جستجو در مجموعه ها
جستجو در تماس ها
جستجو در محتوا
جستجو در خبرخوان ها
جستجو در وب لینک ها
امتیاز کاربر:  / 0
ضعیفعالی 

Sandblast shotgun

جهت سفارش مطالعات بازار و طرح توجیهی تولید گریپ یا ساچمه سند بلاست سال 1400 با نرم افزار کامفار به صورت فایل  word و pdf ، جهت اخذ جواز تاسیس و وام و تسهیلات بانکی ، این مقاله را مطالعه نموده و سپس با ما تماس بگیرید ضمنا میتوانید فایل طرح توجیهی تولید گریپ یا ساچمه سند بلاست را که آرشیوی و مربوط به سالهای گذشته میباشد ، صرفا جهت مطالعه از انتهای همین صفحه دریافت نمایید.

 

گریپ ها به عنوان قطعات اصلی در دستگاه های شات بلاست استفاده می شوند . شات بلاست نیز عموما در كارهای صنعتی و قطعات با تیراژ بالا و نیز در سطوح مسطح وسـیع ماننـد بدنـه كشتی ها و كف سالن ها و در موارد كمی نیز در كارهای تزئینی - كهنه كاری و قـا لبـسازی مـورد اسـتفاده قرار می گیرد .

 


نکاتی درباره گریپ | ساچمه سند بلاست


 

این قطعات بـه عنـوان قطعات اصلی در عملیات شات بلاست مورد استفاده قرار می گیرند . ساچمه های شات بلاست در اندازه های مختلف تولید و به بازار عرضه می گردند . انـدازه دانـه هـای شات بلاست تابع نوع و ابعاد موارد كاربرد دانه ها درعملیات شات بلاست می باشد . لذا در حالت كلی باید گفت كه ساچمه های فولادی شات بلاست از سایز دو دهم میلیمتر الی سه میلیمتر تولید و به بـازارعرضه می گردند .

نگاهی بر روش كار دستگاه های شات بلاست :

در این دستگاه ها ساچمه های فولادی ( شات - shot ) پس از وارد شدن به توربین هـای گریـز از مركـز دستگاه شتاب گرفته و بر روی سطح قطعه پاشیده می شوند ، كه در اثر این برخوردهای پرسرعت و متـوالی ساچمه ها ، عملیات شاتینگ در این دستگاه ها انجام می پذیرد .

شات بلاست عموما در كارهای صنعتی و قطعات با تیراژ بالا و نیز در سطوح مسطح وسـیع ماننـد بدنـه كشتی ها و كف سالن ها و در موارد كمی نیز در كارهای تزئینی - كهنه كاری و قـا لبـسازی مـورد اسـتفاده قرار می گیرد .

با استفاده از دستگاه های شات بلاست می توان عملیات مختلف زنگ زدایی ، ماسه زدایی ، رنگ بـرداری ، زبر كردن سطح قطعات و غیره را با دقت و سطح عملیاتی بسیار بالا انجام داد .

در نگاه كلی شاید بتوان در تعریف دیگر شات بلاست ، آن را نوعی سنباده زنی خشن نام بـرد ، كـه در آن ساچمه ها به جای مواد سیلیكونی روی سنباده عمل می كنند . در عملیات سنباده زنـی معمـولی ، قطعـه كار ثابت بوده و سمباده بوسیله دست یا ماشین روی قطعه كار كشیده می شود ، این عمل سـبب ایجـاد سایش بین سطح قطعه كار و مواد ساینده روی سنباده می گردد .

لذا هر چـه ایـن تمـاس بیـشتر باشد ، سایش بوجود آمده بیشتر شده و حجم و سرعت عملیات مورد انتظار افزایش پیدا می نماید .
شیوه كار شات بلاست نیز همانند سنباده زنی است ، با این تفاوت كه به منظور كسب بهره وری و سرعت عمل بالا ، قطعات ساچمه كه در واقع كار همان مواد ساینده روی سنباده را انجام می دهند ، بـا سـرعت روی قطعه كار پاشیده می شود ، كه این امر سبب ایجاد سایش بـا سـطح كـار و در نهایـت انجـام عمـل سنباده زنی با سرعت بالا می گردد .

