طرح توجیهی آب شیرین کن صنعتی سال 1400 + روش اخذ مجوز و وام

Industrial desalination

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید آب شیرین کن صنعتی و خورشیدی سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید آب شیرین کن صنعتی و خورشیدی را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.


خورشید به عنوان یک منبع بی پایان انرژی می تواند حلال مشکلات موجود در مورد انرژی و محیط حتی نور کمی که از پنجره به اتاق می تابد دارای انرژی بیشتری از سیم برقی است که به داخل اتاق کشیده شده است. از انرژی خورشیدی می توان استفاده های مهم و کاملا مفید ، به عنوان یک انرژی تمیز و قابل دسترس در همه جا استفاده کرد.

 


نکاتی درباره آب شیرین کن های خورشیدی و صنعتی


 

در پی رشد جمعیت و افزایش تقاضای جهانی برای آب شیرین ، منابع تامین مستقیم این ماده مهـم وحیاتی در حال کاهش است . بطوری که پیش بینی می شود تا سـال 2025 مـیلادی بـیش از نیمـی از جمعیت کره زمین ، با کمبود آب شرب مواجه خواهند بود . از طرفی با وجـود منـابع بـزرگ آب شـور مانند اقیانوس ها و دریاها و یا وجود منابع محلی آب شور در مناطق کویری ، صنعت شیرین سازی آب یک راه حل منطقی و مطمئن برای حل این مشکل به شمار می آید . از دیگر مزایای استفاده از آب شیرین کن ها نداشتن مشکلات زیست محیطی از قبیل آلودگی ناشی از استفاده منابع انرژی فسیلی ، آلودگی آب های تخلیه شده به علت استفاده مواد شیمیایی برای تصفیه آب ورودی و آلودگی صوتی می باشند .

از طرفی با توجه به وسعت مناطق کویری و خشک در کشور و وجود نقاط پراکنـده و کـم جمعیـت در حاشیه این کویرها ، نیاز به تولید آب شیرین برای مصارف آشامیدنی و کشاورزی به شدت احساس می شود . راه حل این مشکل استفاده از آب شیرین کن های کوچک برای تولید غیر متمرکـز آب شـیرین است . با توجه به اینکه انرژی خورشید به عنوان یک منبع رایگان ، در بیشتر نقاطی که نیاز به شیرین سـازی آب دارند با شدت تابش مناسبی در دسترس است ، لذا استفاده از این منبع انـرژی یکـی از مناسـب ترین گزینه ها برای تولید غیر متمرکز آب شیرین می باشد . لذا استفاده از این منبع انرژی یکی از مناسبترین گزینه ها برای تولید غیـر متمرکـز آب شـیرین مـی باشد .

نخستین آب شیرین کن های خورشیدی از نوع تقطیر کننده های خورشیدی مستقیم بوده اند . کـه درآن ها از انرژی خورشید مستقیما برای تقطیر آب شور و تهیه آب شیرین استفاده شده است . مشکل عمده این سیستم ها ظرفیت پایین ، اشغال فضای زیاد و هزینه سرمایه گذاری بالا است .

در مقابل آب شیرین کن های خورشیدی غیر مستقیم نیز وجو دارند کـه ابتـدا در یـک بخـش انـرژی خورشید جمع آوری شده و سپس در بخش دیگری ، تقطیر و شیرین سازی آب بـا اسـتفاده از انـرژی جذب شده انجام می شود . انرژی خورشیدی در روش غیـر مـستقیم بـه دو صـورت مـی توانـد مـورد استفاده قرار گیرد . در حالت اول از انرژی خورشید برای پیش گرم کردن آب ورودی به تقطیر کننـده استفاده شده و انرژی عمده و اصلی فرآیند از طریق بخار یا الکتریسیته تامین می گردد . در حالـت دوم بخش اعظم انرژ ی مورد نیاز واحد از طریق خورشید تامین می شود . در روش های متداول به دلیل اینکه دمای کاری واحدها نسبتا بالا است ، هزینه بیـشتری بایـد صـرف تامین این دما گردد . اما روش جدید رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوا نیاز نیاز به دمای بالایی نـدارد وکل انرژی حرارتی مورد نیاز آن را می توان از طریق انرژی خورشید تامین نمود .

