طرح توجیهی تولید دندریمرها | درخت سان ها سال 1400 + کامفار ( Word و Pdf )

Dendrimer

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید دندریمرها یا درخت سان ها سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید دندریمرها یا درخت سان ها را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

دندریمرها با چیدمان خاص مولكولی یكی از شاخه های اساسی نانوتكنولوژی است . به دلیل ویژگیهای منحصر به فرد این ساختار استفاده از این تركیبات در صنایع مختلفی شده از جمله صنایع آرایشی بهداشتی ، صنایع دارویی ، صنایع نساجی ، محیط زیست و تصفیه پساب كارخانجات و صنایع پلیمر استفاده می شود .

 


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید دندریمرها | درخت سان ها


 

ساختار دندریتیك یكی از فراوان ترین نمونه های دیده شده در طبیعت درابعاد ماكرو، میكرو و نانو است . مثالهای زیادی از این ساختار درسیستم های غیرزنده نظیر رعد و برق ، كریستال برف و هم در جانداران نظیر ریشه درختان ، قارچ ها ، شبكه عصبی و پر پرندگان یافت می شود . ابعاد دندریمرها در جانداران از چندین متر در ریشه درختان تا چندین میلی متر در قارچها و یا میكرون و نانومتر در شبكه عصبی مشاهده شده است .

به دلیل خواص ویژه ای كه دندریمرها از خود نشان می دهند ، در دودهه گذشته این ساختار در كنار پلیمرهای خطی ، شبكه ای و شاخه دار گروه چهارم بزرگ مولكولها را تشكیل می دهند و مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است . از طرف دیگر امروزه ، پلی آمیدوآمین در نسل های مختلف با نام های تجاری متنوع نظیرPriostar واستاربرست از شركت دندری تك از كمپانی دو و یا كمپانی های دیگر برای كاربردهای متنوعی به فروش می رسد .

• ساختار دندریمرها | درخت سان ها

در دو دهه گذشته این ساختار به عنوان گروه چهارم تركیبات پلیمری شناخته شده است و ساختار دندریمری با چیدمان خاص مولكولی یكی از شاخه های اساسی نانوتكنولوژی است . دندریمرها از یك "هسته مركزی" ،" شاخه های اتصال دهنده درونی" و " گروههای انتهایی" تشكیل شده است . هسته مركزی تركیبی است كه عوامل فعال متعددی دارد و از هسته مركزی از طریق اتصالات كوالانت انشعاباتی خارج شده و شاخه ها بوجود می آیند كه شاخه ها نیز تعداد عامل فعال متفاوتی دارند .

شاخه های اتصال دهنده درونی مجدداً با تركیبات شاخه دار جدید واكنش داده و مرحله به مرحله به هسته اضافه می گردد . قرار گرفتن گروه های شاخه دار بر هسته در هر مرحله ،" نسل" نامیده می شود و بدین ترتیب نسل دوم بر نسل اول و... رشد می یابد .

ساختار كلی دندریمر با عامل فعال هسته 3 و عامل فعال نسل 2 تا نسل شش ام است . با افزایش نسل تعداد گروه های انتهایی و همچنین فضای خالی ایجاد شده در بین شاخه های اتصال دهنده درونی به صورت تابع نمایی افزایش می یابد . از این رو با ایجاد ساختار دندریمری با افزایش نسل دو امكان اصلی برای جذب مولكول خارجی بوجود می آید :

اتصال شیمیایی با گروه های انتهایی زیاد

حبس رنگ در جعبه دندریتیك در بین شاخه های اتصال دهنده درونی

با افزایش نسل ، شكل ، اندازه ، تعداد گروه های انتهایی ، وزن مولكولی و ...افزایش می یابد . در مورد دندریمر پلی آمیدوآمین با افزایش نسل به ترتیب وزن مولكولی از از 359 به 1044، 2414، 5154 ، 10632 و 21591 تغییرمیكند . افزایش تدریجی وزن مولكولی با توزیع وزن مولكولی باریك 005/1 تا 000002/1Mw/Mn= یكی از ویژگی های اصلی دندریمرها است كه بر اساس نظم ساختاری و توزیع وزن مولكولی دندریمرها به سه روش آماری یا تصادفی ، نیمه كنترل شده و كنترل شده تولید می گردند .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید دندریمرها | درخت سان ها


 

با ایجاد دسته چهارم ماكرومولكولها و سنتز تركیبات جدید دندریمری كه یكی از شاخه های اساسی " نانوتكنولوژی" است ، خواص جدیدی از این تركیبات نظیر دارا بودن گروه های انتهایی فعال زیاد و همچنین وجود فضای خالی در بین شاخه های اتصال دهنده درونی امكان مشاهده شده است .

با توجه به ویژگیهای منحصر به فرد این ساختار استفاده از این تركیبات در صنایع مختلفی مهیا شده است كه از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره كرد :

صنایع آرایشی بهداشتی

صنایع دارویی

صنایع نساجی

محیط زیست و تصفیه پساب كارخانجات

صنایع پلیمر

 


استاندارد های قابل توجه ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید دندریمرها | درخت سان ها


 

از آنجا كه استفاده از تركیبات دندریمری جزء تكنولوژی های نوین محسوب می شود و این ساختار از دهه 1990 به دنیا معرفی شده است جستجوهای ما نشان داد كه استاندارد مرتبط با تولید و كاربرد دندریمرها ارائه نشده است .