 


شرایط صادرات و واردات محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید گریپ | ساچمه سند بلاست


با مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ، نتیجه گیری شده اسـت كـه هـر چنـد كالای مورد بررسی فاقد تعرفه گمركی مشخصی می باشد ، لیكن با مقایسه آن با كالاهای مـشابه مانند سایر انواع ساچمه ها ، می توان گفت كه شرایط خاصی برای واردات گریپ وجود نـدارد و بـه نظـر مـی رسد كه حقوق گمركی این كالا نیز 20 درصد باشد . لذا با پرداخت حقوق ورودی امكـان واردات وجـود داشته و مشكل خاصی در این باب مشاهده نمی گردد .

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، به نظر نمی رسد كـه بـرای صـادرات محـصولات تولیـدی طـرح شرایط و محدودیت خاصی وجود داشته باشد .

 


استاندارد های قابل توجه جهت اجرای طرح توجیهی تولید گریپ | ساچمه سند بلاست


استانداردهای ملی :

محصول مورد مطالعه ، ساچمه یا گریپ برای دستگاه های شات بلاست است . لذا با مراجعه بر فهرسـت استانداردهای ملی موسسه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران ، شـماره اسـتانداردهای خاصـی بـرای محصولات مورد بررسی مشاهده نشده است .

استانداردهای جهانی :

استاندارد جهانی 11125 ISO در ارتباط با محصول مورد بررسی است .

 


کاربرد محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید گریپ | ساچمه سند بلاست


گریپ ( ساچمه شات بلاست ) قطعاتی هستند ، كه در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند . ذیـلا به برخی از این موارد اشاره شده است .

زنگ زدایی - ماسه زدایی و رنگ برداری سطوح داخلی و خارجی قطعات .

لایه برداری از سطوح انواع قطعات فورج شده .

زبر كردن سطوح قطعات ( با استفاده از گریت - grit ) جهت بهینه انجام شدن عملیات لعابكاری و تفلون كاری برای ماندگاری و كیفیت یهتر .

آماده كردن سطوح قطعات جهت انجام انواع آبكاری های صنعتی - تزئینی یا رنگ .

مات كاری - تمیز كاری و آماده كردن قطعات (شاتینگ - shoting )

 


بررسی کالاهای جایگزین گریپ | ساچمه سند بلاست


ساچمه ها یا همان گریپ كه محصولات مورد برر سی طرح حاضـر مـی باشـند ، دارای مشخـصات فنی مخصوص به خود بوده و لذا نمی توان كالای جایگزین برای آن ها معرفی كـرد . البتـه شـاید در مـواردی سیلیس سند بلاست را بتوان به عنوان كالای جایگزین معرفی كرد ، ولی در مجموع قدرت این جـایگزینی پائین می باشد.

در واقع گریپ یا ساچمه شات بلاست قطعاتی هستند ، كه در سطح گسترده ای در صنعت مورد استفاده قرار مـی گیرند و لذا جایگاه مخصوص خود را در صنایع مختلف دارند و بـه جرئـت مـی تـوان گفـت كـه كـالای جایگزینی برای آن ها نیز وجود ندارد .

 


کشور های عمده تولیدکننده محصول مورد بررسی در طرح توجیهی تولید گریپ | ساچمه سند بلاست


محصول مورد بررسی در ردیف قطعات صنعتی طبقه بندی مـی گردد و لـذا تولیـد آن در كـشورهای صنعتی جهان از مقدار و تنوع بیشتری نسبت بـه سـایر كـشورهای جهـان برخـوردار مـی باشـد . ذیـلا كشورهای عمده تولید كننده معرفی شده است :

آمریكا

چین

انگلستان

هند

اسپانیا

روسیه

آلمان

اكراین

قزاقزستان

 


فرایند تولید گریپ | ساچمه سند بلاست

روش اول : ماشینكاری

در این روش كه برای تولید ساچمه های ریز و دقیق مورد استفاده قرار می گیرد ، فرایند تولید به شـرح زیر انجام می گیرد .

مرحله نخست در تولید ساچمه ها ، شكلدهی سـرد یـا گـرم اسـت . ( cold or hot forming operation ) مفتولی از فلز به قطر تقریبی ساچمه مورد نظر وارد دستگاه كله زنـی ویـژه ای (heading machine ) شـده كه در هر طرف خود یك حفره نیمكروی دارد . در یك ضربه ناگهانی - چیزی شبیه آهنگری یـا فـورج – قطعه ای از این مفتول جدا شده و به صورت یك كره پلیسه دار در می آید . ( مانند حلقه ای كه سیاره كیوان را احاطه كرده است .