 


اهمیت دستگاه آب شیرین کن صنعتی و خورشیدی


 

اهمیت وجود آب شیرین در حیات و تمدن بشری برکسی پوشیده نیست . 70 % از مساحت کره زمین از آب پوشیده شده ولی آب اقیانوسها و دریاها با در بر داشتن حدود 3.5 درصد وزنی املاح مختلف برای استفاده مستقیم در کاربردهای شرب ، بهداشتی ، کشاورزی و صنعتی مناسب نمی باشند . تا کنون روش های مختلفی جهت جداسازی املاح از آب شور و تولید آب شیرین ابداع شده که از میان آن ها روش های تقطیری قابلیت بالایی جهت بکارگیری انرژی خورشیدی دارند. کشور ایران دارای مناطق بسیار وسیعی است ، که دارای پتانسیل بالای انرژی خورشیدی بوده و با مشکل آب نیز مواجه هستند . درچنین مناطقی استفاده از آب شیرین کن های خورشیدی می تواند راه حل بسیار مناسبی برای تامین آب مورد نیاز برای آشامیدن باشد.

از مهمترین ویژگی های آب شیرین کن های خورشیدی، می توان به توانایی حذف ناخالصی هایی همچون نیترات ها، کلرید ها، آهن و جامدات حل شونده در آب و حتی آلودگی های میکروبی، استفاده از انرژی در دسترس و ارزان خورشید، کارکرد بدون نیاز به نیروی متخصص، قابلیت استفاده در مقیاس خانگی، عدم ایجاد هر گونه آلودگی، هزینه پایین تعمیر و نگهداری و همچنین نصب و راه اندازی آسان اشاره کرد.

کالا های جایگزین برای آب شیرین کن های خورشیدی :

از آب شیرین کن های برقی به عنوان جایگزین آب شیرین کن های خورشیدی می توان نام برد . هرچند که جایگزین مناسبی نمی باشد . زیرا امروزه بشر با دو بحران بزرگ روبرو است که بیش از آنچه ما ظاهرا تشخیص می دهیم با یکدیگر ارتباط دارند. از یک طرف جوامع صنعتی و همچنین شهرهای بزرگ با مشکل آلودگی محیط زیست مواجه اند و از طرف دیگر مشاهده می شود ، که مواد اولیه و سوخت مورد نیاز همین ماشین ها با شتاب روز افزون در حال اتمام است.

خورشید حلال مشکلات مربوط به انرژی !

اثرات مصرف بالای انرژِی در زمین و آب و هوا آشکارا مشخص می باشد و ما تنها راه حل را در پایین آوردن میزان مصرف انرژی می دانیم ، حال انکه این امر نمی تواند به طور موثر ادامه داشته باشد. توجه و توصل به انرژی اتمی به عنوان جانشینی برای سوخت های فسیلی نیز چندان موفقیت آمیز نبوده است. صرف هزینه های سنگین و همچنین تشعشعات خطر ناکی که ازنیروگاه های اتمی در فضا پخش شده ، نتیجه مثبتی نداشته است و اگر یکی از این نیروگاه ها منفجر شود زیان های فراوان و جبران ناپذیری به بار خواهد آورد . به علاوه به مشکل اساسی که در مورد مواد سوختی نظیر نفت ، گاز و زغال سنگ داشتیم بر می خوریم بدین معنی که معادن اورانیم که سوخت این نیروگاه ها را تامین می کند ، منابع محدودی هستند و روزی خواهد رسید که این ذخایر پایان خواهد یافت و ماده ای که جایگزین آن شود وجود نخواهد داشت .