کشور های عمده مصرف کننده دندریمرها :

Israel – Uk-Spain – Switzerland – USA – Australia – Germany – France

 


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید دندریمرها | درخت سان ها


 

• شرایط واردات دندریمرها | درخت سان ها

طبق بررسی های صورت گرفته و با توجه به اینكه محصولات متنوع درخت سان وارداتی نداشته اند تاكنون مقررات خاصی نیز برای واردات آنها وضع نشده است .

• شرایط صادرات دندریمرها | درخت سان ها

با توجه به اینكه این محصولات در ایران تولید نمی شود ، ازاین روصادرات نیز برای وجود ندارد . از طرفی به علت عدم اختصاص تعرفه گمركی به این كالا، شرایط ویژه ای نیز برای صادرات آن در نظر گرفته نشده است .

اهمیت استراتژیک دندریمرها | درخت سان ها

با ایجاد دسته چهارم ماكرومولكولها و سنتز تركیبات جدید دندریمری كه یكی از شاخه های اساسی " نانوتكنولوژی" است ، خواص جدیدی از این تركیبات مشاهده شده است كه كاربرد روزافزون این تركیبات را مهیا ساخته است . امروزه این تركیبات در صنایع مختلفی نظیر داروسازی ، پزشكی ، نساجی ، نظامی و... كاربرد دارد .

 


فرایند تولید دندریمرها | درخت سان ها

 

در مقایسه با پلیمرهای معمولی ، دندریمرها از سه قسمت مختلف تشكیل شده اند :

1) هسته

2) پوسته های درونی كه شامل واحدهای تكراری انشعابات هستند

3) گروه های انتهایی فعال

دندریمرها از یك " هسته مركزی " ،" شاخه های اتصال دهنده درونی" و " گروههای انتهایی" تشكیل شده است . هسته مركزی تركیبی است كه عوامل فعال متعددی دارد و ازهسته مركزی ازطریق اتصالات كوالانت انشعاباتی خارج شده و شاخه ها بوجود می آیند كه شاخه ها نیز تعداد عامل فعال متفاوتی دارند .

شاخه های اتصال دهنده درونی مجدداً با تركیبات شاخه دار جدید واكنش داده و مرحله به مرحله به هسته اضافه میگردد و نسل ها را بوجود می آورد و بدین ترتیب نسل دوم بر نسل اول و... رشد می یابد . از این رو برای تولید دندریمرها در نسل های بالا طولانی خواهد بود .

بطور كلی سنتز دندریمرها از راهبرد زیر پیروی می كند :

هسته

منومر

شاخه ها

دندرون

دندریمر

تولید و سنتز دندریمرها به دو روش " واگرا " و " همگرا " انجام می گیرد ؛ در سنتز واگرا ، شاخه ها در هرمرحله سنتز به هسته مركزی اضافه می گردد و با افزایش هر نسل گروه های انتهایی با توان نمایی افزایش می یابند ولی در سنتز همگرا ابتدا به شكل جداگانه شاخه ها بر محیط ماكرومولكول رشد می یابد و در مرحله نهایی این شاخه های رشد یافته به هسته اضافه می گردد .

در ضمن در سنتزهمگرا در هر مرحله سنتز تعداد محدودی واكنش صورت می گیرد ولی در سنتز واگرا با افزایش نسل ، تعداد اتصالات و واكنشهای شیمیایی با هر نسل به شدت افزایش می یابد . بر اساس نظم ساختاری و توزیع وزن مولكولی ، به سه گروه تقسیم بندی می شود . سنتز دندریمرها به روش آماری و اتفاقی منجر به تولید پلیمرهای اتفاقی پرشاخه ، سنتزنیمه كنترل شده پلیمرهای دندریمر پیوندی ونهایتاً سنتز كنترل شده ، دندرون و دندریمرها را بوجود می آورند .

روش تهیه دندریمر درنسل اول به روش واگرا ، برای تولید نسل های بعدی همین مراحل تكرار می شود

مراحل تولید دندریمرها به روش واگرا

تهیه مواد اولیه ( منومر، حلال ، فعال کننده و یا آغازگر)

فعال سازی هسته

تولید نسل اول به روش رادیکالی و یا استریفیکاسیون

در سنتز دندریمرها بنابرنوع دندریمرنهایی از راكتورهای معمول و یا تحت فشار پلیمریزاسیون می توان كمك گرفت . شرایط كنترل دما و عدم حضور اكسیژن در تولید برخی از دندریمرها الزامی است كه باید دقت كافی اعمال گردد . راكتور پلیمریزاسیون با همزن مداوم یكی از راكتورهایی است كه برای تولید دندریمرها استفاده می شود .

 


ماشین آلات مورد نیاز ، جهت اجرای طرح توجیهی تولید دندریمرها | درخت سان ها

 

• راكتور 1000 لیتری مجهز به سیستم كنترل ، دما ،pH ، فشار و وروری گاز و همزن دار

• آون

• ماشین تقطیر تحت خلاء

• Crystallizer كریستالایزر

• spry-dryer ماشین خشك كن

• Rotary evaporator

• مخازن تحت فشار

• ماشین خط نقاله

• ماشین شستشو

• پمپ

• مخازن ذخیره مواد

 

:: دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید دندریمر ها | درخت سان ها

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 1400 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 1400 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد . درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید دندریمرها | درخت سان ها ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.