در مرحله بعد ، قطعه كروی شكل وارد دستگاهی شده تا پلیسه ها را از آن جدا كند . این دسـتگاه مـاده را بین دو صفحه فولادی بسیار سخت شده به نام rill plates غلت می دهد . یكی از این صفحات ثابت بوده و دیگری می چرخد . بر روی این صفحات شیارهایی به صورت دایره ماشینكاری شده كه گلوله هـای كـروی را در یك مسیر دایروی هدایت می كند .

یكی از این صفحات فولادی قسمتی جدا شده است ؛ این قـسمت جایی است كه گلوله ها به آن وارد و از آن خارج می شوند . زمانی كه دسـتگاه در حـال راه انـدازی اسـت ، تمامی شیارها كاملاً از گلوله پر می شوند .

وقتی یك گلوله مسیر خود را طی كرد ، از شیار خارج شـده وارد محوطه خالی شده ، اندكی بعد درون شیار دیگری وارد می شود . با كنترل كردن فرآیند بـه گونـه ای كـه گلوله ها در هر مرحله وارد شیار متفاوتی شوند ، می توان مطمئن بود كه اندازه تمامی آن ها در پایان فرآیند تولید ساچمه یكسان خواهد بود ، هر چند كه بین شیارها تفاوت اندكی از نظـر ویژگی هـای هندسـی وجـود داشته باشد .

متغیرهایی كه در این فرآیند موثرند عبارتند از فشاری كه دو صفحه را به هم می فشارد ، سرعت چرخش صفحه دوار و مدت زمانی كه گلوله ها درون دستگاه باقی می مانند . با تنظیم دقیق این متغیرهـا مـی تـوان ساچمه هایی با اندازه دقیق تولید كرد .

هنگامی كه گلوله ها مسیر خود را طی می كنند ، می چرخند و می غلتند ، سطوح خشن و پلیـسه هـا از میـان رفته و گلوله ها فشرده شده به صورت كروی در می آیند . ( مانند زمانی كه گلوله ای از خمیر را در دسـت به صورت كره در می آوریم .) این فرآیند فشرده كردن گلوله ها، فلز را فشرده و سخت می كند . از آنجایی كه گلوله ها از فلز هستند ، در حین كار گرمای بسیار زیادی تولید می شود ؛ بنابراین بر سطح گلوله ها و نیـز صفحه ها آب می پاشند .

پس از این فرآیند ، گلوله ها تحت عملیات حرارتی قرار داده می شوند . این كار گلوله ها را سخت می كند ، اما در عـین حـال اندازه آن ها را نیز تغییر می دهد . از آنجایی كه اندازه ساچمه ها بایستی دقیق باشد - تا چند میلیـونیم ایـنچ در كاربردهای دقیق - چند مرحله دیگر هم لازم است .

در ادامه گلوله ها وارد مرحله سایش می شوند . در این مرحله دستگاه مشابه دستگاه پیشین به كار مـی رود ، با این تفاوت كه ماده خنك كننده حاوی مواد ساینده است . گلوله ها بازهم در مـسیر دایـروی شـكل بـه حركت در آمده و ساییده و در عین حال مجدداً فـشرده شـده و بـه شـكل نهـایی خـود در مـی آینـد .

مرحله بعدی ، پرداخت نهایی است . در این مرحله بـاز هـم از دسـتگاهی شـبیه مراحـل پیـشین اسـتفاده می شود ، با این تفاوت كه صفحه های استفاده شده از مواد نرم تری ساخته شده و دستگاه نیز فشار كمتـری به صفحات وارد می كند . به علاوه از خمیر صیقلی دهنده به جای مواد ساینده استفاده مـی شـود . در ایـن مرحله بدون اینكه ماده بیشتری از گلوله ها جدا شود ، گلوله سطح هموار و درخشانی پیدا می كند .

مرحله پایانی مرحله بررسی ( inspection ) است . در این مرحله ساچمه ها بـا دسـتگاه های بـسیار دقیقـی كنترل می شوند ، كه مشخص شود آیا ساچمه ها دقت لازم را داشـته و در محـدوده تلرانـسی مجـاز قـراردارند یا خیر .

