طرح توجیهی تولید عایق های رطوبتی | ایزوگام سال 1400 + کامفار ( Word و Pdf )

Waterproofing

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید عایق های رطوبتی مانند ایزوگام سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید عایق های رطوبتی مانند ایزوگام را که آرشیوی و مربوط به سال های گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

عایق رطوبتی با قابلیت انعطاف پذیری زمینه جدیدي براي مصرف امولسیونی پلیمر پایه آب امروزه ( همانند قیر در گذشته ) همچنان بعنوان رایج ترین روش پوشش کف مورد استفاده قرار می گیرد . از جمله مزایای عایق جدید می توان به فاقد آلودگی و آسیب های فیزولوژی ، رنگ پذیری ، عدم خطر آتش سوزی و چسبندگی خوبی به سطوح مختلف اشاره نمود .

تولیدات عایق رطوبتی با وزن کم و مقاومت بسیار به تنهایی به عنوان یک عایق کامل جهت استخر ، مخازن آب ، پشت بام ، پی ساختمان ، حمام ، سردخانه ، شیروانی ، کانالهاي آبی و لوله هاي آب ، نفت ، گاز و ... مورد استفاده قرار می گیرند .

 


نکاتی درباره محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید عایق های رطوبتی | ایزوگام


 

عایق رطوبتی با قابلیت انعطاف زمینه جدیدي براي مصرف امولسیونی پلیمر پایه آب امروزه مانند قرنها پیش ساخته شده از قیر همچنان بعنوان رایج ترین روش پوشش کف مورد استفاده قرار می گیرد ترکیبات کف سازي بام ، بر پایه امولسیون پلیمرهاي جدید عملکرد کاملا متفاوتی دارند ، شاید مهمترین ویژگی آنها ایجاد یک لایه نازک ( فیلم ) با قابلیت انعطاف بعد از خشک شدن باشد . از جمله مزایاي عایق جدید به شرح زیر است :

1 – فاقد آلودگی و آسیب هاي فیزولوژي می باشد.

2 – کاربرد آنها ساده است .

3 – رنگ پذیرند .

4 – خطر آتش سوزي ندارند .

5 – چسبندگی خوبی نسبت به سطوح مختلف دارند .

در این قسمت به معرفی عایقهاي قیروگونی و عایقهاي پیش ساخته ، سپس به معرفی یک نوع عایق جدید که از رزین های اکریلاتی و استایرنی محلول در آب ساخته شده می پردازیم .

• عایق رطوبتی قیروگونی :

این عایق یکی از متداولترین عایق مصرفی در ایران می باشد به این علت که در اکثر شهرهاي کشور مواد اولیه این عایقکاري به وفور یافت می شود . مواد مورد نیاز در این عایق گونی و قیر می باشد ، که گونی مورد نیاز از کشورهاي خارجی وارد می شود و در سه اندازه مختلف به نامهاي ، گونی درجه یک ، درجه دو ، درجه سه در بازار یافت می شود .

طبق آئین نامه مقررات ملی ایران ( مبحث 5 ) مشخصات گونی ایده آل عبارتند از : گونی باید نو ، ریز بافت ، کاملاً سالم وبدون آلودگی و چروك باشد و وزن آن در هر مترمربع حدود 380 گرم باشد. قیر ماده ایست سیاه رنگ مرکب از هیدروکربنهاي آلی با ترکیبات پیچیده که از تقطیر نفت خام بدست می آید.

• انواع قیر که در کشور می باشد دو دسته هستند :

1 - قیرهاي جامد که علامت اختصاري آنها A.C است و مستقیماً از تقطیر نفت خام بدست می آید و بر حسب درجه نفوذپذیریشان نامگذاري می شوند و انواع اینگونه قیرها در ایران به شرح زیر می باشد :

الف ) قیرهاي : 70-60 ، 100-85 ، 150 -130 ، 200-180 ، 250 –220 ، 320 –280

ب ) قیرهاي که با هوادادن به یکی از قیرهاي نرم فوق تهیه می شوند و عبارتند از : قیرهاي : 20 –10 ، 30 –20 ، 50 –40 و در بعضی موارد70 - 60

