهای زیادی از این ساختار درسیستم های غیرزنده نظیر رعد و برق ، كریستال برف و هم در جانداران نظیر ریشه درختان ، قارچ ها ، شبكه عصبی و پر پرندگان یافت می شود . ابعاد دندریمرها در جانداران از چندین متر در ریشه درختان تا چندین میلی متر در قارچها و یا میكرون و نانومتر در شبكه عصبی مشاهده شده است .

به دلیل خواص ویژه ای كه دندریمرها از خود نشان می دهند ، در دودهه گذشته این ساختار در كنار پلیمرهای خطی ، شبكه ای و شاخه دار گروه چهارم بزرگ مولكولها را تشكیل می دهند و مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است . از طرف دیگر امروزه ، پلی آمیدوآمین در نسل های مختلف با نام های تجاری متنوع نظیرPriostar واستاربرست از شركت دندری تك از كمپانی دو و یا كمپانی های دیگر برای كاربردهای متنوعی به فروش می رسد .

• ساختار دندریمرها | درخت سان ها

در دو دهه گذشته این ساختار به عنوان گروه چهارم تركیبات پلیمری شناخته شده است و ساختار دندریمری با چیدمان خاص مولكولی یكی از شاخه های اساسی نانوتكنولوژی است . دندریمرها از یك "هسته مركزی" ،" شاخه های اتصال دهنده درونی" و " گروههای انتهایی" تشكیل شده است . هسته مركزی تركیبی است كه عوامل فعال متعددی دارد و از هسته مركزی از طریق اتصالات كوالانت انشعاباتی خارج شده و شاخه ها بوجود می آیند كه شاخه ها نیز تعداد عامل فعال متفاوتی دارند .

شاخه های اتصال دهنده درونی مجدداً با تركیبات شاخه دار جدید واكنش داده و مرحله به مرحله به هسته اضافه می گردد . قرار گرفتن گروه های شاخه دار بر هسته در هر مرحله ،" نسل" نامیده می شود و بدین ترتیب نسل دوم بر نسل اول و... رشد می یابد .

ساختار كلی دندریمر با عامل فعال هسته 3 و عامل فعال نسل 2 تا نسل شش ام است . با افزایش نسل تعداد گروه های انتهایی و همچنین فضای خالی ایجاد شده در بین شاخه های اتصال دهنده درونی به صورت تابع نمایی افزایش می یابد . از این رو با ایجاد ساختار دندریمری با افزایش نسل دو امكان اصلی برای جذب مولكول خارجی بوجود می آید :

اتصال شیمیایی با گروه های انتهایی زیاد

حبس رنگ در جعبه دندریتیك در بین شاخه های اتصال دهنده درونی

با افزایش نسل ، شكل ، اندازه ، تعداد گروه های انتهایی ، وزن مولكولی و ...افزایش می یابد . در مورد دندریمر پلی آمیدوآمین با افزایش نسل به ترتیب وزن مولكولی از از 359 به 1044، 2414، 5154 ، 10632 و 21591 تغییرمیكند . افزایش تدریجی وزن مولكولی با توزیع وزن مولكولی باریك 005/1 تا 000002/1Mw/Mn= یكی از ویژگی های اصلی دندریمرها است كه بر اساس نظم ساختاری و توزیع وزن مولكولی دندریمرها به سه روش آماری یا تصادفی ، نیمه كنترل شده و كنترل شده تولید می گردند .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید دندریمرها | درخت سان ها


 

با ایجاد دسته چهارم ماكرومولكولها و سنتز تركیبات جدید دندریمری كه یكی از شاخه های اساسی " نانوتكنولوژی" است ، خواص جدیدی از این تركیبات نظیر دارا بودن گروه های انتهایی فعال زیاد و همچنین وجود فضای خالی در بین شاخه های اتصال دهنده درونی امكان مشاهده شده است .

با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد این ساختار استفاده از این تركیبات در صنایع مختلفی مهیا شده است كه از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره كرد :

صنایع آرایشی بهداشتی

صنایع دارویی

صنایع نساجی

محیط زیست و تصفیه پساب كارخانجات

صنایع پلیمر

 


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید دندریمرها | درخت سان ها


 

از آنجا كه استفاده از تركیبات دندریمری جزء تكنولوژی های نوین محسوب می شود و این ساختار از دهه 1990 به دنیا معرفی شده است جستجوهای ما نشان داد كه استاندارد مرتبط با تولید و كاربرد دندریمرها ارائه نشده است .

کشور های عمده مصرف کننده دندریمرها :

Israel – Uk-Spain – Switzerland – USA – Australia – Germany – France

 


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید دندریمرها | درخت سان ها


 

• شرایط واردات دندریمرها | درخت سان ها

طبق بررسی های صورت گرفته و با توجه به اینكه محصولات متنوع درخت سان وارداتی نداشته اند تاكنون مقررات خاصی نیز برای واردات آنها وضع نشده است .