برای نمونه انجمن تولیـد یاتاقان هـای لغزشـی بـدون اصـطكاك ( AFBMA ) مجموعـه ای از گریدها ( Grades )برای یاتاقان های لغزشی دارد . درگرید سوم ، ساچمه بایستی گلوله ای كروی در محـدوده3 میلیونیم اینچ و قطر آن در محدوده 30 میلیونیم اینچ دقت داشته باشد و این به ایـن معناسـت بـرای یك ساچمه گرید 3 به قطر یك چهارم اینچ ، قطر بایستی در محدوده بین 0,24997 و 0,25003 ایـنچ و تفاوت بین كوچكترین و بزرگترین قطر آن حداكثر 3 میلیونیم اینچ باشد .

روش دوم : روش gravity

این روش كه تحت نام گرانیتی نامیده می شود ، مخصوص تولید ساچمه هایی با دقت پائین می باشد ، كه در آن محصولات برای انجام شات بلاست اولیه یا خشن كاری مورد استفاده قرار می گیـرد . روش كـار در فرایند تولید گراویتی یا همان گرانشی به این صورت است ، كه مذاب فلز بـه صـورت قطعـه قطعـه از یك ارتفاع مشخص در داخل حوضچه آب انداخته می شود . تحت این روش قطعه با شكل كروی تولیـد شده و در داخل آب بلافاصله سرد می گردد . با انجام پولیش روی قطعات ، ساچمه با ابعـاد لازم تولیـد می گردد .

 


ماشین آلات خط تولید گریپ | ساچمه سند بلاست

- دستگاه كله زنی

- ماشین پلیسه گیر ساچمه

- كوره عملیات حرارتی

- پاتیل ذوب

- تجهیزات كامل ریختگری در آب

 

دانلود طرح توجیهی تیپ احداث کارخانه تولید گریپ یا ساچمه سند بلاست

تذکر مهم : لازم به ذکر میباشد در صورت موجود نبودن آپدیت 98 ، نسخه های قدیمیتر این طرح ، در همان لینک قرار داده میشود . ولی به محض تهیه کردن آپدیت 98 و یا جدیدتر این طرح ، ورژن جدیدتر نیز در همان صفحه قرار داده خواهد شد .درصورتی که ورژن طرح مربوط به سال 97 یا 98 و یا جدیدتر از آن باشد ، سال نگارش طرح روی متن لینک دانلود قید میگردد . در صورتی که روی لینک دانلود طرح ، سال تدوین طرح توجیهی قید نشده بود ... مشخصا آن طرح مربوط به سال های قبل از سال 97 میباشد .

در صورتی که برای اخذ مجوز یا ارائه به بانک ، نیاز به تدوین طرح توجیهی تولید گریپ | ساچمه سند بلاست ، کاملا به روز ، اختصاصی و بانکیبل ، با پشتیبانی تا زمان اخذ وام دارید از طریق شماره های موجود در همان صفحه با ما تماس بگیرید تا از مشاوره کارشناسان ما ، در مورد شرایط تدوین طرح توجیهی بهره مند شوید . همینطور در صورت انعقاد قرارداد طرح توجیهی با ما ، میتوانید از کارشناس مربوطه خود ، مشاوره های لازم در مورد روشهای اخذ وام و اخذ مجوز را نیز دریافت نمایید .

کانال یوتیوب ما  را سابسکرایب کنید . در این کانال ما سعی داریم تا در حد امکان ، کاملترین فیلم های آموزشی کشاورزی و دامپروری و فرایند های کسب و کار  ، و خبرهای مهم مربوطه را برای شما کاربر گرامی جمع آوری کنیم. با سابسکرایب کانال ما در یوتیوب و همینطور در آپارات ، جدیدترین فیلمهای آموزشی کسب و کار ، در معرض تماشای شما قرار خواهد گرفت.

:: این مطالب هم ممکن است برای شما جذاب باشند  :

:: نگارش طرح توجیهی بانکی با کامفار

:: دانلود هزاران طرح توجیهی تیپ صنعتی و معدنی

:: دانلود طرح های توجیهی سال 96 و 97 و 98

:: دانلود طرح های توجیهی تیپ کشاورزی و دامپروری

:: دانلود طرح های توجیهی گردشگری و بوم گردی و خدماتی


Go to top

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران محفوظ می باشد :: 1389-1388 :: طراحی و اجرا با کانون مشاوران سرمایه گذاری ایران

Free Page Rank Tool