2 - قیر جامد اکسید شده که با علامت اختصاري R که معرف انعطاف پذیري قیر است نمایش داده می شود ، این قیر از دمیدن هوا در مخلوطی از قیرهاي نرم و مواد روغنی سنگین بدست می آید و بر حسب نقطه نرمی و درجه نفوذپذیري بصورت زیر نامگذاري کرده اند : 25 –85R 90– 15 ، R

ویژگیهاي عمومی قیرها

1- غیر قابل نفوذپذیر در مقابل آب و رطوبت

2- مقاومت در برابر اسیدها، بازها و نمک ها

3- چسبندگی

• معایب قیر :

قیر در وضعیتهاي زیر برخی از خواص خود را از دست می دهد ، به طوریکه نمی توان از آن به خوبی اسفاده کرد :

الف ) تجزیه شدن در دماي زیاد و تبدیل آن به ذغال ، توأم با اشتعال

ب ) تغییر شکل در مقال فشار و حلالها

• مزایاي قیرها :

1- صرفه اقتصادي نسبت به بعضی عایقهاي رطوبتی

2- اطمینان از نظر کاراییی با توجه به پیشینه مصرف

• معایب عایق قیروگونی :

1) پوسیدگی این عایق به مرور زمان

2) پارگی بر اثر نشتهاي احتمالی ساختمان

3) عمر مفید عایق به طور متوسط کمتر از 10 سال بوده و ترمیم متناوب آن با مشکلات اجرایی زیاد و هزینه هاي قابل توجه همراه است .

4) آلودگی محیط زیست را به دنبال دارد.

• عایقهاي پیش ساخته ( ایزوگام )

این عایقها معمولاً از مواد اولیه زیر تشکیل می شوند :

1) قیرصنعتی 70-60

2) مواد پلیمري به نام اتکتیک پلی پروپیلن ( APP )

3) یک لایه تیشوي نخدار ( پشم شیشه )

4) یک لایه پلی استر سوزنی

5) پودرتالک و در بعضی از این عایقها پودر مس 600 نیز بکار می رود .

6) فیلم پلی اتیلن

7) باند و چسب

طبق استاندارد ایران این عایق ها به دو دسته تقسیم می شوند :

1) عایقهاي رطوبتی پیش ساخته مخصوص پی ساختمان ( عایق پی )

2) عایقهاي رطوبتی پیش ساخته مخصوص سطوح خارجی ، بدنه استخر و تونلها ( عایق بام )

استاندارد ایران براي هر یک از این عایقها مواردي را معرفی می کند که در این قسمت آمده است :

اجزاي تشکیل دهنده عایق پی :

1-  لایی :

انواع لایی هاي زیر می توان در این عایق مورد استفاده قرار گیرد :

1-1) فلت الیاف شیشه ( تی ) مطابق مشخصات استاندارد 3891

2-1) فلت الیاف پلی استر مطابق مشخصات استاندارد 3880

3-1) منسوج نبافته پلی استر مطابق با استاندارد 3889 همراه فلت الیاف شیشه مطابق مشخصات استاندارد 3891

2- ماده آغشته کننده لایی :

ماده اغشته کننده هر یک ازلایی ها می تواند قیرو یا مخلوطی از قیرو افزودنیهاي اصلاح کننده باشد . سطح رویین عایق باید به منظور جلوگیري از چشبندگی داخل رول از مواد ریزدانه معدنی مثل پودر تالک و یا میکا پوشیده شود . سطح رویین باید یکواخت و عاري از هر گونه خوردگی و چین وچروك باشد . سطح زیرین عایق رطوبتی باید با فیلم پلاستیکی و یا مواد ریزدانه معدنی مثل پودر تالک پوشیده شود .

اجزاي تشکیل دهنده عایق بام :

متشکل از دو لایه نمدي است که لایه زیرین از فلت الیاف شیشه و لایه رویین از جنس منسوجات پلی استر می باشد ، این دو لایه بوسیله مذاب قیر اصلاح شده با مواد پلیمري اشباع می گردد ، به هنگام بسته بندي براي جلوگیري از چسبندگی هر طرف عایق با مواد ریزدانه و یافیلم پلاستیکی روکش می گردد .

در اینجا لازم است که مشخصات استاندارد بعضی از مواد اولیه عایقهاي مذکور را بیان کنیم . منسوج پلی استر که بعنوان لایه اشباع شونده از مذاب قیري در عایقهاي رطوبتی پیش ساخته بکار می رود .