خورشید به عنوان یک منبع بی پایان انرژی می تواجهت تهیه طرح توجیهی آب شیرین کن صنعتی ، این صفحه را مطالعه نمایید . خورشید به عنوان یک منبع بی پایان انرژی می تواند حلال مشکلات موجود در مورد انرژی و محیط حتی نور کمی که از پنجره به اتاق می تابد دارای انرژی بیشتری از سیم برقی است که به داخل اتاق کشیده شده است. از انرژی خورشیدی می توان استفاده های مهم و کاملا مفید ، به عنوان یک انرژی تمیز و قابل دسترس در همه جا استفاده کرد.ند حلال مشکلات موجود در مورد انرژی و محیط حتی نور کمی که از پنجره به اتاق می تابد دارای انرژی بیشتری از سیم برقی است که به داخل اتاق کشیده شده است. از انرژی خورشیدی می توان استفاده های مهم و کاملا مفید ، به عنوان یک انرژی تمیز و قابل دسترس در همه جا استفاده کرد. اما از نور خورشید به طور مستقیم نمی توان به جای سوخت های فسیلی بهره برد ، بلکه باید دستگاه هایی ساخته شود ، که بتوانند انرژی تابشی خورشید را به انرژی قابل استفاده نظیر انرژی مکانیکی ، حرارتی الکتریسیته و ... تبدیل کنند.

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید آب شیرین کن های خورشیدی و صنعتی


 

اهمیت وجود آب شیرین در حیات و تمدن بشری برکسی پوشیده نیست . 70 % از مساحت کره زمین از آب پوشیده شده ولی آب اقیانوس ها و دریاها با در بر داشتن حدود 5/3 درصد وزنی املاح مختلف برای استفاده مستقیم در کاربردهای شرب ، بهداشتی ، کشاورزی و صنعتی مناسب نمی باشند . تا کنون روش های مختلفی جهت جداسازی املاح از آب شور و تولید آب شیرین ابداع شده که از میان آن ها روش های تقطیری قابلیت بالایی جهت بکارگیری انرژی خورشیدی دارند . کشور ایران دارای مناطق بسیار وسیعی است که دارای پتانسیل بالای انرژی خورشیدی بوده و با مشکل آب نیز مواجه هستند . درچنین مناطقی استفاده از آب شیرین کن های خورشیدی می تواند راه حل بسیار مناسبی برای تامین آب مورد نیاز برای آشامیدن باشد .

از مهمترین ویژگی های آب شیرین کن های خورشیدی ، می توان به توانایی حذف ناخالصی هایی همچون نیترات ها ، کلرید ها ، آهن و جامدات حل شونده در آب و حتی آلودگی های میکروبی ، استفاده از انرژی در دسترس و ارزان خورشید ، کارکرد بدون نیاز به نیروی متخصص ، قابلیت استفاده در مقیاس خانگی ، عدم ایجاد هر گونه آلودگی ، هزینه پایین تعمیر و نگهداری و همچنین نصب و راه اندازی آسان اشاره کرد .

 کالا های جایگزین :

از آب شیرین کن های برقی به عنوان جایگزین آب شیرین کن های خورشیدی می توان نام برد ، هرچند که جایگزین مناسبی نمی باشد زیرا امروزه بشر با دو بحران بزرگ روبرو است که بیش از آنچه ما ظاهرا تشخیص می دهیم با یکدیگر ارتباط دارند . از یک طرف جوامع صنعتی و همچنین شهرهای بزرگ با مشکل آلودگی محیط زیست مواجهند و از طرف دیگر مشاهده می شود که مواد اولیه و سوخت مورد نیاز همین ماشین ها با شتاب روز افزون در حال اتمام است . اثرات مصرف بالای انرژی در زمین و آب و هوا آشکارا مشخص می باشد و ما تنها راه حل را در پایین آوردن میزان مصرف انرژی می دانیم ، حال انکه این امر نمی تواند به طور موثر ادامه داشته باشد . توجه و توصل به انرژی اتمی به عنوان جانشینی برای سوخت های فسیلی نیز چندان موفقیت آمیز نبوده است .

صرف هزینه های سنگین و همچنین تشعشعات خطر ناکی که ازنیروگاه های اتمی در فضا پخش شده ، نتیجه مثبتی نداشته است و اگر یکی از این نیروگاه ها منفجر شود ، زیان های فراوان و جبران ناپذیری به بار خواهد آورد . به علاوه به مشکل اساسی که در مورد مواد سوختی نظیر نفت ، گاز و زغال سنگ داشتیم . بر می خوریم بدین معنی که معادن اورانیم که سوخت این نیروگاهها را تامین می کند منابع محدودی هستند و روزی خواهد رسید که این ذخایر پایان خواهد یافت و ماده ای که جایگزین ان شود وجود وجود نخواهد داشت .