• شرایط صادرات دندریمرها | درخت سان ها

با توجه به اینكه این محصولات در ایران تولید نمی شود ، ازاین روصادرات نیز برای وجود ندارد . از طرفی به علت عدم اختصاص تعرفه گمركی به این كالا، شرایط ویژه ای نیز برای صادرات آن در نظر گرفته نشده است .

اهمیت استراتژیک دندریمرها | درخت سان ها

با ایجاد دسته چهارم ماكرومولكولها و سنتز تركیبات جدید دندریمری كه یكی از شاخه های اساسی " نانوتكنولوژی" است ، خواص جدیدی از این تركیبات مشاهده شده است كه كاربرد روزافزون این تركیبات را مهیا ساخته است . امروزه این تركیبات در صنایع مختلفی نظیر داروسازی ، پزشكی ، نساجی ، نظامی و... كاربرد دارد .

 


فرایند تولید دندریمرها | درخت سان ها

 

در مقایسه با پلیمرهای معمولی ، دندریمرها از سه قسمت مختلف تشكیل شده اند :

1) هسته

2) پوسته های درونی كه شامل واحدهای تكراری انشعابات هستند

3) گروه های انتهایی فعال

دندریمرها از یك " هسته مركزی " ،" شاخه های اتصال دهنده درونی" و " گروههای انتهایی" تشكیل شده است . هسته مركزی تركیبی است كه عوامل فعال متعددی دارد و ازهسته مركزی ازطریق اتصالات كوالانت انشعاباتی خارج شده و شاخه ها بوجود می آیند كه شاخه ها نیز تعداد عامل فعال متفاوتی دارند .

شاخه های اتصال دهنده درونی مجدداً با تركیبات شاخه دار جدید واكنش داده و مرحله به مرحله به هسته اضافه میگردد و نسل ها را بوجود می آورد و بدین ترتیب نسل دوم بر نسل اول و... رشد می یابد . از این رو برای تولید دندریمرها در نسل های بالا طولانی خواهد بود .

بطور كلی سنتز دندریمرها از راهبرد زیر پیروی می كند :

هسته

منومر

شاخه ها

دندرون

دندریمر

تولید و سنتز دندریمرها به دو روش " واگرا " و " همگرا " انجام می گیرد ؛ در سنتز واگرا ، شاخه ها در هرمرحله سنتز به هسته مركزی اضافه می گردد و با افزایش هر نسل گروه های انتهایی با توان نمایی افزایش می یابند ولی در سنتز همگرا ابتدا به شكل جداگانه شاخه ها بر محیط ماكرومولكول رشد می یابد و در مرحله نهایی این شاخه های رشد یافته به هسته اضافه می گردد .

در ضمن در سنتزهمگرا در هر مرحله سنتز تعداد محدودی واكنش صورت می گیرد ولی در سنتز واگرا با افزایش نسل ، تعداد اتصالات و واكنشهای شیمیایی با هر نسل به شدت افزایش می یابد . بر اساس نظم ساختاری و توزیع وزن مولكولی ، به سه گروه تقسیم بندی می شود . سنتز دندریمرها به روش آماری و اتفاقی منجر به تولید پلیمرهای اتفاقی پرشاخه ، سنتزنیمه كنترل شده پلیمرهای دندریمر پیوندی ونهایتاً سنتز كنترل شده ، دندرون و دندریمرها را بوجود می آورند .

روش تهیه دندریمر درنسل اول به روش واگرا ، برای تولید نسل های بعدی همین مراحل تكرار می شود

مراحل تولید دندریمرها به روش واگرا

تهیه مواد اولیه ( منومر، حلال ، فعال کننده و یا آغازگر)

فعال سازی هسته

تولید نسل اول به روش رادیکالی و یا استریفیکاسیون

در سنتز دندریمرها بنابرنوع دندریمرنهایی از راكتورهای معمول و یا تحت فشار پلیمریزاسیون می توان كمك گرفت . شرایط كنترل دما و عدم حضور اكسیژن در تولید برخی از دندریمرها الزامی است كه باید دقت كافی اعمال گردد . راكتور پلیمریزاسیون با همزن مداوم یكی از راكتورهایی است كه برای تولید دندریمرها استفاده می شود .

 


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید دندریمرها | درخت سان ها

 

• راكتور 1000 لیتری مجهز به سیستم كنترل ، دما ،pH ، فشار و وروری گاز و همزن دار

• آون

• ماشین تقطیر تحت خلاء

• Crystallizer كریستالایزر

• spry-dryer ماشین خشك كن

• Rotary evaporator

• مخازن تحت فشار

• ماشین خط نقاله

• ماشین شستشو

• پمپ

• مخازن ذخیره مواد

 

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید دندریمر ها | درخت سان ها

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 1400 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 1400 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد . درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید دندریمرها | درخت سان ها ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.


Go to top

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران محفوظ می باشد :: 1389-1388 :: طراحی و اجرا با کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران

Free Page Rank Tool