• ویژگیهاي پلی استر نبافته :

1) منسوج باید 100 % از پلی استر تولید شده باشد.

2) سطح منسوج باید یکنواخت و نسبتاً صاف و هموار باشد .

3) منسوج در هنگام تا کردن ، تکه تکه و پاره کردن باید نسبتاً عاري از ذرات و مواد خارجی قابل مشاهده باشد.

4) منسوج باید که در هنگام رول در دماي 10 تا 60 درجه سانتی گراد چسبندگی نداشته باشد .

5) وزن هر رول نباید از 40 کیلوگرم تجاوز کند .

6) جذب شیره پلی استر باید یکنواخت ویکدست باشد .

7) رول ها باید به نحوي بسته بندي شوند که هنگام جابجایی اولاً باز نشوند ، ثانیاً بسته بندي باید منظم و عاري از وجود هر گونه فرورفتگی یا برآمدگی در مقطع بیرونی باشد .

8) رول ها باید در یک لفاف کاغذي یا پلاستیکی بسته بندي شوند .

• ویژگیهاي فیزیکی پلی استر نبافته :

1- حداقل جرم واحد سطح 105 گرم بر متر مربع ،

2- حداقل مقاومت کششی طولی 200 نیوتن بر 50 میلیمتر

3- حداقل مقاومت کششی عرضی 150 نیوتن بر 50 میلیمتر ،

4- حداقل افزایش نسبی طولی 50 درصد

5- حداقل افزایش نسبی عرضی 60 درصد

6 - حداکثر کاهش وزن در دماي 105 درجه به مدت 5 ساعت 2 درصدد

• ویژگیهاي فلت الیاف شیشه ( تیشو ) :

1) فلت الیاف شیشه می بایستی داراي سطحی یکنواخت باشد .

2) فلت الیاف شیشه باید با رزین آغشته و پس از مراحل حرارت دهی کل از نظر شکل ظاهري و رنگ یکنواخت باشد.

3) فلت الیاف شیشه باید داراي نخ هاي تقویت از جنس شیشه باشد که فواصل معین و یکنواخت بطور پیوسته در تمامی طول فلت ادامه یابد .

4) روي سطح فلت باید هیچگونه خرده شیشه مشاهده نگردد .

5) فلت الیاف شیشه باید عاري از رطوبت بوده ، هنگام باز نمودن رول چسبنده نباشد .

6) فلت نباید براحتی دو پوسته شود و باید لبه هاي آن صاف و بدون چروك باشد .

• ویژگیهاي فلت الیاف شیشه

اکثر عایقهاي رطوبتی پیش ساخته داراي مشخصات استاندارد زیر می باشند که عبارتند از :

1) وزن یک رول در حدود 43 کیلوگرم و در ابعاد 1 × 10 متر

2) ضخامت از 2 میلیمتر تا 6 میلیمتر که حد استاندارد 4 میلیمتر

3) مقاومت کششی طولی 60-50 و مقاومت کششی عرضی 35-30 کیلوگرم بر 50 سانتی متر

4) افزایش نسبی طولی 16-14 وافزایش نسبی عرضی 10 –8 %

5) مقاومت پارگی طولی 10-9 و مقاومت پارگی عرضی 5-4 کیلوگرم نیرو

6) تاب کششی اتصالات انتهایی 100

7) جذب آب 1 % و کاهش وزن 1 %

8) وزن واحد سطح 2/4 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

9) انعطاف پذیري در سرما 10 - درجه

10) پایداري ابعاد در برابر حرارت 1 متر

11) میزان نفوذناپذیري آب

12) فرسودگی حرارتی در هوا حداکثر افت در دماي انعطاف پذیري 10 درجه

13) مقاومت در برابر اشعه فرابنفش حداکثر افت در دماي انعطاف پذیري 10 درجه

• مزایاي عایقهاي رطوبتی پیش ساخته :

1) سبک بودن به مقدار حدود 4 کیلوگرم بر متر مربع

2) مقاوم در گرماي 130+ درجه و سرماي 40- درجه

3) دچار پوسیدگی و شکنندگی نمی شوند .

4) داراي قابلیت انعطاف کامل می باشند .