خورشید به عنوان یک منبع بی پایان انرژی می تواند حلال مشکلات موجود در مورد انرژی و محیط زیست باشد . انرژی بدون خطر… باشد . حتی نور کمی که از پنجره به اتاق می تابد دارای انرژی بیشتری از سیم برقی است ، که به داخل اتاق کشیده شده است . از انرژی خورشیدی می توان استفاده های مهم و کاملا مفید ، به عنوان یک انرژی تمیز و قابل دسترس در همه جا استفاده کرد . اما از نور خورشید به طور مستقیم نمی توان به جای سوخت های فسیلی بهره برد ، بلکه باید دستگاه هایی ساخته شود که بتوانند انرژی تابشی خورشید را به انرژی قابل استفاده نظیر انرژی مکانیکی ، حرارتی الکتریسیته و . . . تبدیل کنند .

 


اهمیت اجرای طرح توجیهی آب شیرین کن صنعتی و خورشیدی :


 

محدودیت منابع انرژی های فسیلی ، در کنار اثرات انکار ناپذیر آنها در آلودگی محیط زیست ، از دغدغه هایی است که دانشمندان و محققان را برآن داشته است ، تا به تولید و استفاده از انرژی های تازه و پاک بیندیشند. در این راستا ، خورشید به عنوان دوست طبیعت و منبع انرژی رایگان ، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین با توجه به شرایط اقلیمی کشور، نیاز به تولید آب شرب در ظرفیت های پایین و برای مناطق کم جمعیت و دور افتاده ، موضوعی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است ؛ در حالی که در مناطق خشک و کویری که وسعت زیادی در نقاط مرکزی ایران دارند، از یک طرف نیاز به آب شیرین به عنوان یکی از مشکلات اساسی مردم این مناطق به شمار می آید و از طرف دیگر انرژی خورشید با شدت تابش مناسب در این مناطق در دسترس است .

در پی رشد جمعیت افزایش تقاضای جهانی برای آب شیرین ، منابع تامین مستقیم این ماده مهم و حیاتی در حال کاهش است ، به طوری که پیش بینی می شود تا سال 2025 میلادی ، بیش از نیمی از جمعیت کره زمین با مشکل کمبود آب شرب مواجه خواهند بود. از طرفی با وجود منابع بزرگ آب شور مانند اقیانوس ها، دریاها یا وجود منابع محلی آب شور در مناطق کویری ، صنعت شیرین سازی آب یک راه حل منطقی و مطمئن برای حل این مشکل به شمار می آید. در حال حاضر بیش از 13 هزار آب شیرین کن در سراسر جهان در حال بهره برداری است که روزانه حدود 38 میلیون مترمکعب آب شیرین در روز تولید می کنند ، که بخشی از آن برای مصارف صنعتی و بخش دیگری به مصارف آشامیدنی و کشاورزی اختصاص دارد.

 


فرایند تولید آب شیرین کن های خورشیدی و تبخیری


solar desalination system 

فرآیند رطوبت زنی و رطوبت زدایی هوا در آب شیرین کن های خورشیدی :

فرآیند HD بر این واقعیت استوار است ، که هوا قابلیت حمل مقـدار قابـل تـوجهی بخـار آب را دارد . مقدار بخاری که می تواند به وسیله هوا حمل شود با بالا رفتن دما افزایش می یابد . هنگامی که هوا در تماس با آب شور قرار می گیرد ، تعدادی از مولکول های آب با استفاده از گرمای محـسوس آب شور یا هوای گرم ، بخار شده و جذب هوا می گردند . این بخار سپس می تواند با عبور هوای حامـل آن از روی یک سطح سرد مانند کندانسور ، تقطیر و بازیافت گردند . بر اساس فرآیند کلـی فـوق ، یک سیستم HD شامل سه بخش اصلی رطوبت زنی ، رطوبت زدایی و منبع حرارتی می باشد .