5) بعلت دارا بودن لایه پلی استر در مقابل فشارهاي احتمالی از انبساط و انقباض ساختمان مقاوم می باشد.

• معایب عایق هاي رطوبتی پیش ساخته :

1- فاسد شدن عایق بعد از 6 ماه ( از زمان تولید ) به علت عدم نگهداري مطلوب ( باید بصورت عمودي در دماي 5 تا 35 درجه نگهداري شود)

2- کم بودن طول عمرمفید(طول عمر در حدود 15 سال )

3- گران بودن این عایقها ( عایقهایی که داراي مواد اولیه خارجی می باشند ) ،

4- در موقع ترمیم محل آسیب دیده از سایر جاها بالا می زند

5- تجزیه شدن بر اثر اشعه ماورابنفش .

در این نوع عایقها ( قیروگونی و پیش ساخته ) باید سطح کار عاري از گرد و خاك و رطوبت باشد و اگر سطح آسفالت باشد براي عایقکاري با ایزوگام باید به ازاء هر متر مربع سطح حداقل 300 گرم مشتق قیري رقیق شده در آب یا بنزین روي سطح پخش گردد و اگر سطح سیمانی بود باید به ازاء هر متر مربع سطح حداقل 280 گرم مشتق قیري رقیق شده در آب یا بنزین روي سطح پخش گردد .

بعضی از کارخانه هاي تولید کننده عایقهاي پیش ساخته عایق با روکش آلومینیوم نیز تولید می کنند که حدود 85 % از نور و حرارت را منعکس می کند .

• مزایاي این عایق

1) اجراء سریع و آسان

2) امکان تعویض رنگ آن ،

3) عمر زیاد آن ( در حدود 40 - 30 سال ) ،

4) عدم تأثیر گذاري اسیدها ، بازها و سایر مواد شیمیایی بر این نوع عایق ،

5) قیمت مناسب ( هر متر مربع حدوداً 10000 ریال می باشد ) ،

6) انعطاف پذیري فوق العاده بالا

7) عدم آلودگی زیست محیطی نتایج

روشهاي پوشش کف با قابلیت انعطاف ، زمینه هاي جدید استفاده از امولسیون پلیمر می باشد . انجام آزمایشاتی در ارتباط با طول عمر واقعی این پوشش کف ، قبل از هر گونه ازریابی ضروري است . لیکن مزایاي کاربرد در مقایسه با ترکیبات ساخته شده از قیر کاملاً روشن است . تجربیات و نتایج حاصل از آزمایشات نوید آن است که موویلیت وي پی 765 ترکیب بسیار مناسبی براي پوشش کف باشد .

• ویژگیهاي عایق هاي جدید

1) برخلاف قیر وگونی دچار پوسیدگی وشکنندگی نمیشود وداراي قابلیت انعطاف زیاد می باشد .

2) در مقابل سرماي 10 درجه زیر صفر تا 120 درجه بالاي صفر مقاوم می باشد .

3) در برابر فشارهاي احتمالی انقباض و انبساط ساختمان مقاوم می باشد .

4) وزن زیادي ندارد و از بار اضافی سقف جلوگیري می کند . ( وزن مخصوص کمتر از آب )

5) نصب آن ساده و سریع است .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید عایق های رطوبتی | ایزوگام


 

تولیدات عایق رطوبتی باران پوشش دلیجان با وزن کم و مقاومت بسیار به تنهایی به عنوان یک عایق کامل جهت استخر ، مخازن آب ، پشت بام ، پی ساختمان ، حمام ، سردخانه ، شیروانی ، کانالهاي آبی و لوله هاي آب ، نفت ، گاز و ... مورد استفاده قرار می گیرد .

استاندارد های عایق های رطوبتی | ایزوگام

3864-2952

کشور های عمده تولید کننده عایق های رطوبتی | ایزوگام

چین - کانادا - سوئیس - ونزوئلا

شرایط صادرات عایق های رطوبتی | ایزوگام

هیچ محدودیتی جهت صادرات محصول وجود ندارد .

 

طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید عایق های رطوبتی | ایزوگام

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 1400 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 1400 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد . درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید عایق های رطوبتی | ایزوگام ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

نوشتن دیدگاه

ارسال
سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1402 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.