1- بخش رطوبت زنی :

عملیات رطوبت زنی هوا در اثر تماس مستقیم جریان های هوا و آب صورت می پذیرد ، کـه بـه علـت خالص بودن فاز مایع و عدم تمایل هوا نسبت به حل شدن در آب ، انتقال جرم محدود بـه فـاز گـاز می باشد . نیروی محرکه انتقال جرم از فاز مایع به گاز از فاز مایع بـه گـاز اخـتلاف رطوبـت مطلـق است . معمولا این فرآیند به صورت جریان پیوسته و معکوس هوا و آب داخـل یـک بـرج آکنـده یـا وسیله ای که سطح تماس دو فاز را افزایش دهد ، صورت می گیرد . بدین ترتیب بـا افـزایش سـطح تماس بین دو فاز مایع و گاز نرخ انتقال جرم نیز افزایش می یابد . روش معمول برای رطوبت زنی هوا ، گرم کردن آب و پاشش آن روی آکنه موجود در بـرج عمـودی رطوبت زنی است که جریان هوا از پایین به سمت بالا حرکت می کند . بدین ترتیب با انتقال حرارت از آب به هوا ، دمای آب از بالا به پایین برج کاهش یافته و دمای هوا از پایین به بالای برج افـزایش می یابد . با افزایش دمای مخلوط هوا و بخار ، ظرفیت جذب رطوبت آن نیز افزایش می یابـد . روش دیگری که می توان برای رطوبت زنی هوا استفاده نمود عبور هوای گرم از روی سطح آب است .

2- بخش رطوبت زدایی :

جهت انجام عمل رطوبت زدایی از هوا روش های مختلفی وجود دارد . اما روش معمـول بـرای جـذب رطوبت هوا جهت تولید آب شیرین در روش HD روش چگـالش سـطحی نـام دارد ، کـه در واقـع از سطح یک کندانسور جهت رطوبت زدایی از هوا استفاده می شود . وقتی مخلـوط هـوا و بخـار آب از روی یک کندانسور عبور کند و دمای سطح کندانسور از نقطه شبنم بخار موجود در مخلـوط پـایین تر باشد ، لایه ای از مایع چگالش یافته روی سطح تـشکیل مـی شـود . در اثـر چگـالش بخـار آب گرمای نهان آن آزاد شده و به سطح منتقل می گردد . همچنین به علت اختلاف دمای مخلوط هـوا و بخار و سطح کندانسور ، حرارت محسوس ناشی از این اختلاف دما نیز به سطح کندانـسور منتقـل می گردد . از مجموع این حرارت ها می توان جهت پیش گرم کردن آب ورودی بـه بخـش رطوبـت زنی استفاده نمود . بدین ترتیب با انتقال حرارت از مخلوط هوا و بخار درون کندانسور ، دمـای هـوا کاهش یافته و دمای آب درون کندانسور افزایش می یابـد . هماننـد بخـش رطوبـت زنـی ، فرآینـد رطوبت زدایی از هوا نیز در برجی به جهت معکوس جریان هوا وآب کندانسور ، صورت می گیرد .

3- منبع حرارتی :

در روش HD فشار کاری بخش های رطوبت زنی و رطوبت زدایی ، فشار اتمسفر است و به همین جهت دمای مورد نیاز جهت تبخیر آب پایین تر از دمای جوش آب است . از این جهت میزان انرژی حرارتی مورد نیاز این روش بسیار کمتر از روش های دیگر شیرین سازی آب است . بدین ترتیب مصرف انرژی کل سیستم بسیلر پایین تر از روش های معمول است . با توجه به پایین بودن مصرف انرژی حرارتی و درجه حرارت مورد نیاز سیستم HD می توان از منابع در دسترس و گاها ارزان قیمت ، برای تامین آن استفاده نمود . یکی از منابع مناسب و سازگار با سیستم HD برای تامین انرژی حرارتی مورد نیاز آن ، انرژی خورشید است که در مناطق کویری و خشک با شدت تابش نسبتا بالا در دسترس است . انرژی خورشید را می توان به روش های مختلفی جمع آوری نمود . کلکتورهای تخت ، کلکتورهای لوله خلاء و همچنین استخرهای خورشیدی از جمله تکنولوژی های مورد استفاده جهت جذب انرژی خورشید هستند که در این روش به کار گرفته شده اند .

آب شیرین کن های HD خورشیدی

براساس نحوه استفاده از انرژ حرارتی ، سیستم های HDبه دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند :

الف - واحد HDبا گرمایش آب :

روش HD خورشیدی با گرمایش آب معمولی ترین روش HD می باشد ، که تحقیقات زیادی روی آن صورت گرفته است .
در این روش هوا در یک سیکل بسته ابتدا در اواپراتور رطوبت زنی می شود و سپس در کندانسور رطوبت آن گرفته می شود و آب حاصل در قسمت پایین برج کندانسور جمع آوری می گردد . دمای آب ورودی را باید تا حدی که بازده کلکتور خورشیدی اجازه می دهد ، افزایش داد تا حداکثر تبخیر در اواپراتور صورت گیرد . بنابراین نقطه بهینه ای برای دمای ورودی وجود دارد . از حرارت جذب شده توسط کندانسور می توان جهت پیش گرم کردن آب ورودی استفاده نمود . بدین ترتیب انرژی حرارتی مورد نیاز واحد از طریق انرژی خورشید و بازیافت حرارتی داخل سیستم تامین می گردد .

فرآیند دیگری که در این روش گرمایش آب مورد استفاده قرار می گیرد ، استفاده از سیکل هوای باز است :

پس از مرحله رطوبت زدایی ، تمام یا بخش زیادی از هوا از واحد خارج شده و هوای تازه جایگزین آن می گردد .چون هوای تازه قابلیت جذب بخار بیشتری را دارد ، ظرفیت تولید سیستم نسبت به حالت سیکل هوای بسته بیشتر است ، ولی انرژی مصرف شده برای بازچرخانی هوا و گرمایش هوای تازه افزایش می یابد .

• واحدHD با گرمایش هوا :

اساس این روش مشابه HDبا گرمایش آب است ولی در اینجا به جای آب ، هوا توسط کلکتورهای خورشید گرم می شود . آب و هوا در مرحله رطوبت زنی به طرق مختلفی می توانند با هم تماس داشته باشند . مثلا هوای داغ را می توان از روی حوضچه آب شور عبور داد و یا از بالای محفظه عمودی بر روی یک آکنه پاشیده شود .

در این حالت می توان از حرارت دفع شده در کندانسور برای پیش گرم کردن آب ورودی استفاده نمود .

با توجه به به شکل بالا ساختار واحدهای HD نسبت به روش های معمول ساده تر بوده و طراحی آسان ، هزینه نگهداری پایین ، عمر طولانی و هزینه سرمایه گذاری کم از جمله ویژگی های این روش می باشد .

 


شرایط واردات و صادرات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید آب شیرین کن های خورشیدی و صنعتی


 

با توجه به اینکه تعرفه گمرکی برای این محصول تعریف نشده است ، شرایط خاصی هم برای واردات و صادرات این محصول اعلام نگردیده است .

 


اهمیت استراتژیک محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید آب شیرین کن های خورشیدی و صنعتی


محدودیت منابع انرژی های فسیلی ، در کنار اثرات انکار ناپذیر آن ها در آلودگی محیط زیست ، از دغدغه هایی است که دانشمندان و محققان را برآن داشته است ، تا به تولید و استفاده از انرژی های تازه و پاک بیندیشند . در این راستا ، خورشید به عنوان دوست طبیعت و منبع انرژی رایگان ، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .

همچنین با توجه به شرایط اقلیمی کشور، نیاز به تولید آب شرب در ظرفیت های پایین و برای مناطق کم جمعیت و دور افتاده ، موضوعی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است ؛ در حالی که در مناطق خشک و کویری که وسعت زیادی در نقاط مرکزی ایران دارند ، از یک طرف نیاز به آب شیرین به عنوان یکی از مشکلات اساسی مردم این مناطق به شمار می آید و از طرف دیگر انرژی خورشید با شدت تابش مناسب در این مناطق در دسترس است ، در پی رشد جمعیت افزایش تقاضای جهانی برای آب شیرین ، منابع تامین مستقیم این ماده مهم و حیاتی در حال کاهش است ، به طوری که پیش بینی می شود تا سال 2025 میلادی ، بیش از نیمی از جمعیت کره زمین با مشکل کمبود آب شرب مواجه خواهند بود .

از طرفی با وجود منابع بزرگ آب شور مانند اقیانوس ها ، دریاها یا وجود منابع محلی آب شور در مناطق کویری ، صنعت شیرین سازی آب یک راه حل منطقی و مطمئن برای حل این مشکل به شمار می آید . در حال حاضر بیش از 13 هزار آب شیرین کن در سراسر جهان در حال بهره برداری است ، که روزانه حدود 38 میلیون مترمکعب آب شیرین در روز تولید می کنند ، که بخشی از آن برای مصارف صنعتی و بخش دیگری به مصارف آشامیدنی و کشاورزی اختصاص دارد .

 


عمده تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصول مورد بررسی در طرح توجیهی آب شیرین کن صنعتی و خورشیدی


 

چین ، آمریکا ، انگلیس و فرانسه از بزرگترین تولید کنندگان این محصول می باشند .

تمام کشورهایی که از نظر جغرافیایی در مناطقی از زمین قرار گرفته اند ، که میزان تابش آفتاب زیاد است ، از جمله ایران می توانند جزء بزرگترین مصرف کنندگان این محصول باشند .


مجوز های مورد نیاز جهت اجرای طرح توجیهی آب شیرین کن صنعتی و خورشیدی :

 

مجوز هایی که باید قبل از تاریخ قطعیت از طرف خریدار تسلیم شود ، عبارتند از :

- تأییدیه ی خریدار مبنی بر صدور مجوز امضای قرارداد از سوی وزارت نیرو
- ابلاغ قرارداد به سرمایه گذار
- زمین مورد نیاز پروژه
- ضمانت نامه ی پرداخت های خریدار ( در صورت وجود )

مجوز هایی که باید از سوی سرمایه گذار تحصیل شود ، عبارتند از :

1- دریافت مجوزهای ورود موقت
2- تجهیزات احداث ( در صورت لزوم )
3- انشعاب آب و فاضلاب
4- مجوز احداث
5- مجوز حمل و نقل تجهیزات سنگین
6- انشعاب مخابرات
7- انشعاب برق
8- مجوز بهره برداری

علاوه بر مجوزهای دولتی یاد شده در جداول فوق ، كلیه مجوزهای دولتی طبق مفاد ماده 3 شرایط عمومی قرارداد مجوزهای دولتی ، می بایست از سوی دو طرف دریافت گردند ، كه محدود به مجوزهای پیش گفته نیست.

 


تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای طرح توجیهی آب شیرین کن صنعتی و خورشیدی :

 

- جرثقیل
- كمپرسی
- بیل مکانیکی
- بچینگ پلانت
- لودر
- بولدوزر
- تانکر آب
- كمپرسور
- تجهيزات نقشه برداری
- كاتر
- كارگاه ساخت تجهیزات ( مکانیکی )
و ......

 

:: دانلود طرح توجیهی تیپ تولید آب شیرین کن صنعتی و خورشیدی

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 98 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید آب شیرین کن صنعتی ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم  کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

سخن مدیر با کاربران

از سال 83 تا امروز کنار شما کارآفرینان و سرمایه گذاران عزیز کشورمان بوده ایم و تمامی تلاش خود را کرده ایم تا در شرایط خوب و بد اقتصادی ، بتوانیم باری از دوش شما برداریم و مسیرتان را هموار سازیم.

بیش از 1100 فقره طرح توجیهی را با نهایت دقت و کیفیت و به سفارش شما کارآفرینان ایران زمین تدوین نمودیم و امروز نیز همچنان با نهایت توان در خدمت شما هستیم و خواهیم بود.

آنچه که باعث دلگرمی ما در این مسیر شده موج تقدیرها و لطف شماست که برخی از این تقدیرنامه ها را جهت مشاهده در صفحه درباره ما کانون مشاوران صنعتی ایران قرار داده ایم.

ما در این مسیر همچنان با شما خواهیم بود و به کار خود میبالیم.

لینک های مفید

دانلود رایگان طرح توجیهی

آدرس و اطلاعات تماس

تهران ، تهرانپارس، خیابان فرجام شرقی (جهت دریافت لوکیشن به ما در واتساپ پیام دهید)

iranicc.ir@gmail.com

021-77869979

09126277388 (ایمان حبیبی)

09127975250 (امیر حبیبی)

09360555304 (ایمان حبیبی واتساپ)

شبکه‌های اجتماعی ما را دنبال کنید
© 1383, 1403 تمامی حقوق این سایت محفوظ است.